Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 22301, kuruluşların faaliyetlerinde devamlılık sağlanmasını amaçlayan ve olası iş kesintilerine karşı önlemler alınmasını öngören bir standarttır. Büyüklüğü, faaliyet alanı, bağlamı ve türü ne olursa olsun her işletme bu standarda uyum sağlayabilir ve iş sürekliliği yönetim sistemi kurabilir. ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarına uygun bir çerçevede hazırlanan ISO 22301; kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği vb gibi sistemleriyle de ortak bir yaklaşım içermektedir. İlk olarak 2012 yılında yayınlanan standart en son 2019’da güncellenmiştir. Bu nedenle, iş sürekliliği yönetim sistemini uygulamak ve ISO 22301 Belgesi almak isteyen kuruluşlar ISO 22301:2019’u referans almalıdır.

Belge sahibi olmak isteyen işletmeler standardı detaylı öğrenmek, ISO 22301 eğitimleri almak, belgelendirme denetimlerine hazırlanmak vb gibi amaçlarla danışmanlık hizmeti almalıdır. Profeyonel, kaliteli ve güvenli danışmanlık hizmeti çözümleriyle ön plana çıkan Aşan Danışmanlık, ISO 22301 konusunda kuruluşlara danışmanlık sağlamaktadır. Aşan Danışmanlık’ın belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve ISO 22301 danışmanlık hizmeti başvurusunda bulunmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve bize ulaşabilirsiniz.

ISO 22301 Kapsamı

ISO 22301, kuruluşların yaptıkları faaliyetleri kesintilere karşı korumak, olası kesintilerde kuruluşun doğru aksiyonu almasını sağlamak ve bu tür kesintilerin kuruluşta oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. İş sürekliliği yönetim sistemi, kurumların iş sürekliliği politikası oluşturmasını sağlarken aynı zamanda kuruluşun sürekliliği tehdit eden risklere karşı dayanıklı olmasına yardımcı olmaktadır. ISO 22301 Belgesi, kurumun iş sürekliliği konusunda ortaya çıkan ihtiyaçları ne derece karşıladığını görmesini ve bu konudaki kabiliyetlerini test etmesini sağlamaktadır.

ISO 22301, kuruluşun bağlamını ve iş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını açıklamaktadır. Daha sonra üst yönetimden başlayarak her kademedeki çalışanın yönetim sistemi içerisindeki görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Risklerin, fırsatların ve kurumsal hedeflerin tespit edilmesi ve bu konudaki olası değişikliklerin planlanması için şirketlere yol göstermektedir. İş sürekliliği yönetim sisteminin paydaşları arasında doğru iletişim kanallarının oluşturulması, kurum içinde farkındalığın artırılması, süreçlerin ve faaliyetlerin dokümantasyonu ve kaynak planlamaları da yine ISO 22301 standardı kapsamındadır.

İş sürekliliği stratejilerinin oluşturulması ve kurum içinde ve dışında iş sürekliliğini ilgilendiren prosedürlerin oluşturulması konuları da standart içerisinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra diğer ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi sistemin performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için de kural ve esaslar açıklanmaktadır. Son olarak sürekli iyileştirme yaklaşmıyla iş sürekliliği yönetim sisteminin her zaman artan bir performans sergilemesine yardımcı olmaktadır.

ISO 22301 Belgesi


ISO 22301 Danışmanlık Hizmeti Kapsamı


Aşan Danışmanlık, ISO 22301 sertifikası alınması sürecini profesyonel bir şekilde planlamaktadır. Danışmanlık süreci, kurum içinde belgelendirme yapılabilmesine engel olan eksikliklerin ve uygunsuzlukların belirlenmesiyle başlamaktadır. Daha sonra bu uygunsuzlukların kapatılmasını da içeren kapsamlı bir belgelendirme programı hazırlanmaktadır. Bu program içerisinde eğitimler de yer almaktadır. Ayrıca, kurumun belgelendirme denetimlerine hazırlanabilmesi için yapması gereken çalışmalar belirlenmektedir.

Devam eden aşamalarda, iş sürekliliği yönetim sistemi kurulması, devreye alınması ve performansının sürekli olarak incelenip iyileştirilmesi için kurumsal altyapı inşa edilmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılmakta ve süreç takip edilmektedir. Belgelendirme denetimlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukların kapatılması konusunda da kuruluşlara destek sağlanmaktadır. ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi danışmanlık hizmeti hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 22301 Belgesi Faydaları

ISO 22301 Belgesi kuruluşlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. İş sürekliliğin sağlanması için stratejik hedeflerin desteklenmesi, piyasada rekabet avantajı elde edilmesi, kurumsal dayanıklılığın artırılması ve markaya olan güvenin korunması için bu sistemin uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kurumun finansal yönetimindeki riskleri azaltır ve iş kesintilerinden kaynaklı maliyetleri en aza indirir. Kurumsal kaynakların güvenliğini sağlar ve paydaş beklentilerinin en doğru şekilde karşılanmasına olanak tanır. Kurumsal risklere karşı proaktif bir yaklaşımın sergilenmesine ve operasyonların yüksek güvenlik seviyeleriyle yürütülmesine yardımcı olur. İş kesintisinin olduğu zamanlarda da kurumun etkinliğini korumasında kritik rol oynar.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp