Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

 

Joint Commission International (JCI) Nedir?

 


Bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir eğitim olan JCI (Uluslararası Ortak Komisyon), dünya genelinde sağlık hizmetlerinden ve programlarını akredite eder ve onaylar. JCI akreditasyonu ve sertifikasyonu, sağlık sektörü ve hasta güvenliği için küresel bir lider olarak tanınmaktadır. Joint International, kalite ve hastalanıyor en iyi uygulamalarda uygulanan uygulamalarda, eğitimde ve dünya ile paylaşılıyor. JCI, sağlık uygulamalarının tüm performansı performans ve iyileştirmelerine yardımcı olmak için ve iyileştirmeler sunmaktadır.


JCI´nın kendi, eğitim, eğitim ve uluslararası akreditasyon sürecinden uluslararası sağlık uygun ve sert şekilde değerlendirme. Bunun için eğitimler, eğitim ve uluslararası akreditasyon ve sert hizmetler sunarak uluslararası hasta ve sağlık hizmetinin eğitim için eğitim için eğitime yönelik. Günümüzde 100´den fazla ülkede, titiz çalışmalar standartlarını gerçekleştirmek ve en yüksek performansa ulaşmak için çözümler bulmak için hastaneler, klinikler ve akademik okul, sağlık sistemleri ve sistemleri, bakanlıklar, akademi ve savunucularla iş ödemeleri yapıyor.

 


JCI, hasta ısıtıcında en yüksek performansta elde etmek için sağlık kuruluşu tüm işletmeleriyle birlikte çalışmakta. Sağlık hizmeti kalitesi ve hasta güvenliği için uluslararası standartlar ve sürdürerek kaliteli sağlık geliştirebileceklerini ele alır. Standartlar, tüm sağlık dilindeki ortak olan işlevler şeklinde geliştiril ve düzenlenmektedir. Standartların organizasyonu şu anda dünya çapında yaygın kullanımda ve kullanımda, test ve uygulamalar ile doğrulanmaktadır.


JCI, en iyi uygulamalar için uygulamalar, doktorlar, personeller ve kamu danışmanlığı politikasından oluşan Standart Danışma Paneli´nin görüşlerine başvuruyorlar. Panel, JCI akreditasyon standartlarının gözden geçirilmesi ve muayene edilmesidir. Panel üyeleri, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik Kıyıları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere beş büyük dünyadandır. Panelin, yetiştirilecek, uluslararası alanda ve ilgili uzmanlardan gelecek şekilde tasarlanmakta olarak düzenlenmektedir.

 
JCI, araç olarak bir kalite ve hastaal olan “Altın Mühür Onay” sertifikasyon sisteminin yürütücüsüdür. Bu amaçla, standart geliştirici, kullanım ve beğenisi olarak hizmet, küresel sağlık hizmetlerine ayak uydurmaya çalışıyorsunuz.

 


JCI Akreditasyonu Nedir?

 


JCI, sağlık hizmetleri akreditasyonunda dünya çapında lider bir eğitimdir. Kaliten ve hasta hizmetine yönelik bir değerlendirmesini sağlar. Sağlık kurumlarından ve genel olarak JCI akreditasyon sürecinden mezun olan öğrencilerden faydalanılmaktadır.

 
Akreditasyon tesisin büyük sağlık bir ürün ve titizlikle tamamlanır, bir titizlikle titiz bir performans değerlendirmesinden tamamlanır ve hasta ve bakımınız konusunda sağlam bir dizi karşılamanın sürecidir. Uluslararası akreditasyon elde etmeye çalışmak o kadar işletmeler için çok önemli ve bir da zok bir karardır. Bunu başarmak, gerçekleştirmek için tüm yönetimin amacı. Akredite bir sağlık hizmeti olmak, uygulama hakkında bilgi sahibi olmak, en iyi eğitim uzmanlarını yetiştirmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve prestiji sağlayabilmektedir.

 

 

 
Joint Commission International ve kurumsal girişimin diğer üyeleri (Ortak Komisyon, Sağlıkta Dönüşüm Merkezi ve Ortak Komisyon Kaynakları), 100´den fazla vaka hakkında 22 bin sağlıkla iletişim halindedir. JCI, bilgisini ve uzmanlığını paylaşarak sağlık uygulamalarının karşı karşıya olduğu ciddi halk sağlığı sorunları üzerinde bir etki yaratabilmektedir.

 

 


Akreditasyon merkezi olarak Ortak Komisyon International´ı seçenmekte olan kuruluşlar, daha fazla hizmet verilebilecek ve hizmette sergilenecek şekilde yetiştirilecekler öne çıkacaklar. JCI:

 


Ø Performans Çıtasını üretmek için en iyi uygulamalarda kullanılmakta ve çok uygundur.
Ø Dünya çapındaki malzemelerle birlikte hasta sağlık hizmetinden yararlanan ve yaşam dolu bir bölümden hizmetler
Ø Uzman eğitimlerdendir ve sağlık hizmetinden malzeme ve hazırlık yapılmamaktadır.
Ø Sağlık hizmeti hizmetinden yararlanan bir işyerinde tercih edilen tercih edilen en iyi ve profesyonellerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

   
JCI Belgesi Nedir?

 


Joint International, cinsel farklı sağlık hizmetini akredite edip belgelendirmektedir. Bu göz gezdirme ve bir kreditasyon kapsamına verilmiş temel bir gösterge tablosuyabiliriz:


Ø Akademik Tıp Merkezleri: JCI, bir akademik tıp merkezi hastanesini karakterlerinden herhangi biri olarak tanımlamaktadır:

 

 
o Bir okul okulları ile entegre tesis
o tıp eğitimlerinin ve okul okulları için ana tesis
o Akademik ve/veya küçük tesisler için çalışmalar yürüten bir tesis

 


Ø Ayakta Bakım Tesisleri: JCI, dayanmak için gerekeni otellerinden herhangi biri olarak tanımlamaktadır:

 


o Bağımsız sevimli, dişçilik ve cerrahi tesisleri
o Diyaliz tesisleri
o Radyoloji kontrol merkezleri
o Ayakta bakım kronik bakım bakım tesisleri
o Akut bakım bakım merkezleri

 

 

Ø Evde bakım olmak üzere bir evde bakım tesisleri bulunmaktadır. Performans kapsamının ölçülebilir özellikleri:

 

 

o Tüm hasta bakımı ve etkileşimler
o Çevre güvenliği
o Personel ve eğitim

 

 
Ø Uzunli Bakım Tesisi: JCI uzun süreli konaklamalar, süreler gibi ciddi olmayan konular için kalite iyileştirme konularını ele alıyor:

 

o Destekli yaşam tesisleri
o Rehabilitasyon merkezleri
o Kronik bakım tesisleri

 

Ø Tıbbi Nakil Organizasyonu: JCI sınıfları, hastalar ve acil olmayan naklin tüm eğitimde yer almaktadır. JCI´nin sahip olduğu, içeriğinde bulunan taşıyıcı modlarını değerlendirir:


o Acil nakil hizmetleri
o Acil olmayan ulaşım hizmetleri
o Kamu ve özel ambulans hizmetleri
o Hava ve su ulaşım hizmetleri
o İtfaiye acil servisleri

 

 

 Ø Birinci Basamak Merkez JCI birinci basamak tedavileri yapılacaktır:

 

 

Toplum sağlığın ve sağlık destekleri
o Hastalık Önleme
o İlk iletişim hizmetleri
o Sağlık sisteminin bölümlerine ilişkin hizmetler

 

 

 

 

JCI Klinik Bakım Programı Sertifikasyonu (CCPC), JCI tarafından akredite bitmiş, istenmesi gereken hastalık olsun, belirli bir kalitede kalitede hasta hastalarına ürünlerini daha fazla göstermelerini kendilerini bir şekilde tattırır. Bu fiyatlardaki mükemmelliğe doğru bir müşteridir. Bir veya daha fazla CCPC almış bir tesisi seçebilmek için, hasta hakkında, klinik açıdan sunumu, hasta hakkında ve daha fazlasında katılık sağlayabilmektedir.

 

 

 

 
JCI sertifikaları hizmetleri:

 

 

 
Ø Akutmiyokard enfarküsütüsü (kalp ile ilgili tüm konular)
Ø Astım
Ø Kanserin tüm türleri
Ø Çocukluk yaşı
Ø Kronik kalp eğitimi Ø kronik kayıtlar Ø Obstrüktif Hastalığı (KOAH) Ø Şekerli hastalığı (tip 1 ve 2)
Ø Son kilolu hasta (tip 1 ve 2) Ø Uluslararası Ø HIV/AIDS Ø Eklem değiştirme (tüm türler) Ø Dizlenmesi Ø Ayakta tutulan türü Ø Ağrı tedavsi Ø Palyatif (Hafifletici) bakımı Ø Birincil inme/felç Ø Organ naklinin tüm dosyaları Ø Travmatik beyinde

JCI akreditasyon ve belgelendirme hizmetleri, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI´nin titiz standartlarını bir sağlık için, bu takdir edici başarının bir “Altın Onay Mührü” Belgesi´ni ve işaretini gururla sergileyebilmektedir.

 
Hastalar, JCI akredite sınıftan ve sağlık hizmetleri JCI standartlarına göre belgelenmiş bu tesislerinde iletişim ağ üzerinden görebilmektedir. Bu, dünya çapında bir dünya hizmeti. sunumlarının görünür bir işaretidir. Altın Mühür Onay, bu sağlık hizmetlerinden hastanelerin nezdindeki itibarının tamamınıta ve satınalma aşamasındaki açık bir ayırmaktadır. Kuruluşlar, JCI Belgeleri ile hizmet sağlayıcılarının, işletmelerin, bakanlıkların ve güvenin güvenini kazanabilmektedir.

 
JCI Belgesi Nasıl Alınır?

 

 
JCI kredit ve belgesi için bir hastane ve sağlığın terbiyesini hazırlamayı iki yıl gösteriyor. Bu süreyi iyileştirme tüm eğitimlerini, JCI´nin standartlarını iyileştirmesi gereken yeni, yüksek kaliteli ve hasta için güvenli politika, uygulama ve geliştirme ve gösteri için araştırmak.

JCI Belgesi ve akeditasyonu için yapılan değerlendirmeler içinde uzman JCI doktorları, hemşireleri ve bakım yöneticilerinden oluşan bir ekip, eğitim şansı binden fazla değerlendirilebilir değerlendirilebilir. Personel, personelle ve liderlerle yapılan görüşmelerin yanı sıra incelemeler ve kayıtların gözden geçirilmesiyle ilgililer. Bu sayede, organizasyonun güvenliği ve kalite sistemin hasta bir değerlendirmeyle.
JCI, hastaneleri ve akademik merkezlerini akredite edip belgelendirmektedir. Ayrıca klinikleri, laboratuvarları, sağlık hizmetleri ve acil eğitim organizasyonlarını, evde ısıtıcılar, uzun süreli konaklamalar ve birinci basamak sağlıkla ilgili akredite etmektedir.

JCI, hedefler üzerinden uzun bir süre bir Belge. Bu sürecin gerçekleştirilebilmesi için çok sayıda hazırlık çalışması vardır ve ardından bu bir kreditasyon standartlarının korunmasını ve iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir. JCI akreditasyonunu elde eden ve sürdüren kuruluşlar, hastalarına olan en iyi şekilde seyahat etmek adamıştır.

 

 
JCI değerlendirme ve değerlendirme konusunda, olumlu yönlendirmek için doğru bir yaklaşım olarak en seçkin bir kredi çerçevesinden biridir. JCI´ne giden yolda kullanılan standartlar ve değerlendirmenin öne çıkan Belgesi gösterimi:

 

 
Ø İyileştirmeyi iyileştirmesini sağlamak ve desteklemek için planlanmıştır.
Ø Riski sağlık için.
Ø Hasta güvenliğine dağıtılmıştır.
Ø Dünyanın her yerinden sağlık açısından geliştirilmiş ve her bölgesinde test edilmiş.
Ø Sağlık profesyonelleri özel olarak sağlık sektörü için tasarlanmış.
Ø bireysel sağlık uygulamaları ve ulusal sağlık sistemleri için geçerlidir. 

 

 
JCI Denetimi Nedir?

 

 
JCI incelemelerini incelemeyi, incelemeyi ve incelemeyi incelemeyi, incelemeyi ve incelemeyi incelemeyi. JCI Belgesi almak isteyen bir başvuru hakkı geçerli değildir:


Ø Uluslararası hasta değerlendirmeleri
Ø Sağlık hizmetine erişim ve sürekliliği
Ø Hasta ve servis hizmetleri hizmeti
Ø Hastaların değerlendirilmesi
Ø Hastalara sağlık hizmeti hizmeti; Bakım ve İlaç
operasyonları Ø Anestezi ve cerrahi operasyonlar
Ø Kalite yönetimi ve kullanımı
Ø Hasta ve aile eğitimi
Ø Kalite yönetimi ve kullanımı Ø hasta bakımı
Ø Hastalıkları önleme ve kontrol alma
Ø Yönetim ve
Ø sonuçların nasıl sonuçlanacağı
Ø Çalışan eğitimleri
Ø Bilgi yönetim sistemi

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?