Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

URSA DENETİMİ

 Unilever URSA Denetimi


URSA, Unilever şirketinin tedarik zinciri denetimi protokolüdür. URSA (Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimini Anlamak), bir tedarikçinin performansının, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere ve Unilever´in Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikasının (RSP) gereksinimlerine uygunluğunun bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Unilever tedarikçileri URSA denetimleri ile uygunluk gerekliliklerini karşılamakla beraber, aynı zamanda olumlu bir sosyal etki yaratacak şekilde denetlenmekte ve böylece sürekli iyileştirme sürecinin bir parçası haline gelmektedir. Yasal gerekliliklerin çok ötesinde geçen RSP, Unilever’in tedarikçilerini en iyi sorumlu kaynak sağlama uygulamalarına (best practices of responsible sourcing) yönelmeye teşvik etmektedir.

URSA denetimleri ile tedarikçilerin şu başlıklardaki gereklilikleri karşılaması beklenmektedir:

-Temel prensipler: Unilever’in sürdürülebilir büyüme taahhüdünü yerine getirmek amacıyla sorumlu kaynak kullanımı için endüstriye öncülük eden kriterler belirlenmiştir.

-Zorunlu gereklilikler: Tedarikçilerin Unilever ile iş ilişkisi kurabilmesi için belirlenmiş birtakım zorunlu gereklilikler mevcuttur.

-Sürekli iyileştirme karşılaştırması: Tedarikçiler, Unilever’le çalışabilmek için en iyi uygulamaları hayata geçirerek ve bunu sürdürülebilir hale getirerek sürekli iyileştirme sürecine dahil olmaktadır.

URSA denetimlerinin endüstri tarafından kabul edilen protokollerden daha geniş bir kapsamı vardır. Bu denetim protokolü ile çalışma standartları, sağlık ve güvenlik, insan hakları, iş bütünlüğü, çevre yönetimi ve arazi kullanım hakları alanlarındaki tedarikçi uygulamaları değerlendirilmektedir. Unilever´in uyumluluk gereksinimlerini karşılamak, iyi uygulama kıyaslamasını elde etmek ve RSP adımlarını başarıyla tamamlamak için tedarikçilerin URSA denetiminden geçmesi gereklidir.

URSA Denetimi Adımları

Tipik bir URSA denetimi şu adımlardan oluşmaktadır:

-Denetim talebi oluşturma

Unilever tedarikçisi olarak, URSA denetim sürecini başlatmak için firmaların USQS´de (Unilever Tedarikçi Yeterlilik Sistemi) tesis kaydını tamamlamış olması gerekmektedir. Sistem daha sonra, tesisin URSA denetiminden geçme kapsamında olup olmadığını, risk analizi de dahil olmak üzere bir dizi girdiyi kullanarak belirlemektedir. Firmanın URSA denetiminden geçmesi gerekli olduğu belirlendiğinde USQS, Unilever´in tercih edilen denetim şirketlerinin her birine otomatik olarak bir denetim teklifi talebi göndermektedir.

-Denetime hazırlık

Tedarikçilerin saha ekiplerinin denetim sürecinde aktif olarak yer alması ve denetim öncesinde değerlendirmenin tüm kapsamını anlaması gerekmektedir. Bu bağlamda firma yönetiminin ve varsa işçi/sendika temsilcilerin URSA denetimine tam katılımı esastır. Denetim şirketi tarafından hazırlanan ve denetimin zamanlamasını düzenleyen bir denetim planı olacaktır. Bu plan, denetim tarihinden en az 15 gün önce size gönderilmelidir.
Denetçiler, tedarikçi sağlığı ve güvenliği, etik, işçilik, insan hakları, yönetim, kalite ve çevre uygulamalarının tüm yasal gerekliliklerin; RSP ile uyum sağlamak ve iyi uygulama karşılaştırmasına ulaşmak için gerekli tüm unsurların dahil edilmesi için değerlendirildiği bir saha turu gerçekleştirecektir. Bu bağlamda denetim kriterlerinin ve planının gözden geçirilmesi ve hazırlık yapılması, verimli ve başarılı bir değerlendirmenin anahtarıdır. Firmadaki tüm çalışanların katıldığı bir URSA denetim hazırlık programının yürütülmesi bu noktada kritik önem taşımaktadır.

-Yerinde denetim

URSA denetimi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

o    Açılış toplantısı: Denetim ziyaretinin doğru ve verimli şekilde organize edilmesini sağlamaktadır.


o    Tesis turu: Denetçinin operasyonları ve çalışan personelleri kontrol edilmesi için yapılmaktadır.


o    Görüşmeler: Denetçi ve yöneticiler ile rastgele seçilen işçiler ve sendika temsilcileri arasında planlanmış toplantılar yapılmaktadır.


o    Dokümantasyon incelemesi: Denetçiler, tedarikçi firma yönetimine önceden haber vererek hangi dokümanları talep ettiğini bildirmektedir. URSA denetimleri sırasında bu dokümanlar hazırlanarak denetçilere sunulmalıdır.


o    Kapanış öncesi toplantı: Denetim ekibi, denetim esnasındaki bulgular ve kanıtlarla ilgili bilgileri tespit etmek ve derlemek için bir araya gelir.


o    Kapanış toplantısı ve bulguların özeti: Bu toplantı ile URSA denetimleri tamamlanmaktadır. Toplantıda bulgular özetlenerek bir düzeltici ve önleyici eylem planı hazırlanır ve tedarikçinin bu bulguları doğru bir şekilde kapatması istenir.

-Denetim raporu hazırlama

URSA Denetim Raporu, site yönetimine, ana şirkete ve sitenin müşterilerine siteye ilişkin bir genel bakış sağlar. URSA denetim raporunda genellikle şu bilgiler olmalıdır.

o    Mevcut olan iyi uygulamalar
o    Belirli uyumsuzluk sorunları
o    İyileştirme alanları
o    Herhangi bir bulguyu doğrulamak için kanıt ve bilgiler
o    Hem iyi uygulamaları hem de uygunsuzlukları belirlemek için kullanılacak fotoğraflar

-Doğrulama denetimleri

URSA denetim sırasında sorunların tespit edilmesi, denetim programının bir parçasıdır. Bu aşamadan sonra tesiste tespit edilen sorunları düzeltmek için birtakım aksiyonların alınması gerekmektedir. Düzeltici faaliyetler denetçi tarafından doğrulanmalı ve hem tesise hem de müşteriye alınan tedbirlere güven verilmelidir. Bu faaliyetler, yalnızca uyumu değil, iyileştirmeyi de sağlamalıdır. Denetçinin düzeltici eylemlerin tamamlandığını doğrulaması için bir doğrulama değerlendirmesi gereklidir. Doğrulama denetimleri, tesisin yeniden ziyareti veya denetçiye kanıtların gönderilebileceği (e-postalar, fotoğraflar aracılığıyla vb.) uzaktan doğrulama da olabilir.“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

URSA Danışmanlık

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp