Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 21001, eğitim kuruluşlarının kurabileceği yönetim sisteminin kurallarını ve gerekliliklerini açıklayan uluslararası bir standarttır. Büyüklüğü, konumu ya da yapısı ne olursa olsun eğitim - öğretim ve araştırma yoluyla uzmanlık gelişimini destekleyen ve bu bağlamda bir müfredatı takip ederek çalışan eğitim kuruluşları ISO 21001’i referans alabilmektedir. “ISO 21001 Eğitim organizasyonları - Eğitim organizasyonları için yönetim sistemleri - Kullanım kılavuzlu gereklilikler” standardı, mesleği eğitim kuruluşları tarafından da kullanılabilmektedir.

ISO 21001, ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. İçerisinde kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, operasyon, destek, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme gibi temel maddeler yer almaktadır. Standardın kapsamını şu şekilde özetleyebiliriz:

* Kuruluşun ve eğitim organizasyonu yönetim sisteminin bağlamının açıklanması ve doğru anlaşılması
* Sistemin uygulanması için üst yönetimin liderliği ve organizasyonel sorumluluklar ve görevler
* Kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesi için maruz kaldığı riskler ve elde ettiği fırsatlar
* Kaynak yönetimi
* Eğitim organizasyonu yönetim sisteminin uygulanması; eğitim hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, kontrol edilmesi, sürdürülmesi, piyasaya gözetimi ve uygunsuzlukların takibi
* Yönetim sistemi performansının ölçülmesi; denetimler ve kontroller
* Uygunsuzlukların kapatılması ve düzeltici & önleyici faaliyetler ile eğitim organizasyonu yönetim sisteminin performansının sürekli olarak artırılması

ISO 21001 Eğitim Organizasyonları Yönetim Sisteminin İlkeleri ve Kapsamı


ISO 21001’i referans alarak bir yönetim sistemi kuran eğitim kuruluşu şu ilkelere uyum sağlamalıdır:

Eğitim hizmetlerinde etik davranış
Eğitim hizmetlerine erişilebilirlik ve eşitlik
İlişki yönetimi
İnsanların katılımı
Sürekli iyileştirme
Kanıta dayalı karar alma süreçleri
Eğitimde öğrencilere ve diğer yararlanıcılara odaklanmak
Sosyal sorumluluk
Süreç yaklaşımı
Veri güvenliğinin sağlanması
Vizyoner liderlik

ISO 17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı

Standart erken çocukluk eğitimi için şu konulardaki gerekliliklerin karşılanması gerektiğini belirtmektedir:

* Bireysel öğrenme planları
* Çocuğun kabulü ve teslimi
* Davranış yönetimi, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi
* Hastalık veya kaza durumunda bakım ve tedavi
* Temizlik hijyen
* İletişim
* Pedagojik kurallara uygun eğlenceli malzemeler, ekipman ve alanlar
* Eğitim hizmetinin verildiği tesisler
* Eğitimin yeterliliği

ISO 21001 eğitim organizasyonu yönetim sistemi ayrıca eğitim kuruluşlarıyla ilgili taraflara ilişkin sınıflandırma esaslarını da açıklamaktadır. Bu tarafların kuracağı iletişim metotları için gerekli prosedürleri de belirtmektedir. Eğitim organizasyonlarının faaliyetlerini doğru bir şekilde yürütebilmesi için uygulaması gereken süreçleri, alması gereken önlemleri ve kullanması gereken araç ve yöntemleri de anlatmaktadır. ISO 21001, eğitim kuruluşları için sağlık ve güvenlik hususlarına da değinmektedir.
 

ISO 21001 Standardınn Faydaları


ISO 21001
eğitim organizasyonları için yönetim sistemini kuran, sürdüren ve sürekli iyileştirme yoluyla performasını artıran kuruluşların elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır:

* Herkes için kapsayıcı, adil, şeffaf ve tutarlı eğitim hizmetlerinin oluşturulması ve sunulması
* Eğitimde kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve mükemmeliyetçi düşüncenin teşvik edilmesi
* Eğitim hizmetlerinde sürekli değişen küresel yöntemlerin ve yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanması
* Kuruluşun faaliyetlerini faha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi
* Kurumsal kültürün gelişimine destek olunması
* Eğitim kuruluşlarının daha etkili ve sürdürülebilir politikalar oluşturabilmesi
* Eğitim hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi için tutarlı süreçlerin oluşturulması ve değerlendirme araçlarının hazırlanması
* Eğitim organizasyonlarının hedeflenen eğitim düzeyine ulaşabilmesi standardın ilkelerine bağlı kalması

ISO 21001 standarıd hakkında daha detaylı bilgiler almak ve eğitim kuruluşları için yönetim sistemi kurmak isteyen firmalar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler.
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp