Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Pelet Yakıt Belgelendirme

Pelet yakıt belgelendirme sürecinde bir uzmanın desteğine mi ihtiyacınız var? Öyleyse firmanız için en doğru adımları titizlikle planlayıp uygulayacak olan deneyimli ekibimizle tanışabilir, bu alana yönelik ihtiyaçlarınızı etkin bir biçimde karşılayabilirsiniz. Türkiye Pelet İhracatı Belgeleri hakkındaki tüm bilgilere sayfamızdan ulaşabilir, ihracat işlemlerinizi en kolay nasıl halledebileceğinizi firmamızdan öğrenebilirsiniz.

Pelet üreten firma ülkemizde çok fazla Aşan Danışmanlık olarak Pelet Yakıtları ile alakalı üretici firmaların yanındayız. İhracatınız için bize sitemizdeki whatsapp numaramızdan ulaşabilir, destek alabilirsiniz.

Pelet Yakıt Belgelendirme Ne İşe Yarar?

Eğer Pelet yakıt imâlâtı yapıyorsanız, ürünlerinizi ülke dışına ulaştırabilmek için bu belgeye ihtiyacınız var demektir. İhracat sürecinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için belgelerinizin tam, eksiksiz ve hatasız olması lâzımdır.

İşte bu sürece bütünüyle hâkim olan danışmanlarımız, ihtiyaç duyulan belgelerin temin edilmesi noktasında nitelikli bir hizmet sunmaktadır.
Sıkıştırılan organik maddeler, tarımsal atıklar, gıda ve enerji ürün atıkları ile elde edilen bioyakıt ürünü peletler sizin de ürün portföyünüze dâhil ise, yurt dışı pazarına açılmak için gerekli olan belgeye firmamız vasıtasıyla sahip olabilirsiniz.

Kömür ve petrolün meydana getirdiği sorunlara alternatif bir çözüm olan pelet üretimini yaygınlaştırmak; bu alandaki faaliyetlerinizi sorunsuz sürdürmek adına, Pelet Yakıt Belgelendirme firması olarak bize başvurabilirsiniz.

Böylece gereksinim duyduğunuz belgeye kavuşarak hem müşteri ağınızı ve satış hacminizi büyütebilir, hem de pelet yakıt kullanımının avantajlarından daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin; sürdürülebilir yaşamı destekleme, ülke ekonomisine katkıda bulunma, elektrik enerjisi üretimine destek verme, ağaç kesimine ve fosil yakıt ithalatına duyulan ihtiyacı, dışa bağımlılığı azaltma bunlardan bazılarıdır.

Aşan Danışmanlık olarak Türkiye’de sizlerin hizmetindeyiz. Ülkemizdeki imalathanelerin ihtiyacı olacağı tüm belgeleri sağlayabilmek adına sizlerin yanındayız. ISO belgeleri ve diğer belgeler için uzman danışmanları bulunan firmamıza ulaşabilirsiniz.

Siz de; pelet yakıt üretim ve ihracatının hem firmanız, hem de toplum için sağladığı bu yararları, bize başvurarak Pelet Yakıt Belgelendirme hizmeti ile elde edebilirsiniz. Böylelikle bir yandan firmanızın kârlılığına kârlılık katarken, diğer taraftan da enerji krizinin, çevre kirliliğinin ve küresel ısınmanın engellenmesine önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak belgelendirme hizmetleri için Aşan Danışmanlık’a ulaşın. Bilgilendirici içeriklere sitemizden hemen ulaşın.
Ülkemizin pelet üreticilerine gereken desteği sağlayan ve belgelerinin eksiksiz tamamlanmasına imkân tanıyan firmamızı hemen arayarak, siz de bu hizmetlerden yararlanan şanslı firmalar arasına dâhil olabilirsiniz.

Pelet üreten firmaların ihracat yapabilmesi için belirli sertifikalara sahip olması gerekmektedir. CE Belgesi, Pelet Yakıt Belgesi, Hijyen Belgesi vb gibi sertifikaların yanı sıra kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi birtakım ISO belgeleri de pelet ihracatı için gereklidir. Pelet üretimi yapan firmalar Marka Tescil Belgesi de almalı; ayrıca üretilen pelete ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu yani MSDS raporu hazırlamalıdır. Bu belgeler, pelet ihracatı yapmak isteyen firmalardan üretim, satış, ihracat, nakliye, depolama vb gibi aşamalarda talep edilmektedir. Pelet yakıt belgelendirme işlemlerini tamamlayan firmaların ihracat süreci çok daha kolay ve hızlı gerçekleşmektedir. Aşan Danışmanlık, pelet ihracatı için gereken tüm belgelerin alınmasında firmalara kaliteli ve güvenli danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Pelet Nedir?


Bir biyoyakıt türü olan pelet, sıkıştırılmış organik maddeler veya biyokütlelerden elde edilmektedir. Gıda atıklarından, tarımsal kalıntılardan, enerji ürünlerinden ve işlenmemiş kerestelerden vs üretilebilmektedir. En yaygın pelet türü odun peletleri olup genellikle sıkıştırılmış talaştan veya kereste öğütme, ahşap ürünleri ve mobilya imalatı sonrası oluşan endüstriyel atıklardan yapılmaktadır. Ayrıca, meyve salkımları, hurma çekirdeği kabukları, hindistancevizi kabukları ve ağaçlandırma işlemleri sırasında atılan ağaç dalları da yine pelet üretimi kullanılmaktadır.

Peletler tüm dünyada konut, iş yeri ve sanayi tesisleri gibi alanlarda ısıtma amacıyla kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra endüstriyel prosesler ve enerji üretiminde de yine peletlerden faydalanılmaktadır. Fosil yakıtlara göre daha ucuz olması ve çevresel emisyonlarının çok düşük olması sebebiyle günümüzde birçok alanda pelet yakıtı tercih edilmektedir. Pelet talebini karşılamak için birçok kamu ve özel sektör kuruluşu da pelet üretimi yapmakta ve ürettikleri pelet ürünlerini yurt dışına satmaktadır. Bu sürecin hızlı, kolay ve en önemlisi de regülasyonlara uygun şekilde gerçekleşebilmesi için firmalardan birtakım resmi dokümanlar talep edilmektedir. Pelet CE Belgesi, ISO Belgesi, Pelet Yakıt Belgesi, Hijyen Belgesi, Marka Tescil Sertifikası, MSDS Raporu vb gibi belgeler olmadan pelet ihracatına izin verilmemektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Peletlerin Özellikleri

Pelet ihracatı yapacak firmaların ürünlerinin kalite özelliklerini “TS EN ISO 17255-2 - Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşarp peletler” standardına göre doğrulamaları gerekmektedir. Bu standart, endüstriyel olmayan ve endüstriyel kullanım için derecelendirilmiş odun peletlerinin yakıt kalite sınıflarını ve özelliklerini belirlemektedir. Üretici firmaların Türk Standartları Enstitüsü veya diğer akredite belgelendirme kuruluşlarından pelet muayene ve deney raporu almaları gerekmektedir. Bu incelemede peletin kullanım amacı, özellikle sınıfı, kaynak ve kökeni vs analiz edilmektedir. Raporda peletin çapı ve uzunluğu, nem değeri, katkı maddeleri, mekanik dayanıklılığı vb gibi parametreler yer almaktadır. Pelet ihracatı için gerekli olan bu raporun nasıl alınacağına ilişkin detaylı bilgiye Aşan Danışmanlık üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Pelet İhracatı için Gerekli Belgeler


Pelet üreten firmaların ürünleri ihraç edebilmeleri için alması gereken belgeleri şöyle özetleyebiliriz:

CE Belgesi: Ürünün ilgili yönetmeliklere göre uygun şekilde üretildiğini; minimum çevre, sağlık ve güvenlik kriterlerini karşıladığını doğrulamaktadır.

ISO Belgeleri: TS EN ISO 17255-2 başta olmak üzere peletin türüne göre diğer ISO belgeleri ihracat sürecinde firmalardan istenebilmektedir. Kuruluşların kalite, sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda ISO Belgesi alması gerekmektedir.

Pelet Yakıt Belgesi: European Pellet Council (EPC - Avrupa Pelet Konseyi) tarafından odun peletlerinin kalitesini test etmek ve doğrulamak amacıyla geliştirilen program çerçevesinde peletin tüm tedarik zinciri analiz edilmektedir. Pelet ihracatı için Pelet Yakıt Belgesi alan kuruluşlar ihracatta rakiplerine karşı avantaj sağlamakta ve ihracar prosedürlerinde kolaylık elde etmektedir.

MSDS Belgesi:
İhraç edilecek pelet ürünlerinin içeriğini detaylı bir şekilde açıklamakta ve bu ürünlerle ilgili taşıma, ambalajlama, elleçleme, nakliye, kullanım, bertaraf vb gibi prosedürlere ilişkin güvenlik bilgileri içermektedir. Ayrıca, peletlerin neden olabileceği potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri belirtmektedir.

Pelet İhracatı için Gerekli Belgeler

Marka Tescil Belgesi: Pelet ihracatı yapan firmalar, markalarını hukuki olarak koruma altına almak için Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla marka tescili yaptırmalıdır. Bu süreçle ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz.

Pelet Yakıt Belgelendirme Nasıl Yapılır?


Pelet üretimi gerçekleştiren
ve ihracat yapmayı arzu eden tüm firmalara sunduğumuz profesyonel destek, sürecin A’dan Z’ye her aşamasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda firmamızın izlediği yol, genel olarak şu adımlardan oluşmaktadır:

1.    Önce işletmeniz, ürünleriniz ve ihracat yapacağınız ülkenin ithalat prosedürleriyle ilgili bilgi ediniyor; araştırma, değerlendirme ve analiz ile ön hazırlık aşamasını tamamlıyoruz.
2.     Bunun ardından, Pelet Yakıt Belgelendirme için hangi koşulları sağlamanız ve hangi belgeleri iletmeniz gerektiğini size aktarıyor, bu şartları yerine getirmeniz ve evrakları hazırlamanız noktasında yardımcı oluyoruz. (Örneğin; Hijyen Belgesi, EN PLUS Belgesi, ISO belgeleri, CE Belgesi, MSDS Raporu vb.)
3.    Bu alanda yetkilendirilmiş ve akredite olmuş bir firma olarak üretim tesislerinizde yerinde denetlemeler gerçekleştiriyor, numuneler alıyor ve laboratuvarlara göndererek ilgili testleri eksiksiz uyguluyoruz.
4.    Muayene sonuçlandıktan sonra denetim raporunu hazırlıyoruz.
5.    Süreci tüm detaylarına dikkat ederek dikkat ve özenle yönetiyor, firmanızın ihtiyaç duyduğu bu belgeyi herhangi bir zorluk çekmeden ve zaman kaybı yaşamadan edinmenizi sağlıyoruz. Bunu yaparken gümrük mevzuatları başta olmak üzere size hitap eden tüm yasal prosedürleri, izinleri, gereklilikleri dikkate alıyor, sorunsuz ihracat faaliyeti için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri bir araya getiriyoruz.
6.    Rapor olumlu olduğu takdirde bunu Avrupa Pelet Konseyi’yle paylaşıyor ve ENplus ID´si oluşturarak sertifikasyon sürecini firmanız adına tamamlıyoruz.

Siz de; Pelet Yakıt Belgesi almak için bizimle iletişime geçebilir, daha ayrıntılı bilgi ve size özel uygun bir fiyat teklifi alabilirsiniz.

Pelet yakıtların ihracatı için uluslararası arenada bilinen, tanınan ve kabul gören bir güvenilirlik belgesine ihtiyacınız varsa, ürünlerinizin kalitesini ve standartlara uygunluğunu, firmamız sayesinde tescil ettirebilirsiniz. Bu sayede tesisinizin imâl ettiği ürünleri Avrupa’ya kolaylıkla ihraç ederek, firmanızın tercih edilme oranını ve satış hacmini katbekat artırabilirsiniz.

Daha fazlası için Aşan Danışmanlık INSTAGRAM hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp