Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı Nedir?

Sosyal uygunluk bir şirketin tedarik zinciri boyunca sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlaması için yürüttüğü çalışmalar bütünüdür. Bir sosyal sorumluluk bileşeni olan bu çalışmalar aynı zamanda kurumsal itibarın korunması ve iyileştirilmesi için de kritik öneme sahiptir. Kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı olan her şirket tüm süreçlerinde olduğu gibi tedarik zincirinde de çevresel uyumluluk, iş etiği, insan hakları, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konularda sağlam bir duruş sergilemelidir. Bunun için de aynı farkındalığa ve yeterliliğe sahip tedarikçilerle çalışmak son derece önemlidir.

Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin sorumlu tedarikçiler aracılığıyla sağlanması müşteri memnuniyeti, marka yönetimi, finansal sürdürülebilirlik vb alanlarda şirketlere kolaylık ve esneklik kazandırmaktadır. Bu bağlamda, şirketler sosyal uygunluk denetimlerinden geçen tedarikçilerle çalışmayı tercih etmektedir. Bu nedenle, büyük markaların tedarikçisi olmak isteyen firmalar sosyal uygunluk denetimlerinden / etik denetimlerden başarıyla ayrılarak sosyal uygunluk belgesi almalıdır.

Günümüzde uluslararası düzeyde geçerli olan farklı sosyal uygunluk denetim metodolojileri mevcuttur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* ICS (Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Girişimi)
* SEDEX / SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi)
* ETI (Etik Ticaret Girişimi)
* WRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim)
* ILS (Uluslararası Çalışma Standartları)
* Amfori BSCI (İş Sosyal Uygunluk Girişim)
* SAI (Uluslararası Sosyal Sorumluluk) / SA8000

Bunların yanı sıra bazı markalar kendi tedarikçi davranış kurallarını geliştirerek özgün bir sosyal uygunluk denetim mekanizması oluşturmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* DISNEY FAMA
* URSA (Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi) – Unilever
* INDITEX

Aşan Danışmanlık, tedarikçi firmaların sosyal uygunluk denetimlerinden geçerek büyük markalara ürün ve hizmet sunabilmek için gerekli şartları yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Sosyal uygunluk danışmanlığı konusunda Aşan Danışmanlık’tan belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alan firmalar denetimlere çok iyi bir şekilde hazırlanabilmektedir. Denetimler sırasında firmalardan talep edilen bilgi ve belgelerin derlenmesi, üst yönetim başta olmak üzere her seviyeden çalışana gerekli eğitimlerin verilmesi, denetimlerde tespit edilen bulguların hızlı ve doğru bir şekilde kapatılması vb gibi süreçlerin tamamında Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

Sosyal Uygunluk


Sosyal Uygunluk Denetimi Kapsamı


Her bir sosyal denetim mekanizmasının farklı kriterleri ve değerlendirme listesi olabilmektedir. Fakat genel olarak her bir denetimde benzer konuların analiz edildiğini söyleyebiliriz. Sosyal uygunluk denetimleri sırasında firmaların aşağıda belirtilen konulardaki çalışmaları, politikaları, dokümanları ve yaklaşımları değerlendirilmektedir:

* Tedarikçi bünyesinde her ne sebeple olursan olsun işçiler zorla çalıştırılmamalıdır (çalışma özgürlüğü).
* Çocuk işçiliği kullanılmamalıdır. Çalışanların minimum yaş sınırı yerel yasalar ve/veya uluslararası anlaşmalara göre belirlenmelidir.
* Çalışanlara sendikalara üye olma, sendikal eylemlere katılma, toplu iş sözleşmelerine taraf olma gibi haklar tanınmalıdır.
* İş sağlığı ve güvenliği konusunda yerel iş kanunları ve uluslararası standartların gereklilikleri yerine getirilmelidir.
* Çevresel uyumluluk kapsamında geçerli bir çevre yönetim sistemi, atık yönetim politikası, geri dönüşüm mekanizması vs olmalıdır.
* Çalışma süreleri yerel yasalar ve uluslararası iş sözleşmelerine göre belirlenmelidir.
* Adil bir ücret politikası yürütülmelidir. Çalışanlara asgari ücretin altında bir ücret ödenmemeli ve gerekli yan haklar sağlanmalıdır.
* Din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, siyasi görüş vb gibi konuların hiçbirinde hiçbir koşulda ayrımcılık yapılmamalıdır.
* İş etiği ilkelerine uyulmalıdır. Yolsuzluk ve rüşvet gibi girişimleri engelleyecek kurumsal politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.
* Yürütülen her bir süreç yasalara uygun olmalıdır.

Aşan Danışmanlık Amfori BSCI, ETI, SA8000, ICS, SMETA ve diğer sosyal uygunluk denetimlerinin gereksinimlerini karşılamanız için en doğru çözüm ortağınızdır. Sosyal uygunluk denetim danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp