Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi

Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nedir?

Günümüzde sektörü veya faaliyet alanı fark etmeksizin her kuruluş, kurumsal sürdürülebilirlik politikaları kapsamında karbon ayak izi hesaplaması yapmalıdır. Yapılan hesaplamalar bir rapor haline getirilmeli ve bağımsız kuruluşlar aracılığıyla doğrulanmalıdır. Tüm bu süreç ISO 1406x serisi standartlar ile sistematik ve standart bir hale getirilmiştir. Bu standartları ve amaçları şöyle özetleyebiliriz:

 •  ISO 14064-1: Kurumsal düzeyde sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması ve raporlanması için kılavuz bilgiler içerir.
 •  ISO 14064-2: Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının proje düzeyinde hesaplanması, iyileştirilmesi ve raporlanması için ilgili taraflara yol gösterir.
 •  ISO 14064-3: Sera gazı beyanlarının nasıl doğrulanacağına ilişkin kural ve esasları açıklar.
 •  ISO 14065: Çevresel bilgileri onaylayan ve doğrulayan kuruluşlar için genel ilkeleri ve gereklilikleri açıklar.
 •  ISO 14066: Sera gazı doğrulaması yapan ekiplerin yeterlilik gereksinimlerini açıklar.
 •  ISO 14067: Ürün bazında sera gazı emisyon hesaplamaları yapılması için gerekli şartları içerir.

Karbon ayak izi doğrulama belgesi, ISO 14064 ve ISO 14067 standartlarına göre sera gazı emisyonu hesaplamaları ve raporlamaları yapan işletmelerin yaptıkları çalışmaların bağımsız kuruluşlarca onaylanmasına olanak tanır. Karbon ayak izi doğrulama belgesi vermeye yetkili olan kuruluşların faaliyetlerini ve yetkinliklerini ISO 14065 ve ISO 14066 standartlarına uygun hale getirmesi gerekmektedir. ISO 14066 standardı genellikle ISO 14065 ile beraber kullanılmaktadır. ISO 14065, karbon ayak izi doğrulama süreci ve doğrulama kuruluşlarına ilişkin temel prensipleri ortaya koymaktadır. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları yapan ve bunları bir rapor haline getiren şirketlerin, gerekli doğrulama işlemlerini mutlaka ISO 14065’e göre akredite edilmiş kuruluşlara yaptırması gerekmektedir.


Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nasıl Alınır?

Belge sahibi olmak isteyen şirketler sera gazı emisyon ölçümlerini yaptıktan ve raporladıktan sonra akredite doğrulama kuruluşlarıyla iletişime geçmektedir. Hesaplama ve raporlama süreçlerinde ISO 14064-1 standardının gerekliliklerine uyum sağlanmalıdır. Hazırlanan sera gazı emisyon beyanında / raporunda özetle şu bilgiler yer almalıdır:

 •  Raporu hazırlayan kuruluşa ve raporlamadan sorumlu kişiye ait bilgiler
 •  Raporun hangi periyotlar arasında geçerli olduğu
 •  Kuruluşun emisyon hesaplama sınırları
 •  Her bir sera gazının karbondioksit eş değer cinsinden emisyon değerleri
 •  Varsa, biyokütle yakımından kaynaklı sera gazı emisyonu miktarı ve bunun belirlenmesinde kulanılan yöntemler
 •  Sera gazı azaltma / uzaklaştırma miktarı
 •  Sera gazı rezervuarları ve yutaklarına ilişkin bilgiler
 •  Geçmiş yıllara ait sera gazı envanter bilgileri
 •  Emisyon hesaplamalarında kullanılan kaynaklar, yöntemler, metodolojiler ve yapılan varsayımlar
 •  Raporun ISO 14064-1 standardına uygun şekilde hesaplandığını gösteren bir beyan
 •  Hesaplamaların doğruluğuna ilişkin belirsizlik etkisinin açıklanması

 

ISO 14065’e göre akredite edilmiş ve karbon ayak izi doğrulama belgesi vermeye yetkili olan kuruluşlar, yapılan başvuruya istinaden bu raporu incelemektedir. Gerekli gördüğü durumlarda raporda verilen bilgileri doğrulama amacıyla tesis ziyaretleri de yapmaktadır. ISO 14064-3 standardında yer alan ilkeler doğrultusunda yapılan doğrulama çalışmalarıyla işletmenin hazırladığı raporun uygunluğu incelenmektedir. Kullanılan yöntemler ve hesaplamalar ve yapılan beyanlar doğru, tutarlı, şeffaf ve tutarlı ise başvuru sahibi şirkete karbon ayak izi doğrulama belgesi verilmektedir.


Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Neden Alınmalı?

Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi global çevre sorunlarıyla mücadele noktasında tüm kuruluşlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bunlardan en önemlisi her şirketin karbon ayak izini sürdürülebilir şekilde azaltmasıdır. Fakat bunun için öncelikle neden olduğu sera gazı emisyonlarını hesaplaması gerekmektedir. ISO 14064 standardı bunun için şirketlere bir yol göstermektedir. Bunun yanında, yapılan hesaplamaların gerçekten doğru ve tutarlı olup olmadığını ya da standarda uygun şekilde yapılıp yapılmadığını da doğrulamak gerekir. Bu da ancak karbon ayak izi doğrulama belgesi ile sağlanmaktadır. Bu belgeyi almak şirketlere özetle şu faydaları sağlayacaktır:

 •  Paydaşları nezdinde güvenilir bir marka imajı yaratmak
 •  Çevresel sürdürülebilirliğe önem verdiğini ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmadığını beyan etmek
 •  Sorumlu yatırımcılara hitap etmek ve onların ilgisini çekmek
 •  Yeşil bir tedarik zinciri oluşturmak için tüm tedarikçilerinin çevresel farkındalığını artırmak
 •  Çevresel konulardaki diğer yasalara, yönetmeliklere, yerel ve uluslararası standartlara daha kolay ve hızlı bir şekilde adapte olmak
 •  İhalelere öncelik hakkı elde etmek; kamu ve özel sektör teşviklerinden faydalanmak


Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Karbon ayak izi doğrulama belgesi şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik politikalarının ve hedeflerinin tamamlanabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, her kuruluşun sera gazı emisyon hesaplamaları yaptıktan sonra bu belgeyi alması gerekmektedir. Raporlama ve doğrulama süreçlerinin hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir şekilde tamamlanabilmesi için de her şirketin danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir.
Aşan Danışmanlık şirketlere kurumsal karbon ayak izi hesaplama, doğrulama ve belgelendirme süreçlerine ilişkin kaliteli ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Bu süreçte Aşan Danışmanlık’tan hizmet aldığınız takdirde firmamız atılacak her adımda sizlere yardımcı olacaktır. Dokümantasyon, doğrulama kuruluşlarıyla iletişim, raporlama ve diğer tüm süreçlerde en doğru adımı atmak için hemen Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp