Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme

ISO 14067, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Şirketler ürettikleri ürünlerin karbon ayak izini bu standarda göre doğrulayabilir ve ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi alabilir. ISO 14067, yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımı için ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarını referans almaktadır. İçerisinde ürünlerin kısmi karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanması ile ilgili ilkeler de yer bulunmaktadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme ürünlerin sadece iklim değişikliği bağlamında neden olduğu emisyonları esas almaktadır. Karbon denkleştirme vs gibi çalışmalar standardın kapsamında değildir. ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesini almak için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları ve standart kapsamını Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirsiniz. Aşan Danışmanlık ISO 14067 Belgesi alarak ürünlerin karbon ayak izini bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla belgelendirmek isteyen şirketlere destek olmaktadır.

ISO 14067 Kapsamı


ISO 14067, yaşam döngüsü analizi yaklaşımıyla ürünlerin karbon ayak izini hesaplamak ve doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. Sosyal ve ekonomik etkilere değil sadece çevresel etkilere odaklanan standart, günümüzde ürün karbon ayak izi ölçme ve doğrulama konusunda tüm dünyada kabul gören en temel düzenlemelerden biridir. Şirketler bu standartta belirtilen gereklilikleri ve yönergeleri referans alarak karbon ayak izi doğrulaması yapabilmekte ve ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi alabilmektedir. Standart içerisinde yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımının yanı sıra bilimsel ilkelere uygunluk, bütünlük, şeffaflık vb gibi yaklaşımlar da esas alınmaktadır. Tam ve kısmi karbon ayak izi hesaplamaları için kullanıcılara yol gösteren standart, hesaplamaların doğru ve güvenilir olması yapılması gereken çalışmaları listelemektedir. Standardın kapsamını daha detaylı öğrenmek ve ISO 14067 belgelendirme sürecini başlatmak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
 

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi


Ürünlerin karbon ayak izini ISO 14067 doğrultusunda doğrulayan kuruluşlar bağımsız akredite doğrulama kuruluşları aracılığıyla belge sahibi olabilmektedir. ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi, müşteriler, tedarikçiler, meslek odaları, sendikalar, hükümet kanalları ve diğer paydaşlar nezdinde saygınlık kazanmak isteyen kuruluşlar için oldukça kritik bir çalışmadır. ISO 14067 Belgesi kuruluşlara sera gazı envanteri oluşturma, emisyon azaltımı yapma, düşük karbonlu ekonomilerin yaratılması, kurumsal sürdürülebilirlik misyonlarını gerçekleştirme vb gibi konularda destek olmaktadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi, ürünlerin hammadde olarak çıkarılması, işlenmesi, ürüne dönüştürülmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi vb gibi adımlarda neden oldukları emisyonların doğrulanması ve belgelendirmesi için çok önemlidir. Belge sahibi olmanın kuruluşlara getirdiği faydalardan bazıları şunlardır:

* Ürün karbon ayak izini bağımsız kuruluşlar aracılığıyla doğrulamak ve bu sayede piyasada güven oluşturabilmek
* Piyasadaki rekabet avantajını ele geçirebilmek ve pazarda farklılaşabilmek
* Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk hedeflerini gerçekleştirebilmek
* Karbon ayak izinin hesaplanması, raporlanması, doğrulanması ve belgelendirilmesi gibi süreçlerde şeffaflığı ve güvenirliliği artırmak
* Daha düşük emisyonlu ürünleri üretebilmek için eksiklikleri tespit edebilmek ve kurumsal kapasiteyi artırabilmek
* Yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımıyla sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve envanter olarak sunulmasında ürünle ilgili her adımı detaylı bir şekilde ele alabilmek
* İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yürütülen yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalara destek olmak

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi alarak piyasanın saygın kuruluşları arasında yer almak istiyorsanız Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. Aşan Danışmanlık, standardın kapsamı ve belgelendirme süreci ile ilgili her konuda sizlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp