0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

TSE HİZMET YETERLİLİK

TSE Hizmet Yeterlilik
Türk Standartlar Enstitüsünün sağlanan hizmetin yeterliliğini ölçmesini kapsamaktadır. Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlerine uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar bu markayı ve logoyu kullanabilmektedirler. Koşulları sağlayamayan kuruluşlar ise kullanıma hak kazanamamaktadırlar. Bu belgeyi kullanabilecek olan kurum ya da kuruluşlar aşağıda bazı örneklerle birlikte listelenmişlerdir.
?    Tüketicinin ve rekabetin korunması kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar:
Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri ve benzeri kuruluşlar buna örnek olarak verilebilmektedir.
?    İhale ile kamu hizmetleri yapan ya da yapmak isteyen kurum ya da kuruluşlar:
Yemek, temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar da bu kapsama dahildir.
?    Güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar:   
LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları ve benzeri kurum ya da kuruluşlar içerik örneğinde yer almaktadır.
?    Müşterilerine karşı kendi hizmet kalitesini sektöründe garanti ve ispat etmek isteyen kurum ya da kuruluşlar:
Fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları ve benzeri yerler ya da mekanlar örnek teşkil etmektedir.
Hizmet yeterlilik belgesi veya marka kullanım talimatı ve kuralları bir takım şartlar içermektedir. TSE marka veya markalarını sözleşme akdetmeksizin kullanan bunun dışında  sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği halde, TSE markalarını ya da belgelerini kullananlar ile Enstitü tarafından belgelendirildiği halde "Hizmet Yeterlilik Belgesi ya da Markası Kullanma Talimatı" gibi dokümanlarda belirtilen kurallara aykırı biçimde TSE marka ya da markalarını kullananlar aleyhine; ürünle veya hizmetle ilgili bir (1) yıllık emsal belge kullanma tavan ücreti tutarının iki (2) katından az olmamak üzere maddi tazminat, kamuoyunu yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla TSE´yi kamu ve tüketici nezdinde güven kaybına uğratmaktan dolayı talep edilen maddi tazminatın beş (5) katından az olmamak üzere de, ek (manevi) tazminat talebi ile hukuki işlemler başlatılmaktadır.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları
Hizmet yeterliliğinin sağlandığı bir kurum dolaylı yoldan faydaları da edinmiş olmaktadır. Belgeyi alabilmek için sağlanması gereken koşullar otomatik olarak kurumdaki seviyeyi yükseltecektir. Hizmet yeterliliğinin sağlanmasıyla kurumda oluşabilecek yararlar aşağıda listelenmiştir.
?    Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
?    İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.
?    Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır.
?    Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder.
?    Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar.
?    Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir.
?    Verilen hizmetin kalitesi artar.
?    Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.
?    Müşteri fiyat yönünden korunur.
?    Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
?    Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar.
?    Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
TSE Hizmet Yeterlilik Nasıl Alınır
Hizmet Yeterlilik Belgesini sadece TSE temsilciliklerine ve/veya bölge müdürlüklerine www.tse.org.tr internet adresinden temin edecekleri "Başvuru Formu" ile veya  "online işlemler" bölümünden başvuru yaparak belge alınabilir.
Hizmet Yeterlilik Belgesi almak isteyenler bulundukları ilin TSE temsilciliklerine ya da bölge müdürlüklerine müracaatlarını gerçekleştireceklerdir.
Bulundukları il dışında başka bir TSE temsilciliğine ve/veya bölge müdürlüğüne müracaat edilmek istenildiğinde, ÜBM Başkanı veya Hizmet Belgelendirme Grup Başkanının yazılı izni ile müracaatları kabul olunur.
Bir yetkili servisi sözleşmesi söz konusudur. Bu sözleşme imalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi noter huzurunda yapılabildiği gibi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Noter huzurunda yapılmayan sözleşmelerde tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.
TSE hizmet yeterlilik hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL