Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 21001, eğitim ürün ve hizmetleri sunan kuruluşlar için yönetim sistemi gereksinimlerini açıklayan uluslararası bir standarttır. Eğitim kuruluşlarına öğrencilerle ilgili gereksinimleri karşılama konusunda yardımcı olan ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi standardı, ilk olarak 2010 yılında ISO 29990 olarak yayınlanmıştır. Daha sonra 2018 yılında ISO 22001:2018 olarak revize edilen standart önümüzdeki dönemde ISO/CD 21001 olarak güncellenecektir. ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen eğitim kuruluşlarının son versiyonun gerekliliklerini karşılaması ve kurduğu yönetim sistemiyle akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapması gerekmektedir.

“ISO 21001:2018 Eğitim kuruluşları - Eğitim kuruluşları için yönetim sistemleri - Kullanım kılavuzu ile birlikte gereklilikler” standardı temel olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne dayanmaktadır. İçerisinde temel kalite gereklilikleri ve uygulamalarının yanı sıra eğitim kuruluşlarına özel gereksinimler, doğrulama yöntemleri, prosedürler ve ilkeler yer almaktadır. ISO 21001 standardı, ders verme yöntemleri fark etmeksizin temelde eğitim ve öğrenim hizmeti sunarak bilgi ve beceri aktarımı sağlayan tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. Standardın içeriği, belgelendirme kapsamı, sertifikasyon süreci ve diğer tüm konularla ilgili Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimi gözden geçirmeyi, gözden geçirmeyi ve eğitime devam etmelerini sağlamak için ne kadar kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapılması gerekir. ISO 21001, Standardizasyon Teşkilatı (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından yönlendirilen ve Uluslararası eğitim, öğrenci ve diğer insanlarla ilgili etkinliklere odaklanan bir standarttır. Mevcut eğitim savaşı, müşteri-tedarikçilerle işbirliğine dayalı bir durumdan çıkmalıyız. Bu standart, zorlu yeni kalitenin nasıl izlenileceğine dair rehberlik ediyor.

eğitim sektörü; başarılı bir eğitim süreci için, bir olası olma şansını en üst düzeyde çıkarsa da bu kesin garanti olması mümkün olacaktır. Bu daha üst düzeyde bir bölümdür. Öğrencinin ulaşımı, eğitim hedeflerine ulaşma konusunda ve eğitim konusunda ilerleme kaydedilebilir. Inceleme; ABD´den, modelin ve içselleştirmesini içeren bir modelin. Eğitim organizasyonu; bu bilgi, yöntemin içeriğin gözden geçirilmesini sağlar. yaşam konu bu konu ile ilgili, girdiler ve gerekli öğrenmeyi sağlar. Ancak, mezun olabilmek, eğitimden mezun olabilmek için önemli bir rol oynayabilir ve bu başarıyı elde edebilir.

ISO 21001 Standardı; Verilecek ve kullanıma yönelik olarak tedarik edilebilecek eğitim ve hizmetler kurumları için ortak bir yönetim aracı olarak gönderilebilir. Bu standart; ISO 21001 Eğitim Organizasyonları İçin Yönetim Sistemi veya ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi gibi isimlerle anılabilir. Bu standart; ISO yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu, bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. Kullanıma uygun şekilde tasarlanabilir, basit bir şekilde bir şekilde kullanım, ve basitleştirme yapılabilir bu standart ile kolay yapılabilir.

ISO 21001´in tüm kullanım geneldir. Sağlanan tür, boyutlar, ürünler ve hizmetler nasıl olsun; İyi, veya araştırma eğitiminde eğitimini oluşturacak, paylaşan ve eğitiman tüm eğitim programlarına yapılabilir olması amaçlanıyor. Bu yükseltme, standart yenileme, okul ve eğitim için bir sistem kullanan herhangi bir organizasyonn yönetim için geçerlidir.

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi


Dünyanın her yerindeki eğitim kuruluşlarından eğitim sisteminden faydalanan kişiler olsa da, eğitimdeki standart yönetimden eğitimden alınacak tüm eğitimlerden yararlanılacaktır. Eğitima örnek olarak; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, eğitim eğitimi, meslekler eğitim ve öğretim, eğitim veya eğitim okulları, eğitim eğitimleri, eğitim bölümleri, danışmanlar ve yaygın eğitim servis sağlayıcıları. Kamusal (desteklenmiş, sübvanse kullanılmış), özel (ticari), kendi kendine yeterli (kendi bünyesi içinde elde edilen gelirler ile) ve kar amacı gütmeyen (sponsorluk) dahil olmak üzere sahip olunacak şekilde olacaktır.

Eğitim standartlarında ISO iletme sistemi 21001 hedefli, bu kontrol ve belgelendirme (sertifikasyon işlemi) ile yetkili/kuruluşlar ile görüşmeli ve denetimlere hazırlık yapmalıdır. Programları hazırlamalı ve güneşlenmeli. Tüm denetimler başarılı geçerse ve tasarlansalar, ilgili yönetici; ISO 21001 Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi alınabilir ve eğitim amaçlıda bu yönetim sistemi uygulayabilir. Bu belgelendirme faaliyetine ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi adı verilir. ISO 21001 belgesi firma, akreditasyon yetkiden veren belgelendirme şirketi olmalıdır.

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi
 
ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi´ni Uygulamanın potansiyel Faydaları

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi; EOMS (Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi) olarak da anılabilir. Bir eğitimde üretmekte EOMS kazanabilirsiniz;

• Eğitimin (görevinin), vizyonun (ülküsünün, iyinin) ve eylem planının daha iyi planlanması,
• Herkessayıcı ve eğitim için kapsayıcı,
• Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını hedef almak,
• Kişiselleştirilmiş öğrenme ve hedefin hedefinde önemli olan hedeftir. • Eğitimde tercih edilebilirlik, • Etkinliği ve cevap
hayvancılık için satın alınabilir ve değerlendirilebilir,
• Eğitimin seçimin güvenirliliğinden,
• Kurumlar için uygulamalara sahip olunması,
• Uluslararası standartların uluslararası bir ölçekte yetiştirilmesi,
• uygun programların uygulanmasının eğitim
ve uygulamaların denetimi,
olarak açıklanabilir.

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi´nin Geçerlilik Süresi

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi´nin geçerlilik süresi; her yıl ara denetime şartlarda ile 3 yıldır. Bu denetimler ile ilgili firmada ISO 21001 uygunların uygun olan ve kontrol edilebilir kontroller gibi uygulanıp uygulanmadığı. Her yıl düzenli denetim görevlileri ödenmelidir. 3. yılın son ise yeniden belgelendirilmesine girilmesi gerekir. Bu denetimden de başarıyla geçilirse ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Belgesi´nin geçerlilik süresi 3 yıl daha uzamış olur. Sonuç olarak 3 bir denetime yöneliktir.

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 21001’in eğitim ve öğretimde temel aldığı ilkeleri şöyle özetleyebiliriz:

* Öğrencileri odak noktasına alarak öğrenci merkezli öğrenmeyi ve bireysel olarak tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin dikkate alınmasını teşvik eder.
* Eğitim veren tüm tarafların katılımını amaçlar ve eğitimcilerin ders vermek için yetkinliklerini geliştirmesini esas alır.
* Diğer ISO yönetim sistemlerinde olduğu gibi süreç yaklaşımını benimser.
* Sürekli iyileştirme yaklaşımı ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
* Eğitim yönetim sistemi ve kalite prosedürlerinin takibinde kanıta dayalı karar verme mekanizması oluşturulur.
* Standart, eğitim kuruluşunun hedeflerine ulaşması için tüm personeli kapsayan yeterlilik standartları tanımlar.
* Eğitim kuruluşlarının tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurmasını hedefler.
* ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı çerçevesinde kurumsal sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk ilkeleriyle büyümeyi ve gelişmeyi önemser.
* ISO 21001, tüm eğitim kuruluşlarının esnek, adil, etik, hesap verebilir ve şeffaf olmasını amaçlar.
* ISO 21001 Belgesi alan eğitim kuruluşları, öğrenci, öğretmen ve diğer tüm paydaşlarının bilgilerini gizlilik ilkesiyle muhafaza eder.
 

ISO 21001 Belgesi Nasıl Alınır?


Günümüzde tüm devlet okulları, özel okullar, okul öncesi eğitim veren kuruluşlar, mesleki eğitim veren kuruluşlar, üniversiteler, kolejler, enstitüler ve diğer birçok kategorideki eğitim kuruluşları ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi alabilmektedir. Eğitim hizmeti standardını uluslararası ilkelere uygun hale getirmek isteyen kuruluşlar için başlangıç noktası şüphesiz ISO 21001 Belgesi olmaktadır. Bu sayede eğitim hizmeti kalitesinin gelişimi, risk ve fırsatların yönetimi, sosyal sorumluluk prensiplerine bağlılık, paydaş çıkarlarının korunması ve öğrenci merkezli eğitim hizmeti verilmesi çok daha kolay hale gelmektedir.

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşların takip etmesi gereken adımlardan bazıları şunlardır:

* Standart uyarınca eğitim kuruluşları özelinde planlanmış bir kalite yönetim sistemi kurmak
* Çalışanlara ISO 21001 ile ilgili eğitimler aldırmak ve iç denetçiler görevlendirmek
* İç denetimlerle belgelendirme sürecine hazırlık yapmak
* ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği dokümanları hazırlamak
* Akredite sertifkasyon kuruluşlarına başvuru yapmak
* Kuruluşlara sözleşme yapmak ve belgelendirme planı oluşturmak
* Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesi ve denetim raporlarının hazırlanması
* Tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması
* ISO 21001 Belgesi’nin düzenlenmesi ve sürecin sonlandırılması

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan bilgi alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık uzman kadrosuyla belgelendirme sürecini en ince ayrıntılarıyla planlamakta ve size her adımda destek olmaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp