0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı
Son dönemde gerçekleşen büyük çaplı iş kazaları, aslında iş güvenliği ve sağlığının ne kadar önemli bir konu olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. İş kazaları sonunda ne yazık ki ölüm ya da ağır yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Buna rağmen iş sağlığı güvenliği konusunda henüz tam anlamıyla toplumda bir farkındalık oluşturabilmiş değil. İş yerlerinin bu konuda daha ciddi ve daha planlı bir şekilde harekete geçmeleri gerekir.  
İSG şeklinde karşımıza çıkan bu kavramın, çalışanları korumaya odaklı bir uygulama olduğu söylenebilir. Günümüzde kurumsal ilkelerin olmazsa olmazları arasında kendine yer bulan İSG, geniş çaplı biçimiyle kendine yer bulmalıdır. Bugün kanun ya da çeşitli yönetmelikler de bu önemli girişimi destekliyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli aksiyonları zamanında almayan kurumlar, bunun olumsuz sonuçlarını maddi ve manevi anlamda görebiliyor.


İş Güvenliği ve Sağlığı Hakkında
İş güvenliği ve sağlığı, temel olarak çalışan kişilerin güvenliğini temin etmek, sağlıklı ya da güvenli şartlarda çalışmalarını desteklemek maksadıyla alınan her türlü tedbiri ifade eder.  Gelişen teknolojiyle beraber her ne kadar insan yükü azaltılsa da neticede iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı es geçilmemesi gereken bir konudur. Bu alanda alınan her türlü tedbir ve önlem, iş yerlerinde çalışan personelleri çeşitli tehlikelerden, olası kazalardan korur. Güvenilir ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen her türlü aksiyon ve uygulanan bütün metotlar, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilir.
Kazaların Çoğu Önlenebilir
Günümüzde yapılan araştırmalar, iş kazalarının %98 civarında önlenebilir düzeyde oldu gerçeğini göstermektedir. Tabi bu önlemlerin belli bir organizasyon içinde, belli bir ekiple özel olarak yürütülmesi gerekir. İş yerlerinin İSG konusunu apayrı bir departman gibi ele almaları önemlidir. Özellikle de yüzlerce çalışanın aynı çatıda birleştiği işlerde bu durum daha da barizdir.

Tüm bu ekip çalışması, risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılır. İş sağlığı güvenliği danışmanlığı sayesinde bütün bu süreçleri profesyonel bir çerçevede yürütmeniz mümkündür. Bu bağlamda Aşan Danışmanlık’ın profesyonel kadrosundan yararlanmak adına bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Aşan Danışmanlık, İGS konusunda size gerekli desteği sunacak ve gerekli düzenlemelerin oluşturulmasını sağlayacaktır.

İGS sürecinde aynı zamanda personellerin eğitimi de oldukça önemli bir noktayı oluşturur. Yönetmelik gereğince personelin uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilmesi, kapsamlı bir eğitim programı oluşturulması, verimli sonuçlar yaratacaktır. Bunun yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Eğitim Yönetmeliği içinde bu detaya net şekilde yer verilmiştir.  Bilhassa tehlike potansiyelinin çok yüksek olduğu işlerde söz konusu eğitimler, tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabilmektedir.

İdari Para Cezaları Mümkün
İş sağlığı ve güvenliği sürecinde en kilit nokta bireylerin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesi olarak kabul edilir. Bu noktada büyük sanayi bölgelerinde yer alan firmalara dikkat çekmek gerekir. Firmaların güvenlik ve iş sağlığı uzmanları ile bir araya gelmeleri gerekir. İş yerindeki fiziki şartlar ya da çevresel koşullar da İSG’nin bir başka boyutunu ortaya koyar.
Bilhassa personelin iş esnasında maruz kaldığı hastalıkların önlenmesi noktasında iş verenlere çok ciddi görevler düşmektedir. Bilindiği gibi bazı hastalıklar meslek hastalığı sınıfına giriyor ve sadece o işle meşgul olan insanlar, bu hastalıklara maruz kalıyor.  İş yeri hekimlerinin sağlık personellerinin, iş güvenliği uzmanlarının varlığı bu anlamda gerekli önlemler arasındadır.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarını eksik şekilde yerine getiren işletmeler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre para cezasıyla karşı karşıya kalır. Profesyonellerle çalışmak, iş güvenliği ve sağlığını maksimum düzeye çıkartır. İşletmelere bu noktada verdiğimiz profesyonel danışmanlık ile oluşabilecek hataları, riskleri minimize ediyoruz. İnsan hatasından kaynaklı olan yaralanmaları, kazaları, ölümleri, sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri oluşturuyoruz.


Neler Yapıyoruz?
Aşan Danışmanlık, İş güvenliği ve sağlığı danışmanlığı kapsamında, yasal gerekliliklere uygunluğun analiz edilmesi, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanının temini, uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi, risk analizleri, risk raporlamaları, sürece odaklı eğitimler, uygulamalar gibi başlıklarda destek verir.
Öte yandan İSG kurulunun oluşturulmasını sağlar, acil durum planlarını hazırlar, yöneticilere ve personele gerekli eğitimlerin verilmesine olanak tanır. Çeşitli uygulamalar sayesinde kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirir. Neticede de iş sağlığı güvenliği danışmanlığı kapsamında belli periyotlarla kontrollerini gerçekleştirir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL