Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Gürültü Emisyonu

Gürültü Emisyonu Nedir?

Açık alanlarda gürültünün kaynağını oluşturan makinele ve araçların oluşturarak ortama yaydığı rahatsız edici sesler olarak nitelendirilebilir. İnsan sağlığı ve çevreye verdiği zararlardan dolayı gürültü ölçümleri yapılarak belirli sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.

Gürültü emisyonu CE Belgesi, 2005/88/EC sayılı direktif doğrultusunda verilmektedir. Bu direktif, daha önce yürürlükte bulunan 2000/14/EC sayılı yönetmeliğin yerini almıştır. Fakat 2000/14/EC içerisinde bulunan birçok madde yeni yönetmelikte aynen kabul edilmiştir. Bu nedenle gürültü emisyonu CE Belgesi ile ilgili çalışmalarda ve hazırlanan dokümanlarda 2000/14/EC veya 2000/14/AT sayılı yönetmeliklerin isimleri referans olarak yer alabilmektedir.

Gürültü emisyonu CE Belgesi, bazı makine ve araçların gürültü düzeylerinin ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2005/88/EC sayılı direktif doğrultusunda verilmektedir. Bu direktif daha önce yürürlükte olan 2000/14/AT sayılı yönetmeliğin yerini almıştır. Gürültü emisyonu CE Belgesi ile ilgili teknik ve idari gereksinimlerin açıklandığı direktif ülkemizde 2006 tarihinde çıkarılan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik” ile kabul edilmiştir. Buna göre yönetmelik kapsamına giren ürünlerin üreticileri AB pazarına ürün arz etmek ve iç piyasa koşullarını karşılamak için gürültü emisyonu CE Belgesi almak zorundadır. Yönetmelik ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Gürültü Emisyonu CE Belgesi Kapsamı

Gürültü emisyonu yönetmeliği, açık alanda kullanılan ve gürültü seviyesi yüksek bazı makinelerin, araçların ve cihazların gürültü düzeylerinin doğrulanması ve beyan edilmesi ile ilgili gereksinimleri ve süreçleri açıklamaktadır. Bu yönetmelik sadece gürültü konusunu esas alan bir düzenleme olup üreticiler, farklı gereksinimleri karşılamak için ilgili diğer yönetmeliklerin kurallarına uyum sağlamalıdır. Örneğin, gürültü emisyonu yönetmeliğinde yer alan birçok ürün için aynı zamanda 2006/42/EC sayılı Makine Yönetmeliği içerisinde de farklı gereksinimler listelenmiştir.

Gürültü emisyonu CE Belgesi,
ürünlerin gürültü düzeylerinin gürültüye maruz kalan kişiler tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Böylelikle bu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki oluşturmasının önüne geçilebilmektedir. Belge sahibi üreticiler ürünlerini Avrupa pazarına ihraç edebilmekte ve iç piyasaya sunabilmektedir.
Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden bazıları şunlardır:

* Çim ve çalı biçme makineleri
* Damperli kamyonlar
* Dozerler
* Elde taşınan testereler, beton kırıcılar ve deliciler
* Greyderler
* Güç jeneratörleri
* Hareketli vinçler
* Beton ve harç mikseri
* Hidrolik güç ile çalışan paketleme makineleri
* Kaldırım perdah makineleri
* Kaynak jeneratörleri
* Kazıcı yükleyiciler
* Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar
* Kompresörler
* Cam geri dönüşüm konteynırı
* Kule vinçleri
* Hidrolik çekiç
* Derz makinesi
* Eşya taşımada kullanılan yük asansörleri
* Motorlu çapalama teçhizatları
* Yapı vinçleri
* Boru döşeyiciler
* Su pompası ünitesi

Gürültü emisyonu CE Belgesi’nin düzenlendiği ürün grubu çok geniştir. Üreticiler, ürünleri için bu belgenin zorunlu olup olmadığını ve bir zorunluluk söz konusu ise tasarım, test, analiz, doğrulama ve belgelendirme sürecinin nasıl planlanması gerektiğini Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirler.

Gürültü Emisyonu
 
 

Gürültü Yönetmeliği - 2000/14/EC

 
2000/14/EC sayılı yönetmelik, dış mekan ekipmanlarının çevreye verdiği gürültü emisyonlarını düzenlemektedir. 50’den fazla ekipmanla ilgili gürültü düzenlemelerini içeren yönetmelik, esas olarak şantiyelerde, park ve bahçelerde kullanılan dış mekan makinelerini kapsamaktadır. Bu makinelerin birçoğu 2006/42/EC sayılı makine yönetmeliği kapsamındadır.
 
Avrupa Birliği’nin gürültü emisyonu yönetmeliği ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı bir yönetmelik ile aynen kabul edilmiştir. “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik” 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, açık alanlarda kullanılan belirli makinelerin neden olduğu gürültü düzeyine ilişkin birtakım standartlar getirmektedir. Bu makinelerin üreticileri, yönetmelikteki kurallar, usuller ve prosedürler doğrultusunda makinelerin gürültü düzeyini ölçmek, doğrulamak ve beyan etmek zorundadır. Bu çalışmaları doğru bir şekilde tamamlayan firmalar gürültü emisyonu CE Belgesi alabilmektedir.
 
2000/14/EC yönetmeliği uyarınca, üreticilerin yasal olarak ekipmanla birlikte bir AT uygunluk beyanı (DoC) sunmaları gerekmektedir. Bu beyan, ekipmanın direktifin hükümlerine ve diğer ilgili direktiflere uygun olduğunu belirtmektedir. Bu sayede alınan CE Belgesi ile ürünün gürültü emisyonları ile ilgili ürün kullanıcılarına bilgilendirme yapılmakta; ayrıca ürünün ilgili pazarlara arz edilmesiyle ilgili yasal yükümlülükler karşılanmaktadır. Söz konusu CE belgelendirme çalışmalarıyla ilgili takip edilecek uygunluk değerlendirme prosedürleri, hazırlanması gereken dokümanlar ve CE işaretleme / etiketleme kuralları da yine yönetmelik içerisinde ele alınmaktadır.
 
Gürültü Emisyonu CE Belgesi Hangi Ürünlere Verilir?
 
Aşağıda listelenen makineler için gürültü emisyonu CE Belgesi alınması gerekmektedir:
Ø Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü
Ø Sıkıştırma makineleri
Ø Kompresörler
Ø Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler
Ø Yapı vinçleri
Ø Dozerler
Ø Damperli kamyonlar
Ø Kazıcılar; hidrolik veya halatla çalışan
Ø Kazıcı yükleyiciler
Ø Greyderler
Ø Hidrolik güçlü paketleme makineleri
Ø Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar
Ø Çim biçme makineleri
Ø Çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri
Ø Hidrolik kaldırmalı kamyonlar; içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı
Ø Yükleyiciler
Ø Hareketli vinçler
Ø Motorlu çapalama teçhizatı
Ø Kaldırım perdah makineleri
Ø Güç jeneratörleri
Ø Kule vinçleri
Ø Kaynak jeneratörleri
Yönetmelik içerisinde bu makinelerle ilgili detaylar tariflenmiştir. Bu listenin dışındaki bazı makineler için de farklı gürültü işaretleme gereklilikleri olabilmektedir. Ayrıca, hangi özelliklere sahip makineler için CE Belgesi alınması gerektiği de belirtilmiştir. Gürültü emisyonu CE Belgesi alması gereken işletmelerin bu konu hakkında bilgi sahibi olarak belgelendirme sürecini başlatmasında fayda vardır.  2000/14/EC ve 2005/88/EC sayılı yönetmeliklere ilişkin daha detaylı bilgiyi Aşan Danışmanlık iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Gürültü Emisyonu CE Belgesi Nasıl Alınır?


Belgelendirme sürecinin en önemli aşamalarından biri ilgili makine ya da aracın gürültü seviyesinin doğrulanmasıdır. Bunun için yönetmelik ile uyumlaştırılmış EN standartlarının referans alınması gerekmektedir. TS EN ISO 3744 standardı bu konuda en fazla kullanılan ve kapsamı en geniş standartlardan biridir. Üreticiler yönetmelikte yer alan test ve analiz prosedürlerini takip ederek gürültü seviyesi doğrulaması yapabilmektedir.

Diğer CE belgelendirme prosedürlerinde olduğu gürültü emisyonu ile ilgili çalışmalar için de yönetmelik içerisinde bazı uygunluk değerlendirme prosedürleri açıklanmıştır. Ürünün özellikleri, gürültü seviyesi ve seviye doğrulama prosedürü, ürünün kullanım alanı ve risk düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak farklı uygunluk değerlendirme adımları takip edilmektedir. Yönetmelikte bu çerçevede açıklanan prosedürler şu şekildedir:

* İç Üretim Kontrolü
* Teknik Belgelerin Değerlendirilmesi ve Periyodik  Kontrollerle İç Üretim Kontrolü
* Birim Doğrulaması
* Toplam Kalite Güvencesi

Gürültü emisyonu CE Belgesi için üreticilerden teknik dosya hazırlaması istenmektedir. Bu dosya içerisine belgelendirme sürecinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin konulması gerekmektedir. Ürünün ve ürüne ait alt bileşenlerin teknik çizimleri; bakım, tamir ve kullanım kılavuzu, gürültü düzeyi doğrulaması yapılırken yürütülen test ve analizlerin raporları, onaylanmış kuruluşun gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları, ürün kalite güvence dokümanları, referans alınan yönetmelikler ve standartların listesi vb gibi belgelerin tamamı teknik dosya bulunmak zorundadır.

Bu adımların tamamını yönetmeliğe uygun şekilde tamamlayan kuruluşlar CE Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Aşan Danışmanlık’tan bu sürecin tamamında veya bir bölümünde destek alabilir; gürültü emisyonu CE Belgesi sürecinizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. 
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp