Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Sık Sorulan Sorular

 

CE BELGESİ NEDİR?


Üretilen bir ürünün Avrupa pazarlarında dolaşabilmesi için, Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen CE işareti topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.
CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir, aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.
 
CE BELGESİ NASIL ALINIR? HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?


Test, muayene ve CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.
CE belgesi alımı için gerekli evraklar;
Ürüne ait numune, ürün ile ilgili teknik dosya, ürün bilgisi, vergi levhası ve faaliyet belgesi yeterli olacaktır.


DEKLERASYON İLE AKREDİTASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Deklarasyon:Belgelendirme kuruluşu tarafından firmanın beyanına istinaden hazırlanan,  uygunluğu duyurmaktır.
Akreditasyon: Uygunluk değerlendirme kurumları taraflarınca yapılan çalışmaların ve bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.
Dolayısıyla deklarasyon ürün uygunluğunu duyurmaktır, akreditasyon ise uygunluğu beyan edilen ürünün deney ve muayene raporlarıyla desteklenmesidir.
Uluslararası ISO kuruluşlarından birine üye olan firmalar, akreditasyon yetkisine sahip kuruluşlardır.

TEKNİK DOSYA NEDİR?


Teknik Dosya ürünün CE Belgesi almasına kanıt gösterecek her türlü dokümanın bir arada toplu şekilde düzenlenmiş halidir. Ürünün geçerli gerekliliklere uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgileri içermelidir.

ISO NEDİR?


ISO, Türkçe açılımı ile Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu, İngilizce açılımı ile (International Organization for Standardization) anlamına gelir.


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir yönetim sistemidir.

Neden ISO 9001;
•    ISO 9001 ile kuruluşunuzun hem iç faaliyetlerinde hem de dışardaki operasyonlarında hataları azaltarak, performansın artırılmasında yardımcı olur.
•    ISO 9001 ile pazarda güçlü bir rakip olmanıza katkı sağlar.
•    ISO 9001 ile müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek karşılamanıza yardım eder.
•    ISO 9001 ile zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz
•    ISO 9001 ile personeli daha fazla sürece dahil edebilirsiniz ve performansları kontrol edebilirsiniz.
•    ISO 9001 ile iyi hizmet , çok müşteri ve yeni iş fırsatları elde edebilirsiniz.


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


ISO 14001 Standardı, kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirmek ve gelecekte daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır.

Neden ISO 14001;


•    ISO 14001 sayesinde atık miktarı minimize edebilirsiniz.
•    ISO 14001 ile kuruluşunuzun enerji tüketimini düşürebilirsiniz.
•    ISO 14001 ile izin ve yetki belgelerini almanız kolaylaşır.
•    ISO 14001 ile ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyum sağlanır.
•    ISO 14001 sayesinde doğal kaynakların doğru kullanımı ile masraflar azalır ve verimlilik artar.
•    ISO 14001 ile potansiyel tehlikeler analiz edilir bu sayede kaza ve kayıplarda azalma görülür.
•    ISO 14001 ile müşteriye , faaliyetlerin çevre yükümlülükleri altında yürütüldüğünün garantisi verilmesiyle müşteri güven ve bağlılığı artar.


ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

Neden ISO 45001;
•    ISO 45001 ile iş kazalarını ve meslek hastalıkları oranını minimize etmenizi sağlar, iş gücü kaybını önlersiniz.
•    ISO 45001 ile kuruluş içinde iyi çalışma ortamı elde ederek personel memnuniyeti sağlarsınız.
•    ISO 45001 ile yasal taraflar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlarsınız.
•    ISO 45001 ile kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlarsınız.
•    ISO 45001 ile kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürme olanağı elde edersiniz.
•    ISO 45001 ile arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş elde edersiniz.
•    ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlarsınız.
•    ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


ISO 10002 kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

Neden ISO 10002;
•    ISO 10002 ile bağlılığı artırarak ,müşterilerinizi elde tutmanız kolaylaşır.
•    ISO 10002 ile müşteri geri bildirimleri sayesinde firmanızın vizyonuna yön vermeniz kolaylaşır.
•    ISO 10002 ile personelinizde şikayetlerle ilgili bilinç ve dikkat oluşur.
•    ISO 10002 ile kuruluş itibarınız artar.
•    ISO 10002 ile şikayet tekrarları azalır.
•    ISO 10002 ile müşterilerinize önemsendikleriniz hissettirirsiniz.


ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 22000, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, hammadde, personel ve ekipman gibi tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistemin kuruluş proseslerine entegre edilmesidir.

Neden ISO 22000;
•    ISO 22000 ile çalışma ortamı iyileşir.
•    ISO 22000 kuruluşun kanunu gerekliliklere uyumluluğu sağlanır.
•    ISO 22000 ile gıda endüstrisinde özen ve önem arayan müşteri portföyüne ulaşılması sağlanır.
•    ISO 22000 ile doğru planlama ,hem üretim hem de hizmette iyi işler yapılmasına olanak sağlar.
•    ISO 22000 ile denetim periyotları kolay geçer.
•    ISO 22000 ile bilinçli personel ve kaynak tasarrufu elde edilir.
•    ISO 22000 ile ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolü sağlanır.
•    ISO 22000 ile prestij ve güvenilirlik elde edersiniz.


HELAL GIDA BELGESİ NEDİR?


Helal Gıda, temiz ve güvenilir gıda anlamı içermektedir. Bunun yanında ham madde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, ham madde, faaliyet ve süreç ile üretilen Gıda demektir.

Neden Helal Gıda;
•    Helal Gıda ile temiz ve güvenilir ürün uygulamaları elde edersiniz.
•    Helal Gıda ile kalitenin artırılmasına ve üretim süreçlerine tam hakim olursunuz.
•    Helal Gıda ile artan “Helal Belgeli Ürün” talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİYÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


ISO 27001 Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde koruyan , izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indiren ,ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış yönetim sistemidir.

Neden ISO 27001;
•    ISO 27001 ile yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterleri sağlamış olursunuz.
•    ISO 27001 gizli ve önemli bilgilerinizi korumanızı doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar.
•    ISO 27001 riskleri minimize etmenizi ve sistem zayıflıklarını tespit edip önlemler almanızı sağlar.
•    ISO 27001 ile bilgi varlıklarının korunduğu yolunda hissedar ve müşteri güveni elde edersiniz.
•    ISO 27001 ile aranılan kriterde tercih edilen tedarikçi konumuna gelirsiniz.
•    ISO 27001 ile ulusal ve uluslararası seviyede tanınırlık, pazarda söz sahibi olursunuz.


ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİTEMİ NEDİR?


ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmeti veren kuruluşların ,ulusal ve uluslararası müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili faaliyetlerini yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında yol gösteren bir standarttır.


Neden ISO 20000;
•    ISO 20000 ile maliyetlerinizi azaltırsınız.
•    ISO 20000 ile zaman tasarrufu elde edersiniz.
•    ISO 20000 ile rekabette avantaj elde edersiniz.
•    ISO 20000 ile bilgi teknolojisi hizmetlerini etkin tutarsınız.
•    ISO 20000 ile bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını doğru yönetirsiniz.
•    ISO 20000 ile hizmet süreçlerinde hız ve erişe bilirlik elde edersiniz.
•    ISO 20000 ile ihtiyaçları doğru belirleyerek müşteri memnuniyeti elde edersiniz.


ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


ISO 22301 kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli yöntemleri belirlemelerini planları oluşturmalarını, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları içeren,  riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için strateji belirlemeleri sağlayan yönetim sistemidir.

Neden ISO 22301;
•    ISO 22301 ile faaliyetlerdeki kesintileri azaltır kurtarma zamanını iyileştirirsiniz.
•    ISO 22301 ile olay etkilerini azaltırsınız.
•    ISO 22301 ile kriz zamanlarında kritik fonksiyonların kesintisiz çalışmasını sağlarsınız.
•    ISO 22301 ile kuruluşta iş kaybından dolayı meydana gelebilecek maddi zararların önüne geçersiniz.
•    ISO 22301 ile kuruluşunuzun marka değerini korumanızı sağlar.
•    ISO 22301 ile faaliyetlerdeki tehditler belirlenir ve bunları doğru şekilde ortadan kaldırmak için plan yapmanızı sağlar.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


ISO 50001 enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımı esasına dayanan yönetim sistemidir.

Neden ISO 50001;
•    ISO 50001 ile enerji kaynaklı masrafları kontrol altında tutmanız ve azaltmanız kolaylaşır.
•    ISO 50001 ile verimlilik artar.
•    ISO 50001 ile yasalara uyum sağlanır.
•    ISO 50001 ile olumsuz çevre etkisini azaltırsınız.
•    ISO 50001 ile sera gazı emisyonu azaltılır.
•    ISO 50001 ile enerji bilinci oluşur ve performans analizi yapmanıza olanak sağlar.


ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ NEDİR?


ISO 31000 risk yönetimi, kuruluşların süreçleri boyunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirlenmesini, değerlendirilmesini , derecelendirilmesini ve düşürülmesi için yapılacak planlamaları içeren, kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere katma değer sağlayan yönetim sistemidir.


Neden ISO 31000;

•    ISO 31000 ile gelecekte ortaya çıkabilecek zor durumları öngörürsünüz.
•    ISO 31000 ile riskler ortaya çıkmadan önlem alma imkanı elde edersiniz.
•    ISO 31000 ile hızlı doğru kararlar verebilirsiniz.
•    ISO 31000 ile zaman tasarrufu ve kaynak stoğu elde edersiniz.
•    ISO 31000 ile proaktif yönetimi uygulama şansı elde edersiniz.
•    ISO 31000 ile iş sürekliliği elde edersiniz.
•    ISO 31000 ile risk ve fırsatları analiz eder planlama doğru strateji uygularsınız.
•    ISO 31000 ile hedeflerinize daha sağlam ilerlersiniz.
•    ISO 31000 ile paydaş güveni elde edersiniz.


SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ NEDİR?


SA 8000, Kalite Yönetim Sistemini ve Çevre Yönetim Sistemini örnek alan, performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır. SA 8000, kurumlarda insan haklarını yönetmek için en yaygın olarak benimsenen global bir standarttır.
Neden SA 8000;
•    SA 8000 ile toplumsal alanda hem örnek bir kuruluş hem hesap verebilir bir yapıya sahip olursunuz.
•    SA 8000 ile işinizi yaparken şeffaf olursunuz buda sizin iyi bir imaj kazanmanıza neden olur.
•    SA 8000 ile mevcut müşterilerinizi korurken iş yapma stretijiniz sayesinde yeni yatırımcılar çekersiniz.
•    SA 8000 ile çalışanlarınızın bağlılığını artırırsınız.


GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI NEDİR?


GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.


Neden GMP;
•    GMP ile üretim süreçlerine tam hakim olursunuz.
•    GMP ile üretim proseslerinde devamlılık sağlarsınız.
•    GMP ile yasal denetimlere hep hazır olursunuz.
•    GMP ile müşteri memnuniyeti elde edersiniz.
•    GMP ile yasal uygunluk elde edersiniz.


GHP İYİ HİJYEN UYGULAMALARI NEDİR?

GHP (Good Hygiene Practices-İyi Hijyen Uygulamaları) ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder.GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır.

Temelde üretim, satış ve toplu tüketimin yapıldığı yerin ve bu yerde çalışanların uyması gereken hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu kuralları şu alt başlıklar altında ele alabiliriz
•    Personel hijyeni,
•    Çalışan sağlığı,
•    Çalışma şartları,
•    Tesis ve ekipman bakımı,
•    Gıda temas yüzeylerinin hijyeni,
•    Pest kontrol,
•    Atıkların uzaklaştırılması,
•    Su kalitesi,
•    Tuvalet ve el yıkama alanları,
•    Çapraz kontaminasyonun önlenmesi


ISO 13485 MEDİKAL SEKTÖRDE KALİYTE YÖNETİM NEDİR?

Bu standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

BRC NEDİR?


BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.
1.    İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2.    Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3.    Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta)
4.    Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5.    Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6.    Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)


AS 9100 UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

AS 9100 hava-uzay tüm tedarik zincirini kapsar. Bu, malzeme tasarımı ve üretimi yapan ve aksesuar ya da yedek parça tedarik eden şirketleri olduğu gibi tedarik ve bakım veya kontrol ve tamir hizmetleri veren şirketleri de kapsar.

Bir kalite yönetim sisteminin temel gereksinimleri yanı sıra, AS 9100 standardının ana konuları şu şekilde özetlenebilir :
•    Konfigürasyon yönetimi sistemi: Ürünlerin, kullanım ömürleri boyunca, fonksiyon ve yapım aşamalarının izlenmesi
•    Kullanılan hammadde ve prosedürler, araçlar, personelin niteliklerine ilişkin izlenebilirlik,
•    Müşteriler ve yetkililerin gereklerine uyumlu hale getirilmesi için emniyet ve fonksiyon tanımı,
•    Risk analizi ve değerlendirmesi

ISO 16949 IATF NEDİR?


ISO/TS 16949:2002, Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiştir.
IATF; bir uluslararası araç üreticileri grubundan oluşmaktadır.
ISO/TS 16949 standardı ile;

•    otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak
•    ürün kalitesini iyileştirmek
•    tedarikçi zincirini geliştirmek
•    tüm sektörün aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak
•    verimliliği arttırmak
•    ana sanayinin farklı denetim tipleri uygulamasını önlemek
•    sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak
•    tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak

TS 13298 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış ya da fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi, belge (evrak) olarak isimlendirilmektedir.
Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretilen ya da toplanan, henüz belge vasfı kazanmamış her türlü kayıtlı bilgi doküman olarak adlandırılmaktadır.
Kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetilmesine elektronik belge yönetimi (EBY), bu sebeble kullanılan sisteme de elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) adı verilmektedir.

ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?


Uluslararası Tedarik Standardı tarafından yayınlanan ve özellikle tedarik zincirindeki güvenlik güvencesiyle ilgilenen bir güvenlik yönetim sisteminin gerekliliklerini içeren bir ISO standardıdır.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları

Bir kuruluşun, ISO 28000 standart ihtiyaç duyması için çeşitli nedenleri vardır. Önemli faydalarından bazıları şunlardır:
•    Verimli bir güvenlik yönetim sisteminin uygulanması ile endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının ve olası hasarın en az sayıda gerçekleşmesinin sağlanması,
•    Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek diğer iş kararları ile birlikte yönetmek için olanak tanınması,
•    Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlama yetkinliğinin kazandırılması,
•    Özellikle lojistik sektöründe AEO(Auşorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşunuza olan güveninin artmasının sağlanması,
•    Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güveninin kazanılması ve rekabet avantajının sağlanması,
•    Kuruluşun bütünsel imajının artması,
 
ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 22301 Uluslararası İş Sürekliliği Standardıdır. ISO 22301, İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) konusundaki ana noktaları tanımlamaktadır. İşletmenizde iş sürekliliği ile ilgili aksaklıklarda ve yaşanabilecek aksi durumlara karşı önlem almanızı ve sürekli iyileştirme içerisinde olmanızda yön gösterir. Bu standart, gerek kendi bünyenizde gerekse müşterilerinize karşı ciddi bir duruş ve sizden beklentilerini karşıladığınızın ve yaşanabilecek olası kötü durumlara karşı tam anlamıyla hazır olduğunu garanti eder.


ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları

•    İşinizle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmeniz konusunda katkı sağlar.
•    Olayların etkisini minimize eder.
•    Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
•    Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
•    Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
•    Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlamaktır.
•    Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum      hizmeti sağlanır
•    Kuruluşların saygınlıklarını, markalarını, itibarlarını korur.
•    Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale getirilir.

ORGANİK ÜRÜN BELGESİ NEDİR?


Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır.

UTS NEDİR?
 
ÜTS, T.C Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem ile Türkiye’de üretilen veya ülkemizde yurt dışından gelen bütün tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibi yapılmaktadır. Bir ürünün üretim hattından son kullanıcıya gelene kadar geçirdiği bütün sürecin takip edilmesini sağlayan Ürün Takip Sistemi , ülkemizdeki sağlık sistemi için birçok avantaj sağlamaktadır.

UTS İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?
*Tıbbi cihaz firma kaydının yapılması
*Firma Yetkili değişikliğinin yapılması
*E-imza kartı alımı
*Tıbbi cihaz belge kaydının yapılması
*Mevzuata uygun etiket düzenleme
*DOC belgesi ve kullanım kılavuzu hazırlama ve inceleme
*Tıbbi cihaz / Barkod kaydının yapılması
*SGK onayı alınması
*SGK geri ödeme başvuru dosyası hazırlama
*SGK geri ödeme başvuru dosyası takibi
*Teknik dosya hazırlanması
*Serbest satış sertifikası hazırlanması
*Gözlük camı ve çerçevesi için karekod oluşturulması

*ÜTS için SGK’lı en az 4 yıllık fakülteden mezun sorumlu müdür ve en az 2 yıllık fakülteden mezun tıbbi cihaz satış elemanı olmalıdır.


ÜTS Ürün Kaydı İçin Gerekli Evraklar;


*Ce Sertifikası
*Ürünün Etiketi
*Ürünün Kullanım Klavuzu
*Ürünün Uygunluk Beyanı
*Ürünün Kataloğu
*Ürüne Dair Yetki Belgesi

BARKOD NEDİR? NASIL ALINIR?
 
Barkod, dikdörtgen biçiminde olan, birbirine paralel şekilde çizilmiş farklı kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasında boşluklardan var olan, uzun ve kısa şekilde hazırlanmış siyah çubuklar halinde oluşturulan simgelerdir. Barkodların kullanılmasındaki amaç, verilerin hatasız ve otomatik olarak başka bir ortama aktarılmasıdır. Ürünün stok kodu, referans numarası gibi önemli bilgilere barkod üzerinden ulaşılabilir. Bu bilgiler bilgisayara el yardımıyla da girilebilir. Fakat bu durum sağlıksızdır. Hata yapılma durumu oldukça fazladır. Daha sağlıklı ve güvenilir olması için barkodlar ve barkod okuyucuları kullanılır.


GS1 NUMARASI NEDİR?

GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir.GS1 barkod alma sistemi kapsamında, firmalar, ülkelerindeki GS1 tarafından kuralları yerine getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda, imzalanan tahhütname,  firma yetkililerince imzalanarak onaylanmalıdır.yetkilendirilen resmi kuruluşlarca sunulan GS1 üyelik taahhütnamesini imzalamak ve kuralları yerine getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda, imzalanan tahhütname,  firma yetkililerince imzalanarak onaylanmalıdır.


MSDS NEDİR? MSDS EĞİTİMİ VERİLEBİLİRMİ?
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.

MSDS;
*Ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, parlama, kaynama ve erime noktaları gibi üç temel verileri,
*Toksisite bilgileri,
*Sağlığa yönelik etkiler,
*Olumsuz temas durumunda uygulanması gereken ilk yardım,
*Muhtemel reaksiyonlar,
*Depolama koşulları,
 *Bertaraf yöntemleri,
 *Malzeme ile temas eden kişiler tarafından kullanılacak koruyucu ekipman,
*Yayılmaya karşı tedbirler,
İlgili gönderi ve söz konusu öğenin özellikleri ve bileşimi ile ilgili rehberlik sağlar.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi;

Eğitim Başlığı :
*İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi
*İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımları
*İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Organizasyonları
*Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
*İşletmelerde Karşılaşılan Riskler ve Önlemleri
*Kişisel Koruyucular ve Güvenli Kullanımı
*Kişisel Koruyucuların Doğru, Etkin ve Verimli Kullanımının Sağlanması
*İş Kazaları ve Hukuksal Boyutu
*Meslek Hastalıkları
*İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Önlenmesi
*Uyarı İşaretleri, Barikatlama
*Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler,
*Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
*Ergonomi, Yük Kaldırma Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
*Yangın ve Acil Durum Yönetimi
*Eğitimin Süresi : 2 Gün
*Katılımcılar : Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, İş Güvenliği Mühendisleri, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, firmaların hukuk müşavirleri, Formenler, Tüm çalışanlar.

REACH BELGESİ NEDİR? YILLIK DENETİMİ VAR MI?

REACH belgesi AB mevzuatlarına göre AB ülkelerine ihracat yapacağınız ürünler için firmaların bulunması gereken belgedir.REACH kapsamındaki ürünlerin üreticileri ve ithalatçılar için kayıt ürünlerin kaydı ve yılda bir ton üzerindeki Avrupa pazarına  ithalatlarda ECHA’ya (Avrupa Kimya Ajansı) kayıt zorunluluğu getirilmiştir.
Reach belgesi eğer tonaj değişikliği yoksa yenileme yapılması gereken bir belge değildir.

TSE HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) NEDİR?


Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdigi hizmetlerin yeterliliginin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunlugunu onaylayan belgedir.

TSE HYB BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?


  “6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR “
Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.
•    İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;
Yemek, temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar
•    GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR   
LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.
•    SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR
 Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

COKEY KODU NEDİR?

Cokey numarası, diğer ismiyle cokey kodu, Türk Standartları Enstitüsü kurumunca verilen TSE belgesi alımında istenen evraklardan birisidir. Yüksek hizmet standardı gereği TSE belgesi edinmek ve bu belgenin firmalara kazandıracağı avantajlardan yararlanmak isteyen firmalar, cokey numarasına ihtiyaç duyarlar.
İl Ticaret Müdürlüğünden yetkili bir kişi vergi levhası ile birlikte cokey kodunu alabilir.


GS1 TESCİL BELGESİ YAPIYOR MUYUZ?

GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir.GS1 barkod alma sistemi kapsamında, firmalar, ülkelerindeki GS1 tarafından kuralları yerine getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda, imzalanan tahhütname,  firma yetkililerince imzalanarak onaylanmalıdır.yetkilendirilen resmi kuruluşlarca sunulan GS1 üyelik taahhütnamesini imzalamak ve kuralları yerine getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda, imzalanan tahhütname,  firma yetkililerince imzalanarak onaylanmalıdır.

 
TSEK NEDİR?


Türkiye’de standardı bulunmayan konularda, ürünlerin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve yapılan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilerek firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası işareti kullanılacak ürünlerin; ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü gösteren ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgeye denilir. Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak; inceleme, maktu belge ile muayene ve deney ücretleri tahakkuk ettirilerek ilgili ücret başvuru aşamasında alınan avans ücretinden mahsup edilir. TSEK belgesi almış firmalar, her yıl ocak ayında, bir önceki yıla ait TSEK markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını Enstitü’ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSEK Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye ödemekle yükümlü olacaktır.

EAC BELGESİ NEDİR?

Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliklerine Uygunluk Sertifikalardır.Geçerli olduğu bölgelerde gerekse diğer ülkelerde bir kalite belgesi olması dolayısıyla bir güven unsuru olarak değerlendirilmektedir.


KKD KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ NEDİR?

KKD; bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı çalışanları korunmak için yine çalışanlara verilen; giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir.

YERLİ MALI BELGESİ NEDİR?

Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın Yerli Malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesidir.
Ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

 
IFS NEDİR?

IFS, Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği sertifikasıdır. Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine kadarki tüm süreçler açısından kullanılabilir.
Bazı ülkeler resmi gıda güvenliği politikalarında Ifs Standardını mevzuatlarına dahil etmişlerdir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?
 
Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.
Yatırım teşvik belgesi, gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenir.

KAPASİTE RAPORU NEDİR?


Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

KKVK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?


Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.
Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu kişisel verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder. Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar şekilde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçladığı söylenebilir. Bu amaç kapsamında kişisel verilerin korunması, kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda bu koruma insan onurunun ve kişilik hakkının da bir gereğidir.
50 ve üzeri çalışanınız varsa, firmanızın aktif büyüklügü 25 Milyon’nun üzerindeyse yaptırmanız zorunludur.

BİYOSİDAL RUHSATLANDIRMA NEDİR?

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. ... Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler. Biyosidal ürün ruhsatlandırma yönetmeliğinde belirtildiği gibi ; ürün tipleri birbirinden ayrılmıştır.1 ana grup dezenfektanlar olarak belirlenmiştir.dezenfektan biyosidal ruhsatlandırma işlemlerimiz ; hızlı ve profesyonel ekibimzce sürdürülmektedir. dezenfektan biyosidal ruhsatlandırma kendi içerisinde beş ana gruba ayrılır. bunlardan birincisi ; insan hijyenine yönelik olan biyosidal ürünler ; deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için deriye uygulanan biyosidal ürünlerdir.bunlardan ikincisi dorudan insana veya doğrudan hayvana uygulanmayan biyosidal ürünlerdir.yüzeylerin meteryallerin dezenfekte olmasını sağlamak amacıyle kullanılırlar.

FDA NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan FDA (Food and Drug Administration – İlaç ve Sağlık Dairesi) birçok ürün ile ilgili düzenleme yapmaktadır.
•    Gıdalar,
•    ilaçlar
•    biyolojik ürünler,
•    tıbbi cihazlar,
•    radyasyon yayan elektronik ürünler
•    kozmetik ürünler
•    veteriner ürünleri
•    tütün ürünleri
FDA’nın düzenleme yaptığı ürünler arasındadır. FDA, bu ürünlerin üretimi, onayı, piyasaya sunulması, dağıtımı ve son kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Her ne kadr ABD’de bulunan bir kuruluş olsa da yaptığı çalışmalar, yayınladığı standartlar ve kılavuzlar, dünyanın dört bir yanında referans olarak kabul edilmektedir. Söz konusu ürünlerin ABD piyasasında satılması ve ABD dışından ülkeye sokulması için FDA tarafından takip edilen birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin sahip olması gereken özellikler de yine FDA’nın yayınladığı regülasyonlara göre belirlenmektedir.Gıda ve İlaç Dairesi" olarak ifade edilebilinir.


ECOLABEL NEDİR?

Üreticiler, ithalatçılar ve perakendecilerin ürünleri için belirli kriterlere uygunluk sonucu hak kazanabileceği gönüllü bir çevresel etiket programdır. Bir ürünün yaşam döngüsü, pamuk (tekstil için) veya ahşap (kâğıt ürünleri için) gibi hammaddelerin madenciliği veya yetiştirilmesi ile başlar. Ürün imha edildiğinde veya geri dönüştürüldüğünde imalat, paketleme, dağıtım, kullanım ve son olarak "Yaşam Sonu" aşamasına devam etmektedir.
EU Ecolabel ürün kriterlerini geliştirilirken de ürünün en fazla çevresel etkiye sahip olduğu aşamaya odaklanır ve bu da her ürüne göre farklılık göstermektedir.
Buna ek olarak, ürüne özel geliştirilen kriterler, EU Ecolabel etiketi taşıyan ürünlerin yüksek performansla kaliteli olmasını sağlamaktadır.
Kriterler belli zaman aralıklarında, uzman ve paydaşlar tarafından şeffaf bir şekilde geliştirilmekte ve revize edilmektedir.

SEDEX NEDİR?


 Sedex tedarikçi etik veri alışverişi veri tabanı, tedarik zincirinde etik olarak sürdürülebilir üretim konusunda bilgi alışverişi için dünya çapında bir platformdur.
SEDEX danışmanlığımız iş sağlığı güvenliği, insan kaynakları, çevre yönetimi, kalite süreçlerini ve iş etiği ilkelerini ve bir çok mevzuat kanun yönetmeliği içinde barındıran süreçler silsilesidir. SEDEX pillar 2 ve pillar 4 denetimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Ama bizim danışmanlığımız en kalite olarak SEDEX danışmanlığında firmalarımızı en geniş kapsamda yani pillar 4 e göre hazırlamaktayız.
SEDEX denetimine hazırlanma süresi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. Ama ortalama süre vermek gerekirse en hızlı şekilde 3 ila 8 hafta arasında müşterilerimiz, denetime hazır hale gelmektedirler. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre işlemleri yoğunlaştırıp 1 ay içinde denetime giren firmalarımızda olmaktadır.
SEDEX denetim sonucunda oluşan bir rapordur, belge değildir. Firmanızın karnesi gibi düşünebilirsiniz. Rapor sonucunda majör uygunsuzluklar olmasını hiç kimse istememektedir. SEDEX denetimi için doğru, etkin ve verimli danışmanlık almanız firmanızın lehine bir durumdur. Bu konuda bizler kaliteli ekibimizle işletmelere destek olmaktayız.


SEDEX DENETİMİNİN İŞLETME İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?


*Pazar payında kurumsal bir kimlik
* Rekabetçi firmalara karşı üstünlük kazanmak
*Uluslararası alanda sürdürülebilirlik
*Çalışanların motivasyon artması ve güven duyması
*İş kazalarında azalma
*Kalite alanında lider olma
*Tedarikçi bağlılığını arttırma

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI NEDİR?


Covid-19 nedeniyle Güvenli Turizm Programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımlıyor. Konaklama ve yeme-içme tesisleri ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetlenecek, hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yapılarak bunlara ilişkin raporlar düzenlenecek ve başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderilip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediği denetlenecektir.

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ NEDİR?


Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber olacak olan "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" hazırlanmış olup, Kılavuz, sanayi kuruluşlarının Covid-19 ile mücadelesinde hijyen ve enfeksiyon önlemede rehber olacak niteliktedir.Kılavuz ile beraber tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmakta olup, getirilen tedbirlere uyum sağlayan sanayi kuruluşlarının TSE tarafından yapılacak denetimleri başarı ile tamamlamaları durumunda uluslararası bir kalite belgesi şeklinde "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilecektir.

GOTS BELGESİ NEDİR?


Global Organic Textile Standard, üretim sürecinin her aşamasında sosyal, kimyasal ve çevresel gereksinimleri kapsayan, tekstilde dünyanın önde gelen organik elyaf  standartıdır.
Bu standartın amacı, ham maddenin hasatından, çevresel ve sosyal duyarlılığa dayalığı üretim ve son tüketiciye güvence verebilecek bir etkitleme yapılmasına kadar tekstil ürünlerinin organik durumunu garanti altına alan gereksinimleri Bielemeier
GOTS, en az %70 organik doğal elyaf içeren ürünler için kullanılır. İşleme sürecinden başlayarak en son firmadan firmaya ticaretin son satıcısına kadar bütün üretim aşamaları sertifikalandırılmalıdır.

MARKA TESCİL NEDİR?


Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Bu işaretin yasal olarak korunması haline ise marka tescili adı verilir. Yani, marka tescili işletmeler için avantaj sağlayan önemli bir kavramdır.
Markanızı tescil ettirmeniz, başkalarının onu kullanarak fayda ve kazanç sağlanmasını önler. Yani, marka tescili ile size ait markanın tüm haklarını üzerinize almış olursunuz. Aynı zamanda, markanızı tescil ederek sonrasında lisans verme, miras bırakma ya da devretme hakkına da sahip olursunuz.
Marka tescil süreleri değişken olmakla beraber genellikle 10 yıllıktır. Gereken ek ücretleri ödendikten sonra marka tescil süresi uzatılabilir.


MARKA TESCİLİ NEREDE VE NASIL YAPILIR?


Marka tescili için sizden talep edilen evrakları doğru bir biçimde doldurup eksiksiz hale getirdikten sonra Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak belgelerinizi teslim edebilirsiniz. Başvuruyu dilerseniz bireysel olarak, dilerseniz vekil atayarak gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı uyruklu vatandaşlar için tescil başvurusunu yalnızca vekilleri yapabilir. Türk Patent Enstitüsü’ne başvurular usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
Markanızı tescil ettirmeniz için öncelikle Türk Patent Enstitüsü’nün talep ettiği belgeleri eksiksiz olarak hazırlamanız gerekir. Belgelerinizi enstitüye teslim ettiğiniz andan itibaren başvurunuz kesinlik kazanır ve unvanınız koruma altına alınır. Enstitü, belgelerinizde bir eksik bulursa size 2 aylık ek bir süre tanır. Eğer size tanınan ek süre içerisinde belgelerinizi tamamlamazsanız başvurunuz iptal edilir.
Marka tescil başvurunuz gerektiği şekilde yapılmış ise Türk Patent Enstitüsü esasa uygun inceleme başlatır. Başvurunuzun usule uygun olduğu görülürse, Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Sonraki aşamada üçüncü kişilerin görüş ve itirazları ile yeniden inceleme süreci başlar. İtiraza uğramamış olan başvurulara ait tescil işlemi tamamlanarak sicil kaydı oluşturulur. Son aşamada ise sicil kaydı ile beraber Marka Tescil Belgesi, başvuru sahibine teslim edilerek süreç tamamlanır.
Gerekli Evraklar;
Başvuru sahibi tüzel kişi ise;
•    Faaliyet belgesi
•    Vergi levhası
•    Marka örneği (logo ya da işaret gibi)
•    Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge (banka dekontu)
Başvuru sahibi gerçek kişi ise;
•    T.C kimlik numarası
•    Varsa Vekaletname
•    Marka örneği (logo ya da işaret gibi)
•    Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge (banka dekontu)

MARKA PATENT NEDİR?


Bir buluşa sahip olan kişinin, buluşa konu olan ürünü, belirlenen süre boyunca üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise patent adını taşır. Bir buluşu olan kişiye patent verilmiş ise, bu buluşun sahibinin izni dışında başka kimselerce bu buluş hakkında üretim yapılması, buluşun kullanılması ya da buluşa konu olan ürünün satışının gerçekleştirilmesi patent süresi boyunca yasaktır. Yani patenti olan bir buluş, patent süresi boyunca onu bulanın mülkiyeti altına girer.
Bir buluşu birden fazla kişi birlikte gerçekleştirmiş ise, patent isteme hakkı her bir kişi için eşittir. Ancak kişiler kendi aralarında farklı şekilde kararlaştırabilirler. Aynı buluş birbirinden farklı kişilerce aynı zamana denk gelecek şekilde gerçekleştirilmiş ise, patent isteme hakkı daha önce başvuru yapan ya da rüçhan hakkı olan kişiye ait olur. Patent almak için başvuruyu ilk yapan kişi, aksi bir durum gelişmediği müddetçe patent isteme hakkına sahiptir.

Patent Nasıl Alınır?

Patent başvurusunda ilk ve en önemli aşama buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunması ve patent araştırması yapmasıdır. Eğer buluş fayda sağlıyor ve kendini diğerlerinden ayırıyor ise, başvurunun onay alma ihtimali artar.
”Patent nasıl alınır?” sorusunun cevabını aşağıda adım adım bulabilirsiniz.
•    Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır.
•    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.
•    Araştırma raporu yayınlanır.
•    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.
•    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.
Başvuru aşamasında patent hakkına aday olan buluşun hangi kapsama bağlı olarak koruma altına alınacağına karar verilir. Mesela, sadece ülkemizi kapsayacak şekilde koruma talebi mi olacak yoksa uluslararası geçerliliğe sahip bir patent hakkı mı olacak, bu belirlenmelidir. Eğer Türkiye’yi kapsayacak bir patent hakkı talep ediliyor ise, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılıyor iken; Avrupa’yı kapsayacak şekilde patent hakkı talep ediliyor ise Avrupa Patent Ofisi’ne başvurulur.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusunu gerçekleştirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ve başvuru için ödenen ücretin dekontu teslim edilir. Ancak başvuru dilekçesi hazırlığı oldukça titiz olmalıdır. Peki, patent başvurusunda hangi bölümler yer almalıdır?
•    Buluşun özeti: Başlangıç için mevcut buluşunuzun konusu ve üzerinde gerçekleştirdiğiniz gelişmeler hakkında kısa bir özete yer verin.
•    Tarifname: Buluşunuza ait en detaylı kısımdır. Tüm ayrıntılara burada yer verebilirsiniz. Buluşunuza benzer bir buluş mevcut ise, sizin buluşunuzun onlardan farkı nedir, bunlara değinebilirsiniz. Diğerlerine göre avantajlı yanlarını, buluşun nelere çözüm oluşturabileceğini, teknolojik alanda sunacağı yenilikleri yazılı bir şekilde ve ayrıntısıyla anlatabilirsiniz. Tarifnamenin uzman biri tarafından hazırlanması olası olumsuzlukların önüne geçecektir.
•    Teknik resim: Buluşunuzun siyah – beyaz taslak resimleri, parça detayları, eğer mevcut ise buluşunuza ait parçaların adları ve teknik resim üzerinde numaralanmış halinden oluşur.
•    İşlemler: Bu kısımda buluşunuzun koruma altında olmasını istediğiniz kısımlarını tane tane açıklamalısınız. Tam olarak nelerin kopyalanmasını istemiyorsunuz gibi detaylar içeren bu alan, başvurunuz için oldukça önemli bir kısımdır. Bu kısım sayesinde buluşunuzla alakalı nelerin taklit edilmemesini istediğinizi açıkça belirtmiş olursunuz.
•    Evraklar: Resmi kurumların patent başvurusunda gerekli gördüğü diğer tüm evraklardır. Dilekçenizin yanında bulunması gereken başvuran firma ya da kişiye ait bilgiler, buluş sahibinin bilgileri ve vekaletname gibi bilgileri içeren evraklardır.

EPA KAYDI VE EPA BELGESİ NEDİR?

EPA, İngilizce tam adı ile United States Environmental Protection Agency olarak adlandırılır. EPA (Çevre Koruma Ajansı) hükümet ve Kongre kabulü gören yasa ve yönetmeler çerçevesinde insan sağlığı ve çevre korumalarını sürdüren bir devlet kurumudur.  İnsan sağlığı ve çevre korumalarını sürdüren Çevre Koruma Ajansları farklı dönemlerde gündem ile ilgili çevre sorunları konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 2 Kasım 1970 tarihinde çalışmalarını başlattı. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre EPA başkanı ABD Başkanı tarafından atanmaktadır. Güncel olarak kurumda yaklaşık 18.000 tam zamanlı personel hizmet vermekte. Benzer şekilde ülkemizde EPA (Çevre Koruma Ajansı) 1993 yılında kuruldu. Ancak bu kurum ülkemizde bağımsızdır. Ülkemizde EPA (Çevre Koruma Ajansı)’nın yükümlülükleri şu şekildedir:

•    Çevre Ruhsatı/lisansı
•    Uygulama – Lisans ve Yetkili Merci
•    Çevre Şartlarının İzlenmesi
•    İçme suyu
•    Kimyasal maddeler ve tehlikeli maddeler
•    Emisyon ticareti,
•    Çevresel Sorumluluk Direktifleri
•    Çevre Araştırmaları Koordinesi
•    Çevreyle ilgili rapor hazırlığı
•    EPA ile koordinasyon
•    Dosyaların tanzimi
•    Hizmetlerin tamamlanmasının takibi
•    Ve lisans süreçleri

Mevzuatlar kapsamında belirtilen EPA lisans sahiplerini kapsayan hizmet kategorileri şu şekildedir:

•    Enerji üretimi,
•    Metallerin üretim ve işletilmesi,
•    Mineral sanayisi,
•    Kimya sanayisi,
•    Atık ve atık su yönetimi,
•    Kağıt, ahşap üretim işlenmesi,
•    Hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği,
•    Dezenfekte ve öldürücü ürünlerler.


EPA Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1-İngilizce artworkler
2-Görseller
3-MSDS
4-EPA Başvuru formu

E-MARK BELGESİ NEDİR?


Uygulamada E-Mark ve e-Mark olarak tanımlanan belgelendirme sistemleri aslında birbirinden farklı değildir. Bunlardan E-Mark belgelendirmesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun çıkardığı yasal düzenlemelere dayanırken, e-Mark belgelendirmesi, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan direktiflere dayanmaktadır.
Aslında her iki uygulamanın da temelinde, motorlu araçların sistem, parça, aksam ve ayrı teknik bileşenlerinin, ilgili yasal düzenleme esaslarına uygun olup olmadığı yatmaktadır. Kısaca her iki belgelendirme sistemi de benzer nitelikler göstermektedir ve aynı anlam ve yaklaşıma sahiptir.  Avrupa Birliği ülkelerinde motorlu araç sistem, parça, aksam ve ayrı teknik bileşenlerini piyasaya sunmak için, e-Mark Belgesi almak zorunludur. E-Mark Belgesi alınması zorunlu değildir. Bu belge sayesinde üretici firmalar, yukarıda sayılan türden ürünlerinin, trafik güvenliği ve çevre koruma koşulları bakımından temel gereklilikleri karşıladığını kanıtlamış olmaktadır.  Ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 661/2009/EU sayılı direktifi esas almaktadır. Bu direktif, motorlu taşıtların genel güvenliği, römork ve sistemleri ve ayrı ayrı teknik bileşenleri için tip onayı gerekliliklerini açıklamaktadır. Ülkemizde yayınlanan söz konusu yönetmelik de aynı şekilde, motorlu araçların üretilmesi ve kullanılması sırasında karayollarına ve trafik güvenliğine uygun olmasını ve insan sağlığını ve doğal çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Yönetmelik, motorlu araçlar ve bunların römorkları için üretilen parça, aksam, sistem ve ayrı teknik bileşenlerin güvenliği için tip onayı koşullarını düzenlemektedir.  e-Mark işaretli ürünler Avrupa Birliği ülkelerinde sınırsız erişim hakkına sahiptir ve fazladan test, değerlendirme veya diğer uygunluk işaretleri olmadan bu ürünler tüketicilere sunulabilir. Bunun yanı sıra bir e-Mark işareti, Avrupa Birliği uygunluk gerekliliklerini modellediği için, Avrupa dışında diğer ülkelerde de geçerli kabul edilmektedir.  Küresel boyutta uyumlaştırılmış gereksinimlere duyulan istek, Avrupa’da iki farklı düzenlemenin gelişmesine neden olmuştur. Bunlardan ilki, tüm Avrupa Birliği ülkeleri için ortak bir düzenlemeye sahip olma hedefi ile Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Avrupa Birliği direktiflerine göre değerlendirilen ve onaylanan araçlar, küçük “e” harfi ile işaretlenmiştir. Diğeri ise Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından oluşturulmuştur. Ancak bu düzenleme küresel olarak uygulanabilir olma özelliğine sahiptir. Birleşmiş Milletler yasal düzenlemelerine göre belgelendirilen araçlar büyük harf “E” ile işaretlenmiştir.  Üretici firmalar bu nedenle yıllar boyunca, bu iki düzenleme arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Bazı durumlarda üreticilerin her iki belgeye de sahip olmaları aranmıştır. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, kendi düzenlemelerini Birleşmiş Milletler düzenlemelerine uyararak araç onaylarını basitleştirmiştir.  Bu arada tip onayı yönetmeliğinde yer alan taşıt veya traktör tanımlarına uymayan diğer tüm makinalar CE işaretli Yeni Yaklaşım direktiflerine uymak zorundadır. Bu makinaların arasında tarım ekipmanları, inşaat makinaları, forklift araçları ve hafriyat araçları bulunmaktadır.


 


 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Sık Sorulan Sorular

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?