Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 14001, kuruluşların çevresel performansını iyileştirmek amacıyla kurmaları gereken çevre yönetim sistemiyle ilgili gereksinimleri açıklamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna katkı sunmak isteyen kuruluşlar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile bu konudaki hedeflerine ulaşabilmektedir. Bu standart kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan çevresel regülasyonlara uyumunu da kolaylaştırmaktadır. Büyüklüğü, faaliyet alanı ve sektörü ne olursa olsun her bir işletme ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurabilmektedir. Standardın kapsamının anlaşılması, sistemin doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi; ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’nin hızlı bir şekilde alınabilmesi için kurumların ISO 14001 danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı içerisinde çevresel durum tespiti, boşluk analizi, eğitimler, denetimlere hazırlık, dokümantasyon vb gibi birçok hizmet yer almaktadır. Aşan Danışmanlık şimdiye kadar farklı sektörlerden çok sayıda kuruluşa ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti vermiştir. ISO 14001 danışmanlık hizmeti almak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime gçeerek daha detaylı bilgi alabilirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 14001, ISO’nun yönetim sistemi gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanmış ve çevresel performansın iyileştirilmesini amaçlayan bir standarttır. Yaşam döngüsü konsepti üzerine kurulu olan ve Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ) modelini referans alan standart ürün, hizmet ve faaliyetlerin çevresel etkilerinin nasıl yönetileceğine odaklanmaktadır. Çevresel yönetimini ve performansını sistematik bir şekilde iyileştirmek isteyen kuruluşlar standardı tamamen ya da kısmen uygulayabilmektedir. ISO’nun diğer yönetim standartlarıyla benzer bir yapısı bulunan ISO 14001’in en önemli konuları arasında liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirmeyi sayabiliriz.
 
ISO 14001 Belgesi ve Danışmanlık Hizmeti


ISO 14001 standardının gerekliliklerini karşılayan şirketlerr akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunarak ISO 14001 sertifikası alabilmektedir. Belge başvurusu yapmadan önce kuruluş bünyesinde ISO 14001 ile ilgili birtakım hazırlıkların yapılması, görevlendirilmiş personellerin bazı eğitimleri alması ve kurum içerisinde çevresel farkındalığın oluşturulması gerekmektedir. Mevcut durumda standarda uyumluluk noktasında ne gibi eksikliklerin olduğu belirlenmeli ve bir belgelendirme planı oluşturulmalıdır. Bunun yanı sıra belgelendirme denetimlerinde kurumdan talep edilecek dokümanlar (süreç haritaları, acil durum eylem planları, faaliyet listesi, ürün ve hizmet kontrol prosedürleri) hazırlanmalıdır. Tüm gereklilikler sağlandıktan sonra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulumu gerçekleştirilebilir ve belgelendirme yapılacak seviyeye gelinebilir.

iso 14001

ISO 14001 İçeriği Nedir?


TS EN ISO 14001 standardı genel kapsamda şu bölümlerden oluşmaktadır:

•    Genel Şart
•    Çevre Politikası
•    Planlama
•    Çevre Boyutları
•    Yasal Ve Diğer Şartlar
•    Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
•    Uygulama Ve  Faaliyetler
•    Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
•    Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
•    İletişim
•    Dokümantasyon
•    Dokümanların  Kontrolü
•    Faaliyetlerin Kontrolü
•    Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale
•    Kontrol Etme
•    İzleme Ve Ölçme
•    Uygunluğun Değerlendirilmesi
•    Uygunsuzluk, Düzeltici  Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
•    Kayıtların Kontrolü
•    İç Tetkik
•    Yönetimin Gözden Geçirmesi

Aşan Danışmanlık Hizmetleri kuşkusuz en doğru adresiniz olacaktır. Güçlü bir kurumsal yapı oluşturma yolunda Aşan Danışmanlık Hizmetleri, yılların kazandırdığı deneyim ve alanında uzman çalışanları ile güvenilir bir rehber olarak size izlemeniz gereken en doğru yol haritasını çizecektir.

Bu çalışmaların tamamında alanında uzmanlık, yetkinlik ve tecrübe sahibi bir danışmanlık firmasından destek almak sistem kurulumu, denetimler ve belgelendirme sürecini çok daha hızlı ve kolay hale getirecektir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetinin öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

* Danışmanlık hizmeti öncelikle kurumun çevresel durum analiziyle başlar. Bu adımda kurumun standarda uygunluğunu gerçekleştirmek amacıyla ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği belirlenir. Ürün, hizmet ve süreç bazındaki eksiklikler tespit edilir ve düzeltmek için aksiyon planları oluşturulur. Bunun yanı sıra ISO 14001 sertifikasyon sürecinin tamamında kurumdan istenecek belgeler tespit edilir ve danışmanların desteğiyle bu dokümanlar belgelendirme prosedürlerine uygun şekilde hazırlanır. Ayrıca, sistem kurulumu, standardın uygulanması, belgelendirme yapılması ve sürekli iyileştirme ile ilgili kurum içinde organizasyonel roller belirlenir.

* Bir sonraki aşamada kurum içinde çevresel bilinci artırmak ve Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla farklı eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler arasında standartla ilgili temel bilgilendirme eğitimleri, çevresel regülasyonlarla ilgili eğitimler, iç denetçi eğitimleri vs yer almaktadır. Kurum içerisinde doğru kişilere uygun eğitimler verilerek belgelendirme aşamasının hızlı, kolay, doğru ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

* Sistemin kurulumu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra yönetim sistemi devreye alınır. Belgelendirme aşamasında bağımsız denetçilerin kurumu ziyaretleri sırasında gerçekleştirecekleri toplantıların benzerleri düzenlenir.

* Kurumun ISO 14001 ile ilgili kendi içerisinde gerçekleştireceği iç denetimlerin planlaması yapılır. Son adımda kuruluşun ISO 14001 Belgesi almak için hangi noktalarda düzeltici / önleyici eylem planı uygulaması gerektiği raporlanır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları


ISO 14001 kuruluşlara ve paydaşlarına şu konularda avantaj sağlamaktadır:

* Çevresel etkilerin ve emisyonların en aza indirilmesi
* Çevresel mevzuatlara hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlanması
* Çevresel performansın iyileştirilmesi ve kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanması
* Ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu çevresel etkilerin kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerin sürdürülebilir şekilde azaltılması
* Kurumun paydaşlarına çevresel yönetim ve çevre performansı hakkında doğru bilgileri şeffaf bir şekilde sağlaması
* Çevre yönetiminde kaynaklı finansal ve operasyonel maliyetlerin en aza indirilmesi
* Piyasada kurumsal itibarın artırılması ve rekabet avantajı elde edilmesi.

Daha fazla bilgi ve detay için hemen iletişim sayfamızdaki numaralarımızdan bize ulaşın.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp