Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

ISO 17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı

ISO 17021, kuruluşların yönetim sistemlerini belgelendirme hizmetini veren kuruluşlar için hazırlanmış çok geniş çaplı bir standarttır. Toplamda yedi standarttan oluşmaktadır ve her bir bölümü belgelendirme akreditasyonun farklı bir kısmını ele almaktadır. Standardın içeriklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

ISO 17021 - 1: Temel gereksinimler

2: Çevre yönetim sistemi sertifikalandırma
3: Kalite yönetim sistemi sertifikalandırma
4: Etkinlik sürdürülebilirlik yönetim sistemleri belgelendirme
5: Varlık yönetim sistemi belgelendirme
6: İş sürekliliği yönetim sistemleri sertifikalandırma
7: Karayolu trafik güvenliği yönetim sistemleri belgelendirme
Her bir standart ilgili yönetim sisteminin belgelendirilmesi için gerekli kriterleri açıklamakta ve denetim gereksinimlerini anlatmaktadır. ISO 17021 standartları hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 17021 ve Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar


ISO, kamu ve özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerini daha hızlı, güvenli, doğru ve şeffaf bir şekilde yürütebilmesi için birçok konuda yönetim sistemi standardı yayınlamaktadır. Değişen teknolojik imkanlar, finansal koşullar ve piyasa gereksinimlerine bağlı olarak bu standartları belirli dönemlerde revize etmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sürekliliği, etkinlik sürdürülebilirliği vb gibi konularda yayınlanmış yönetim sistemi standartları mevcuttur. Kuruluşlar bu standartları referans alarak kendi içlerinde bir sistem kurmak, sürdürmek, performansını ölçmek ve sürekli iyileştirmek durumundadır. Tüm bu adımların standarda uygun şekilde gerçekleştirildiğini doğrulayan şirketlere ilgili yönetim sistemi belgesi verilmektedir.

Yönetim sistemi doğrulama işlemi bağımsız akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılır. Bu kuruluşların da karşılaması gereken birtakım kriterler bulunmaktadır. ISO 17021 standartlar ailesi bu kriterleri açıklamaktadır. Standartlar içerisinde kuruluşların denetim, doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinde uyması gereken kurallar, usul ve esaslar anlatılmaktadır. Yönetim sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşlar ISO 17021 standardı uyarınca akredite olmaktadır. Şirketlere bu hizmeti vermek isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık’tan ISO 17021 danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, standardın her yönüyle doğru bir şekilde anlaşılması, gereksinimlerinin karşılanması ve ilgili diğer konularda kuruluşlara yol göstermektedir.

iso 17021

ISO 17021 Gereksinimleri Nelerdir?

ISO 17021-1, yönetim sistemi belgelendirme sürecine ilişkin genel gereksinimleri ve ilkeleri  açıklamaktadır. Standardın kapsamını ve maddelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

İlkeler: Yeterlilik, tarafsızlık, gizlilik, açıklık, risk bazlı yaklaşım vs
Genel gereksinimler: Sorumluluk ve finansman, yasal düzenlemeler, sözleşme esaslı konular
Yapısal gereksinimler: Organizasyonel yapılanma, üst yönetimin rolü, operasyon kontrolleri
Kaynak gereksinimleri: Personel yetkinliği, dış kaynaklar, dış denetçiler, belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personeller, kayıtlar
Bilgi gereksinimleri: Müşteri bilgilerinin gizliliği, sertifikasyon dokümanları, kamuya açık olan ve olmayan bilgi ve belgeler, etiketleme ve işaretlemelerin kullanımı
Proses gereksinimleri: Ön sertifikasyon, planlama, denetimler, sertifikasyon kararı, belgenin sürekli hale getirilmesi, itirazlar ve şikayetler vs

Yönetim sistemi özelinde gereksinimler açıklayan diğer standartlarda yer alan konular ise özetle şu şekildedir:

ISO 17021 - 2: Çevre yönetim sistemi gereksinimleri
Çevresel metrikler, izleme ve ölçüm araçları; yaşam döngüsü yaklaşımı, acil durum eylem planları, operasyonel kontroller, tesis yönetimi, çevresel performansın ölçümü ve takibi gibi konular ele alınmaktadır.

ISO 17021 - 3: Kalite yönetim sistemi gereksinimleri
Kalite yönetim ilkeleri, kuruluşun bağlamı, müşterilere sunulan ürün, hizmet ve süreçler gibi konulara ilişkin gereksinimler anlatılmaktadır.

ISO 17021 - 4: Etkinlik sürdürülebilirlik yönetim sistemi gereksinimleri
Etkinlik sürdürülebilirliğin temelleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları, yasal zorunluluklar, sürdürülebilirliğin ölçümü ve takibi gibi konularda karşılanması gereken kriterler açıklanmaktadır.

ISO 17021 - 5: Varlık yönetim sistemi gereksinimleri
Varlık yönetiminin doğru bir şekilde tanımlanması, iş yönetimi uygulamaları, ürün ve hizmet optimizasyonu, varlık yönetimi yöntemleri vb gibi konularda kuruluşların karşılaması gereken kriterler anlatılmaktadır.

ISO 17021 - 6: İş sürekliliği yönetim sistemi gereksinimleri
İş sürekliliğinin yönetimine ilişkin temel gereksinimler, yasal düzenlemeler, uygulanan metodolojiler, planlar vs açıklanmaktadır.

ISO 17021 - 7: Karayolu trafik güvenliği (RTS) yönetim sistemi gereksinimleri

 

ISO 17021 Danışmanlık HizmetiKuruluşlara ISO yönetim sistemleriyle ilgili her konuda eğitim, danışmanlık ve belgelendirme desteği sağlayan Aşan Danışmanlık ISO 17021 uyarınca yönetim sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşlara her konuda yardımcı olmaktadır. Standartla ilgili her konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir; eğitim, belgelendirme ve danışmanlık konularında destek alabilirsiniz.
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp