Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

GLOBALGAP Belgesi

GLOBAL GAP


Dünya çapında iyi tarım uygulamaları (GAP – Good Agricultural Practives)  konusunda çeşitli  standartlar belirleyen GLOBAL GAP aynı zamanda ticari bir markadır. Tarım faaliyetlerini küresel ölçekte güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek gibi çok önemli bir hedefi olan GLOBAL GAP, bu alanda en yeni, modern ve güvenilir standartları yayınlamaktadır. Kuruluş, dünya genelinde tarımsal ürünlerin sertifikalandırılması için gönüllü standartlar belirlemiştir. Günümüzde birçok üretici, tedarikçi ve alıcı sertifikasyon standartlarını GLOBAL GAP şirketinin amacına uyumlu hale getirmektedir.
GLOBAL GAP her neslin güvenli gıda alma hakkının olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda, çiftçilerin, gerçeklere dayanan ve tedarik zincirinde tanınan çiftlik güvence sistemleri geliştirip uygulamalarını desteklemektedir. Ayrıca, üreticilerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde üretilen tarım ürünlerini satabilecekleri pazarlara girmesine yardımcı olmaktadır.


GLOBAL GAP’in standartları, dünya çapındaki endüstri uzmanları, üreticiler ve perakendecilerle yıllarca süren yoğun araştırma ve iş birliğinin bir sonucudur. Kurumun hedefi, dünyanın her yerindeki çiftçilere, perakendecilere ve tüketicilere fayda sağlayacak güvenli ve sürdürülebilir tarımsal üretimdir.
GLOBAL GAP sertifikasyonu tarım ile ilgili birçok konuyu ele alırken temelde şu konulara değinmektedir:


•    Gıda güvenliği ve izlenebilirlik
•    Biyolojik çeşitlilik dahil olmak üzere çevresel konular
•    İşçilerin sağlığı, güvenliği ve refahı
•    Hayvan sağlığı
•    Entegre Mahsul Yönetimi (ICM)
•    Entegre Haşere Kontrolü (IPC)
•    Kalite Yönetim Sistemi (QMS)
•    Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
Standartlar, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını da desteklemektedir. GLOBAL GAP’in yayınladığı standartlar, tarımsal faaliyetlerin performansını artırmakta ve kaynak israfını azaltmaktadır. Aynı zamanda, tarımda gelecek nesiller için en iyi uygulamaları inşa eden genel bir çiftçilik yaklaşımını hakim kılmaya çalışmaktadır.

GLOBAL GAP Sertifikası


Entegre Çiftlik Güvence Standardı (IFA) olarak da bilinen GLOBAL GAP Sertifikası, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvancılık ve bahçecilik üretimi için iyi tarım uygulamalarını kapsamaktadr. Gözetim zinciri ve karma yem üretimi gibi gıda üretimi ve tedarik zincirinin farklı yönlerini de içermektedir.
IFA standardı, kapsamlı bir paydaş katılımı ve danışma süreciyle revize edilmiş ve bir yıllık dönüşüm süresiyle Temmuz 2015´te 5. versiyon (V5) olarak yayınlanmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte, V5 2016´da zorunlu hale gelmiştir. Standardın yeni sürümü, endüstrideki değişikliklere uyum sağlamak ve su ürünleri, meyve ve sebzeler için Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tanınmasını sürdürmek için birkaç güncellemeden geçmiştir. GLOBAL GAP, şubat 2020´de v5.3-GFS´yi tanıtmıştır. Bu sürüm, GFSI tanıma özelliğine sahip IFA standardı olacaktır.


GLOBAL GAP IFA Standardı V5, üreticilerin tek bir denetimde birkaç alt kapsam için sertifika almasını sağlayan bir modül sistemi üzerine inşa edilmiştir. Standardın içeriği şu şekildedir:
•    Genel Yönetmelikler: Bunlar, başarılı Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (CPCC) uygulaması için kriterlerin yanı sıra standardın doğrulanması ve düzenlenmesi için yönergeler belirler.
•    Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (CPCC): Bunlar, GLOBAL GAP´in gerektirdiği kalite standardına ulaşmak için gereksinimleri tanımlar ve açıklar.
CPCC, aşağıdaki modüllerden oluşan bir yapıya sahiptir:
•    Tüm Çiftlik Tabanı Modülü: Bu, tüm standartların temelidir ve tüm üreticilerin sertifika almak için öncelikle uyması gereken tüm gereklilikleri içerir.
•    Kapsam Modülü: Bu, farklı gıda üretim sektörlerine dayalı net kriterler tanımlar. GLOBAL GAP’in içerisinde üç farklı kapsam mevcuttur.Bunlar, mahsuller, yayvancılık ve su ürünleridir.
•    Alt Kapsam Modülü: Bu CPCC, belirli bir ürün veya gıda üretimi ve tedarik zincirinin farklı yönleri için tüm gereksinimleri kapsar.
Sertifikalı olmak isteyen üreticiler, alt kapsamlarıyla ilgili tüm CPCC´ye uymalıdır. Örneğin, bir çilek yetiştiricisi GLOBAL GAP IFA Meyve ve Sebze Standardı Sertifikası almak için faaliyetlerini yukarıdaki tüm CPPC’leri içerecek şekilde düzenlemelidir.
GLOBAL GAP ayrıca üreticilerin çiftliklerini daha iyi hazırlamalarına da yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, bir belgelendirme kurumu denetçisi, ilgili çiftlikte bir denetim gerçekleştirmeden önce gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmak için her modül özelinde kontrol listeleri sağlamaktadır.
GLOBAL GAP’in sertifikasyonu şu ürünleri kapsamaktadır:

 •     Mahsuller
 •     Meyve ve sebzeler
 •     Çiçekler ve süs bitkileri
 •     Şerbetçiotu
 •     Bileştirilebilir mahsullr
 •     Üretim çiftlikleri için en iyi uygulamalar
 •     Çay
 •     Hayvancılık
 •     Sığırlar ve kuzular
 •     Mandıra
 •     Buzağı ve genç sığır
 •     Domuzlar
 •     Kümes hayvanları
 •     Hindiler
 •     Kültür balıkçılığı
 •     GLOBAL GAP, kültür balıkçılığı faaliyetlerinde  işletmelerden aşağıdaki konulara uymasını istemektedir:
 •     Yasalara uyum
 •     Besin güvenliği
 •     İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği
 •     GLOBAL GAP Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)
 •     Hayvan sağlığı
 •     Çevresel ve ekolojik bakım
   

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?