Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

ISO 50001 Belgesi

ISO 50001


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi enerji uzmanları aracılığı ile belirlenen standartlar ışığında enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlar. Enerjiye erişimin her geçen gün daha fazla maliyetli olması ve çevreye daha zarar verici bir hale gelmesi enerji yönetim sistemlerinin oluşmasına neden olmaktadır.
Enerji Yönetim Sistemleri her ölçekteki kuruluşların enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olmaktadır. Enerji yönetim sistemi sayesinde;

 •     Maliyetlerin azalması,
 •     Çevresel etkinin azalması,
 •     Rekabet edilebilirliğin artması

sağlanmaktadır.
ISO 50001 Enerji Yöntim Sistemi Faydaları Nelerdir?
Artan maliyetlerin düşürülmesi için kuruluşlar enerji tasarruf önlemleri uygulamakta ve yapılan yatırımlar ile enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır. Ancak bu önlemler normal iş faaliyetlerinin bir parçası haline getirilmediği durumlarda enerji maliyetleri tekrar dalgalanarak kontrolden çıkmaktadır.
Enerji Yönetim Sistemi aracılığı ile sistematik olarak sürekli bir iyileştirme gerçekleştirildiğinde enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olduğu ve maliyetlerin zaman içerisinde düşmeye eğilim gösterdiği de görülmektedir.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi faydalarından başlıcalarına maddeler halinde bakacak olursak;

 •     Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanır,
 •     Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilir,
 •     Daha az sera gazı emisyonu sağlanır,
 •     Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme sağlanır,
 •     Daha az karbon ayak izi,
 •     İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması sağlanır,
 •     Çalışanların enerji farkındalığı artar ve katılım daha da artar,
 •     Enerji kullanım ve tüketim iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi sağlanır,
 •     Bilinçli karar alma süreçleri,
 •    Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için belirsizlikte azalma gözlenir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi dolaylı yoldan ise olumlu tanıtım, iyileşmiş kurumsal imaj, işletme verimliliği ve bakım uygulamaları gibi faydalar sağlar.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İşleme Planı
Enerji Yönetimi bir kurum ya da kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirme ve sağlanan bu iyileştirmenin sürdürülebilirliğini sistematik olarak dikkat etmesi anlamına gelmektedir. Kurum ya da kuruluşların sürekli olarak bu eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuç kontrolü gibi döngülere dikkat etmesi önemli noktalar arasındadır.
Sürekli iyileştirme için;

 •     Planla,
 •     Uygula,
 •     Kontrol Et,
 •     Önlem Al

Olarak açılan (PUKO) yaklaşımı ya da diğer bir deyiş ile Deming döngüsü enerji yönetimi için esas alınan sistematik yaklaşım olarak gösterilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı kurum ya da kuruluş bünyesinde enerji yönetim sistemi uygulanırken, uygulama sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar 6 ana başlıkta belirlenmiştir. Bunlar;
1.    Yönetim Sorumluluğu
a.    Üst Yönetim
b.    Yönetim Temsilcisi
2.    Enerji Politikası
3.    Enerji Planlama
a.    Yasal Şartlar
b.    Enerji Gözden Geçirmesi
c.    Enerji Referans Çizgisi
d.    Enerji Performans Göstergeleri
e.    Enerji Hedef, Amaç ve Eylem Planları
4.    Uygulama ve İşletim
a.    Yeterlilik, eğitim ve farkındalık
b.    İletişim dökümantasyon
c.    İşletmenin kontrolü
d.    Tasarım
e.    Enerji hizmetleri, ürünleri donanımı ve enerjinin tedariki
5.    Kontrol Etme
a.    İzleme, ölçme ve analiz
b.    Yasal ve diğer şartlarla uyumluluğu değerlendirilmesi
c.    EnYS’nin iç tetkiki
d.    Uygunsuzluklar, düzeltme, düzeltici ve önleyici faaliyet
e.    Kayıtların kontrolü
6.    Yönetimin Gözden Geçirilmesi
a.    Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
b.    Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Hangi Sanayilerde Uygulanabilir?


Enerji standardı, coğrafi, kültürel veya sosyal koşullardan bağımsız bir şekilde hem büyük hem de küçük kuruluşlar için geçerlidir. ISO 50001 diğer tüm endüstri yönetim sistemi standartları ile uyumlu olarak şekillendirilmektedir. Böylece ISO 50001 Enerji Yönetim sistemini mevcut yönetim sistemlerine entegre etmek mümkündür.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Neden Önemlidir?


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı işletmelere ölçülebilir bir maliyet kazancı sunan az sayıdaki yönetim sistemlerinden biri olarak gösterilir. İşletmenizin şeffaflığını arttıran bu standart aynı zamanda enerji tüketimini tedarik zinciri genelinde açığa çıkarırken, enerji yönetimindeki en iyi uygulamaları da düzenler. ISO 50001 standardı enerji verimliliği, tüketimin sistematik olarak iyileştirilmesi ve marka itibarını geliştirmektedir. ISO 50001  hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve belgelendirme eğitimleri hakkında bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Ne Aramıştınız ?