Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

RAMS Yönetimi

EN 50126 standardı, RAMS yönetimine ilişkin kural ve esasları açıklayan bir standarttır. Demiryolu otoritelerine ve demiryolu destek endüstrisi için güvenilebilirlik (Reliability), kullanılabilirlik (Availability), sürdürülebilirlik / bakım yapılabilirlik (Maintability) ve emniyet (Safety) yönetimine yönelik tutarlı bir yaklaşımın uygulanmasını sağlayacak bir süreç sağlar. RAMS gereksinimlerinin belirtilmesi ve gösterilmesi süreçleri bu standardın EN 50126’nın en temek çıktılarıdır. RAMS standardı, RAMS yönetimine yönelik ortak bir anlayış ve yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

EN 50126, demiryoluna özgü RAMS gerekliliklerini geliştirmek ve bu gerekliliklerle uyumluluğu sağlamak için demiryolu uygulamalarının yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca sistematik olarak uygulanabilir. Demiryolu otoriteleri ve demiryolu destek endüstrisinin diğer paydaşları bu standarttan faydalanabilmektedir. EN 50126 tarafından tanımlanan yaklaşımlar, karmaşık demiryolu uygulamalarının unsurları arasındaki RAMS etkileşimlerinin değerlendirilmesini de kolaylaştırmaktadır.

RAMS yönetimi standardı, demiryolu uygulamaları için optimal bir RAMS ve maliyet kombinasyonunun elde edilmesinde, çeşitli tedarik stratejileri dahilinde bir demiryolu otoritesi ile demiryolu destek endüstrisi arasındaki iş birliğini teşvik etmektedir. EN 50126’nın kullanılması Avrupa Birliği’nin ve AB ile ilişkisi bulunan diğer ülkelerin birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Standart tarafından tanımlanan süreçler, demiryolu yetkililerinin ve demiryolu endüstrisinin kalite, performans ve güvenliği ele alan politikalara sahip olduğunu kabul etmektedir. Standartta tanımlanan yaklaşımlar, IS0 9000 serisi uluslararası standartlarda yer alan kalite yönetimi gereksinimlerinin uygulanmasıyla da tutarlıdır.


RAMS Nedir?


RAMS, bir sistemin yaşam döngüsü boyunca yerleşik mühendislik kavramları, yöntemleri, araçları ve tekniklerinin uygulanmasıyla elde edilir. Bir sistemin RAMS´i, sistemin veya bu sistemi oluşturan alt sistemlerin ve bileşenlerin, belirtilen şekilde işlev görmesi ve hem kullanılabilir hem de güvenli olması için güvenilebilir olma derecesinin niteliksel ve niceliksel bir göstergesi olarak tanımlanabilir. EN 50126 standardı da bu bağlamda geliştirilmiş olup güvenilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilir bakım ve güvenlik gibi ilkeleri açıklamaktadır.

Bir demiryolu sisteminin amacı, belirli bir zamanda güvenli bir şekilde tanımlanmış bir demiryolu trafiği düzeyine ulaşmaktır. RAMS yönetim yaklaşımıyla oluşturulmuş bir sistem, demiryolu sisteminin bu hedefe ulaşılmasını sağlayan bir süreç tanımlamaktadır. RAMS, hizmetin müşteriye teslim edildiği kalite düzeyinde üzerinde doğrudan etkilidir.

RAMS Yönetimi Standardının Kapsamı


EN 50126 standardının kapsamını şöyle özetleyebiliriz:

* RAMS´i güvenilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik ve bunların etkileşimi açısından tanımlar.
* RAMS´i yönetmek için sistem yaşam döngüsüne ve içindeki görevlere dayalı bir süreç tanımlar.
* RAMS öğeleri arasındaki çatışmaların etkin bir şekilde kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlar.
* RAMS için gereksinimleri belirlemek ve bu gereksinimlerin karşılandığını göstermek için sistematik bir süreç tanımlar.
* Demiryolu özelliklerini ele alır.
* Belirli demiryolu uygulamaları için RAMS hedefleri, miktarları, gereksinimleri veya çözümleri tanımlamamaktadır.
* Sistem güvenliğini sağlamak için gereksinimler belirtmemektedir.
* Demiryolu ürünlerinin EN 50126 standardının gerekliliklerine göre belgelendirilmesine ilişkin kuralları veya süreçleri tanımlamamaktadır.
* Güvenlik düzenleyici otorite tarafından bir onay süreci tanımlamamaktadır.

EN 50126 RAMS yönetimi standardı, bir demiryolu güzergahındaki ana sistemlere ve bu ana sistemler içindeki bireysel ve birleşik alt sistemlere ve bileşenlere kadar tüm demiryolu uygulamaları için uygulanabilmektedir. Bu bağlamda yeni geliştirilen sistemler, yazılımlar ve bu standardın oluşturulmasından önceki sistemlere entegre edilmiş yeni sistemler için uygundur. Bir uygulamanın yaşam döngüsünün tüm ilgili aşamalarında ve demiryolu yetkilileri ve demiryolu endüstrisi tarafından kullanılan birçok uygulamada RAMS yönetimi yaklaşımından yararlanılmaktadır.

RAMS yönetimi standardının ana konu başlıkları şu şekildedir:

* Demiryolu RAMS ve hizmet kalitesi
* Demiryolu RAMS sisteminin bileşenleri
* Demiryolu RAMS yönetimini etkileyen faktörler; Faktör kategorileri, faktörlerin yönetimi vs
* Demiryolu RAMS gereksinimlerini karşılamanın yolları
* RAMS spesifikasyonu
* Risk; Risk kavramı, risk analizi, risk değerlendirmesi ve kabulü vs
* Güvenlik bütünlüğü
* Arıza emniyetli konsept
* Demiryolu RAMS yönetimi
* Sistem yaşam döngüsü
* Standardın uygulanması

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp