Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000, kuruluşların bir hizmet yönetim sistemi kurması, uygulaması, sürdürülebilir hale getirmesi ve iyileştirme yapması için gerekli kuralları açıklar. Hizmet yönetim sistemi gereksinimlerini açıklayan ISO 20000 standardı birçok farklı bölümden oluşmaktadır. ISO 20000-1 gereksinimleri açıklarken ISO 20000-2 bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağına ilişkin prosedürleri ve bu konuyla ilgili örnekleri içermektedir ve kuruluşlar için bir rehber niteliğindedir. Bilgi teknolojileri ve hizmet yönetimi başlığı altında yayınlanan ISO 20000’nin diğer bölümlerinin konuları şu şekildedir:

3: ISO 20000-1´in kapsam tanımı ve uygulanabilirliğine ilişkin kılavuz
4: Süreç referans modeli
5: ISO 20000-1 için uygulama kılavuzu
6: Hizmet yönetim sistemlerinin denetimini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikler
7: ISO 20000-1´in ISO 9001 ve ISO 27001´e entegrasyonu ve korelasyonuna ilişkin kılavuz
10: Kavramlar ve terimler

ISO 20000-8 ve 9 standartları geri çekildiği için artık yürürlükte değildir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı, ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. İçerisinde kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, destek, operasyon / uygulama, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme gibi başlıklar yer almaktadır. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.  Bilgi teknolojileri ya da yaygın olarak kullanılan BT, genel olarak bir genel nitelikte olan her türlü ürün hakkında:

* Bir genel sistem içinde bulunan her türlü araç hakkında:
* Bir sistem için kullanılan her türlü
çözüm, çözüm, bir yerlerden başka bir yerden herhangi bir şekilde ya da aşağıdan
* Bu ürünler için kullanılan yazılımlar (işletim ekipmanları) ve donanımları

Günümüzde teknoloji ile birlikte bilgisayarların da hızla gidişi BT çalışmaları ve bu alan ile ilgili hedef de ilgi görmek. Kurumlar, kendi BT alanlarındakilerdeki ile çözebildikleri gibi bir başka firmalardan da bu alanda hizmet etmek isteyebilirler. Her durumda, bu bilgileri bir standart göndermek gerekmektedir. Bu bağlamda ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, BT hizmetleri sunan firmalar için farklı kılavuzluklar yapmaktadır. ISO 2000´in firmalar için çizilen resimlerdeki resimler şu şekilde sıralanabilir:

* Müşterilerin BT hizmetlerini izlemesi gereken araçlar
* Performans takibinin nasıl izlenebileceği konusunda eğitimler
* Kurumların nasıl eğitileceği hakkında bilgi sahibi olunması
* Süreç hakkında bir standart olması, takip edilmesi gereken kontroller hakkında bilgi

ISO 20000 Belgesi Nedir?

Bilgi teknoloji üreticilerinin Bağımsız ve Akredite Belgelendirme Kurumları tarafından uygun ISO 20000 standart olacaktır.
ISO 20000 müşteri ve işlerin teslim edilmesi için gerekli tüm yönetimsel içerikli bir araç amacı ile bütünleşik bir hazırlık aşamasından ibaret. Bilişim Sektörü endüstrisinin etkili bir şekilde işlerin içinde olmak için çok geniş bir sürecin belirlenmesi ve yönetilmesi hedefleniyor. Bu süreç tarafından belirlenecek şekilde şekillendirici.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 20000 Bilgi Teknolojileri için uygun olmalıdır.

Belgeyi almak için izleme süreçleri bir danışman rehberliğinde standart olarak standart bir formatta değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

* Hizmet Seviye Yönetimi (Hizmet e Seviye Yönetimi )
* Hizmet Raporlama (Servis Raporlama)
* Hizmet Süreklilik ve Kullanılabilirlik Yönetimi (Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik Yönetimi)
* Hizmet Yönetimi için Bütçe ve Finans Yönetimi (BT hizmetleri için bütçeleme ve muhasebe)
* Kapasite Yönetimi ( Kapasite Yönetimi )
* Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Yönetimi)
* İş Yöneticiliği Yönetimi (Business Management)
* Yönetici Yönetimi (Tedarikçilik Yönetimi)
* Olay Yönetimi (Incident Management)
* Konfigürasyon Yönetimi (Yapılandırma Yönetimi)
* Değişim Yönetimi (Değişim Yönetimi)
* Sürüm Yönetimi (Sürüm Yönetimi)

ISO 20000 Belgesini Hangi Sektörler Alabilir?

Bilişim teknolojileri tarafından satın alınabilir. Bu firmalar gibi sayılabilir.

* Bilişim teknolojilerine yönelik araç gereçleri çalışanları
* Bilişim sektörü alt firmaları
* Yazılım firmaları
* Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım firmaları
* Bilişim sektörü yazılım uygulamaları yapan firmalar
* İnternet hizmeti sunan firmalar
* Elektronik arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar
* E- fatura özel entegratör firmalar
* Veri tabanlı satıcılar
* Web hizmeti veren firmalar

ISO 20000 Belgeleri Faydaları Nelerdir?

ISO 20000 bütün yönetim sistemleri içerisinde olduğu gibi, genel yönetim sistemi kapsamındaki uygulamalara yönelik standart bir genel bakış açısından bir sistem olarak tam kapsamlı şekilde planlanacak şekilde tasarlanır.

ISO 20000 Hizmet Yönetim Sisteminden oluşan bir belgeden iyi fayda sağlar:

- Sanatsal hizmet kalitesi ve daha kapsamlı bir bilgi
- Var olan hizmetler ile daha fazla net bir bilgi
- BT kapsamındaki net bir şekilde görülebilmesi
- Hizmet bölümleri güvenlik, sürat ve erişilebilirlik kaynak yönetimi
- Etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili yönetimi
- Gereksiz olan işlerin ortadan kaldırılacağı
- BT geçmişlerinden gelen hizmetlerden yararlanan kişilerden edinilen bilgilerin doğrulanması hakkında bilgilendirilir.

İş günü teknoloji kontrolünden geçmek Bilgi Teknolojilerine hale gelmek ve BT ile ilgili bir hal alması ile ISO 20000 Bilgi Yönetimi Sistemine ihtiyacı olan şeyler. ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmet yönetimi için uluslararası düzeyde en iyi uygulamaları tanımlayan ve küresel olarak tanınan bir standarttır. Kuruluşların yönetilen hizmetleri ne kadar etkili bir şekilde sunduklarını değerlendirmelerine, hizmet seviyelerini ölçmelerine ve performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Kuruluşlar ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi sayesinde hizmetlerinin karşı tarafta karşılık bulup bulmadığını tespit edebilmekte ve hangi konularda iyileştirme yapmaları gerektiğini öğrenebilmektedir. Standardın gerekliliklerini karşılayarak akredite belgelendirme kuruluşlarından ISO 20000 sertifikası alan şirketler ise hizmet kalitelerini bağımsız bir şekilde doğrulayabilmektedir. ISO 20000 Belgesi, mevcut ve potansiyel müşterilere kuruluşun yüksek kalitede hizmet vermeye kararlı olduğunu göstermektedir.

ISO 20000 Belgesi almak isteyen kuruluşlar, bu sistemi kendi bünyelerinde kurarken diğer yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsünü takip etmelidir. Bu işleyişi şöyle özetleyebiliriz:

Plan
o    Hizmet yönetiminin kapsamını belirlemek
o    Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi hedeflerini tanımlamak
o    Gerekli süreçleri oluşturmak
o    Organizasyonel rolleri ve sorumlulukları tanımlamak
o    Kaynakları ve zaman çizelgelerini hazırlamak
o    Riskleri yönetmek için süreçler geliştirmek
o    Hizmet kalitesini yönetmek, denetlemek ve iyileştirmek için yöntemler geliştirmek

Uygula
o    Bütçeyi ve kaynakları yönetmek
o    Sorumlu personeli belirlemek, onlara eğitimler aldırmak ve kendilerini motive etmek
o    Çeşitli süreçler için dokümantasyon oluşturmak ve planları, politikaları ve prosedürleri taki etmek
o    Risk yönetimi ile hizmet yönetimine ilişkin riskleri en aza indirmek

Kontrol Et
o    Hizmet yönetimi hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçülmek ve gözden geçirilmesini izlemek
o    Yönetim planını periyodik olarak gözden geçirmek
o    Hizmet yönetim sisteminin ISO 20000 ile uyumlu olup olmadığını belirlemek
o    Bir denetim programı oluşturmak

Önlem Al
o    Sürekli iyileştirme ve hizmet yönetim sistemi etkinliğini artırmaya yönelik eylemleri belirlemek
o    Hizmet faaliyetlerinin iyileştirilmesi için rollerin ve sorumlulukların net bir tanımını içeren bir politika yayınlamak
o    Hizmet iyileştirme planı oluşturmak
o    Uygunsuzlukları ortadan kaldırmak

Kuruluşlar ISO 20000 Belgesi almak için bu adımları takip ederek bir hizmet yönetim sistemi oluşturmalı ve akredite belgelendirme kuruluşlarına sertifikasyon başvurusu yapmalıdır. Daha sonra bağımsız denetçiler işletmeyi ziyaret etmekte ve ISO 20000 gereksinimlerinin karşılandığını gördükten sonra belgelendirmeyi gerçekleştirmektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
sahibi olmak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık’tan her konuda bilgi ve destek alabilirler. Aşan Danışmanlık, ISO 20000 belgelendirme sürecinin baştan sona profesyonel bir şekilde planlamakta ve sürecin her adımında kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp