Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tasarlaması, kurması, devreye alması ve sürekli iyileştirme için gerekli olan kuralları açıklar. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde işletme sahalarında kazalar, hastalıklar ve yaralanmalar önlenebilmekte ve çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilmektedir. ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılayan şirketler akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilmektedir. Bu standardın gereksinimleri, güvenli çalışma ortamı ve iş kazalarının önlenmesi konusunda yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanması açısından da önemlidir. Faaliyet alanı ne olursa olsun her şirket ISO 45001 Belgesi sayesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansını sürekli olarak iyileştirebilir ve daha sürdürülebilir İSG politikaları oluşturabilir. Standardın içeriği, şirket süreçlerine uygulanması ve belgelendirme prosedürleri hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 45001 Nedir?


Her şirket, çalışanları başta olmak üzere faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilecek herkesin sağlığından ve güvenliğinden sorumludur. Bu bağlamda kuruluşların İSG yönetimi çerçevesinde sorumluluğu altında bulunan kişilerin fiziksel ve mental sağlığını koruması ve geliştirmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için iş süreçleri ve operasyonlarından kaynaklı riskleri belirlemesi ve doğru önlemleri alarak olası kaza ve yaralanmaların önüne geçmesi gerekir. ISO 45001, kuruluşların uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kriterlerine uygun bir yapı oluşturması için ihtiyaç duyduğu politikaları, prosedürleri ve yaklaşımları ortaya koymaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Her şirket tarafından uygulanabilenen standart, proaktif bir İSG sisteminin kurulmasını ve uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlar. Kuruluşun bağlamını, İSG yönetim sisteminin kapsamını ve tüm tarafların beklentilerini açıklayan standart, kurumsal İSG politikaları oluşturulması için üst yönetime ve diğer çalışanlara düşen görev ve sorumlulukları anlatmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilmek için yapılması gereken risk analizinin detaylarını ve İSG hedeflerine ulaşmak için yürütülmesi gereken planları ve stratejileri açıklamaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, kuruluşun İSG performansının sürekli olarak takip edilmesi, ölçülmesi, denetlenmesi ve iyileştirilmesi için alınması gereken aksiyonları da listelemektedir. Bağlamı, faaliyet alanı, konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun her şirket bu standardı uygulayabilmekte ve ISO 45001 Belgesi alabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ilk olarak Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi orijinal adıyla yayımlanmıştır. Kısa adı verilen kelimelerin adı yazılannın bir araya gelecekle yetiştirilecek OHSAS 18001 ISO 45001 İş ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, sağlığı farklıki Devleta ve iş uygulamaları uygulanabilmektedir. Temel olarak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, standart ilkelerine ve mevzuata ilişkin düzenlemelerin yapılması. Bunun yanında İSG uygulamalarının uygulanmalarının ve sürekliliğin sağlanmış bir sistem sistemidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem hedefi; Sağlıklı ve güvenli ile ilgili standartlar yasal düzenleme, işleme devam etmekteki riskleri kaldırarak kaldırarak ya da güvenli bir şekilde bir çalışma ortamı yaratmaktır.

ISO 45001 standardında çalışanlardan üç başlık altında toplanabilir:

- Çalışanlarından etkilenen: çalışanların işlerinin olumsuz etkilerinden güvenli bir şekilde kurtarılması,
- İşletme için işletme için arz eden yangından, makine kazalarından risklerin incelenmesiyle ortadan kaldırılır. işletmen yaratacak,
- Üretimi sağlama: Meslek ve kazaları sona erdirmek için yapılacak iş ve hedeflerini en son olarak tasarlanmak için tasarlanabilir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliğinin temellerindendir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardının kapsamını OHSAS

18001 ISO İş ve Güvenliği Sistemi, bir numune, iş nasılki İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi sistemiyle ilgili kontrollerini kontrol eder.
Standart olarak kullanılır:

- İşletmenin güvenliğiyle ilgili olarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalabilecek ile ilgililer için var olan ve olası riskleri yok veya güvenli yönetim sistemiyle bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak,
- İşletme ISO 45001 İş ve Güvenliği Yönetim Sistemi - İSG politikasına uygun bir model için kullanılabilir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Maddeleri

- Kapsam
- Atıf Yapılan Diğer Standartlar
- Kavramlar ve Tanımlar
- İSG Yönetim Sistemi Şartları
- Genel Şartlar
- ISG Politikası
- Planlama
- Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
- Uygulama ve İşletme
- Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 45001

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi´nin Faydaları Nelerdir?


- İş yer ölümleri küçük olmak, hastalık vakalarında, kazaların neden olduğu olaylara neden olur. İş yerinde anket oluşturmuş ve uygulanmış.
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin uygulamalarının kullanımıyla ilgili şeyler, bu sayede, yapılacak ve sistem masrafı yapılmaz; kaynak uğurlanır.
-Kuruluşunun değerini artırın. Kuruluş, kamu nazarındaa uyan bir firma imajı geliştirmek. Resmi makamlar nezdinde, firmanın iş sağlığı ve güvenliğine sahip hassaslaşmış olur.
- Ulusal ve uluslararası standartlar ile işlemlere uygun işlemler yürütüldüğünün göstergesidir.
- Firmanın kurumsal değerlerine sahip olacaklar.
- Kuruluşun artan itibarı ve imajı, rekabette tercihlerden geri kalanlardan yana geçer.
- Çalışanların motivasyonunu, işe bağlılığını ve verimini geliştirmek. İşçi, bir iş kazasına maruz kalma korkusuz taşımaz. Çalışanların eğitimlerine güven duymaları sağlanmış olur.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının yolculuğunu sağlarken, iş gücünden gidecek.
- Arıza ve bakım süresinden elde edilen kaynak olarak kullanın. Çalışanın iş veriminde, ayarlarda ayarlar sağlar.
- İş sağlığı ve yardımlarınız için planlanmış ile müşteri taleplerine uygun ürün ve hizmetler için de olur. İzleyicilerden oluşan ve bağlı olanlarına dahildir.
- bugünün ve davanın sağlık ve güvenlikteki olası risklerin geçilmesini sağlar.
- Risk yönetimi ile olası iş kazaları kontrol edilir. Önleme sarih (açık / onay belgesi). Bu sayede olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.
- Meydana iş kazaları ve meslekler arasında ilerlemekte olan ve yavaşlaması gibiler önlenir. Dosyalar, para acılarının, ceza ve gideceklerin geleceğine geçilmesi ya da temin edilen. Kuruluşun beklenmeyen ve zararları düşer.

ISO 45001 Standardını Kimler Uygular?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, çalıştıran işletme ve uygulamalar tarafından yürütülür.

ISO 45001 Standardı Belgelendirme Süreci

OHSAS 18001 / ISO 45001 belge belgesi talep eden bir sistem kapsamında işletmeye alınmış olması gerekmektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardını işletmesinde uygulayan yetiştiren, yetiştirebilirna sahip olmak için ve uluslararası yetkili otoritelerce akredite edilmiş bir belgelendirme tasarımına sahip olmak için sertleştirme uygulayabilir.İş Sağlığı ve Güvenliği ile analiz edildiğinden ve eksiklerin tarafından denetlenen hizmetidir ve ücretlidir. Resmi denetimler öncesinde odaklanılması gereken hedefleri belirler; maliyet ve zaman kıyafeti.

Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri iki gerçekleştirilmektedir. İlk olarak işletmede ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği aracının geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilerek değerlendirmeye ne derece hazır kontrol edilir. Uygunluk konusunda eğitim vermekte bunu düzeltmesine fırsat ve zaman verilir. Uygunsuzluklar giderilip gereklilikler karşılandığında, belgelendirme için gerekli ve denetimlerin yapılmasına geçilecektir.

Belgelendirme ve İşletme belgelendirme denetiminden geçerli olacak şekilde olacaktır, ISO 45001 Sağlığı ve Güvenliği belgesi takdim edilmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği, yasal düzenlemelerin ışığında, eğitimlerdeki söz konusu riskleri kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu eğitim için yönetim sistemidir.
 

Neden ISO 45001;


• ISO 45001 iş kazalarını ve meslek alıştırmaları ile etkinliklere en aza indirger, iş dünyasından gideceksiniz.
• ISO 45001 ile eğitim içinde iyi durumda olan bir kişi olarak algılarsınız.
• ISO 45001 ile yolundaki yolunda, iş güvenliği olan sizin yollarınızsınız.
• ISO 45001 ile uyumlu hale getirilebilir rekabette avantaj sağlarsınız.
• ISO 45 ile kazalar ve nedeni ile büyümenin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerini giderlerinin ceza ve okulların bakımını sağlar, işletme giderleri ile ilgili bakım konusunda yaşlılar.
• ISO 45001 ile yaşanan olaylarda eski yolculuklarda.
• ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliğiyle sistematik olarak yayılımını sağlarsınız.
• ISO 45001 ile iş sağlığı ve uluslararası uluslararası standartlarda kullanıma uygun olacaktır.

Kuruluşların ISO 45001 sertifikası almak için yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

* ISO 45001 standardının kapsamının doğru bir şekilde anlaşılması ve şirket faaliyetleri içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumsuz olan konuların belirlenmesi
* İSG konusunda tüm çalışanlara eğitimler verilmesi; İSG yöneticilerinin ve üst yönetimin ileri seviye eğitimler alması gerekmektedir.
* İSG yönetim sisteminin kurulması ve devreye alınması
* Akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılarak ISO 45001 belgelendirme sürecinin başlatılması
* Belgelendirme kuruluşlarının talep ettiği dokümanların hazırlanması ve paylaşılması
* İşletme sahalarında sertifikasyon denetimlerinin gerçekleştirilmesi
* Denetlemeler sonucunda İSG ilkelerine göre uygunsuzluğu tespit edilen durum ve olaylar için düzeltici & önleyici eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması
* Denetlemelerin tamamlanmasının ardından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin düzenlenmesi

ISO 45001 sertifikası alınması sürecinde şirketlerden bazı dokümanlar talep edilmektedir. Standardın gerektirdiği İSG dokümanlanlarının yanı sıra şirketlerden;

* ticaret sicil gazetesi,
* vergi levhası,
* imza sirküleri,
* kapasite raporu,
* çalışan listesi,
* faaliyet belgesi
vb gibi evraklar talep edilebilmektedir. Sertifikasyon sürecinde istenen tüm dokümanlarla ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’tan bilgi alabilirsiniz.

ISO 45001 sertifikasının sağladığı faydalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Uluslararası ilkelere uygun ve yasal zorunlulukları karşılayan kurumsal İSG politikalarının oluşturulması
* İSG risklerinin ve fırsatlarının doğru bir şekilde ele alınması
* İş sağlığı ve güvenliği risklerinden kaynaklı kazalara, yaralanmalara ve hastalıklara karşı doğru önlemlerin alınması
* Kuruluşun İSG prensipleri konusundaki farkındalığının artırılması
* Çalışanların ve üst yönetimin İSG süreçlerien aktif katılımının sağlanması
* İSG problemlerindne kaynaklı maliyetlerin en aza indirilmesi
* Marka itibarının ve paydaş güveninin artırılması

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp