Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Makineler İçin CE Belgesi

Makine CE Belgesi, çeşitli makine sistemleri ve ekipmanlarının AB pazarına girişinde ve iç piyasaya sunulmasında üreticilerden istenen bir belgedir. Avrupa Birliğinin 2006/42/EC sayılı Makine Yönetmeliği ve aynı yönetmeliğin ülkemizde kabul edilmiş versiyonu olan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) belgelendirme sürecine ait detayları açıklamaktadır. Makine CE Belgesi, ürünlerin temel sağlık ve güvenlik kriterlerini karşıladığını göstermektedir. Yönetmelik kapsamına giren ürünler genellikle ağır sanayi ve inşaat gibi insan hayatı açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen endüstrilerden kullanılmaktadır. Bu nedenle bu makinelerin CE belgelendirme sürecinden geçirilerek; test, risk analizi ve uyumluluk doğrulama çalışmalarının yapılarak piyasaya sunulması kritik önem arz etmektedir. Makine CE Belgesi, satışa sunulan makinelerin; elektronik, hidrolik ve pnömatik cihazların birtakım testlerden geçtiğini ve belirli seviyede emniyetli olduğunu göstermektedir. Makine CE Belgesi kapsamını öğrenmek ve sertifikasyon sürecini planlamak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Makine CE Belgesi Kapsamı

Makine CE Belgesi birçok farklı ürün için verilmektedir. Çeşitli testereler, frezeler, presler, lanya tezgahları, araç liftleri, darbeli matkaplar, çöp kamyonları, plastik ve kauçuk kalıp makineleri, koruyucu tertibatlar vs için CE Belgesi alınabilmektedir. 2006/42/EC sayılı Makine Yönetmeliği, belgelendirme yapılması zorunlu olan makineleri ve her makine için istene uygunluk değerlendirme prosedürlerini açıklamaktadır. Yönetmelik çerçevesinde üreticinin iç kontrollerine dayalı uygunluk değerlendirme işleminin yanı sıra AT tip inceleme ve tam kalite güvencesi çerçevesine göre belgelendirme yapılmaktadır. Ürünün özellikleri, risk düzeyi, kullanım alanı ve tasarım kriterleri, referans alınacak uygunluk değerlendirme prosedürünü ve yapılacak çalışmaları belirlemektedir.
 

Makine CE Belgesi Nasıl Alınır?


Makine CE Belgesi almak
isteyen üreticiler öncelikle bir sertifikasyon planı oluşturmalıdır. Bu plan, ürünün temel özellikleri, belgelendirme ve uygunluk doğrulama gereklilikleri, onaylanmış kuruluşun katılımı ve yönetmelik ve standartların şartlarına bağlı olarak hazırlanmalıdır. Belgelendirme sürecini başlatmadan önce Aşan Danışmanlık ile iletişime geçtiğiniz takdirde, bu konuların tamamı göz önünde bulundurularak belgelendirme sürecinizi en doğru şekilde planlayabilirsiniz.

Makine CE Belgesi almak için takip edilmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

- Ürüne ait belgelendirme gereksinimlerinin belirlenmesi
- İhtiyaç dahilinde onaylanmış kuruluşlarla iletişime geçilerek belgelendirme teklifinin alınması
- Teklif dahilinde anlaşmaların yapılması ve sürecin başlatılması
- Yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerine göre test, analiz, denetim, muayene vb gibi doğrulama prosedürlerinin hazırlanması (Onaylanmış kuruluş yetkililerinin talebi doğrultusunda firmanın üretim tesisleri yerinde ziyaret edilebilir)
- Teknik dosyanın hazırlanması: Teknik dosya Makine CE Belgesi alım sürecindeki en önemli aşamalardan biri olup mutlaka hazırlanması gereken bir dosyadır. İçerisinde ürün ve üreticiye ait temel bilgiler, tasarım detayları, ürün kullanım kılavuzu; bakım, güvenlik ve montaj bilgileri, test ve analiz raporları, yapılmış ise firma denetim sonuç raporu, AT uygunluk beyanı vb gibi bilgi ve belgeler yer almaktadır. Bu dosya, ürün piyasaya arz edildikten sonra da saklanmalı ve istenildiğinde yetkili makamlara sunulmalıdır.
- Yönetmelikte yer alan belgelendirme gereksinimlerini karşılayan, onaylanmış kuruluş ve bakanlık tarafından tanımlanan çalışmaları tamamlayan üreticiler Makine CE Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

Makine CE Belgesi Faydaları

CE belgeleri üreticilerin Avrupa pazarına ürün ihraç ederken kendilerinden istenen en temel dokümanlardan biridir. Bu belge olmadan AB pazarına girilemeyeceği gibi iç piyasaya ürün arz etmek de yasal süreçler bakımından pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Makine CE Belgesi kapsamında üretim yapan firmaların bir an önce CE belgelendirme sürecini başlatmaları gerekmektedir. Bu belge, piyasada farklılaşmak, rekabet avantajı elde etmek ve müşteri güvenini kazanmak açısından da son derece önemlidir. Ayrıca, günümüzde düzenlenen birçok kamu ve özel sektör ihalelerinde firmalardan bu belgeye sahip olması beklenmektedir.

Aşan Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzman kadrosu ile Makine CE Belgesi alım sürecinizin hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Sürece ilişkin daha detaylı bilgi ve danışmanlık çözümleri için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Makineler İçin CE Belgesi

 

Makine güvenliği yönetmeliğine göre bir makinenin tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

Aşağıda makina CE testlerinden bazıları verilmiştir:

* Makine Gürültü Tayini
* Makine titreşim testleri
* İzolasyon Testi
* Yüksek Gerilim Testi
* Kaçak Akım Testi
* Toprak Hattı Süreklilik Testi
* EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
* EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
* EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
* EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
* EN ISO 4413, 4414, Hidrolik, pnomatik sistemlerin kontrolü
* Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması

Eğer ürün, Makina Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise CE Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

CE İşareti:

* İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni makinalar
* Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına ithal edilecek ikinci el makinalar
* Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına sunulan tamamen  yenilenmiş makine veya ekipmanlar.

CE İşaretleri Makinalara ne şekilde iliştirilmelidir?

Makinalara iliştirilen CE işareti aşağıda bulunan görseldeki ölçülere sadık kalınarak iliştirilir. Dikey olarak uzunluk en az 5 mm olmalı fakat küçük boyutlarda bulunan makinalar da söz konusu uzunluk değiştirilebilmektedir. Tam Kalite Güvenceye dair parça kullanılıp CE belgelendirilmiş makinalarda CE İşaretlerinin bitişiğine Onaylanan Kuruluşun kimlik numarası yazılması gerekir. Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır:

* Üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresi,
* Ürünün tanımı( yapısı, tipi, seri numarası vs.),
* Ürünün uyduğu tüm hükümler,
* Varsa ürünün uygunluğunu onaylayan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi ile AT inceleme sertifikasının numarası,
* Varsa üretim uygunluk değerlendirmesinde esas alınan Avrupa standartlarının numaraları
* Varsa kullanılan mili standartlara ve teknik şartnamelere atıf,
* Üretici veya onun yetkili temsilcisi/ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzası,
* CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı yer almalıdır.

Üretici kişinin veya firmanın CE Belgesi almak için yapması gereken bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:

* Ürünün temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirmesini sağlamak,
* Ürünle ilgili Teknik Dosya (ürün hakkındaki tüm bilgileri içerir) hazırlanmasını sağlamak,
* Ürünle ilgili talimatları (kullanımı, dikkat edilmesi gerekenler, ürün üzerindeki kullanım amaçlı işaretler gibi) hazırlamak,
* Uygunluk Değerlendirmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
* AT Uygunluk Beyanını ürüne uygun olarak hazırlanmalı
* Tüm bunların sonucunda Makina Yönetmeliği kapsamında, ürünün uygunluğu sonrası CE Uygunluk İşareti ürüne iliştirilir.

Makinaların temel güvenlik gereklerini karşılamaları için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir;

* Sağlık ve güvenlik şartlarını belirtmek için risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu risklerin tehlike yaratmamaları için meydana gelme olasılıklarının tahmin edilmesi gerekir.
* Makinaların kullanım talimatları hazırlanmalı ve yanlış kullanımların sonucunda ki riskler belirtilmelidir.
* Makinaların oluşturabileceği her türlü tehlikelerin belirtilmesi ve tanımlaması gerekir.
* Meydana gelecek tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak veya bu riskleri azaltmak için güvenlik önlemleri belirtilmeli veya alınmalıdır.
* Makinaların güvenle kullanılması için talimatlar yazılmalıdır.

CE İşaretinin zorunlu olduğu makinalarda, üretim hatları ve endüstriyel kullanıma yönelik teçhizatları CE belgesi olmadan Avrupa Birliği’ne ihracatı, Türkiye’de satışı ve üçüncü ülkelerden Türkiye’ye ithalatı mümkün değildir. Makine CE sertifikası geçerlilik süresi  aksi bir durum olmadıkça, standartlar ve yönetmelik güncelliğini koruduğu takdirde beş yıldır.

“AŞAN Belgelendirme olarak sunduğumuz Makineler için CE Belgesi hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Makine CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

 
Aşan Danışmanlık, Makine CE Belgesi almak isteyen firmalara belgelendirme sürecinin her adımında destek olmaktadır. Yönetmelik gereksinimlerinin karşılanması ve doğrulanması, teknik dosya hazırlama, belge başvurusu yapma, ürün test ve analizleri, dokümantasyon ve daha birçok konuda Aşan Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık, Makine CE Belgesi ve CE belgelendirmeye ilişkin tüm konularda size yol gösterecek ve her konuda size danışmanlık yapacaktır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp