Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 50001, enerji yönetim sistemi, kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan kural ve esasları açıklayan uluslararası bir standarttır. Kuruluşlar, bu standarda uyumlu olduklarını doğruladıkları takdirde bağımsız üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları aracılığıyla ISO 50001 sertifikası alabilmektedir. ISO 50001, kuruluşun enerji performansını takip etmek ve sürekli olarak iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Bu sistemi uygulamak isteyen şirketler sistem kurulumu, doğrulama, eğitim, belgelendirme denetimlerine hazırlık vb gibi adımlar danışmanlık hizmeti almalıdır. Bu sayede sertifikasyon gereklilikleri daha hızlı, doğru ve tutarlı bir şekilde karşılanabilmektedir. Aşan Danışmanlık, her ölçekten ve sektörden firmara ISO 50001 enerji yönetim sistemi danışmanlığı sağlamaktadır.

Şirketlerin belgelendirme sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri ve alması gereken aksiyonları sağlayan Aşan Danışmanlık ISO 50001 sertifikasyon konusunda şirketlerin en önemli çözüm ortağı olmaktadır. Aşan Danışmanlık’ın ISO 50001 danışmanlık hizmeti ve çözüm önerileri konusunda daha fazla bilgi almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı


ISO 50001, türü, büyüklüğü, yönetim yapısı, coğrafi konumu, kurumsal ilkeleri, kültürü veya sağladığı ürün ve hizmetler fark etmeksizin tüm kuruluşlar geçerlidir. Kuruluş tarafından yönetilen ve kontrol edilen ve enerji performansını etkileyen tüm faaliyetlere uygulanabilmektedir. Tükettiği enerjinin miktarı, kullanımı ya da türü ne olursa olsun her şirket bu standardı uygulayabilmektedir. Enerji yönetim sistemi enerji performansının sürekli iyileştirildiğinin doğrulanması gerektirmektedir. Fakat ulaşılacak enerji performansı iyileştirme seviyeleriyle ilgili herhangi bir tanımlama yapmamaktadır. ISO 50001 enerji yönetim sistemi, bağımsız olarak kullanılabildiği gibi diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği gibi) uyumlu hale getirilebilir.

ISO 50001, kuruluşların enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dahil olmak üzere enerji performansını sürekli iyileştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarını sağlamaktır. Standart, bir kuruluş için enerji yönetim sistemi gereksinimlerini belirtmektedir. Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanması, başta üst yönetim olmak üzere organizasyonun tüm seviyelerindeki taahhütlere bağlı olan bir enerji performansı iyileştirme kültürünü desteklemektedir. Bu çoğunlukla organizasyon içindeki kültürel değişiklikleri içermektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi


ISO 50001 Danışmanlık Hizmetleri


ISO 50001, kuruluşun kontrolü altındaki faaliyetler için geçerlidir. Sistemlerinin karmaşıklığı, belgelenmiş bilgi derecesi ve mevcut kaynaklar dahil olmak üzere kuruluşun özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Standart, enerji yönetim sistemi kapsamı ve sınırları dışında son kullanıcılar tarafından ürün kullanımı için geçerli olmadığı gibi tesisler, ekipman, sistemler veya enerji kullanan prosesler dışındaki ürün tasarımı için de geçerli değildir. ISO 50001, şirketin sınırları dahilindeki tesislerin, ekipmanların, sistemlerin veya enerji kullanan süreçlerin tasarımı ve tedariki için geçerlidir. Enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili kurumsal enerji politikasını, hedeflerini ve eylem planlarını içerir; aynı zamanda geçerli yasal gereklilikleri karşılar. Enerji yönetim sistemi, kuruluşun hedeflerini belirlemesini ve bunlara ulaşmasını; enerji performansını iyileştirmek için gereken önlemleri almasını ve sisteminin bu standardın gereksinimlerine uygunluğunu göstermesini sağlamaktadır.

ISO 50001 standardının etkin bir şekilde uygulanması, kuruluşların enerjiyi yönetme şeklini sürdürülebilirlik bağlamında değiştirmesine olanak tanır. Bu bağlamda, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım sağlar. Kuruluşlar, enerji yönetimini iş uygulamalarına entegre ederek enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için bir süreç oluşturabilirler. ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgesi alan kuruluşlar enerji performansını ve ilgili enerji maliyetlerini iyileştirerek piyasada daha rekabetçi olabilir. Bunun yanı sıra kuruluşların enerjiyle ilgili sera gazı emisyonlarını azaltarak genel iklim değişikliği azaltma hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir.

Standardın içeriği ve şirketlere sunduğu avantajlar hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp