Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

OHSAS 18001

OHSAS 18001 Nedir?

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir standarttır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı yayınlanan kadar şirketler OHSAS 18001’i kullanmaktaydı. ISO 45001’in yayınlanmasıyla birlikte şirketlere OHSAS 18001 standardından yeni standarda geçiş için bir süre tanımlandı. Günümüzde şirketler iş sağlığı ve güvenliği için ISO 45001 Belgesi almaktadır. OHSAS 18001, tüm sektörlerde bu konudaki altyapının inşa edilmesi ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincinin oluşturulması açısından son derece önemlidir. Ulusal, uluslararası ve sektör bazlı İSG standartlarının birçoğu OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi) 18001’e dayanmaktadır.

OHSAS 18001 Kapsamı


Güvenli bir çalışma ortamı, özellikle makineler ve tehlikeli maddelerle çalışan her şirket için temel bir gerekliliktir. Temel güvenlik önlemleri genellikle şirket tarafından uygulanan iş güvenliği yönetmeliği ile garanti altına alınmış olup kaza tehlikesini ve çalışma alanındaki farklı tehlikeleri azaltan çeşitli yasal standartlarla tamamlanmıştır. Yasal düzenlemelerin yanı sıra şirketler iş güvenliği yönetim sistemlerini uygulamaya koyma ve belgelendirme olanağına sahiptir. En yaygın iş güvenliği yönetim sistemlerinden biri de OHSAS 18001’dir.

OHSAS 18001, çalışan güvenliğini her şirket için birinci öncelik olarak tutmak adına iş yerindeki kazaları ve sağlık tehlikelerini azaltmayı amaçlamaktadır. Standart, sürekli iyileştirme ilkesine dayanmaktadır ve iş güvenliği ve sağlığı koruma yönetim sisteminin getirilmesini planlamaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, şirketlerin tehlikeli bölgeleri belirlemesine, olası riskleri analiz etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olur. Şirketin iş güvenliği hedeflerini ve standartlarını uygulama önlemleriyle birlikte ifade ettiği yazılı bir güvenlik politikası dokümantasyonu ile bir iş güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını gerektirir. Şirketin uygulama için gerekli kaynakların mevcut olduğundan ve çalışanların uygun eğitimleri aldığından emin olması gerekir.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 Farkı

İki standart arasındaki temel fark, ISO 45001´in tehlike risklerinin kazalara ve yaralanmalara neden olmadan önce değerlendirilmesini ve düzeltilmesini gerektiren proaktif bir yaklaşım benimsemesi, OHSAS 18001´in ise çözümlere değil yalnızca risklere odaklanan reaktif bir yaklaşım benimsemesidir.  

Bu iki standart arasındaki diğer farkları şöyle özetleyebiliriz:

* Çalışan ve üçüncü taraf katılımı: ISO 45001, tüm çalışanlar ve ilgili taraflar için ihtiyaç ve beklentilere daha fazla odaklanma sağlar ve çalışanların riskleri belirlemek için eğitim ve öğretimini gerektirir. OHSAS 18001, daha geniş çalışan katılımına izin vermemektedir.
* Hedefler ve performans: ISO 45001´de, iyileştirmeler ve performans değerlendirmesi için itici güç olarak hedeflere artan bir odaklanma vardır. Bu hedefler, çalışanların katılımı, iç ve dış iletişim ve satın alma gibi konularda değişebilir.
* Liderlik ve yönetim taahhüdü: ISO 45001, sağlık ve güvenliği kuruluşun genel yönetim sistemine aktif olarak dahil etmek için üst yönetime daha fazla vurgu yapılmasını gerektirir.
* Risk ve fırsat yönetimi:ISO 45001 ile şirketler, üretimi kesintiye uğratabilecek hem riskleri hem de fırsatları ele almak için belirler ve harekete geçilmesini sağlar. ISO 45001 her ikisini de dikkate alsa da, OHSAS 18001 yalnızca tehlikelerle ilgilenir. 
* Yapı: ISO 45001´in yapısı, diğer ISO yönetim sistemi standartlarının çerçevesi olan ve uygulamayı daha kolay ve verimli hale getiren Annex SL´ye (ISO/IEC Direktifleri Bölüm 1) dayanmaktadır.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartları ve belgelendirme süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgi Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


OHSAS 18001


OHSAS 18001 Faydaları


OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistemini uygulayan şirketlerin elde edeceği avantajlardan bazıları şunlardır:

* Kurumsal faaliyetleri sekteye uğratan olayları önleyerek, devamsızlığı azaltarak ve çalışanların moralini yükselterek üretkenliği artırılması
* İş sağlığı ve güvenliği alanında net ve açık prosedürlerin oluşturulması; böylelikle herkesin kolayca takip edebileceği adımlar uygulayarak çalışanların, alt yüklenicilerin ve diğer paydaşların sağlığının korunması
* OHSAS 18001, iş yeri tehlikelerini tanımlayıp en aza indirerek kaza oranlarını azaltmaya yardımcı olur.
* Çalışan motivasyonunun artırılması ve onları daha güvenli bir iş yeri yaratma sürecine dahil edilmesiyle İSG farkındalığının yükseltilmesi
* OHSAS 18001, personeli korumak için en iyi uygulamalara ve önlemlerine sahip olmak, paydaşların ve ilgili tarafların güvenini artırabilir.
* Olay inceleme sürecinin iyileştirilmesi; iş yerindeki kazaların potansiyel nedenlerini belirleyerek tekrar eden olaylar önlenebilir.
* OHSAS 18001, yasal cezaların alınması riskini azaltır. Standart, yasal işlem riskini en aza indirerek çalışanların yasal İSG yükümlülüklerine ilişkin farkındalığını ve bunlara uyumu artırır.
* Reaktif kontroller yerine proaktif kontroller benimseyerek işveren sorumluluğunun en aza indirilmesi

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp