Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

WRAP DENETİMİ

 WRAP Denetimi Nedir?

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), ayakkabı, giyim ve dikili ürünler sektörü için geliştirilmiş bir sertifikasyon programıdır. WRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim), bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin tesislerinde güvenli, yasal ve etik üretim süreçlerini doğrulamaktadır. WRAP denetimleri, akredite belgelendirme ve denetleme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu denetimlerde WRAP programının temel ilkelerinin uyumluluğu aranmakta ve sadece bu ilkelere uygun şekilde üretim yapan tesislere WRAP Belgesi verilmektedir. WRAP denetimini gerçekleştiren denetçiler, yasalara uygunluk, çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları, ücretlendirme vb gibi konularda incelemeler yapmaktadır. WRAP denetimleri, dünya çapında en yaygın ve en saygın sosyal uygunluk denetimlerinden biridir ve dünyanın önde gelen markaları tarafından tercih edilmektedir.

WRAP Denetimi Kapsamı

Giyim ve ayakkabı sektörü tüm dünyada tedarik zincirinin en uzun ve karmaşık olduğu sektörlerden biridir. Bu bağlamda, zamanla bu sektörlerde sosyal açıdan sorumlu kaynak sağlama uygulamalarını ve tedarik zinciri şeffaflığını artırmak bir bakıma zorunlu hale gelmiştir. Alıcılar ve tedarikçilerin bu önemli sorunu çözmesinde en pratik ve güvenilir yol WRAP denetimleridir. 2000 yılında kurulan bu program ile şimdiye kadar çok sayıda marka akredite olmuş ve üretim koşullarının etik, yasal ve güvenilir olduğunu doğrulamıştır. Etik üretimi teşvik etmeye ve belgelendirmeye odaklanan WRAP denetimlerinde ele alınan sosyal uygunluk değerlendirme protokolleri şunlardır:

-Yapılan işlerin ve işletilen süreçlerin tamamı yerel, bölgesel ve/veya uluslararası kanunlara uygun olmalıdır.
-Tüm süreçlerde iş yeri mevzuatlarının uygunluğu aranmalıdır.-Zorla işçi çalıştırmanın (yasa dışı işçilik, borç karşılığı eleman çalıştırma vs) hiçbir türlüsü kabul edilemez.
-Çocuk işçiliği kullanılamaz; tedarikçiler işçi yaşları konusunda ulusal ve uluslararası kanunların esaslarına uymalıdır.
-İş yerinde tacizin her türlüsü (sözlü, fiziksel vs) yasaklanmalı ve bunun için gerekli önlemler alınmalıdır.
-Tüm tazminat, kazanç, prim ve ödemeler yasalara uygun şekilde sağlanmalıdır.
-Çalışma saatleri yasalara uygun şekilde düzenlenmeli; yasaların koyduğu maksimum çalışma saatinin üzerine çıkılmamalıdır.
-Çalışanların her biri sendikalara üye olma, sendikal faaliyetlere katılma ve toplu sözleşmeye taraf olma hakkına sahip olmalıdır.
-İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yasalarına ve düzenlemelerine uyulmalıdır.
-Çalışanlar arasında her ne olursa olsun pozitif bir ayrımcılık yapılmamalı; iş yerinde bunu pratikte düzenleyen net kurallara ve mevzuatlar olmalıdır.
-Yapılan faaliyetlere çevre ile uyumlu olmalıdır. Tedarikçi firmalar, etkin bir çevre ve enerji yönetim sistemi ile çevresel ayak izlerini takip etmelidir.
-Gümrük uyumluluğu sağlanmalıdır.
-İş yerlerinde her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır.

Akreditasyon sürecinden geçen onaylı denetim kuruluşları WRAP denetimleriyle, bu 12 WRAP ilkesinde belirtilen koşulları karşılayan tesislere sertifika vermektedir.

WRAP Denetimi Nasıl Yapılır?

WRAP denetimleri, denetim öncesi ve sonrası olmak üzere özetle şu aşamalardan oluşmaktadır:

-Denetim başvurusu: Üretim tesisleri, akredite belgelendirme kuruluşuna WRAP Belgesi için başvuruda bulunur.

-Denetim öncesi öz değerlendirme: Tesisler, faaliyetlerinin sosyal açıdan uygun olduğunu belirli bir süre boyunca (genellikle 90 gün) kendi kendine denetler ve sonuçları raporlar.

-Yerinde ziyaret: Öz değerlendirmesi tamamlanmış tesisler, akredite kuruluşlar tarafından yerinde denetlenir. Denetim sonuçları, düzenleyici ve önleyici faaliyetler için geliştirilmesi gereken eylem planları da dahil olmak üzere raporlanır.

-Değerlendirme: WRAP denetçileri, denetim sonuçlarına göre yeni bir denetim gerçekleştirmek isteyebilir veye sonuçlara göre WRAP Belgesi alınması için yeterli şartların sağlandığını onaylar.

-Belgelendirme: Tesislere, denetimin WRAP ilkelerine tam uyumu ve yönetim taahhüdünü ne ölçüde gösterdiğine bağlı olarak Platin, Altın veya Gümüş sertifika verilir.

WRAP Denetimi Danışmanlık

WRAP denetimlere katılacak firmaların, belgelendirme başvurusu yapmadan önce bir danışmanlık firmasından destek alması tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık, ayakkabı ve giyim sektöründeki tedarikçi firmaların katılması gereken bu denetimlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Denetimlerin öncesinde ve sonrasında yapılması gereken tüm çalışmalarla ilgili Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

WRAP Danışmanlığı

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp