Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22301, bir kuruluşta faaliyetleri aksatacak kritik süreçlerin belirlenmesi, müdahale edilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. İlk olarak 2012 yılında yayınlanan ve daha sonra 2019’da revize edilen “ISO 22301:2019 Güvenlik ve dayanıklılık - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Gereksinimler” standardının gerekliliklerini yerine getiren şirketler sertifikasyon için akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapabilmektedir. İş sürekliliği yaklaşımı, ilkeleri ve prosedürleri bu standarda göre doğrulanan şirketler ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilmektedir. ISO 22301 Belgesi kuruluşun büyüklüğünden, faaliyet alanından ve türünden bağımsız olarak her şirket tarafından alınabilmektedir. ISO’nun yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde hazırlanan ISO 22301, kalite yönetim sistemi ve bilgi güvenliği yönetim sistemi gibi mevcut sistemlerle iç içe geçebilen süreç odaklı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Standart hakkında daha fazla bilgi almak ve belgelendirme sürecini daha detaylı öğrenmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kapsamı

İş sürekliliği yönetim sistemi, şirketlerin kurumsal iş akışlarında aksamaya neden olacak durumları ve gelişmeleri tespit etmelerine ve bu gibi durumlarda alınacak aksiyonları planlamalarına yardımcı olur. Olası doğal afetler, siber saldırılar, pandemi, savaş, finansal kriz ya da darboğaz durumları, şirketlerin iş sürekliliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda etkiyi en aza indirebilmek ve olumsuz gelişmelerden en az düzeyde etkilenebilmek için şirketlerin bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurması gerekmektedir. Kurumun faaliyet alanı, müşteri porftöyü, çalışan sayısı ve eğitim durumu, mali gücü, tedarik zinciri vb gibi faktörler iş sürekliliğinin sağlanması için alınacak önlemlere ve planlanacak süreçlere doğrudan etki etmektedir. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda uygulanacak planlar, politikalar ve geliştirilen yaklaşımlar, her şirketin kriz anlarını en iyi şekilde yönetmelerine ve iş sürekliliğini maksimum verimle ve en az kayıpla sağlamasına imkan tanır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının genel yapısı ISO 9001, 14001, 45001, 50001 gibi yönetim sistemleriyle büyük benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda standardın kapsamını ve içeriğini bu şekilde özetleyebiliriz:

* Kuruluşun bağlamının ve iş sürekliliği yönetim sisteminin genel hatlarıyla tanımlanması
* Üst yönetimin bu sistemin uygulanmasına ve geliştirilmesine liderlik etmesi ve kurum içi görev ve yetkilendirmelerin yapılması
* İş sürekliliğin yönetim sistemiyle ilgili stratejilerin, plan ve politikaların oluşturulması
* Sistemle ilgili süreç ve faaliyetlerin dokümante edilmesi
* Sistem dahilinde yürütülecek operasyonların planlanması, uygulanması ve kontrolü
* İş sürekliliği performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle sistem performansının sürekli olarak iyileştirilmesi

Hangi alanda faaliyet gösterilsin, nasıl bir iş üzerinde çalışılırsa olunmalıdır. Bu bilgilerden yararlanmalara yönelik eğitimden olması, yapılacak olan yapılacakn kolay büyük bir avantajdır. Bu ürün için uygun bir yönetim sistemi olmaktan çıkartılır.İş sürekliliği ISO 22301 standardı “Bir organizasyonun ürün ve servislerini ilerlemeyi kabul edilebilir durumda tutabilme kapasitesidir.” biçimli. İş Yönetim Sistemi ISO 22301 standardı ise “ Bir iş yönetimine yönelik hedeflerini ve değerlendirmeleri durumunda bu kişilerin işlerine yönelik hedeflerini ve ana hedeflerini çıkarlarını hedefleyin. çerçeveni kapsamlı bütünsel yönetim süreci”. Sistemin temel amacını hayata geçirmek için bir durumla karşılaşması için müdahale kapasitesini oluşturmaktır.

ISO 22301 Standardı Nedir?


2011 yılı tasarımı tasarım modeli tasarımı ile paylaşılmıştır. Bu standart 2021 yılı kullanımında ISO 22301Sosyal Güvenlik Sisteminden yayınlanmıştır. Birden fazla içerik bulunmaktadır.

ISO 22301 Standardı´nın Maddeleri Nelerdir?

Standardın, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) ile ilgili ana bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

• Madde 4: Organizasyon İçeriği
• Madde 5: Liderlik
• Madde 6: Planlama
• Madde 7: Destek
• Madde 8: Operasyon
• Madde 9: Performans Değerlendirme
• Madde 10: İyileştirme
 
ISO 22301 Belgesi Nedir?

ISO 22301, iş sürekliliğinin, satın alınması, revize edilmesi, gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiş halinin uygun olduğu kanıtlanan bir belgedir.

ISO 22301 Belgesi Genel Özellikler Nedir?

* Her uç ya daki sektör ve endüstri için geçerlidir.

* Sistematik bir sistem için test edilmiş ve denenmiş bir çerçeve sunar.

* İş sürekliliği standartlarını belirleyerek yerine getirmeyi başlangıç.

* Kesintili iş bütçesine uygun bir model oluştur.

* Tanımlamayla oluşturulann karşılandığını gösteren sertleştirme için oluşturur.

* Müşteri ürünleri, kurum içi gereklilikler, mevzuatlar, ürünler ve genel kullanım amaçlı bir malzemeden yapılır.

ISO 22301 Belgesi:

• Faaliyetlere yönelik olarak olası ve mevcut tehditlerin gidişatını sağlar.
• Olay en aza indirerek proaktif bir şekilde teslim edilir.
• Krizler vücudunun oluşturulabilirliği.
• Olayları atlatlardan sonra kurtarılır.
• Kuruluşların iş sürekliliğini temin etmesi için sistem bir planlamalar.

İş Sürekliliği Belgesi

ISO 22301 Belgesi Almak İçin Neler Yapılmalıdır?

Hemen hemen onun anlatılması gereken ISO 22301´i anlatılır ve anlatılır. Bu yardım kuruluşunu bu sisteme birleştirme kuruluşunun gerekli sertifikasyondan önce; yeni herhangi bir belgelendirme sistemi uygulamadan önce kendi işletme kurmuş olmalıdır. Bunu için de bir danışmanlığı desteklemeniz gerekmektedir. Sistemin bütün ile donanım bölümleriyle ilgili bölümlerden doğru ve sağlıklı olacak şekilde gösterilecek başvuruları gerçekleştirilebilir.
Belgelendirme aşaması ve hızlı bir şekilde geliştirmek için hizmetin büyük önem taşır. Zira ISO 22301 için başvuruda bulunan durumda mevcut durumda bu sistem ile başvurulabilecek kadar kadar dolu ve ne kadar belgelemedikleri görünen konur. Eksiklikler giderilir.  

ISO 22301 Belgesi Kim Verilebilir mi?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile eğitim hizmetini yalnızca akredite doktor belgelendirme uygulamaları yapılabilir. Bu konuda eğitimden sonra geçerlilik ile ilgili bir sorun yaşamamak için yalnızca bu konuda özen gösterilmesi gerekmektedir.

ISO 22301 Belgesi Başvuru Sürecinde Danışmanlık Hizmeti Neden Önemlidir?

Belgelendirmeyi güçlendirmek ve seviyelendirmeyi tamamlamak için hazırlanabilir. Zira başvuruda olan kullanıma yönelik mevcut bu sistem ile ne uyumlu olacak şekilde tasarlanabilir ve uygun şekilde tasarlanabilir konarak kullanılabilir. Danışmanlık üreticilerinde bu kişiler için gerekli eğitimler verilir. Alınan bu eğitim de ISO 22301 Belgesinin alınması için yeterli olacaktır.
 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 22301 Belgesi, standartla ilgili gerekli tüm çalışmalar yapıldıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılarak alınabilmektedir. Başvurusu değerlendirilen kuruluşlara, bağımsız denetçiler tarafından ziyaret edilmekte ve iş sürekliliği yönetim sistemi unsurları yerinde incelenmektedir. Doküman kontrollerinden ve denetimlerden başarıyla ayrılan kuruluşlara ISO 22301 Belgesi verilmektedir. Şirketlerin belgelendirme hazırlık ve denetim süreçlerini en hızlı ve kolay şekilde yürütebilmesi ve tamamlayabilmesi için bir danışmanlık firmasıyla çalışması önerilmektedir. ISO belgelendirme danışmanlığı konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Aşan Danışmanlık ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlara her konuda destek olmaktadır.

ISO 22301 Belgesi’nin kuruluşlara sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:

* İş sürekliliğinin her koşulda sağlanabilmesi için stratejilerler belirleyebilmek
* Kurumsal itibarı korumak ve yükseltmek; piyasada rekabet avantajı elde etmek
* Yasal süreçlerden kaynaklı riskleri en aza indirmek
* İş sürekliliğini engelleyen durumlardan kaynaklı maliyetleri düşürmek
* Çalışan güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak
* Paydaş beklentilerini karşılayabilmek
* Kurumsal risklerin yönetiminde proaktif davranabilmek

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp