Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS)

Danışmanlık büromuz aracılığıyla alabileceğiniz belgelerden birisi olan Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) ile ürünlerinizin organik ham maddeden imal edildiğini, üretim koşullarını ve etiketleme dahil tüm üretim süreçlerini uluslararası standartlarda yaptığınızı belgeleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu belge ile müşterilerinize güvenilir bir üretim sistemi oluşturduğunuzu göstererek kurumsal imajınızı yükseltebilirsiniz. Bu sertifika tekstil piyasasına hitap eden bir sertifika olarak organik ürünlerle kumaş ve elbise üretimi yapıldığını göstermektedir. Siz de tekstil sektöründe bu sertifikaya sahip olarak üretim ve ihracat yapmak istiyorsanız bağımsız belgelendirme kuruluşu olarak bize başvurabilirsiniz. Uzmanlarımız eşliğinde yürütülecek süreç sonucunda siz de bu sertifikaya sahip olarak sektörünüzde rekabet gücünüzü artırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine bu alanda dilediğiniz soru için ulaşabilir, bilgi ve destek alabilirsiniz. Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlamakta ve çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bir tekstil ürünü, GOTS sertifikalı olabilmesi için en az %70 oranında organik lif içermelidir. Kullanılan boya maddeleri ve yardımcı maddeler gibi tüm kimyasal girdiler, belirli çevresel ve toksikolojik kriterleri karşılamalıdır. Aksesuar seçimi de ekolojik faktörlere göre sınırlandırılmıştır. İlgili herhangi bir ıslak işleme ünitesi için işlevsel bir atık su arıtma tesisi zorunludur ve tüm işleyiciler sosyal kriterlere uymalıdır.
Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nın amacı, son tüketiciye güvence sağlamak için hammaddelerin toplanmasından üretimin son aşamasına kadar, tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlayan gereklilikleri tanımlamaktır. Bu sayede, tekstil işleyicileri ve imalatçıları, tüm büyük pazarlarda kabul edilen GOTS sertifikası ile organik kumaş ve giysilerini ihraç edebilmektedir.
 

Global Organik Tekstil Sertifikası Kriterleri


Standart, en az %70 oranında sertifikalı organik doğal liflerden yapılan tekstil ürünlerinin işlenmesi, üretimi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ticareti ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler arasında lif ürünleri, iplikler, kumaşlar, giysiler ve ev tekstili bulunmaktadır. Fakat standardın kapsamı sadece bunlarda sınırlı değildir. Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nda deri ürünler için kriter bulunmadığını da belirtmekte fayda var.

Global Organik Tekstil Sertifikası ‘na göre lif üretimi için temel kriterler şöyle tanımlanabilir:

• Ulusal veya uluslararası standartlara göre liflerin organik sertifikasyonu (IFOAM standart ailesi, EEC 834/2007, USDA NOP)
• Geçerli tarım standardı bu tür bir sertifikaya izin veriyorsa, liflerin dönüşüm süresinini onaylanması mümkündür.
GOTS’a göre "organik" etiketi taşıyan bir tekstil ürünü en az %95 sertifikalı organik lif içermelidir. Eğer "organik ürünle yapılmıştır" etiketi taşıyor ise ürün içerisinde en az %70 sertifikalı organik lif bulunmalıdır.

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS)

Tekstil sektöründe faaliyetlerde bulunan işletmeler için geliştirilmiş standartlar topluluğu olan global organik tekstil belgesi, hedef kitleye güven veren resmi bir obje olmaktadır. Bu belgeye sahip olan işletmeler organik ürünlerle üretim yaptığını taahhüt etmektedir. Bu da müşterileri tarafından güvenilir bir marka ve ürün olarak kabul görmektedir. Bu sertifikaya sahip olan şirketlerin pazar payı ve marka imajı hızla yükselmektedir. Çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde üretim yapılarak tüketicilere güvenilir ürün imajı verilmektedir. Bu sertifikaya sahip ürünler hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok rahat satılabilmektedir. Siz de söz konusu sertifikayı alarak ürünlerinizin güvenilirliğini artırmak için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Sektöre hâkim, oldukça tecrübeli ve bilgili danışmanlarımız aracılığıyla ihtiyacınız olan sertifika için gereksinimleri en kısa zamanda gerçekleştirebilirsiniz. Süreç sonunda belgeyi almaya hak kazanarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Tekstil üreticileri, organik tekstil sertifikası alarak kumaşlarının ve bu kumaşlardan elde edilen giysilerinin sağlıklı ve güvenilir olduklarını belgelemektedir. Böylece daha kolay satış yaparak Pazar paylarını artırabilmektedir. Bu sertifika 4 temel özellik üzerine inşa edilmiştir. Bunlar;

•    Organik lifler,
•    Ekolojik ve sosyal kriterler,
•    Tüm işleme aşamaları,
•    Üçüncü taraf sertifikasyon.

Sentetik böcek ilaçları, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve herbisitler kullanılmadan tamamen organik tarım kriterlerine göre üretilen organik liflerin kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu liflerden üretildikten sonra paketlenme, etiketlenme, taşınma gibi tüm aşamaların da organik süreçlere uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin tamamen organik tekstil standartları kapsamında yürütülerek bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenip belgelendirmesi ile bu sertifikaya sahip olunmaktadır. Firmamız bu konuda uzun yıllardan bu yana ilgili sektör işletmelerine danışmanlık yapmaktadır. Siz de bu konuda ihtiyacınız olan sertifikayı almak ve sistemi oluşturmak için firmamıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nın çevresel kriterleri arasında en önemli olanları şöyle sıralayabiliriz:

• Organik lif ürünleri işleme sırasında geleneksel lif ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.
• Tüm kimyasal girdiler (örn. boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve toksisite ve biyobozunurluk ile ilgili temel gereklilikleri karşılamalıdır.
• Toksik ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nanopartiküller, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve bunların enzimleri gibi kritik girdilerin yasaklanmasıi
• Sentetik haşıl maddelerinin kullanımı sınırlandırılmıştır; örme ve dokuma yağları ağır metaller içermemelidir.
• Beyazlatıcı maddeler oksijenden oluşmalıdır.
• Kanserojen amin bileşikleri salan azo boyaları yasaktır.
• Aromatik çözücüler kullanılarak yapılan aşındırma baskı yöntemleri ve ftalatlar ve PVC kullanarak yapılan plastisol baskı yöntemleri yasaktır.
• Aksesuarlar için bazı kısıtlamalar mevcuttur (örn. PVC, nikel veya krom kullanılmasına izin verilmemektedir.)
• Tüm operatörler, atıkları en aza indirmek için hedefleri ve prosedürleri içeren bir çevre politikasına sahip olmalıdır.
• Islak işleme üniteleri, çamurun tahliyesi de dahil olmak üzere kimyasalların kullanımı, enerji, su tüketimi ve atık su arıtma işlemlerinin tam kayıtlarını tutmalıdır. Tüm ıslak işleme birimlerinden gelen atık su, işlevsel bir atık su arıtma tesisinde arıtılmalıdır.
• Ambalaj malzemesi PVC içermemelidir.

Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nın en önemli bölümlerinden biri de sosyal kriterlerdir. Tüm işleyiciler ve üreticiler, Uluslararası Çalışma Örgütü´nün (ILO) temel normlarına dayanan bu kriterleri karşılanmalıdır. Ayrıca, sosyal kriterlerin karşılanabilmesi için, belirlenmiş unsurları olan bir sosyal uygunluk yönetimine sahip olmaları gerekir. Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nda belirtilen sosyal kriterler şunlardır:

• Zorla işçi çalıştırılması yasaktır.
• Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına saygı duyulur.
• Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir.
• Çocuk işçiliğinin hiçbir türlüsü kabul edilemez.
• Maaşlar, çalışanların hayatlarını idame ettirebileceği şekilde belirlenmelidir.
• Çalışma saatlerinde belirli bir sınır olmalı; yasal çalışma süreleri aşılmamalıdır.
• Çalışma sahalarında işçiler arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.
• Düzenli istihdam sağlanır.
• Çalışanlara sert veya insanlık dışı muameleler yasaktır.
 

Global Organik Tekstil Sertifikası ‘nda Kalite Güvence Sistemi


GOTS sertifikasyon programına katılan şirketler, standardın tüm kriterlerine uygun olarak çalışmalıdır. GOTS’da ilgili kriterlere uygunluğu kontrol etmek için yerinde denetim ve kalıntı testinden oluşan ikili bir kalite güvence sistemi mevcuttur. Bu bağlamda, tüm tekstil tedarik zincirinin sertifikasyonu için aşağıda belirtilen kriterlere dikkat edilmelidir:

• Lif üreticileri (çiftçiler), nihai ürünün satılacağı ülkede kabul edilen tanınmış bir ulusal veya uluslararası organik tarım standardına göre sertifikalandırılmalıdır.
• Lif üreticilerinin sertifikaları, ISO 65/17065, NOP ve / veya IFOAM akreditasyonu ile uluslararası alanda tanınmalıdır. Ayrıca geçerli lif standardına göre sertifikalandırılmak üzere akredite olmaları gerekir
• Hasat sonrası elleçlemeden giysi yapımı, tüccarların yıllık denetim döngüsünden geçmeleri, belgelendirilecek tekstil ürünlerinin üretimi ve ticareti, GOTS kapsamında bulunan bir standarda göre yapılmalıdır.
• İşleyiciler, üreticiler ve tüccarların sertifikaları ISO 65/17065´e göre uluslararası akreditasyona sahip olmalıdır.

Aşan Danışmanlık Yanınızda

GOTS, çevresel odaklı problemlerin ortadan kaldırılması adına kapsamlı bir kılavuz yaratmıştır. Bu kılavuz tekstil işletmeleri için bir tür yönetim planı olarak değerlendirilir. Ürünlerin organik kriterleri irsaliyeden işlem kayıtlarına, faturalardan depo defterlerine dek pek noktada kendini var etmelidir. Gerekli ön koşullar sağlandıktan sonra ilgili başvuru formu doldurulur. Koşulların eksiksiz şekilde sağlanması halinde firma GOTS’a ait büyük online veri tabanına kaydedilir. Eksiklerden kaynaklı düzenleme talepleri zamanında gerçekleşmezse sertifikasyon reddi oluşur. Bu tip bir senaryo ile karşılaşmak istemiyorsanız GOTS başvuru süreçlerinde Aşan Danışmanlık’ın deneyimlerinden yararlanabilirsiniz.
 

GOTS Danışmanlığı

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) en az % 70 sertifikası olan organik pamuk ve liflerden üretilen ürünlerin ilk andan itibaren son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerini kapsamaktadır. Elyaf, kumaş, iplik, ev tekstili ve moda ürünleri gibi oldukça geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Son yıllarda organik ürünlere karşı artan talep tekstil sektöründe de kendini göstermeye başlamıştır. Bu nedenle organik tekstil sertifikası alarak rekabet gücünü artırmak isteyen tüm tekstil sektörü işletmeleri için bu belgeye sahip olmak önemli bir hal almıştır. Siz de firmanıza bu sertifikayı kazandırmak ve hızla değişen küresel pazarda yerinizi sağlamlaştırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Aşan Danışmanlık işletmesine sitede yer alan whatsapp hattı, telefon numarası veya email ile irtibata geçmenizin yanı sıra artık sosyal mecralarda da aktif olan müşteri hizmetlerimizle DM yolu ile yazışabilir, anında bilgi alabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp