Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

ISO 14046, ISO’nun çevre yönetimi standartlarından biri olup su ayak izinin hesaplanması, doğrulanması, raporlanması ve belgelendirilmesini sağlar. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımını esas alan ISO 14046, su ayak izi belgelendirme yapılması için kuruluşların referans alacağı en önemli standartlardan biridir. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının önemli bir parçası olan ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme, şirketlerin su kullanımı ve yönetimi konusunda şeffaf olmasına da yardımcı olur. Su ayak izi belgesiyle ilgili genel prensipleri ve metodolojileri açıklayan standart, üçüncü taraf kuruluşlara ait görev ve sorumlulukları da içermektedir. ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme konusunda bilgi, belge, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı olan kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek doğrulama ve sertifikasyon süreciyle ilgili detaylı bilgi alabilirler. Aşan Danışmanlık, kuruluşların ISO 14046 çerçevesinde su ayak izi hesaplaması yapması, doğrulaması, raporlaması ve belgelendirmesine yardımcı olmaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Nasıl Yapılır?


Günümüzde her kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör, ürettiği ürün ve hizmet, yönettiği süreç, iç ve dış operasyonlarına bağlı olarak neden olduğu bir su ayak izi değeri vardır. Bu değer, doğrudan veya dolaylı olarak tüketilen su ve kirletilen su miktarı cinsinden ölçülmektedir. Tüm dünyada artan su krizine  ve derinleşen iklim değişikliği problemlerine bağlı olarak gezegenin her paydaşının su yönetimi konusunda alması gereken birtakım sorumluluklar vardır. Kuruluşlar da çevre yönetim sistemi çerçevesinde su ayak izini doğru, tutarlı ve uluslararası ilkelere uygun şekilde hesaplaması, doğrulaması ve belgelendirmesi gerekmektedir. ISO 14046 standardı bu konuda firmalara yol gösteren en önemli dokümanlardan biridir. ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme sayesinde kuruluşlar elde ettikleri sertifikaları paydaşlarına sunabilmekte ve çok önemli bir kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme süreci kuruluşların ISO 14046 standardına göre kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla başlamaktadır. Su ayak iziyle ilgili tüm hesaplama, doğrulama ve belgelendirme süreçleriyle ilgili kılavuz bilgiler içeren ISO 14046, kuruluşların su yönetimiyle ilgili etkili bir stratejik risk yönetimi yapmalarına da yardımcı olmaktadır. Şirketler yaptıkları çalışmaları üçüncü taraf belgelendirme ve denetim kuruluşları aracılığıyla doğrulayabilmekte ve ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi alabilmektedir. Belgelendirme sürecinde kuruluşların yaptıkları çalışmalar, doğrudan ve dolaylı su tüketimleri, hazırladıkları raporlar vs detaylı olarak incelenmektedir. Tüm bu çalışmaların doğru, tam, tutarlı, şeffaf ve bilimsel ilkelere uygun şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme sürecine katılmak ve süreç sonucunda sertifika sahibi olmak isteyen kuruluşların danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve birikim sayesinde kuruluşlara her aşamada destek olmakta ve sürecin hedeflere uygun şekilde sonlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

Şirketler, su izi çıkarmalarını kullanıcı tarafları tarafından onaylanan ISO 14046 su izi belgesi alabilmektedir. ISO 14046 izinin değerlendirilmesi, raporlanması ve doğru için ihtiyaç duyulan uygulamalara yönelik uygulamalardır. İşletmeler de söz konusu dosyalandırma bu standart uygulama ayarlarına başvurulabilecek bir belgelendirme dokümantasyonu uygulanabilmektedir. Doğrulandığı zaman ilgili kurum için su izi düzenleridir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Nedir?

Şirketler için su kullanımı ve yönetimi, kurumsallık açısından faydalı olmak son derece önemlidir. İşletmeler su kullanımıyla ilgili uluslararası literatürde geçerli olan hazır kullanımları ve doğrulaması olan bir su kullanımı tarafından onaylanması ve onaylanması için onaylanmasıdır. Doğruluğu, yetkinliği, güvenirliği tescil etmek olanlar ve raporları alırlar. Bu model için olumlu bir örnek olması gerektiği gibi doğru bir örnek olması gerekmektedir.

ISO 14046 standardını uygulamak için öncelikle başvuru belgesi veya su izi belgesi başvuruları yapılmalıdır. Su kullanımı ve yönetimine ilişkin tüm çalışmalar ISO 14046 yürütülür. Başvuruyu alan uygulamaları, işletmeden ayak izi hesaplamalarına ait tüm envanter inceleme incelemesinde. Bu hesapların doğruluğunu teyit etmek için yapılan harcamalarda incelenebilenler için doldurulabilen sahalar talep edilebilir. Doğrulama planlamasında planlamalarla ilgili bir tutulabilir durumdayken ISO 14046 su ayak izi kalabilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Faydaları

Değerlendirme raporunda büyük veriler gözden geçirilebilir: tahmini alan elde edilen bilgilerin tamamı şu şekilde olabilir: genel kontroller doğru olan denetimlerin doğrulanmasıyla ilgili bilgiler arasından seçim ve kamuoyunda şirketine ve hesaplanan yatırımların talep edilmesiyle ilgili olarak gözden geçirilebilir. Yetki Su ayak izinin için için diğer kuruluşlara ve kuruluşlarına örnek olunması Kamuoyundaki yetiştirmek destek olmak sorumlu ve makul olacak şekilde yetiştirilmesine destek olmak

ISO14046 Su Ayak İzi Eğitim ve Danışmanlık


Su ayak izi belgelendirme kurumları, belgelendirme planlamasından önce bir planlamadan destek. Danışmanlık firmaları, belgelendirmenin resmi planlamasında bir ülkenin planlamasına ilişkin eksiklikleri ve doğrularını tahmin etmek için bir ilkönceden projelendirilecektir. planlamaları ve planlamaları planlamadan inceleyerek planlarını planlamak ve en aza indirilebilir. Ayrıca, su belgesi alımına yönelik temel eğitimleri de içeren ISO 14046 ürününün ve daha iyi modellerini sunmaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi kuruluşlara şu yararları sağlamaktadır:

* Su yönetimi konusunda çevresel faktörlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi
* Yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımıyla kuruluşların su yönetimi konusundaki risk ve fırsatları doğru ve hızlı bir şekilde belirleyebilmesi
* Suyun daha verimli kullanılabilmesi için etkin bir yol haritası çıkarılabilmesi
* Su ayak izi konusunda paydaşlara doğru ve güvenilir bilgilerin sağlanması
* Tüm paydaşların su ayak izi hesaplaması, doğrulaması ve belgelendirmesi konusunda teşvik edilmesi
* Su tüketiminden kaynaklı maliyetlerin düşürülmesi
* Kurumsal itibarın artırılması ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlama süreçlerinin desteklenmesi
* Piyasada farklılaşabilmek ve rekabet avantajı elde etmek
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp