Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 45001, kuruluşların yapılan işlerle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemeleri amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmasını amaçlar. Standart içerisinde kurumların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için uyması gereken kurallar ve sistematik süreçler açıklanmaktadır. ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) tehdit eden riskleri kontrol altına almak, uygunsuzlukları gidermek ve İSG ile ilgili fırsatları değerlendirmek için kurulması gereken yönetim sisteminin usul ve esaslarını içermektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran şirketler İSG performansını sürekli artırarak ve yasal gereksinimleri yerine getirerek kurumsal İSG hedeflerine ulaşabilmektedir. Bu sistemin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, belgelendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için ISO 45001 danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. ISO 45001 danışmanlığı kuruluşların, standardın bağlamını doğru bir şekilde anlamasına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hızlı ve sorunsuz bir şekilde kurulmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 45001 Nedir?

Büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin her ölçekten şirketin kurabileceği ISO 45001, kurum içerisinde İSG kültürünün oluşmasını sağlayan ve sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının gerekliliklerini açıklayan uluslararası bir standarttır. İçerisinde üst yönetimden başlamak üzere her seviyeden çalışanın İSG yönetim sistemi içerisinde nasıl bir rol oynaması gerektiği açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili risklerin ve fırsatların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve kurum kaynaklarının İSG hedefleri için en doğru şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz bilgiler içermektedir. ISO’nun diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi kurum operasyonlarının doğru planlanması ve acil durum eylem planlarının oluşturulması ile ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Şirketin İSG performansının sürekli olarak izlenmesi ve denetlenmesi; ayrıca düzeltici ve önleyici faaliyetlere iyileştirmeler yapılması için kurumun ilgili birimlerine ve çalışanlarına düşen görev ve sorumluluklar açıklanmaktadır.
 

ISO 45001 Belgesi ve Danışmanlık Hizmeti


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
belgelendirmeye tabii bir standart olup standardın gerekliliklerini karşılayan şirketler akredite sertifikasyon kuruluşlarından belge alabilmektedir. ISO 45001 Belgesi, kurumların İSG yönetim sistemi kurduğunu, doğru bir şekilde işlettiğini ve İSG performansını sürekli olarak analiz edip iyileştirdiğini göstermektedir. ISO 45001 sertifikasına sahip olmak isteyen kuruluşlar belgelendirme öncesinde kurum içinde İSG süreçleriyle ilgili eksiklerin belirlenmesi, giderilmesi ve İSG yönetim sisteminin aktif bir şekilde kurulması için danışmanlık hizmeti almaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı, kurumların sürdürülebilir İSG yönetim sistemine sahip olması ve konuyla ilgili yasal gereklilikleri karşılaması için son derece önemli bir hizmettir. Belgelendirme denetimlerine hazırlık yapılması, kurum içerisinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve şirket çalışanlarının doğru bir şekilde görevlendirilmesi için ISO 45001 danışmanlık hizmeti mutlaka alınmalıdır. ISO 45001 danışmanlık hizmeti ve belgelendirme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Iso 450001

ISO 45001 Danışmanlık Hizmeti Kapsamı

Aşan Danışmanlık, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti kapsamında, kuruluşlarda standarda uyumluluk konusunda ne tür eksiklikler ve uygunsuzluklar olduğunu belirlemektedir. Bunun için bir durum tespiti ve boşluk analizi gerçekleştirmekte ve uygunsuzlukların kapatılması için kurumsal planlamalar yapmaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili dokümantasyon altyapısının oluşturulması ve gerekli belgelerin hazırlanması için kurumlara yardımcı olmaktadır.

ISO 45001 Belgesi almak isteyen kuruluşlar sertifikasyon sürecinde İSG eğitimlerinin alınması konusunda da Aşan Danışmanlık’tan destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili temel bilgilendirme eğitimi, denetçi eğitimi ve belgelendirme eğitimi vb gibi farklı içeriklerde ISO 45001 eğitimleri verebilmektedir. Bunun yanı sıra belgelendirme başvurusunun yapılması, denetlemelere hazırlık ve sertifikasyon sürecinin takibinde de kurumlara destek olmaktadır.
 

ISO 45001 Danışmanlık Hizmetinin Faydaları


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak kurumlara şu faydaları sağlamaktadır:

* Uluslararası ilkelere uygun bir İSG yönetim sistemine sahip olmak
* İSG konusunda yasal gereksinimleri karşılayabilmek
* Kurum içerisinde İSG farkındalığını artırmak
* İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek
* İSG tehlikelerinden kaynaklı ölüm ve yaralanmaları, iş kazalarını ve maddi kayıpları en aza indirmek
* Kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık edinmek
* Kurumsal prestiji artırmak, piyasada rekabet avantajı elde etmek
* Sürdürülebilir İSG politikaları belirlemek
* Paydaşların İSG sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak.

Konu ile alakalı daha fazla bilgi edinmek, uzman görüşü almak ve teklif talep etmek çin bize ulaşabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?