Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 3100, kurumların mevcut durumda ve gelecekte karşı karşıya kalabilecekleri riskleri yönetmeleri için gerekli olan sistematik yapıyı açıklar. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, kurumların aldıkları kararlarda, belirledikleri hedeflerde, yürüttükleri operasyonlarda ve yönettikleri süreçlerde iç ve dış faktörleri doğru bir şekilde ele almalarını sağlar. Sektörü, büyüklüğü ve bağlamı ne olursa olsun her işletme o veya bu şekilde birtakım risklere maruz kalmakta ve bunları yönetmek zorundadır. Teknik veya ticari konular değil, insan davranışı ve kültürel faktörler de bu risklere dahildir. Kurumun tüm paydaşları da risk yönetim süreci kapsamındadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, her bir kuruluşun risklerini doğru bir şekilde yönetebilmesi için ortak bir yaklaşım sunar. Sektör, ürün ve hizmet bazlı olmayan bu uluslararası standart, kurum içerisinde her seviyede alınan kararlara uygulanabilmektedir.

ISO 31000 belgelendirme amacıyla kullanılan bir standart değildir. Bu standardı uygulayan kuruluşlar resmi bir sertifika almamaktadır. Fakat standart içerisinde, kurumsal risklerin yönetimi, tüm iç ve dış süreçlerin takibi ve denetiminde uluslararası ilkelere dayalı bir rehberlik sunulmaktadır. Risk yönetiminde ISO 31000’i referans alan kuruluşlar risk analizi, değerlendirmesi, takibi ve raporlamasında çok önemli bir mesafe almış olmaktadır. Aşan Danışmanlık her sektörden ve ölçekten kuruluşa ISO 3100 Kurumsal Risk Yönetimi danışmanlık hizmeti sunarak şirketlerin faaliyetlerinde riskleri en aza indirmelerini sağlamaktadır.

ISO 31000 Kapsamı

ISO 31000, kurumsal risk yönetim sisteminin ilkelerini ve çerçevesini anlatmakta ve yönetim sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler vermektedir. Standarda göre risk yönetimi tüm organizasyonel yapının ayrılmaz bir parçası olmalı, kapsamlı ve tutarlı bir yaklaşım ortaya koymalıdır. Kuruluşun iç ve dış bağlamı özelinde geliştirilmeli ve tüm paydaşların katılımını esas almalıdır. Ayrıca dinamik olmalı ve kuruluşun değişen faaliyetlerine, hedeflerine ve risklerine yanıt verebilmelidir. Uluslararası literatürde ve piyasadaki mevcut en iyi bilgileri referans almalı; insani ve kültürel faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca öğrenme ve deneyim yoluyla sürekli olarak iyileştirilmelidir.

ISO 31000, kurumsal risk yönetiminin genel çerçevesini ortaya koymakta ve yönetim yaklaşımını liderlik ve bağlılık, entegrasyon, tasarım ve uygulama, değerlendirme ve iyileştirme adımlarıyla anlatmaktadır. Süreç yönetiminde organizasyon içerisindeki görev ve sorumlulukların doğru bir şekilde yapılandırılması ve kaynakların en verimli şekilde yönetilmesi için yapılması gerekenleri sunmaktadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, kapsamın belirlenmesinden başlayarak süreç planlaması, risk değerlendirmesi, riskin konrol altına alınması, elimine edilmesi, planlama ve raporlama gibi adımlar dahil olmak üzere tüm sürecin nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır.


ISO 31000 Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık’tan ISO 31000 danışmanlığı alan kuruluşlar standardı en doğru şekilde anlayabilmekte, özümseyebilmekte ve faaliyetlerine en tutarlı şekilde uygulayabilmektedir. Aşan Danışmanlık, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi danışmanlığı sürecinde kuruluşların mevcut risklerini doğru bir şekilde belirlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olmaktadır. Standarda uyumluluk konusunda ne tür eksiklerin olduğu anlamalarını sağlamaktadır. Şirketlere farklı seviyelerde ve içeriklerde ISO 31000 eğitimi de vermektedir. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin planlanması, tasarlanması, uygulanması, denetlenmesi ve iyileştirilmesi gibi adımlarda profesyonel destek sunmaktadır. ISO 31000 danışmanlık hizmeti alan şirketler değişen kurumsal şartlar, hedefler ve operasyonlar konusunda Aşan Danışmanlık ile her zaman iletişim halinde olabilmektedir. Aşan Danışmanlık, değişen koşullarda yeniden risk analizi yapılması ve doğru kararların alınması için şirketlere yardımcı olmaya devam etmektedir.

 
ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kurumlar, ilgili standardın şu maddelerini daha kolay kavrayabilmekte ve uygulayabilmektedir:

•    Giriş
•    Kapsam
•    2 Terimler ve tarifler
•    3 Prensipler
•    4 Çerçeve
•    4.1 Genel 0
•    4.2 Vekâlet ve taahhüt
•    4.3 Riski yönetme ile ilgili çerçevenin tasarımı
•    4.4 Risk yönetiminin gerçeklemesi
•    4.5 Çerçevenin izlenmesi ve gözden geçirilmesi
•    4.6 Çerçevenin sürekli iyileştirilmesi
•    5 Süreç
•    5.1 Genel
•    5.2 İletişim ve istişare
•    5.3 Kapsam oluşturma
•    5.4 Risk değerlendirme
•    5.5 Risk iyileştirmesi
•    5.6 İzleme ve gözden geçirme
•    5.7 Risk yönetim sürecinin kaydı

31000 Belgesi


ISO 31000 Faydaları


Standardın şirketlere sunduğu faydaları şöyle özetleyebiliriz:

* Her türlü operasyon, süreç, ürün ve hizmetten kaynaklı risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve yönetilmesi sağlanır.
* Bu risklerin kuruma vereceği olası hasarlar önlenir veya en aza indirilir.
* Standart sayesinde şirketler daha tutarlı kararlar alabilir.
* Çalışanların risk yönetim farkındalığı artar.
* İş süreçlerinin planlanması ve yönetilmesinde proaktif bir tutum benimsenir.
* Kurumsal risklerini doğru bir şekilde yönetebilen firmaların paydaşları nezdindeki saygınlığı ve piyasadaki itibarı artar.
* Risklerden kaynaklı kayıplar en aza indirildiği için piyasadaki rekabet gücü yükselir.
* Süreçler daha verimli şekilde işletilir.

Kurumsal Risk Yönetimi danışmanlığı ile ilgili hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve tekliflerimizi öğrenmek istiyorsanız hemen Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşan Danışmanlık Hizmetleri, yılların kazandırdığı deneyim ve alanında uzman çalışanları ile güvenilir bir rehber olarak size izlemeniz gereken en doğru yol haritasını çizecektir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp