Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi

Canlıların ve çevrenin korunması amacıyla verimli su yönetimi konusu, oldukça büyük önem arz eder. Suyun doğru şekilde kullanılması ve kaynak israfının önüne geçilmesi için hem bireysel hem de ticari anlamda tüm bireylere kritik görevler düşer. Bu doğrultuda uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulan ISO 14046 su ayak izi eğitimi katılımcılarına son derece değerli bilgiler verilmesini sağlar. Uzman ekibimiz, gerekli koşulların tamamına hâkim bir şekilde eğitimleri düzenler ve ardından sertifika almanıza katkıda bulunur.

Türkiye’nin öncü danışmanları ve eğitmenleri ile çalışan Aşan Danışmanlık sizlere 1 telefon kadar yakın!

Alacağınız eğitim sayesinde küresel, yerel ve bölgesel düzeyde suyu nasıl verimli kullanacağınızı ve nasıl yönetmeniz gerektiğini öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda kirletilen su oranının doğru biçimde hesaplanmasıyla birlikte gerekli standartları da sürekli olarak koruma şansına sahip olacaksınız. Bu aşamada sertifikanızı alırken öncelikli olarak kurum tercihinizin çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Alanında gerekli uzmanlık statüsüne sahip eğitmenlerimiz, suyla ilgili hedeflerinize ulaşmanıza fazlasıyla yardımcı olur. Hemen detayları öğrenmek ve eğitimlere katılmak için WhatsApp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi Standardı Hakkında


Hizmet ve üretim aşamalarının tamamında temiz su oranının hesaplanmasına su ayak izi adı verilir. Hesaplama sürecine kirletilen ve aynı zamanda geri kazanılan su oranı dahil edilmektedir. Gerçekleştirilecek hesaplama işlemleriyle firmanızın çevreye karşı nasıl bir etki oluşturduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tüm su miktarının değerlendirilmesi çok önemlidir.

Aşan Danışmanlık firmasının alanında uzman eğitmenleri ile sizlere gerekli bilgileri aktaracağız. Bunun için lütfen incelediğiniz web sitemizde yer alan telefon numaramız veya canlı destek hattımızdan bilgi alın.

Su ayak izi eğitiminde katılımcılara ISO 14046 standardıyla ilgili detaylar anlatılır. Bu eğitimde katılımcıların su ayak iziyle ilgili teknik ve idari bilgilerinin artırılması hedeflenir. Firmalar ISO 14046 eğitimine katılarak su ayak izi hesaplaması, doğrulaması ve envanter hazırlama gibi çalışmaların nasıl yapılacağını öğrenebilir. Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken kurallar, karşılanması gereklilikler ve daha birçok konu ISO 14046 eğitiminde anlatılmaktadır. Su ayak izi eğitimi, kuruluşların etkin bir çevre yönetimi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakta ve farkındalığını artırmaktadır. Bu bağlamda ISO 14046 eğitimlerinin, kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikaları için çok önemli girdiler sağladığını söyleyebiliriz.


ISO 14046 Standardı ve Su Ayak İzi

Su ayak izi bir ürün, hizmet, süreç ya da uygulamanın yaşam döngüsü boyunca doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu su tüketimidir. Ayrıca, kirletilen su miktarı da yine bir su ayak izi parametresidir. ISO 14046, bu hesaplamaların yapılması, doğrulanması, yönetilmesi ve raporlanması için uluslararası gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmış bir standarttır. Ürün, süreç ve kuruluş bazında su ayak izi değerlendirmeleri yapılması için ilkeleri, kuralları ve kılavuz bilgileri sağlamaktadır. ISO 14046 standardı su kalitesini etkileyen tüm toprak ve hava emisyonlarını da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda kapsamının çok geniş ve sonuçlarının uluslararası otoriteler tarafından kabul gördüğü söyleyebiliriz.


Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı ve hızlı sanayileşme son yıllarda su tüketimini artırmış ve tatlı su kaynaklarının hızlı bir şekilde kirlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin azaltılması için bireylere, kurumlara ve ülkelere büyük görev düşmektedir. Aksi takdirde yakın gelecekte küresel su krizleri meydana gelebilir. Bunun için toplumun her kesiminin bu konudaki farkındalığı artırılmalı ve bilinçli su tüketimi teşvik edilmelidir. ISO 14046 ve su ayak izi eğitimleri de özellikle kurumlara bu konuda yol göstermektedir. Daha düşük su ayak izine sahip ürün, hizmet ve süreçler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.


ISO 14046 Eğitimi Konuları Nelerdir?


Eğitim, katılımcı profili, sayısı ve talep edilen konulara göre farklı başlıklardan oluşabilmektedir. Fakat genel itibariyle 14046 eğitiminin temel konu başlıklarından oluştuğunu söyleyebiliriz:

 •  Su ayak izi nedir, neden önemlidir?
 •  ISO 14046 eğitiminin amacı
 •  ISO 14046 standardının temel konu başlıkları
 •  Hesaplamalarındaki temel ilkeler; yaşam döngüsü perspektifi, şeffaflık, uygunluk, tutarlılık, bütünlük, doğruluk, kapsamlılık vs
 •  Hesaplamalarda kullanılan metotlar ve yaklaşımlar
 •  Su ayak izi envanteri nasıl hazırlanır, raporlaması nasıl yapılır?
 •  Su ayak izi doğrulaması nedir? Doğrulama kimler tarafından nasıl yapılır?
 •  ISO 14046 eğitiminin faydaları nelerdir?
 •  Kuruluşlar eğitimden öğrendiklerini pratikte nasıl uygulayabilir?
   

ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi

 

ISO 14046 Eğitimine Kimler Katılmalı?

Eğitimi işletmelerde çevresel yönetimden sorumlu her paydaşa açıktır. Çok geniş bir katılımcı profili bulunan ISO 14046 eğitimine su ayak izi hesaplamaları, doğrulaması ve yönetimi yapan herkes katılabilir. Akademik camiadan da birçok kişinin ilgi gösterdiği eğitimler yeni mezun ve öğrenci olan kişilere de farklı bakış açıları kazandırabilir. Kurumlarıın üst ve orta düzey yöneticileri, mühendisler, proje sorumluları, ürün ve hizmet geliştiricileri ve diğer birçok kişi su ayak izi eğitimine katılabilir. ISO 14046 eğitimi firmaların kalite biriminde çalışan personeller için de oldukça önemlidir.


Su Ayak İzi Eğitimine Neden Katılmalısınız?

ISO 14046 su ayak izi eğitimi firmalara birçok fayda sağlamaktadır. Kurum içinde sürdürülebilirlik farkındalığını artıran eğitim, ürün, hizmet ve süreçlerden kaynaklı su tüketiminin etkin bir şekilde azaltılmasına yardımcı olur. Firmalar bu eğitime katılarak uzun vadede su ayak izini nasıl düşürebileceğini ve piyasaya nasıl daha çevreci ürünler sunacağını öğrenebilir. Tüm bunlar şirketlerin piyasadaki rekabet gücünü artıracak ve kurumsal itibarını yükseltecektir.


Çevresel sürdürülebilir konusundaki yerel ve uluslararası düzenlemeler her geçen gün daha sıkılaşmaktadır. Firmalar çevresel sürdürülebilirliğin çok önemli bir parçası olan su yönetimi konusunda daha etkin rol almak zorundadır. Bu eğitimler de firmaların konuyla ilgili farkındalığının ve bilgisinin artması açısından son derece önemlidir.
Su konusundaki çevresel standartlara uyum, firmaların devletten daha fazla teşvik almasını da sağlayacaktır. Ayrıca ihalelerde de ayrıcalık tanınması gündemdedir. Eğitime katılarak bu konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.


Aşan Danışmanlık ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimleri

Aşan Danışmanlık, ISO 14046 ile ilgili farklı seviyelerde su ayak izi eğitimleri vermektedir. Konuyla ilgili daha önce hiç bilgisi bulunmayan kişiler giriş seviyesindeki eğitimlere katılabilir. Su ayak izi hesaplamaları, doğrulama, envanter hazırlama vb gibi konularda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ve kurumlar ileri düzey eğitimlere katılabilir. Aşan Danışmanlık’ın ISO 14046 standardı ve uygulamaları konusundaki yetkin eğitimciler, katılımcıların konuyla ilgili ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sunmakta ve sorularını cevaplandırmaktadır. ISO 14046 eğitimine ilişkin tüm detayları Aşan Danışmanlık’ta öğrenebilirsiniz.

ISO 14046 su ayak izi eğitimi standardı, güvenli su kullanımına yapılacak birçok önemli katkıyı içermektedir. Üretim veya hizmet aşamaları fark etmeksizin gerekli kurallara uyum gösterilerek, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gerekir. Bununla beraber değerlendirme işlemlerinde su kalitesi üzerinde etkisi bulunan toprak ve hava emisyonlarının da analiz edilmesi fayda sağlar. Ayrıca diğer göz önünde bulundurulması gereken standartlar şu şekildedir:

•    Faaliyetler esnasında tüketilen toplam su miktarı, çevresel etkiler değerlendirilerek hesaplanır.
•    Tedarik zinciri içerisinde bulunan suyla alakalı olası tehlikelerin belirlenmesini sağlar.
•    Değerlendirmenin hatasız yapılması ve raporlanması ilkelerini barındırır.
•    Yasal şartlar ve yönergelere uyum gösterilmesinin önünü açar.
•    Çeşitli endüstrilerde tatlı su kullanımı azaltılır.
•    Gelecek nesillere yeterli kaynağın devredilebilmesi için yüksek oranda tasarruf gerçekleştirilir.
•    Su kullanımı sürekli biçimde kontrol altında tutulur.

Belirttiğimiz bu standartlar ve çok daha fazla ayrıntıya ulaşmak istiyorsanız, canlı destek hattımız aracılığıyla zaman kaybetmeden firmamıza başvurmalısınız. Mevcut durumunuzun uzman ekiplerimiz tarafından değerlendirilmesi sonucunda eğitim detaylarınız belirlenir. Hem zaman hem de maliyet tasarrufunu yüksek miktarda elde edebilmeniz için kusursuz bir sürecin ardından sertifikanızı almanız amaçlanır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitiminin Avantajları


Katılacağınız eğitim sayesinde pek çok avantaja kolaylıkla ulaşmanız mümkün olmaktadır. Tecrübeleriyle sektörümüz içerisinde öne çıkmamıza destek olan kadromuz sayesinde beklediğinizin çok ötesinde faydalarla karşılaşacağınızı belirtmeliyiz. Genel olarak eğitimin kazandırdığı bazı avantajlar ise aşağıdaki gibidir:

•    Çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılarsanız.
•    Üretim veriminiz doğrudan artışa geçer.
•    Su tasarrufuyla potansiyel risklerden kurtulur ve maliyet tasarrufu yaparsınız.
•    Duyarlı hizmet politikanızla marka değerinizi katlarsınız.
•    Oluşturacağınız güvenle çalışan ve müşteri güvenini kazanırsınız.
Avantajların tamamına ve ekstra ayrıcalıklara sahip olmak için bizi her zaman arayabilir ve hizmetlerimizi yakından inceleyebilirsiniz.

Aşan Danışmanlık’ın en uygun fiyatlı eğitimlerinden hemen yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve uygun fiyatlar her zaman size sunulur, Türkiye’nin neresinde olursanız olun bizi arayabilir ve anında teklif talep edebilirsiniz. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp