Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ADR Sınav Soruları

30 HAZİRAN SRC-5 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

 

 1. Elementlerden oluşan, toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir?

 

 1. Tenteli araç
 2. Kapalı araç
 3. Batarya araç  
 4. Açık araç

   

 1.   Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?

 

 1. A – Boğucu
 2. O – Yakıcı
 3. T – Zehirli
 4. C – Yanıcı

   

 1.   Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

 1. Çok tehlikeli
 2. Orta tehlikeli
 3. Az tehlikeli
 4. Tehlikesiz

   

 1. ADR’ye göre, hangi maddeler Sınıf 8 kapsamındadır?

 

 1. Alevlenebilen sıvı maddeler.
 2. Aşındırıcı maddeler.
 3. Alevlenebilen katı maddeler.
 4. Patlayıcı maddeler.

   

 1. Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunmasıgerekmez ?

 

 1. Tanker
 2. Silo tank
 3. Kamyon
 4. Tank konteyner

   

 1. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

 

 1. Bu madde su ile reaksiyona girer
 2. Tanker boş ancak temizlenmemiştir
 3. Bu tehlikeli madde radyoaktiftir  
 4. Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir

   

 1. ADR’ye göre tehlikeli madde taşımacılığında, araç personelinin yanında bulundurması gereken kişisel koruma teçhizatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir?

 

 1. Acil durum koruyucu maskesi – Sınıf 6.2
 2. Drenaj Tıkacı – Sınıf 5.2
 3. Kürek – Sınıf 4.1
 4. Bir çift koruyucu eldiven – Her bir sınıf için geçerli

   

 1.   ADR´nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

 

 1. Patlama
 2. Zehirlilik
 3. Asidik
 4. Basınç

   

 1. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?

 

 1. UN -1268
 2. UN -1202
 3. UN -1203
 4. UN -1223

   

 1. ADR’ye göre, aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya – deri ya da mukozoya – temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir?

 

 1. Sınıf 5.1 Oksitleyiciler
 2. Sınıf 5.2 Organik Peroksitler
 3. Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler
 4. Sınıf 8 Aşındırıcılar

   

 1. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

 

 1. Taşıma Kategorisi 0
 2. Taşıma Kategorisi 1
 3. Taşıma Kategorisi 2
 4. Taşıma Kategorisi 4

   

 

 1. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

 

 1. Bir adet (önde)
 2. İki adet (yanlarda)
 3. İki adet (ön ve arkada)
 4. Dört adet (ön,arka ve yanlarda)

   

 1. Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

          

 1. Maddenin kendiliğinden alev almaya başladığı sıcaklık.
 2. Su ilave edildiğinde daha fazla alevin görülmediği ısı.
 3. Maddenin yanıcı olup olmadığı
 4. Bir alevlenir sıvı maddenin gazı oksijenle temas ettiğinde tutuşabilir bir karışımın meydana geldiği en düşük sıvı.

   

 1. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?

 

 1. E sınıfı yangınlar
 2. C sınıfı yangınlar
 3. B sınıfı yangınlar
 4. A sınıfı yangınlar

   

 1. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?

 

 1. Konsantre alkol içeren bütün paketler
 2. 2 m’den daha yüksek olan paketler
 3. Bir tehlikeli maddenin dışarıya aktığı ambalajlar
 4. Derin dondurulmuş nesneler içeren paketler

   

 1.  Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz?          

 

 1. Variller
 2. Kombinasyon ambalajları
 3. Büyük paketleme aracı
 4. Tank konteynır

   

 1. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü tozlu bir yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

 

 1. Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan mücadele etmelidir
 2. Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir
 3. Yangının çıkış yerini rüzgar yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir
 4. Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamını boşaltmalıdır

   

 1. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolum ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?  
  1. Elektrostatik ayakkabı giymek 
  2. Eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmak 
  3. Sigara içmemek
  4. Hepsi 

 

 1. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?
  1. ABC, BC olmak üzere ikiye
  2. BC, D olmak üzere ikiye
  3. ABC, BC, D olmak üzere üçe
  4. BC, D, E olmak üzere üçe                               

 

 1. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?        
  1. Ambalajın türüne
  2. Yüklemenin durumuna
  3. Yazılı talimatlardaki bilgilere
  4. Ambalajın üzerindeki tehlikeli madde etiketine

 

 1. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 

 1. Yükün eksilmesi
 2. Yükün kaybolması
 3. Yükün bozulması
 4. Yükün deformasyonu

 

 1.  Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?        

 

 1. Yükleyen ve gönderen     
 2. Sürücü ve yükleyen
 3. Yükleyen ve araç sahibi
 4. Sürücü ve nakliyeci

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

 


 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir?

 

 1. Dökme yük konteyneri, taşıma esnasında olabilecek sarsıntı, nem, sıcaklık veya basınç değişimi sebebiyle yükte azalmaya neden olmamalıdır.
 2. Taşıma esnasında sıcaklık değişimi nedeniyle sıvılaşması muhtemel maddeler dökme yük olarak taşınmalıdır.
 3. Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran tehlikeli maddelerin taşınmasında su geçirmez dökme yük konteynerleri taşınmalıdır.
 4. Aşındırıcı maddelerin taşınmasında su geçirmez dökme yük konteynerleri kullanılmalıdır.

 

 1. EX/II ve EX/III tipi araçlar aşağıdakilerden hangisini taşımak için imal edilmiştir?

 

 1. Stabilize edilmiş  sulu hidrojen peroksit çözeltisi yakıcı maddeleri taşımak için,
 2. Yanıcı gazları taşımak için,
 3. Patlayıcı madde ve nesneleri taşımak için,
 4. Yanma noktası 60 derecen az olan yanıcı sıvı maddeleri taşımak için,

 

 1. Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Bu maddelerin taşınmasında tehlike sınıf levhalarında uyumluluk grupları belirtilmez.
 2. Farklı alt gruplara ait patlayıcı maddeler aynı araçta birlikte taşınacaksa sadece en tehlikeli olan alt grup levhası takılır.
 3. 1.4 S alt gruba ait patlayıcı maddeler için levha takılmasına gerek yoktur.
 4. Sadece paketlenmiş patlayıcı madde ve radyoaktif madde taşınan araçlara tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

 

 1. ”Yön belirleme okları” aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?
  1. İç ambalajında sıvı olan kombinasyon ambalajlar
  2. Havalandırma sistemi olan tek parça ambalajlar
  3. Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşındığı “cryogenic” kaplar
  4. İçinde 5 kg. veya daha az katı madde bulunan tek parça kombinasyon  paketler

 

 1. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?

 

 1. Araç sürücüsünün karar verdiği kişiler.
 2. Araç mürettebatına dâhil olanlar.
 3. Gönderenin  karar verdiği kişiler.
 4. Yalnızca araç sürücüsü. 

 

 1. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç  yıl ile sınırlandırılmıştır?

                                         

 1. 3 yıl
 2. 5 yıl
 3. 7 yıl
 4. 10 yıl

 


 

 1. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Benzinin sudan hafif olması ve suyun üstünde yüzerek yanmaya devam etmesi.
  2. Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması.
  3. Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi.
  4. Suyun alevi görünmez yapması.

 

 1. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. 
  Bu maddenin esas tehlikesi nedir?


 1. Gaz
 2. Patlama tehlikesi
 3. Yanıcı Katı
 4. Aşındırıcı / Asidik

 

 1. Tehlikeli madde taşımacılığında “hareket kontrolü” ne anlama gelmektedir?

 

 1. Olası sızıntıları tespit etmek.
 2. Bir polis kontrolünde kontrol belgesi verilerek ceza almaktan kurtulmak.
 3. Olası arızaları hareket etmeden önce tespit etmek.
 4. Hareket saatini kontrol defterine yazabilmek.

 


 

 1. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?

 

 1. 20 – Boğucu gaz veya ilave risk taşımayan gaz
 2. 26 – Zehirli gaz
 3. 33 – Çok yanıcı sıvı (parlama noktası 23 °C’nin altında)
 4. 68 – Muhtelif tehlikeli madde

 


 

 1. Tünel sınırlama kodu “B5000C” olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı madde miktarı 5000 kg. dan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisinden geçiş yapabilir?

 

 1. B işaretli tünel
 2. C işaretli tünel
 3. D işaretli tünel
 4. E işaretli tünel

 

 1. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?

 

 1. Hareket ettikten 60 dakika sonra ve müteakiben saatte bir
 2. Hareket ettikten 30 dakika sonra ve müteakiben 2 saatte bir
 3. Hareket ettikten 30 dakika sonra
 4. Hareketi müteakiben saatte bir

 


 

 1. Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?

 

 1. Havadan ağırdır.
 2. Petrol ürünüdür.
 3. Kaçak olduğunda zeminde toplanır.
 4. Hepsi

 


 

 1. Taşınan tehlikeli madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur ?

 

 1. Kodlanmış şekilde paket/ambalaj tanımı
 2. Tehlikeli maddenin uygun sevkiyat ismi ve varsa parantez içinde teknik ismi
 3. Tehlike madde onay sıra numarası
 4. Gönderenin isim ve adresi

 


 

 1. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 

 

 1. Yazılı talimat, taşımacı tarafından, mürettebata yolculuk başlamadan önce verilir, okuyup anlamaları sağlanır.
 2. Talimat, tehlikeli madde sınıfları ve kişisel korunma teçhizatı şeklinde 3 bölüme ayrılır.
 3. Mürettebatın kendi dilinde hazırlanır.
 4. Taşımacı, yüklemeci, doldurucu ve paketçilerin uyması gereken kuralları açıklar. 

 


 

 1. Aşağıdakilerden hangisi su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddelerin sınıf etiketidir ?

 

 


 

 1. ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar?

 

 1. 2 yılda bir kez
 2. Her yıl
 3. Aracın sahibi değiştiğinde
 4. 5 yılda bir kez
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp