Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak, devreye almak, sürdürmek ve sürekli iyileştirme yapmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiştir. Gıda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında yer alan kuruluş, büyüklüğü ve organizasyonel yapısı ne olursa olsun ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve belgelendirebilir. Zira, standartta yer alan gereksinimler geneldir ve tüm gıda işletmeleri tarafından uygulanabilmektedir.

Bu bağlamda, gıda üreticileri ve perakendecileri, yemek hizmeti veren kuruluşlar, hayvan yemi üreticileri, yabani bitki ve hayvan toplayıcıları, çiftçiler, temizlik hizmeti sunan işletmeler vs ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilmektedir. Bunun yanı sıra, gıda sektörü içerisinde depolama, nakliye, dağıtım vb gibi lojistik hizmeti veren şirketler, gıda ambalajı tedarikçileri, gıda ile temas eden ürünleri üreten işletmeler de yine ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamındadır. Standart, kurumsal yapıda olmayan küçük ölçekli gıda işletmelerinin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi haricinde de birtakım güvenlik gereksinimleri geliştirmeleri ve uygulamalarına imkan tanımaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, kapsamı ve belgelendirme süreci hakkında daha detaylı bilgilere Aşan Danışmanlık’tan ulaşabilirsiniz.
 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı


ISO 22000, diğer ISO yönetim sistemi standartlarına uygun bir konseptte hazırlanmıştır. Bu bağlamda, liderlik, süreç odaklı yaklaşım, kanıta dayalı karar alma, müşteri odaklılık, risk temelli düşünme, PUKÖ (Planla - Uygula  -Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü, insanların katılımı, sürekli iyileştirme gibi temel yaklaşımlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için de geçerlidir. Kuruluşun bağlamının açıklanması, planlama, destek, operasyon ve performans değerlendirmesi gibi temel maddeler bu standart içerisinde de düzenlenmiştir. ISO 22000’nin temel amacı, kuruluşların gıda güvenliği konusundaki performansını iyileştirmek ve bu yüksek performansın sağladığı sonuçlardan maksimum düzeyde faydalanması için uygun zemini oluşturmaktır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini karşılayan gıda işletmeleri ISO 22000 Belgesi alabilmektedir. Bunun için akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılması ve sertifikasyon sürecinin takip edilmesi gerekmektedir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak kuruluşlara temel olarak şu faydaları sağlayacaktır:

* Gıda güvenliği ile ilgili riskleri tespit edebilmek ve kuruluş faaliyetlerini bu riskleri kontrol altına alacak şekilde organize etmek
* Gıda güvenliği konusunda yayınlanan diğer standartlara, yapılan yasal düzenlemelere ve regülasyonlara daha kolay uyum sağlamak
* Müşteri memnuniyetini sağlamak; gıda sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerini gidermek
* Gıda güvenliğiyle ilgili tutarlı, sürdürülebilir, erişilebilir ve kuruluşun performansını artıracak hedefler belirleyebilmek
* Paydaşlara gıda güvenliği yönetim sistemine uygunluğun sağlanması konusundaki kabiliyetleri gösterebilmek
* Piyasada farklılaşabilmek, kurumsal itibarı artırabilmek ve rekabet avantajını ele geçirebilmek
* Genel anlamda kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ve süreçlerine katkıda bulunmak

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi


ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen gıda işletmelerinin takip etmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

* ISO 2200 standardında yer alan gereksinimleri karşılayan, ilkeleri doğrulayan ve anlatılan süreçlerin uygulandığı bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak
* Standardın gerektirdiği tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması, dokümanstasyon sisteminin oluşturulması
* İlgili personellere standart ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma eğitimlerinin verilmesi
* Akredite sertifikasyon kuruluşlarına ISO 22000 Belgesi için başvuruda bulunulması
* Belgelendirme kuruluşuyla sözleşme imzalanması ve kuruluşun talep ettiği dokümanların iletilmesi
* Doküman kontrollerinden sonra bağımsız denetçilerin gerçekleştireceği firma ziyareti ve saha denetimi için bir denetim planı oluşturulması
* Plan doğrultusunda yerinde denetimlerin gerçekleştirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanması
* Raporda bahsedilen uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici aksiyonların planlanması, uygulanması ve uygunsuzlukların kapatılması
* Tüm adımların doğru bir şekilde tamamlanmasının ardından sertifikanın düzenlenmesi

Aşan Danışmanlık, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aşan Danışmanlık ile beraber çalışarak belgelendirme denetimlerine hazırlanabilir ve belgelendirme tamamlandıktan sonra da gıda güvenliği süreçlerini iyileştirmek için destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilir ve bizimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp