Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Gıda Sektörü Kalite Ve Gıda Güvenliği Sertifikaları

 

Gıda Sektörü Kalite Ve Gıda Güvenliği Sertifikaları

 

Gıda Güvenliği , her insanın sağlıklı  olmak için en temel ihtiyacı ve hakkıdır.  Gıda güvenliği, üretici firmaların sorumluluğundadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, sürekli olarak,hijyen standartlarına uygun bir şekilde üretim yapmalı ve üretilen gıdanın güvenli olmasını sağlamak zorundadır. Bunun için de işletmesinde  gerekli önlemleri almalı, gıda güvenliği sistemlerini kurmalı ve sistemin sürekliliğini sağlamak zorundadır.Gıda güvenliği konusunda hazırlanıp uygulamaya konulan çeşitli standartlar mevcuttur. İşletmesinde bu sistemlerden herhangi birini kuran ve yöneten kuruluşlar istedikleri durumda bu sistemlerin belgelerini de alabilirler.


Bu sistemler den bahsedecek olursak;


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


2005 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından standartlar belirlenmiştir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretmeleri konusunda uymaları gereken  standartlar belirlenmiştir.  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni yayınlamıştır.Bu sistem, üretici kuruluşlar, tedarikçiler, resmi makamlar, tüketiciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişim kurmayı ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olması hedef alınmıştır.  Gıda zincirinin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamaya yönelik ISO 22000 standardı, HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.

 

BRC Food , Gıda Güvenlik Sistemi


1998 yılında İngiliz perakendeci firmaları tarafından hazırlanmıştır.  Bu standart gıda , tüketici ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli koşulları kapsamaktadır.2002 yılında yapılan revizyon çalışmasıyla belgelendirme koşulları ilave edilmiştir.  Bu standardın temel amacı ,uluslararası alanda gıda güvenliği standartlarını içeren bir yapı kurmaktır.


Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir.


HACCP Tehlike Analizleri

Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Tesis Çevre Standartları

Ürün Kontrolü

Süreç Kontrolü ve Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları

 

 HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi


Güvenli bir gıda yönetim sistemi için gerekli standard olan HACCP standardıdır.1960 yılında Amerikan ordusu için güvenli ve sıfır hatalı gıda üretmek amacıyla NASA tarafından tasarlanmıştır.1993 yılında Avrupa Birliği tarafından çıkarılmış olan Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi, gıda üretiminde HACCP standardını zorunlu tutmuştur.

 


HACCP standardları, güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaştırılması amacını taşınır ve gıda güvenliliği gereklerini de ortaya koymuştur. Ancak bu standart sadece gıda üretiminin üretim aşamasını esas alır.


2006 yılından sonra HACCP Belgeleri geçerliliğini kaybetmiştir. Kuruluşlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dönmüşlerdir.

 

Helal Gıda Standartları


Dini inanışlar gereği helal gıda ile beslenmek isteyen ve günaha girmek istemeyen insanlar için Helal Gıda standartları geliştirilmiştir. Helal gıda standartlarının temel özelliği, gıda ürünlerinin , işletmelere hammadde girişinden başlayıp tüketiciye  sunulmasına kadar bütün üretim aşamalarında  islami inanış ilkelerine uygun faaliyetler gösterilmesidir.Helal gıda standartları faydaları;Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar,


- Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

 

 ISO 15593 Sertifikası


Gıda Paketleme, Ambalajlama, Ambalaj Malzemeleri Hijyen Yönetimi


Gıdanın her aşamasında bulunan üreticiler için, gıda   güvenliği ve sağlığın korunarak gıdaların üretilmesi, dağıtılması, paketlenmesiyle satışa sunulması gerekir. Bu noktada gıdaların hijyen çerçevesinde paketlenip, ambalajlanması  kullanıcılara güvenle ulaştırılmasını amaçlar.


ISO 15593 Standardı ile gıda ürünleri için paket, ambalaj üreten işletmelerin hijyen şartları çerçevesinde üretildiğini kanıtlamak için ve riskleri ortadan kaldırmak amacıyla standardın şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Yani ISO 15593 Belgesi paketleme, ambalajlama ürünlerinin gıdalarda güvenliği sağlamaları için kullanılır.


ISO 15593 Standardı , ISO 22000 ve ISO 9001 şartlarına dayanır ve gıda ürünleri için paketleme ve ambalaj üreticileri ve tedarikçileri için hijyen koşullarını kapsar. Hem yönetim sistemi hem de ambalaj üreten işletmeler için hijyen kurallarını içerir.

 

IFS Belgesi

 


IFS, Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği sertifikasıdır.

Gıda işletmelerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınması, depolanması gibi  aşamaların canlılara zarar  verecek bir durum oluşturmaması için belirli şartları içeren gıda güvenliği standardıdır.

Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası (IFS Belgesi)‘na sahip gıda işletmeleri yeni pazar fırsatlarına yol açar, çünkü IFS Sertifikası ‘na sahip firmalar gıda güvenliği ile gerekleri yerine getirdikleri için tercih sebebidir  ve uluslararası geçerliliği vardır.

Bu belgenin alınmış olması tüketici güvenini kazanır, marka imajını geliştirir ve tasarruf sağlar. Tedarik zinciri sürecince kalite ve güven sağlar.

Alman perakendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği Ticari markalar için kalite belgelendirmesi olan Uluslararası Gıda Standardı Olan IFS standardını geliştirmişleridir.

Tüm gıda üreticilerinin bu standart çerçevesinde üretim yapmaları gerekir.

Bazı ülkeler resmi gıda güvenliği politikalarında IFS Standardını mevzuatlarına dahil etmişlerdir. Bunlardan bazıları İspanya, Avusturya, İsviçre gibi.


IFS Uluslararası Gıda Standardı Neleri Hedef Olarak Alır?


Temel Amaçları

Tek ortak bir değerlendirme

Akredite kurumların ve denetçilerin denetimleri

Tedarik zincirinde şeffaflık

Tedarikçide masrafların azaltılması

IFS Belgesi Neden Gereklidir?

Dünyadaki en büyük gıda birlikleri HDE, FDE Conad ve COOP gibi organizasyonlar IFS Belgesini tedarikçilerine zorunlu tutmaktadırlar.

Bu gıda birlikleri üyeleri olan Edeka, Rewe, Aldi ve Metro gibi zincir marketler tedarikçilerine bu standardı zorunlu tutar.

IFS Uluslararası Standartın Geçerliliği

IFS Belgesi diğer gıda güvenliği standartları gibi HACCP, SQF, GFSI, BRC  gibi dünya çapında kabul gören bir standarttır.

 

IFS Belgelendirme Denetimi Kimler İçin Geçerlidir?


Gıda perakende sektöründen toptancılara kadar tüm firmalar IFS Belgesi standardına tabi tutulurlar.

 

Özetleyecek olursak;

Sertifikalar

Sahip olunan başlıca uluslararası standartlara uygunluk sertifikaları ve kalite belgeleri:

 

Gıda Belgelendirmeleri:

TSE FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi, TSE ISO EN  22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Helal Sertifikası,

Sistem Belgelendirmeleri:

TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?