0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi, isminden de anlaşılacağı üzere tamamı Türkiye’de üretilen ve üretim aşamasında istenen yerlilik oranı sağlanan ürünler için düzenlenen belgedir. Gerekli şartları sağlayan üreticiler belge için başvurularını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Ticaret ve Sanayi Odalarına yapabilmektedir.
Yerli Malı Belgesi’nin şartları ve süreci ile bilgilerin yer aldığı tebliğ, 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Yerli Malı Belgesi’ne sahip olmak isteyen ve gerekli başvuruyu yapan işletmeler, Bakanlık tarafından denetlenmektedir. Belge sahibi üreticilerin kontrol ve takibi yine TOBB tarafından oluşturan bir veritabanı otomasyonu ile sağlanmaktadır. Böylelikle, sahte belge düzenleme girişimlerinin önüne geçilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Avantajları
Yerli Malı Belgesi’nin düzenlenme amaçları başında ticari ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması ve üretimde yerli olmaya çalışan şirketlerin desteklenmesidir. Belge sahibi olan KOBİ statüsündeki veya daha büyük ölçekli işletmelerin kamu ihalelerinde %15 oranında fiyat avantajı bulunmaktadır. Bu fiyat avantajı orta ve yüksek teknolojili statüsüne giren ürünleri kapsamaktadır. Belge sahibi olan ve üretimde en az %50 yerlilik kriterini karşılayan şirketler bu fiyat avantajından faydalanabilmektedir. Bu ürünlerin listesi ise her yıl ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Belgenin alınmasından önce başvurusunun yapılabilmesi için belirli ön koşullar bulunmaktadır. Bir şirket, Yerli Malı Belgesi başvurusu yapacaksa;
•    Sanayi Sicil Belgesi’ne ve
•    Kapasite Raporu’na
sahip olmalıdır. Bu iki belgeye sahip olmayan şirketler, Yerli Malı Belgesi için başvururda bulunamamaktadır.
Bunun yanında, firmalardan söz konusu ürün için üretimde en az %51 yerlilik oranını sağlaması beklenmektedir. Bunun için üreticiler, başvuru yapacağı her ürün için yerli katkı oranı hesap cetvelini doldurmalıdır. Bu hesaplar daha sonra serbest bir mali müşavir tarafından incelenmekte, resmi prosedürlere uygun olup olmadığı kontrol edilmekte ve akabinde onaylanmaktadır.
Yerlilik oranının hesaplanması konusunun kritik bir önemi haizdir. Hesaplanan değer ile ilgili teknik değerlendirme ise bağımsız eksperler tarafından yapılmaktadır. Bu eksperler de şirketin bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden talep edilmektedir.

Yerli Malı Belgesi İçin Gerekli Evraklar
•    Başvuru dilekçesi
•    Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi
•    Yerli malı taahhütnamesi
•    Noter onaylı imza sirkülerinin aslı
•    Ürünün üretiminde kullanılan yerli ve ithal girdilere ve hammaddelere ait güncel faturalar
•    Yerli katkı oranı hesap cetveli
•    Serbest veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti
•    Yerlilik oranının hesaplanmasında yardım alınan eksperin uzmanlık alanını gösterir belge (diploma, çalıştığı kuruma ait kimlik kartı vs)
•    Giderlerin gösterildiği hesap özeti
•    Marka tescil belgesi
•    Üretim reçetesi

Yerli Malı Belgesi İle İlgili Önemli Hususlar
Belge ile ilgili başvuru yapılması, belgenin düzenlenmesi ve sonrasındaki süreçlerde bazı önemli hususlara dikkat edilmelidir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
•    Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 yıldır ve bu süreden sonra yenilenmesi gerekmektedir.
•    Belgenin düzenlenebilmesi için Kapasite Raporu’nda üretim gerçekleştirildiği yer olarak belirtilen adres ile Sanayi Sicil Belgesi’nde yer alan adresin uyuşması gerekmektedir.
•    Meyve, sebze, tahıl vb gibi bitkisel ürünler ve hayvansal ürünler, herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden satılacaksa, Yerli Malı Belgesi, ticaret borsası tarafından müstahsil makbuzu ile birlikte düzenlenmektedir. Bu ürünlerde istenen yerlilik oranı %100’dür ve diğer ürünlerde olduğu gibi yerli kaktı oranı hesap cetveli talep edilmemektedir.
•    Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi sürecinde Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresinin bir önemi yoktur. Bu aşamada tek kriter, bu belgelerin geçerliliğinin olup olmamasıdır. Eğer geçerlilik süreleri devam ediyorsa Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir.
•    Belge için en önemli konulardan biri de enerji kullanımının yerli mi yoksa ithal girdi mi olarak değerlendirileceğidir. Eğer yurt içindeki bir üreticiden alınan ve petrol ve doğal gaz ile üretilen elektrik harcamaları yerli girdi olarak değerlendirilmektedir. İthalatçı veya dağıtıcı bir firmadan alınan petrol veya doğal gaz giderleri ise ithal girdi statüsündedir.
Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için birçok şirket danışmanlık hizmeti vermektedir. Ürünleri için belge başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde belge sahibi olmak isteyen şirketlerin danışmanlık firmaları ile çalışmasında fayda vardır. Bu firmalar, işletmelerin Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, yerli katkı oranı hesap cetveli ve diğer belgeleri düzenlemesine yardımcı olmakta ve bütün süreçte işletmelerin yanında yer almaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL