Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Elektrik Tesisat Ölçümü

 Elektrik Tesisat Ölçümü


Elektrik tesisat ölçümleri mutlaka iş güvenliği ve ekipmanlarına yönelik periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Elektrik tesisat ölçümlerinde periyodik olarak gerçekleşmesi ve raporlaması eksiksiz olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. İş ekipmanları yönetmeliğine bağlı olarak en az 1 yıl süre ile topraklama ve paratonel kontrolleri gerçekleştirilmeli bunlar yasal yürütme çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
Öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği açısında mutlaka tesisatın şartları sağlayıp sağlamadığına bağlı, kontrollerin profesyonel bir anlayışla yapılması gerekir. İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun şekilde farklı sektörlerde yer alan işletmelerin tesisat kontrolünü mutlaka yasal süreçler içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu kontroller yalnızca ilk dönemlerde değil daha sonraki dönemler içinde yönetmelikte belirtildiği gibi düzenli ve periyodik olarak uygulanması gerekir.


Elektrik Tesisat Ölçümü Nasıl Yapılır?


Elektrik tesisat bölümüne ait tüm kısımlar, yönetmeliğe uygun bir şekilde gözden geçirilir ve tüm raporlamaları çıkarılmalıdır.  Bu aşamalar mutlaka standartlara uygun bir şekilde yapılmalı, işçi güvenliği konusunda gerekli ortam oluşturulmalıdır. Elektrik tesisat ölçümü,

 •     Termal kamera ile özel kontrol işlemi,
 •     Uzaktan ölçüm yapan özel cihazlar,
 •    Tesisattaki kaçak akım koruma etmenine karşı özel topraklama çalışması

Ve benzeri birçok farklı çalışma ile gerçekleştirilmektedir.


Elektrik Tesisat Ölçümü Önemi Nedir?


Elektrik Tesisat Ölçümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Ekipmanları Yönetmeliği EK III maddesince azami 1 yıllık periyotlar olarak topraklama ve paratoner kontrolleriyle beraber yapılması gerekmektedir. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliği bakımından uygunluğu mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde 353 ve madde 354’e göre elektrik tesisat kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Bu kontrol işletmelerce yaptırılması oldukça önemlidir. Elektrik Tesisat Ölçümü belirli periyodik düzen içerisinde yapılmadığı sürece büyük hasarlara yol açmaktadır.


Elektrik Tesisat Ölçümü Aşamaları Nelerdir?


Periyodik olarak gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ölçümü aşamaları kendi içerisinde altıya ayrılmaktadır. Bu ölçümlere maddeler halinde bakacak olursak;

 •     Topraklama Ölçümü,
 •     Paratoner Ölçümü,
 •     Elektrik Panosu Kontrolleri,
 •    Katodik Koruma Ölçümü,
 •     Elektrik İç Tesisat Kontrolleri,
 •     Yalıtım Direnci Ölçümleri şeklindedir.

Elektrik Tesisat Ölçümü Kontrolleri
Periyodik bir düzen içerisinde gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ölçümlerinin kontrol aşamalarına maddeler halinde bakacak olursak;
   Sigorta, şalter, akım koruma düzeneği, şebeke priz ve ups prizi gibi elektriksel ekipman tespiti,

 •     Akım koruma düzeneği testi,
 •     Gerilim düşümü ölçümü,
 •     Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasite kontrol ve ölçümü,
 •     Panoya dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunma kontrolü,
 •     Panolarda tek hat şeması ve ayrıntılı açıklama kontrolü,
 •     Panoda yer alan şaleter, sigorta akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesi ve kontrolü,
 •     Panoda ve sigorta kutularındaki kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü,
 •     Panolarda yer alan topraklama ve nötr baraların kontrolü,
 •     Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasın kontrolü,
 •     Topraklama ölçüm ve kontrolü,
 •     Çevrim empedansı ölçümü,
 •     Termal kamera ve sıcaklık kontrolü.

Elektrik Tesisat Ölçümlerinde periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilen ekipmanlar ise şu şekildedir;

 •     Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü,
 •     Katodik Koruma Kontrolü,
 •     Pano Uygunluk Kontrolü,
 •     Paratoner Kontrolü,
 •     Topraklama Kontrolü,
 •     Yalıtım (izolasyon) Direnci Kontrolü.

Elektrik Tesisat Ölçümü Akredite Süresi


Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 24500 sayılı Resmi Gazete yayımında Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğince ölçümler yapılmalıdır. Akredite süresi,

 •     Periyodik Kontrol,
 •     Periyodik Muayene Periyodu

Olarak yıl içerisinde 1 kez yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrollerin aksatılması kuruluşların tehlikeye ve riske atılması anlamına gelmektedir. İş ekipmanları kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre; Sanayi Tesisleri, Ticaret Merkezleri ve sabit İşletme Elemanları için yıl 1 kez, yer değiştirebilen işletme elemanları için ise her 6 ayda bir ölçüm yapılmalıdır. Elektrik tesisat ölçümü başta işçi sağlığı ve güvenliği olmak üzere işletmenin güvenliği açıdan da hayati önem taşımaktadır. İşletme için uygun olan periyot aralığında aksatmadan elektrik tesisat ölçümünü gerçekleştirmek önemlidir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp