0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi, 6948 sayılı kanun ile belirli özellikleri taşıyan sanayi işletmecilerinin alması gereken bir belgedir. Bu işletmeciler / sanayiciler, belgeyi almak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kontrol edilen sanayi siciline kayıt yaptırmak zorundadır.
9593 sayılı ve 24 Nisan 1957 tarihli Resmi Gazete’de 6948 kanun numarası ile yayınlanan Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayicilerin tanımı şu şekilde yapılmıştır:  “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.”
Yine aynı kanunda, “Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler”in de bu tanıma girdiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, sanayi işletmesi statüsüne sahip olan her işletmenin Sanayi Sicil Belgesi alması kanuni bir zorunluluk haline getirilmiştir.
Belgenin geçerlilik süresi 2 yıldır ve bu sürenin sonunda belgenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından vize ettirilmesi gerekmektedir. Bunun için de belirli kurallara uyulması gerekmektedir:
•    Vize işlemi sadece elektornik ortamda yapılmakta olup belgenin düzenli olarak (her 2 yılda bir) vize ettirilmesi gerekmektedir.
•    Vize ettirilen Sanayi Sicil Belgesi’ndeki bilgiler güncel olmalıdır. Bu bilgiler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından işletmenin son yılına ait işletme cetvelindeki bilgiler ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.
•    Vize işlemlerini gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, gerek gördüğü durumlarda işletmelerden ilave evrak, bilgi ve doküman talep edebilir.
Vize işlemini gerçekleştirmeyen sanayiciler için belirlenmiş bir cezai yaptırım bulunmamaktadır. Fakat süresi içerisinde vize ettirilmeyen belgeler, kanunen geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, ilgili işletmeler, Sanayi Sicil Belgesi sayesinde kazandığı bazı haklardan ve avantajlardan faydalanamayacaktır.

Sanayi Sicil Belgesi’nin Sağladığı Avantajlar
Belge sahibi işletmelerin sahip olduğu en önemli avantajları şöyle sıralayabiliriz:
•    Düşük elektrik faturaları; Sanayi Sicil Belgesi bulunan işletmeler, sanayi abonesi tarifesi üzerinden elektrik faturası ödeyebilmektedir. Bu durumda, %20’lik bir fiyat avantajı sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra belge sahibi işletmelerin elektrik faturalarında %2’lik TRT payı hesaplanmamaktadır. Bu indirimler için işletmecilerin Sanayi Sicil Belgesi ile beraber bulundukları ildeki elektrik idarelerine başvuru yapması gerekmektedir.
•    KDV’den muaf olma avantajı; Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olan işletmelere, yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası uygulanmaktadır. Bu istisna 30988 ve 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile  31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
•    Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi’ne sahip olmanın bir ön koşuludur. Yerli Malı Belgesi de işletmelere kamu ihalelerinde %15 oranında fiyat avantajı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Sanayi Sicil Belgesi bu fiyat avantajı için de en önemli evraklardan biridir.
•    Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kuruluşların verdiği desteklerden ve teşvikleren yararlanabilmektedir.
Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?
Belge sahibi olmak işletmeler aşağıdaki dokümanlar ile birlikte Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır;
•    Sanayi Sicil Beyannamesi
•    Yıllık İşletme Cetveli
•    Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş fotokopileri; eğer işletme unvanında bir değişiklik yapılmışsa bu değişikliğe ait gazete fotokopileri de ibraz edilmelidir.
•    Kapasite Raporu; raporun geçerlilik süresi devam ediyor olmalıdır.
•    Kira sözleşmesi; iş yerinin yanı sıra kiralık makine ve teçhizat kulllanımı söz konusu ise bunların da kira sözleşmeleri sunulmalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık Hizmeti
Kanunen sanayici statüsünde bulunan her işletme için Sanayi Sicil Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Belge sahibi olmak isteyen işletmeler bu süreçte bir danışmanlık firmasından destek alarak süreci hızlandırabilir. Böylelikle, hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiği, belgelerin geçerliliği, nereye ve nasıl başvuru yapılacağı gibi konularda yaşanılacak sorunların önüne geçilecektir.
İşletmelerin Sanayi Sicil Belgesi aldıktan sonra da belirli yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. İlgili danışmanlık firması bu konularda da işletmelere destek olmakta ve olası cezai müeyyidelerin önüne geçilmesini sağlamaktadır. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL