Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000, kuruluşlara sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vs gibi bir yönetim sistemi standardı olmayan ISO 26000, belgelendirme amacıyla kullanılmamaktadır. İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve 2021 yılında gözden geçirilerek güncelliği korunan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı, kuruluşun tüm faaliyetlerinin uluslararası etik ilkelerle; çevresel ve yasal normlarla, kültürel ve politik çeşitlilikle uygun olmasını amaçlamaktadır. Herhangi bir yasal veya piyasa düzenleyici bağlamı olmayan ISO 26000, kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili genel bir çerçeve çizmektedir. Şirketler, bu standardı referans kabul ederek daha kapsamlı ve detaylı iş sözleşmeleri imzalayabilir; tedarikçi davranış kuralları geliştirebilir.

ISO 26000, sosyal sorumluluğa ilişkin temel kavramları açıklamakta ve bu konunun tarihçesini ve genel özelliklerini anlatmaktadır. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili ilkeleri ve uygulamaları içeren standart, bu yaklaşımın kuruluşların faaliyetlerine nasıl entegre edileceğini de açıklamaktadır. Sosyal sorumluluk taahhütleri, performans takibi ve ilgili diğer bilgilerin de anlaşılmasını amaçlayan ISO 26000, kuruluşun paydaşları ile bu konuda iyi ilişkiler kurmasını da hedeflemektedir.

ISO 26000 sosyal sorumluluk standardını doğru anlayabilmek ve kapsamını ve bağlamını iş uygulamalarına entegre edebilmek için Aşan Danışmanlık’tan detaylı bilgi alabilirsiniz.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Kapsamı


ISO 26000, kuruluşlara, faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkileri konusunda daha sorumlu davranması ve bu alandaki yeteneklerini sürdürülebilir olarak iyileştirmesi gerektiği konusunda tavsiyeler ve somut uygulamalar sunmaktadır. Bu alandaki farkındalığını ve kabiliyetlerini ortaya koymayı başaran işletmeler piyasada fark yaratabilmekte; kurumsal itibarını artırarak pazarda rekabet avantajı elde edebilmektedir. ISO 26000’yı uygulayabilen şirketler bu sayede sorumlu yatırımcıların ilgisini çekebilmekte, paydaş ilişkilerini güçlendirebilmekte, çalışan ve müşteri bağlılığını artırabilmektedir.
ISO 26000, büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin tüm kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından uygulanabilir. Standardın kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında ele aldığı ve birtakım uyumluluk kriterleri öne sürdüğü temel konular şunlardır:

* Kurumsal yönetim
* İnsan hakları
* Çevresel uyumluluk
* İş gücü uygulamaları
* Adil işletme uygulamaları
* Toplumun katılımı

ISO 26000, tüm bu konuları sosyal sorumluluk açısından değerlendirmekte ve kuruluşların atması gereken adımları detaylandırmaktadır. Şirketler, büyüklüğü, faaliyet alanı, çevresel etkisi, sosyal statüsü vs gibi faktörlere bağlı olarak bu konularda farklı davranışlar sergileyebilir. Zira, her şirketin çalışan sayısı ve çeşitliliği, müşteri portföyü, üst yönetim ve yatırımcı profili, faaliyet gösterdiği sektör ve ülke, çalışanların eğitim durumu, siyasi vs farklılık gösterebilmektedir. ISO 26000, sosyal, ekonomik ve kültürel hakları, çalışma ortamında korunması gereken insan haklarını, ayrımcılık konusunu ve insan haklarının korunması ile ilgili riskleri ele almaktadır. İş yeri ve çalışma ortamının sağlık ve güvenlik koşulları, istihdam uygulamaları, sosyal etkileşim ve insani gelişme gibi konular da yine standart kapsamındadır. İklim değişikliği ve küresel ısınma, biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kaynak kullanımı vs gibi konular ISO 26000’nin çevresel açıdan değerlendirdiği konulardır. Adil iş uygulamaları açısından rüşvetle mücadele, mülkiyet haklarına saygı, adil rekabet ve sosyal sorumluluğun tüm değer zincirinde teşvik edilmesi de standardın kapsamına girmektedir. Standartla ilgili daha fazla bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Standardın gereksinimlerini ve ilkelerini faaliyetlerine entegre edebilen kuruluşların elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır:

* Uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinden ve adil iş gücü uygulamalarından yararlanabilmek
* Çalışanlarına sosyal sorumluluk farkındalığı kazandırabilmek
* Sorumlu tüketicilere hitap edebilmek
* Sorumlu yatırıcımların ilgisini markaya çekebilmek
* Piyasada fark yaratabilmek ve rakiplerine karşı avantaj sağlamak
* Marka prestijini ve kurumsal itibarı yükseltebilmek
* Çevresel uyumluluk sayesinde emisyonlardan kaynaklı maliyetleri azaltma fırsatları yaratmak
* Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insan haklarının güçlendirilmesi sayesinde çalışan memnuniyetinin artırılması
* Tüm değer zincirinde şeffaf ve hesap verebilir olmak

Kuruluşlar mal ya da hizmet üretimi yaparken, iş açısından iyi durumdaki gereksinimlerimiz açısından uygun şekilde bütün sistemin gereksinimlerine uygundur. ISO 26000 Sosyal Yönetim Sistemleri de genel olarak bu sistemli başka zorlayan bir standartlar bütünüdür. Bu standartlar ile kullanıma alınması, teslim alınması ve uygulanmasına yönelik desteklerden yararlanma, zor sağlanarak çalıştırılması, çalışma saatlerine uyum sağlama konusunda disiplinler, elemanlara ve uygulamalar gibi kapsamlı uygulamalarda, iş süreçlerinde ve uygulamalarda uygulanabilmesidir. Sayılan bu bütün sistemlerin kabul edilebilir donanımları,

ISO 26000 Standardı´nın İşletmelere Rehberlik Ettiği Konular Nelerdir?

• Bu standarda yönelik genel değerlendirmelere katılır:
Sosyal değerlendirme ve projelendirmeleri dahil
• Sosyal olarak genel işletme bütününe genel kapsamlı eğitim projelerini kapsar.
Bu temel ilkelere tam olarak belirtilebilir:
• Hesap sahibi olmak
• Şeffaf olmak
• Etik sergi sergilemek
• Paydaş´a saygıya saygı
•Hukukun saygısı olmak
• Uluslararası davranış normlarına sahip olmak
• İnsan haklarına saygı duyma kamu işine, özel sektör ya da kar amacına yöneliktir. gütmeyenki bütün tesislerin boyutları ne olur, ISO 26000 standart ürünlerdir.

ISO 26000 Belgesi

ISO 26000 Belgesi Nedir?


Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kimliği (Social Accountibility International, SAI) tarafından yayınlanmış olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı. Bu standardın çalışmalarının ardından 2010 yılı içerisinde Uluslararası Standartlar tarafından ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi yayınlanmıştır. Bu standardın iseni evresi bulunduran ISO 26000 Belgesi verilmiştir.

ISO 26000 Belgesi Ana Hedefleri Nelerdir?

Genel olarak ISO 26000 Sosyal Yönetim Sistemi Belgesi´nin ana çekim şu şekilde olabilir:
• Kültürel, yerel, yollardan, onların sosyal ve düşük gelişmelerinden faydalanmak aynı zamanda olaylara genel olarak tercih edilebilir olmak
• Sosyal kalitenin iyiliğini ve bakış açısına sahip olmak
• Sosyal kalitenin iyiliğini ve değerlendirmelerini geliştirmek • Gerçekleştirilmiş eğitimlerin destekleri ile ilgili değerlendirmeleri
• Müşterileri ve kullanıcıları arasında yer alan kişilerden gelen güven ve müşteri memnuniyeti ile ilgili olmak.
• Uluslararası anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar, yakın tarihteki standartlar ile aynı bölgede bulunan kişiler tarafından onaylanmıştır.

ISO 26000 Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

ISO 26000 standardında, 1997 yılı içinde Uluslararası Sosyal Hesap Oluşturulan (Sosyal Hesap Uluslararası, SAI) tarafından kullanılan SA 8000 Sosyal sorumluluk yüklenmiş. Bu standart geliştirilerek 2010 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi olarak yayınlanmıştır. Bu standart tahsisat makamlarına verilen kurumlara “ISO 26000 Belgesi” olarak adlandırılmıştır.

ISO 26000 Belge sahiplerine sahip olan kuruluşlar, sürdürülebilirlik firmasını bünyesini hazırlamış sayılmaktadır. Bu tesislerde, çocuk yaştakilerin çalışmasıyla ilerleyebilen bir ekiple, toplama çalışmaları, toplama ve yardımlardan yardım almak gibi sorunlu gelişmelerden ve yardımcı programlardan yardım alınabilir olur.

ISO 26000 işletmeleri saygınlık ve itibarı yükselmekte, rekabette artmakta ve yeni pazarlara ulaşım kolaylaşıyor. Aynı zamanda da ahlakileri, işletmeye olan lüksleri de bu şekilde sevinir. Tüm bunların firma algısının iyiliğinden emin olmak için.

ISO 26000 Belgesi Ne Kazandırır?

ISO 26000 standardını uygulayan kuruluşlar, sürdürülebilirlik firma altyapısını hazırlıyor. Bununla ilgili sosyal ve katma değeri için. Belgenin itibarını ve saygınlığını yükseltir.

• Satılan ürün, her zaman bir adımın sağlanmasını sağlar.
• Firma daha kolay bir şekilde yeni ürünler edinir ve aynı zamanda da mevcuttaki kullanıma yöneliktir.
• Firma ahlakileri, özellikleri ve beğenileri.
• Yatırımcılarının, ödemelerinin, sponsorların farklı bir şekilde algılanması farklıdır.
• Diğer firmalar, resmi kuruluşlar, kampanyalar, medya ve müşteri ziyaretleri.

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp