Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

17025 Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı

ISO 17025, laboratuvarların yeterliliği, tarafsızlığı ve tutarlı çalışması için gerekli olan şartları, kural ve esasları açıklamaktadır. ISO 17025 standardı, personel sayısı fark etmeksizin laboratuvar faaliyetleri yürüten tüm kuruluşlar için geçerlidir. Laboratuvar müşterileri, düzenleyici otoriteler, karşılaştırma değerlendirmesini kullanan kuruluşlar, akreditasyon kuruluşları vs ISO 17025’i laboratuvarların yeterliliğini onaylamak veya tanımak için kullanmaktadır.

“ISO/IEC 17025 - Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardı laboratuvarların işleyişine olan güveni artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Standart, laboratuvarların yetkin bir şekilde çalıştıklarını ve geçerli sonuçlar üretebildiklerini göstermelerini sağlamak için birtakım gereksinimler içermektedir. Bu standarda uygun laboratuvarlar da genel olarak ISO 9001 ilkelerine uygun olarak çalışmaktadır.

ISO 17025 sertifikası
, laboratuvarın riskleri ve fırsatları ele almak için eylemleri planlamasını ve uygulamasını gerektirmektedir. Hem riskleri hem de fırsatları ele almak, yönetim sisteminin etkinliğini artırmak, iyileştirilmiş sonuçlar elde etmek ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturmaktadır. Laboratuvarlar, hangi risklerin ve fırsatların ele alınması gerektiğine karar vermekten sorumludur. ISO 17025 bu konuda laboratuvar hizmetleri sunan kuruluşlara yol göstermektedir. Bu standardın kullanılması, laboratuvarlar ve diğer kuruluşlar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmakta ve bilgi ve deneyim alışverişinde ve standartlar ile prosedürlerin uyumlaştırılmasında yardımcı olmaktadır. Laboratuvarların bu standarda uyması, laboratuvarlarda elde edilen sonuçların ülkeler arasında kabülünü de kolaylaştırmaktadır.

ISO 17025 standardı hakkında daha detaylı bilgi almak ve laboratuvar akreditasyonu yapmak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler

ISO 17025 Standardı Kapsamı


Standardın maddelerini şu şekilde özetleyebiliriz:
1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
4 Genel gereksinimler
         4.1 Tarafsızlık
         4.2 Gizlilik
5 Yapısal gereksinimler
6 Kaynak gereksinimleri
         6.1 Genel
         6.2 Personel
         6.3 Tesisler ve çevre koşulları
         6.4 Ekipman
         6.5 Metrolojik izlenebilirlik
         6.6 Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler
7 Proses gereksinimleri
         7.1 Taleplerin, ihalelerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
         7.2 Yöntemlerin seçimi, doğrulanması ve geçerli kılınması
         7.3 Örnekleme
         7.4 Test veya kalibrasyon öğelerinin işlenmesi
         7.5 Teknik kayıtlar
         7.6 Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi
         7.7 Sonuçların geçerliliğinin sağlanması
         7.8 Sonuçların raporlanması
         7.9 Şikayetler
         7.10 Uygun olmayan çalışmalar
         7.11 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi
8 Yönetim sistemi gereksinimleri
         8.1 Seçenekler
         8.2 Yönetim sistemi belgeleri
         8.3 Yönetim sistemi belgelerinin kontrolü
         8.4 Kayıtların kontrolü
         8.5 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler
         8.6 İyileştirme
         8.7 Düzeltici faaliyetler
         8.8 İç denetimler
         8.9 Yönetim incelemeleri
Ek A Metrolojik izlenebilirlik
         A.1 Genel
         A.2 Metrolojik izlenebilirliğin oluşturulması
         A.3 Metrolojik izlenebilirliğin gösterilmesi
Ek B Yönetim sistemi seçenekleri
Bibliyografya


ISO 17025

ISO 17025 Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık, ISO 17025’e göre akredite olmak isteyen laboratuvar kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Laboratuvar akreditasyonu için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçen kuruluşlar, belgelendirme sürecinin her aşamasında profesyonel hizmet almaktadır. Aşan Danışmanlık’ın ISO 17025 uzmanları şirketlerin laboratuvar belgelendirme süreci boyunca ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri sağlamakta ve akreditasyon işlemini hızlı ve kolay hale getirmektedir. ISO 17025 danışmanlık hizmetinin öne çıkan başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz:

* Laboratuvar kuruluşunun mevcut durumunun analiz edilmesi
* Akreditasyon için karşılanması gereken kriterlerin belirlenmesi
* ISO 17025’te yer alan koşulların sağlanabilmesi için belgelendirme planının oluşturulması
* Akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılması
* Laboratuvar denetimlerine hazırlık yapılması
* Denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların kapatılması için düzeltici & önleyici faaliyet planlarının oluşturulması

ISO 17025 laboratuvar akreditasyonu için daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir ve belgelendirme çözümleri konusunda destek alabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp