Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Danışmanlığı

ISO 26000, kurumsal sosyal sorumluluk yönetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda kuruluşlara kılavuzluk yapan uluslararası bir standarttır. Sosyal sorumluluğa ilişkin kavramları, terimleri ve tanımları açıklar ve bu konunun arka planını ve özelliklerini anlatır. Kurumların sahip olması gereken sosyal sorumluluk ilkelerinden ve yürütmesi gereken uygulamalardan bahseder. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının oluşturulması ve diğer konularda hazırlanan politika, plan ve hedeflere entegre edilmesini açıklar. Kapsayıcı bir standart olan ISO 26000, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının paydaşlarını belirlenmesi ve onlarla kurulacak ilişkilerin düzenlenmesi konusunda kuruluşlara yol gösterir. Temel amacı kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olan ISO 26000, günümüzde sektörü ve büyüklüğü fark etmeksizin her işletme için büyük önem arz etmektedir.

ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi standardı içerisinde çevre, insan hakları, iş etiği, sorumlu iş uygulamaları gibi birçok konu yer almaktadır. Bu standardın tüm yönleriyle uygulanması belirli bir uzmanlık, bilgi birikim ve kurumsal kapasite gerektirmektedir. Bu nedenle, kuruluşların kurumsal sosyal sorumluluk danışmanlık hizmeti alarak bu standardı daha doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık, sektör, büyüklük, konum, ürün ya da hizmet gamından bağımsız olarak her kuruluşa ISO 26000 danışmanlığı sağlamaktadır. Standardın doğru anlaşılması ve amacına uygun şekilde uygulanması için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir; kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını en iyi şekilde sürdürerek piyasada fark yaratabilirsiniz.

ISO 26000 Kapsamı


Standart şu ana maddelerden oluşmaktadır:

1 Kapsam
2 Terimler ve tanımlar
3 Sosyal sorumluluğun anlaşılması: Sosyal sorumluluk kavramının tarihçesi, bu alanda dünyadaki güncel trendler vs anlatılır. Ayrıca, bu kavramın öne çıkan özelliklerinden ve hükümetlerin sosyal sorumluluktaki rollerinden bahsedilir.
4 Sosyal sorumluluğun ilkeleri: Şeffaflık, etik davranış, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı vb gibi ilkeler anlatılır. Bunun yanında paydaş çıkarlarının gözetilmesi ve uluslararası sosyal sorumluluk standartlarına ve düzenlemelerine saygı gösterilmesi gibi konular ele alınır.
5 Sosyal sorumluluğu tanımak ve paydaşları dahil etmek
6 Sosyal sorumluluk temel konularında rehberlik: Sosyal sorumlulukla ilgili insan hakları, çevre, etik iş uygulamaları, tüketici sorunları, yerel halkın katılımı, kurumsal yönetim vb gibi konular açıklanmaktadır.
7 Bir kuruluş genelinde sosyal sorumluluğun bütünleştirilmesine ilişkin rehberlik: Kuruluşların sosyal sorumluluk politikalarını doğru bir şekilde anlaması, uygulaması ve paydaşları arasında hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurması gibi konular anlatılır. Bu konuda güvenirliliğin artırılması ve sosyal sorumluluğun kuruluşun tamamına uygulanması konuları değerlendirilir. Bu başlık altında gönüllü girişimlere değinilir ve kuruluşun eylem ve uygulamalarını nasıl geliştirileceğinden bahsedilir.
Standart hakkına daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen şirketler Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Danışmanlığı

ISO 26000 Danışmanlık Hizmetinin Avantajları


Kurumsal sosyal sorumluluk,
sürdürülebilirliğin giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında her şirketin sahip olması gereken bir farkındalıktır. Çevresel, finansal ve sosyal anlamda birçok konuya atıfta bulunan bu kavram, kurumsal sürdürülebilirlik açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Bu standardı uygulayan kuruluşların elde edeceği avantajlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Kurumsal itibarı artırmak ve rakiplere karşı piyasada rekabet avantajı elde etmek
* Müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, sponsorlar vb gibi paydaşları kurumsal sosyal sorumluluk konusunda teşvik etmek ve onlarla sürdürülebilir ilişkiler kurabilmek
* Çalışanların motivasyonlarının, müşterilerin markaya olan bağlılığının artırılması
* Diğer şirketlerle, kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla vs daha etkili ilişkiler kurulmasını sağlamak
* Çevre, insan hakları, adil iş uygulamaları, sorumlu satın alma vb gibi konularda geliştirilmiş uluslararası standartlara, yasa ve yönetmeliklere daha kolay uyum sağlayabilme

Aşan Danışmanlık’tan ISO 26000 danışmanlık hizmeti alan kuruluşlar bu avantajları ve çok daha fazlasını elde edebilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi uzmanlarımız, şirketinizin ihtiyaç duyduğu danışmanlık programını en doğru, pratik ve verimli bir şekilde hazırlamakta ve sürecin tamamında size destek olmaktadır. ISO 26000 danışmanlığı konusunda daha detaylı bilgi ve çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp