0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim sistemlerine entegre olmak, küçük ya da büyük tüm işletmeler için kurumsal açıdan önemli bir hamle olarak değerlendirilir. Yönetim sistemleri danışmanlığı çok geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir. Genel kalite yönetim sistemlerinin dışında bir de özel, sektörel yönetim sistemlerinden de söz etmek mümkündür. Sektörlerde oluşan gelişmelere bağlı olarak bu sistemler dinamik bir şekilde kendini güncellemektedir. Yönetim sistemleri danışmanlığı denilince akla genelde ilk olarak ISO 9001 gelse de bu sistemleri çeşitlendirmek olasıdır.
Rekabetçi ortamın yoğunlaştığı, uluslararası pazarda yer almanın önem kazandığı günümüzde yönetim sistemlerine adapte olan işletmeler, önemli bir adım atmayı başarıyor. Bugün kuruluşlardan beklentilerin her anlamda arttığı söylenebilir. Beklentiler ürünün ya da hizmetin kalitesi ile sınırlı değildir. Artık insana, çevreye, doğaya ya da iş güvenliğine saygılı olunması da hedef kitlenin öncelikli beklentileri arasında girmiştir.
Bir açıdan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmesi, niteliğinin bir parçası olarak değerlendirilir. İşte yönetim sistemleri danışmanlığı tam olarak bu beklentilere ne şekle karşılık verilmesi gerektiği noktasında size destek sunuyor.


Yönetim Sistemlerinin Faydaları
Günümüzde yönetim sistemlerinin çapı genişlemeye başlamış ve daha da önemlisi işletmeler açısından ne denli kritik olduğu daha net şekilde anlaşılmıştır. Yönetim sistemleri danışmanlığı size genel olarak şu tip faydalar sağlar:
•    İşletmelerin kurumsal açıdan çok daha verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar.
•    Çalışan personellerin kaliteye bir şekilde ortak edilmesi sağlanır. Aidiyet duygularının pekişmesine yönelik hamleler gerçekleştirilir.
•    Niteliksizlik odaklı kayıpların azaltılması sağlanır.
•    Daimi iyileştirme adına hamleler gerçekleştirilir ve bunun sonucu kısa ve orta vadede almak mümkün hale gelir.
•    Ürün ya da hizmet kalitesi için bir istikrar sağlanır. Dönemlik değil kalıcı olarak hizmet ve ürün kalitesi temin edilir.
•    Kuruluşların iç iletişimleri artış gösterir.
•    Rekabet gücünde artış gerçekleşir.
•    Müşterilerde büyük bir güven duygusu ortaya çıkar. Bu da ürüne ya da hizmete olan talebe doğrudan yansır.


Önemli Entegre Yönetim Sistemleri
Entegre yönetim sistemlerinin başında yukarıda da değindiğimiz üzere ISO 9001 gelir. Bilgi teknolojileri yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi de aynı şekilde önemli entegre yönetim sistemleri arasında kabul görür.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO, bilindiği üzere International Organization for Standardization sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Türkçeye “Uluslararası Standart Organizasyonu” olarak çevirmek mümkündür. 1947 tarihinde kurulan ISO, 135 ülkede karşılık bulmayı başarmıştır.
ISO’nun bugün itibariyle en önemli işlevlerinden bir tanesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’dir. Bu standart, ticaretin önündeki bazı teknik engellerin önüne geçmektedir.  ISO 9001 sayesinde kuruluşlar kalite ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde yanıt verir ve daha da önemlisi bu konuda süreklilik sağlar.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi evrensel anlamda karşılık bulan bir standarttır. Problemlerin hızlıca çözülmesinde ve kaynakların verimli kullanılmasında çok etkin bir rol oynar. Ürün sorumluluğundan doğacak olan çeşitli problemler, bu süreçte kolayca çözüme kavuşur. Turizmden finansa sigortacılıktan hizmet sektörüne dek pek çok alanda uygulanabilir temel bir yönetim sistemidir.
Çevre Yönetim Sistemi
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı kapsamında ilgi gören bir diğer sistem de çevre yönetim sistemidir. Bu sistem (ISO 14001) özellikle diğer kalite yönetim sistemlerine sahip olan firmaların işini çok daha kolaylaştırır. Vizyon sahibi bir firma olmak isteyen kuruluşlar için çevre yönetim sistemi olmazsa olmazlar arasındadır.
Çevre yönetim sistemleri danışmanlığı size kurumsal açıdan son derece önemli ve somut yararlar sunar. Bu avantajlardan bazıları ise şu şekildedir:
•    Enerji ya da diğer kaynakların tüketim sürecinde azalma oluşturacak alanların analiz edilmesi, kaynakların doğru kullanımı sayesinde ekonomik kazanç sağlanması,
•    Risk ve sorumlulukların azalması,
•    Kirliliğin engellenmesi,
•    Toplum gelişimine olumlu katkı sunulması,
•    İhalelerde elde edilen rekabet gücünün artması,
•    Çevreye ilişkin yasalara karşı sorumlu davranılması.
Diğer yönetim sistemleri arasında; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gibi seçeneklerden söz etmek olasıdır. Kurumsallığın önemli bir gereği olan Yönetim Sistemleri Danışmanlığı konusunda Aşan Danışmanlık ile irtibata geçebilir ve firmanın alanında uzman çalışanlarından destek alabilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL