Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmek amacıyla kurması gereken Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili prensipleri açıklamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik politikaları ve hedefleri arasında kritik öneme sahip olan çevresel sürdürülebilirlik ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile sağlanabilmektedir. Günümüzde artan küresel çevre sorunları konusunda sorumluluk almak ve çevresel uyumluluğu sağlamak isteyen işletmeler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurarak bu hedeflerine ulaşabilmektedir. Bu uluslararası standardın gerekliliklerini yerine getiren şirketler akredite belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçerek ISO 14001 Belgesi alabilmektedir. Belgelendirme sürecine doğru bir şekilde hazırlanmak ve tüm adımları hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak isteyen kuruluşların ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık ISO’nun diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almak isteyen işletmelere belgelendirme sürecinin her adımında destek olmaktadır. ISO 14001 danışmanlık çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
 

ISO 14001 Nedir?


Küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin bozulması vb gibi çevresel problemler bireylerden kuruluşlara, yerel yönetimlerden ülke düzeyine kadar herkesi ilgilendirmektedir. Bu problemleri doğru bir şekilde anlamak, kaynaklarını öğrenmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek için her paydaşa farklı sorumluluklar düşmektedir. Büyüklüğü, bağlamı, faaliyet alanı veya içinde bulunduğu sektör fark etmeksizin her işletme çevresel uyumluluğu sağlamak, sürdürülebilir olmak ve çevresel konularda daha iyi performans göstermek için çevre yönetim sistemini kurumsal politikalarından biri haline getirmelidir. ISO 14001 standardı, işletmelerde uluslararası standartlara ve ilkelere uygun bir çevre yönetim sistemi kurulması için ne yapılması gerektiğini detaylandırmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her şirketin vizyonu, misyonu, kurumsal politikaları, hedefleri ve stratejileri arasında kritik bir yeri olan çevresel konularda sorumluluk alınmasını ve çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

ISO 14001, içeriği ve bağlamı itibariyle ISO’nun diğer yönetim sistemlerine uygun şekilde hazırlanmıştır. Çevre yönetim sisteminin kapsamını ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini açıklayan standart, sistemin başarılı olmasında üst yönetim taahhüdünü, kurumsal politikaları ve hedefleri bir başarı faktörü olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, kurum içerisinde sistemin doğru bir şekilde çalışabilmesi için her paydaşın alması gereken sorumlulukları ve organizasyonel rolleri açıklamaktadır. Çevresel hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşırken yönetilmesi gereken risk ve fırsatlar da standardın kapsamında yer alan konulardır.

Çevre yönetim sistemi standardı içerisinde kurumsal kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi, birimler arası iletişim ve koordinasyon, kurumsal farkındalık ve dokümante edilmiş bilgiler ayrı bir yer tutmaktadır. ISO 14001 içerisinde acil durumlara hazırlık ve operasyon yönetimi de ele alınmaktadır. Başarılı bir çevre yönetim sistemi için performans ölçümü, analizi ve değerlendirmesi; ayrıca sürekli iyileştirme politikalarının oluşturulması da gereklidir.ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almak isteyen kuruluşlara bu süreci daha sağlıklı yönetebilmeleri için bir danışmanlık firmasıyla beraber çalışması önerilmektedir. Aşan Danışmanlık şimdiye kadar çok sayıda kuruluşun belge sahibi olmasını sağlamış; eğitim, belgelendirme ve danışmanlık çözümleriyle her şirkete yardımcı olmuştur. Belgelendirme sürecinin şeffaf, tutarlı, hızlı ve uygun maliyetlerle tamamlanmasını istiyorsanız Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

ISO 14001 Belgesi almak isteyen kuruluşların yapması gereken çalışmalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Standardın kapsamını doğru bir şekilde anlamak ve ilgili personellerine; üst yönetime, çevre yöneticilerine, kalite yetkililerine vs gerekli eğitimleri aldırmak
* Standardın gerekliliklerini karşılayan bir çevre yönetim sistemi kurmak
* Sistemin doğru bir şekilde çalıştığını test etmek
* Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına ISO 14001 sertifikası için başvuruda bulunmak
* Belgelendirme kuruluşunun talep ettiği dokümanları hazırlamak
* Sertifikasyon sürecinin tamamlanabilmesi için işletme tesislerinde yerinde denetimlerin yapılması
* Denetim sonuçlarına göre tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması
* Sertifikasyon adımlarının tamamlanması ve ISO 14001 Belgesi’nin düzenlenmesi

ISO 14001 Sertifikasının Faydaları


Belge sahibi kuruluşların elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır:

* Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili uygunsuz ve eksik olan konuların belirlenmesi
* Çevresel performansın artırılması konusunun üst yönetim nezdinde ele alınması ve kurumsal politikaların ve hedeflerin belirlenmesi
* Çevresel konularla ilgili yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere daha hızlı uyum sağlanması
* Çevresel ayak izlerinin düşürülmesi
* Ürün, hizmet ve süreçlerin yaşam döngüsü yaklaşımı dikkate alınarak tasarlanması, üretilmesi ve tüketime sunulması
* Çevresel konularda paydaş beklentilerinin karşılanması; sorumlu yatırımcıların markaya olan ilgisinin artırılması
* Pazarda fark yaratabilmek ve rakip firmalara karşı piyasada üstünlük elde edebilmek
* Uluslararası ticarette, kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık elde edebilmek
* Çevresel problemlerin şirket üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alarak kurumsal itibarını artırmak ve pazarda farklılaşmak isteyen firmalar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler.

ISO 14001

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp