Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Sürdürülebilirlik Raporu

 Sürdürülebilirlik Raporu


Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk farkındalığı yüksek olan kamu ve özel sektör kuruluşlarının birçoğu sürdürülebilirlik raporu hazırlamaktadır. Bu rapor, ilgili kurumun sürdürülebilirlik bağlamında geçmişte neler yaptığını, mevcut pozisyonunu ve gelecekteki hedeflerini açıklar. Kurumsal sürdürülebilirlik raporunda sosyal ve çevresel performans, ekonomi yönetimi, tedarik zinciri, sosyal uygunluk ve daha birçok konu ele alınır. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda firma genelde yıllık olmak üzere belirli periyotlarda bu raporu yayınlamaktadır.
Sürdürülebilirlik raporu yayınlamak bir şirketin en önemli sosyal sorumluluk eylemlerinden biridir. Zira, günümüzde şirketlerin başarısı sadece ticari kârlılık ve ekonomik parametrelerle değil, doğrudan veya dolaylı olarak sürdürülebilirliğe verdiği önem ve bu konudaki çabalarıyla ölçülmektedir. Sürdürülebilirlik her şeyden önce şeffaf olmayı gerektirir. Bu raporlama da şirketlere kurumsal faaliyetlerin, süreçlerin, üretilen ürün ve hizmetlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu tüm paydaşlara iletme fırsatı sunmaktadır.


Sürdürülebilirlik Raporu İçeriği


Kurumlar hazırladıkları raporda sürdürülebilirliğe dair tüm konuları ele almak zorundadır. Bu bağlamda, kurumsal yönetim, işletmenin sahip olduğu riskler ve fırsatlar; sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki kabiliyetler, sürdürülebilirlik stratejisi, iş yönetimi, anahtar performans göstergeleri, paydaş ilişkileri ve daha birçok konudan bahsedilir. Kurumun raporlama döneminde gerçekleştirdiği tüm çalışmalar ayrıntılarıyla beraber sunulmalıdır. Tipik bir kurumsal sürdürülebilirlik raporunda ele alınması gereken şu üç başlık altında toplayabiliriz:


-Finansal konular: Ekonomik performans, adil rekabet, sorumlu satın alma, mevcut ve yeni pazarlara erişim durumu vs.
-Çevresel konular: Su, enerji ve atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama, biyoçeşitlilik; toprak, su ve hava emisyonları, tedarikçi firmaların çevresel uyumunun analiz edilmesi vs.
-Sosyal konular: İş yeri çalışma koşulları, çalışanlara karşı adil olma ve ayrımcılık yapmama, kurumun ve tedarikçilerin sosyal uygunluğunun denetlenmesi, çalışan ve müşteri memnuniyetinin takibi, çalışan haklarının korunması, ücretlendirme politikası, veri gizliliği, yerel halkların haklarının gözetilmesi vs.


Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?


Kurumsal sürdürülebilirlik özellikle son yıllarda tüm dünyada en önemli işletme yönetimi yaklaşımlardan biri olmuştur. Artık faaliyet gösterdiği sektör ve pazar fark etmeksizin büyük ya da küçük her firma sürdürülebilirliği kurumsal süreçlerinin bir parçası haline getirmeye çalışmaktadır. Tüm bu çabanın merkezinde yer alan sürdürülebilirlik raporlama için ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda referans doküman yayınlanmaktadır. Örneğin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) konuyla ilgili yayınlamış olduğu standartlar mevcuttur. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) de kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken başvurulan kaynaklardan biridir. Fakat bu noktada Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) en önemli ve en yaygın referans olduğunu belirtmekte fayda var.


GRI, sürdürülebilirlik raporu hazırlamak isteyen şirketler için belirli standartlar yayınlamıştır. Şirketler bu standartlara uyum sağladığı takdirde ortaya gerçekten kapsayıcı, tutarlı ve şeffaf bir rapor çıkmaktadır. Hazırlanan rapor, tüm paydaşlara hitap etmekte; müşterilere, sektör kuruluşlarına, tedarikçilere, yatırımcılara, meslek odalarına, sendikalara, yerel toplumlara vs detaylı bilgiler aktarmaktadır.


GRI’nın yayınlamış olduğu standartları şöyle özetleyebiliriz:


-Ekonomik standartlar: GRI 200 serisi olarak bilinen bu standartlar içerisinde ekonomik performans, yolsuzlukla mücadele, rekabet dışı uygulamalar, tedarik zinciri faaliyetleri, pazar girişimleri vb gibi konularda nasıl raporlama yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
-Çevresel standartlar: GRI 300 serisi standartlardır. Toplamda 8 standarttan oluşmaktadır. Su, enerji, emisyonlar, atıklar, malzeme ve kaynak yönetimi gibi konular ele alınır.
-Sosyal standartlar: GRI 400 serisi standartlar olup kapsamı oldukça geniştir. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun 19 farklı konuda nasıl ele alınması gerektiğinden bahseder. İçerisinde iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, istihdam, yerl toplumlar, müşteri gizliliği, iş yeri çalışma koşulları, çalışanlara karşı tutum, işçi hakları, tedarikçilerin sosyal performansı ve daha birçok konu yer almaktadır.Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı


Kurumların sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi açısından çok önemli bir araç olan bu raporun amacına uygun bir şekilde hazırlanması, firmaların sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kendisi kadar önemlidir. Bu bağlamda, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi bulunmayan şirketlerin dışarıdan destek almasında fayda vardır. Aşan Danışmanlık, kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlamak veya rapor içeriğini geliştirmek isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu sayede sürdürülebilirlik faaliyetleri ve geleceğe dair perspektifler doğru bir şekilde değerlendirilebilir ve raporlanabilir. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp