Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14064 - Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14064, kuruluşların sera gazı emisyonlarıyla ilgili envanter çalışmalarını hazırlaması, raporlaması ve doğrulaması ile ilgili gereklilikleri tanımlar. Toplamda 3 bölümden oluşan ISO 14064 serisinin ilk standardı olan ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarını derleyen envanterlerin tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlaması ile ilgili kuralları açıklar. ISO 14064-2, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve uzaklaştırılması amacıyla yürütülen proje faaliyetlerine odaklanmaktadır. Sera gazı projelerinin doğrulanması ve onaylanması ile ilgili genel bir çerçeve çizmektedir. ISO 14064-3 ise kuruluşların hazırlamış olduğu sera gazı envanterleri, emisyon azaltımı için yürüttüğü projeler ve piyasaya sunduğu ürünlerin karbon ayak izleriyle ilgili yapmış olduğu beyanların doğrulanmasını ele alır.
Bu standartlar, ISO’nun düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlamış olduğu ISO 14060 serisi standartlar ailesinin bir parçasıdır. Kuruluşlar, kurumsal karbon ayak izini hesaplamak, doğrulamak ve sera gazı emisyonu yönetimi yapmak için ISO 14064 serisindeki standartları kullanmalıdır. Aşan Danışmanlık, sera gazı envanteri hazırlama, proje emisyonlarını hesaplama ve karbon ayak izi doğrulama faaliyerlerinin tamamında kuruluşlara destek olmaktadır. Bu konudaki tüm eğitim ve danışmanlık taleplerinizi Aşan Danışmanlık’a iletebilirsiniz.

ISO 14064 Standardı Kapsamı


Günümüzde beşeri faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği problemleri her geçen gün derinleşmeye ve bir kriz haline gelmeye başlamıştır. Bunun en önemli nedeni atmosfere salınan sera gazı emisyonlarıdır. Bu emisyonların en önemli kaynaklarından biri de şüphesiz kuruluşların tasarım, üretim, depolama, lojistik vb gibi süreçlerinde ortaya çıkan karbondioksit ve yüksek sera etkisi bulunan diğer gazlardır. Faaliyet alanı, büyüklüğü, ürettiği ürün ve hizmet, tedarik zinciri uzunluğu ölçeği fark etmeksizin her şirketin kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük bazı sektörlerde gönüllülük esasına dayalı olsa da günümüzde birçok sektör ve uygulama için zorunluluk haline getirilmeye başlamıştır.

Bu konuyla ilgili uluslararası ilkelere ve sözleşmelere uygun bir temel oluşturmak için ISO tarafından yayınlanan ISO 14060 serisi standartlar referans alınabilmektedir. ISO 14064 de bu doğrultuda hazırlanmış ve yayınlanmıştır. İlk versiyonu 2006 yılında yayınlanan standart daha sonra 2018 yılında revize edilmiştir. Sera gazı emisyonları yönetim sistemi kurmak ve karbon ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen kuruluşlar ISO 14064’ün en son revizyonlarını esas almalıdır.

ISO 14064 serisi standartlar sera gazı hesaplama, envanter oluşturmak, doğrulama yapma ve belgelendirme süreçlerine ilişkin konuları detaylandırmaktadır. Hesaplamaların doğru, tam, şeffaf ve tutarlı bir şekilde olmasını sağlamakta, kurumun ve raporlamanın sınırlarını belirlemekte, sera gazı kaynaklarını ve yutaklarını tanımlamaktadır. Ayrıca, sera gazı envanterinin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda kuruluşlara kılavuzluk yapmaktadır.

ISO 14064 - Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi


ISO 14064 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 1464 standartları doğrultusunda sera gazı emisyon yönetimi yapmak ve karbon ayak izini doğrulamak isteyen kuruluşlar öncelikle çalışmalarının kapsamını ve sınırlarını belirlemelidir. Doğrulamanın ve belgelendirmenin kuruluş çapında mı yoksa ürün, hizmet veya proje için mi yapılacağı belirlenmeli ve gerekli hesaplama ve envanter çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmaları tamamı için Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz. Daha sonra sera gazı doğrulaması yapan akredite doğrulama kuruluşlarına başvuruda bulunarak ISO 14064 belgelendirme süreci başlatılabilir. Doğrulama kuruluşları yapılan hesaplamaları ve hazırlanan envanterleri incelemekte ve kuruluşun yaptığı beyanları doğrulamak için yerinde denetimler gerçekleştirmektedir. Tüm aşamaların ve çalışmaların ISO 14064’e uygun olduğu doğrulandıktan sonra ISO 14064 Belgesi düzenlenmektedir.

ISO 14064 Belgesi’nin kuruluşlara sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

* Kuruluş bünyesinde sera gazı emisyonu yönetimiyle ilgili kapsamlı ve sistematik bir yapı oluşturur.
* Sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, izlenmesi, doğrulanması ve onaylanması süreçlerinde şeffaflığı ve tutarlılığı artırır.
* Kuruluşların karbon ayak izi yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar oluşturmasını kolaylaştırır.
* Karbon emisyonlarının azaltılmasıyla birlikte çevresel sürdürülebilirlik taahhütlerinin gerçekleştirilmesi kolaylaşır.
* Şirketler kurumsal itibarını artırarak piyasada farklılaşabilir.
* Kamu ve özel sektör ihalelerinde sera gazı emiyonuyla ilgili koşulların sağlanmasıyla birlikte teşvik ve hibeler konusunda öncelik hakkı kazanılabilir.
* Sorumlu yatırımcıların markaya ve şirkete olan ilgisi artar ve yeni yatırımların önü açılır.
* Kuruluşlar sera gazı emisyonlarını sürdürülebilir şekilde azaltabilir ve yeni piyasa mekanizmalarına (karbon vergisi, karbon kredisi vs) daha kolay adapte olur.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp