0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

OYUNCAK İÇİN CE BELGESİ

Oyuncak CE Belgesi
CE Belgesi Nedir?
Bazı kimyasalların insan sağlığı ile ilgili belirli standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin öğrenmek istediği konulardan biridir. CE işareti düzenlemesi de bu veya buna benzer hedefler kapsamında yapılan bir düzenlemedir. CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün; insan sağlığı, insan güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir.
Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen ürünlerin denetiminde rol alan bir düzenlemedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse bu ürüne CE işareti üretici tarafından yerleştirilebilir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise bu ürüne CE işareti yerleştirmek için üretici yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır.
Üreticinin yaptığı başvuru ile yapılan test veya incelemeler sonucunda söz konusu ürünün CE İşareti almaya yönelik şartları karşıladığı değerlendirilirse, yetkili kuruluş tarafından bir belge verilir. Bu belgeye CE Belgesi denir. CE işaretini; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır ancak konu ile ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. CE İşareti, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi veya pasaportu olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunun bir göstergesi değildir.
Ürünlere CE İşareti’nin Yerleştirilmesi
Bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici ürününe CE İşareti’ni kendisi yerleştirebilir, yani bu ürün için söz konusu işaret yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise CE işareti yerleştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle;
•    Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici, bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunu kendisi belirtebilir. Bu durumda üreticinin bir belgelendirme kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur. Burada önemli olan; üreticinin sahte ya da yasa dışı bir uygulamada bulunmaması ve bulunursa da bir yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğunun farkında olmasıdır. Yani bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü ve markayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ürün grubunda ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da tanınan bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti yerleştirilmesine izin verebilir. Bu kapsamda, riskli ürün grubunda olan bir ürününe CE İşareti yerleştirmek isteyen bir üreticiye düşen görev yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurarak kendisinden istenen gereklilikleri yerine getirmektir. Daha sonra ise ürününün CE işaretini taşımaya uygun olduğunu gösteren CE Belgesi’ni almak ve bu işareti ürününe yerleştirmektir.
Oyuncaklarda CE Belgesi
Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden biri EN 71 Standardı’dır. Avrupa Standartları’ndan (European Norms - EN) biri olan EN 71 Standardı, oyuncaklar için güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir. Avrupa Birliği (AB) içinde satılan tüm oyuncakların bu standarda uygunluğunun sağlanması yasal bir gerekliliktir. Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden bir diğeri ise CE İşareti düzenlemesidir. Oyuncak üreten firma, ürettiği oyuncaklarda CE işareti bulundurabilmek için yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı ve gerekli test ile incelemelerin yapılmasını sağlamalıdır.
Yapılan test ve incelemeler sonucunda söz konusu firmanın ürettiği oyuncaklar CE İşareti ile ilgili gereklilikleri karşılıyorsa, üretici firma ürünlerine CE işareti iliştirebilir. Bu işaret üretici firmaların, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından oluşturulmuş standartlarda ürün sunduğunu göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir. CE İşareti ile ilgili olarak üreticinin sorumlulukları aşağıda maddeler ile açıklanabilir;
•    Oyuncağın öngörülebilir ve normal kullanım süresi boyunca temel güvenlik gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmak,
•    Üretilen oyuncaklar için güvenlik testlerini yaptırmak,
•    Teknik dosya ve belge hazırlamak ve bunları 10 yıl süreyle saklamak,
•    Oyuncak üzerinde ya da ambalaj üzerinde teknik bilgilere yer vermek,
•    Oyuncaklar için yapılan şikâyetleri araştırmak ve kaydetmek,
•    Uyumlu olmayan oyuncakları uyumlu hale getirmek ve kayıt tutmak,
•    Tedarik zinciri ve diğer ekonomik ortaklardan CE Belgesi talep etmek,
•    AT (Avrupa Topluluğu) Uygunluk Beyanı’nı hazırlamak,
•    CE işaretini oyuncağa ya da uygun bir yere uygun şekilde iliştirmek/yerleştirmek.
Focus Keywords: CE İşareti, CE Belgesi, oyuncaklarda CE işareti.
Meta Açıklaması: Bu yazı; Oyuncak CE Belgesi ve CE İşareti ile ilgili olarak özellikle ihracatçıları ilgilendiren bilgiler vermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL