Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Oyuncak İçin CE Belgesi

Üreticileri yakından ilgilendiren CE belgesi danışmanlığı için firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Sektöre göre gereken prosedürler ve ayrıcalıklar sizi bekliyor. Oyuncak için CE Belgesi tüketicinin üründen kaynaklanan sorunları yok etmesine odaklanan bir kalite standart uygulamasıdır. Üretim süreci ve Avrupa’ya dağıtım aşamaları bakımından gereken prosedürlere uygun bir imalat firması anlamına gelir. Belgenin varlığı ardından alacağınız getiriler epey fazla olduğu için oyuncak ithalatı konusunda önünüzü açıyoruz.

Aşan Danışanlığı arayarak veya Instagram hesabından en uygun teklifleir alabilirsiniz.

Oyuncaklara Özel CE Belgelendirme Nedir?

Oyuncaklar üretim aşamasında belirli standartlar takip edilerek üretilir. Bu standartların neler olduğu konusunda kalite belge danışmanlık firmamız gereken yönlendirmeleri sağlayacaktır. CE işaretinin kullanımıyla kazanacaklarınıza dair oyuncaklar da dahil birçok alanda önemli bir güvence almış olursunuz. CE Belgesi olan ürünler, çevreye, ortamda bulunan diğer ürünlere zarar vermeyeceğini garanti eder. İhracat açısından da Avrupa kapıları ancak bu belge ile açılacaktır. Dolayısıyla oyuncak sektöründe olanlara etkili yönlendirme yapıyor ve belgeyi almak için gereken dosyalar konusunda destek veriyoruz.

Oyuncak Güvenliği Yönergesi Önemi

Oyuncaklara özel CE Belgesi’ni Oyuncak Güvenliği Yönergesi kapsamında hazırlıyoruz. Yönerge içerisinde temel güvenlik gereksinimleri yer alıyor. Oyuncak imalatı yapan firmanızı bu konuda denetleyici çalışmalar sunmaktayız. Uygunluk gereksinimlerinin temel alındığı yönerge sayesinde tüm testleri neye göre değerlendirmek gerektiği de belirlenmiş oluyor.  
İş ortağı mantığı ile çalışan ekibimiz, ön görüşmeler ardından en az maliyetle nasıl bir süreç olduğuna dair size gerekli detayları aktaracaktır. Oyuncak için CE Belgesi alacağınızda firmanızı zorlamayacak, fakat en uygun maliyetle optimize edecek neticeler önceliğimizdir.

Bazı kimyasalların insan sağlığı ile ilgili belirli standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin öğrenmek istediği konulardan biridir. CE işareti düzenlemesi de bu veya buna benzer hedefler kapsamında yapılan bir düzenlemedir. CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün; insan sağlığı, insan güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir. Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen ürünlerin denetiminde rol alan bir düzenlemedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse bu ürüne CE işareti üretici tarafından yerleştirilebilir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise bu ürüne CE işareti yerleştirmek için üretici yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır.

Üreticinin yaptığı başvuru ile yapılan test veya incelemeler sonucunda söz konusu ürünün CE İşareti almaya yönelik şartları karşıladığı değerlendirilirse, yetkili kuruluş tarafından bir belge verilir. Bu belgeye CE Belgesi denir. CE işaretini; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır ancak konu ile ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. CE İşareti, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi veya pasaportu olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunun bir göstergesi değildir.

Ürünlere CE İşareti’nin Yerleştirilmesi

Bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici ürününe CE İşareti’ni kendisi yerleştirebilir, yani bu ürün için söz konusu işaret yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise CE işareti yerleştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle;

•    Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici, bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunu kendisi belirtebilir. Bu durumda üreticinin bir belgelendirme kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur. Burada önemli olan; üreticinin sahte ya da yasa dışı bir uygulamada bulunmaması ve bulunursa da bir yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğunun farkında olmasıdır. Yani bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü ve markayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ürün grubunda ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da tanınan bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti yerleştirilmesine izin verebilir. Bu kapsamda, riskli ürün grubunda olan bir ürününe CE İşareti yerleştirmek isteyen bir üreticiye düşen görev yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurarak kendisinden istenen gereklilikleri yerine getirmektir. Daha sonra ise ürününün CE işaretini taşımaya uygun olduğunu gösteren CE Belgesi’ni almak ve bu işareti ürününe yerleştirmektir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği şu bölümlerden oluşur:

* Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
* Oyuncak (Güvenlik) Yönetmeliği
* Mekanik ve Fiziksel Tehlikeler
* Yanıcılık
* Toksitite

Aşan Danışmanlık alanında uzman kadrosu ile sizlere ulaşmakta ve üreticiler için en uygun teklifler ile belgeleri sunar.

CE TEKNİK DOSYA


CE İşareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapılmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifinde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, otomatik olmayan tartı direktifinde tasarım dokümanı, basit basınçlı kapsar direktifinde tasarım ve üretim dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bu isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

CE Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosyanın birinci bölümünde şunlar yer alır;

* Üretici adı, adresi ve ürünün belirlenmesi
* Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler
* Ürün tanımı
* Ürün kullanma talimatı (varsa)
* Ürün ayrıntılı planı (varsa)

Teknik Dosyanın ikinci Bölümünde şunlar yer alır;

* Test Raporları
* Ürünlerin ve işlevlerinin planları
* Tanımları
* Uygulanan Standartlar

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir. Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkilerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Diğer ticari markalar gibi, Oyuncaklara CE Belgesi, CE işareti de sahtecilik riskine maruz kalmaktadır. En iyi bilinenlerden biri CE-Çin İhracat işaretidir. Aslında, bu markaların grafik tasarımları çok az farklılık göstermektedir ve tüketici ürünlerin % 90´ında karıştırmaktadır. Cezalar hem hukuki hem de cezai açıdan çok ağırdır.

Ürünlerinde sahte CE işareti kullanan üreticiler aşağıdaki  cezalara maruz kalırlar:

• 1.000 - 6.000 Euro arasında para cezası ödenmesi
• Zarar gören kişi herhangi bir zarar için ceza davası açabilir (5 yıla kadar talep edilebilir).

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak Oyuncak CE Belgesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Oyuncaklarda CE Belgesi


Oyuncaklarda CE Belgesi


Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden biri EN 71 Standardı’dır. Avrupa Standartları’ndan (European Norms - EN) biri olan EN 71 Standardı, oyuncaklar için güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir. Avrupa Birliği (AB) içinde satılan tüm oyuncakların bu standarda uygunluğunun sağlanması yasal bir gerekliliktir. Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden bir diğeri ise CE İşareti düzenlemesidir. Oyuncak üreten firma, ürettiği oyuncaklarda CE işareti bulundurabilmek için yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı ve gerekli test ile incelemelerin yapılmasını sağlamalıdır.

Yapılan test ve incelemeler sonucunda söz konusu firmanın ürettiği oyuncaklar CE İşareti ile ilgili gereklilikleri karşılıyorsa, üretici firma ürünlerine CE işareti iliştirebilir. Bu işaret üretici firmaların, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından oluşturulmuş standartlarda ürün sunduğunu göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir.

CE İşareti ile ilgili olarak üreticinin sorumlulukları aşağıda maddeler ile açıklanabilir;

•    Oyuncağın öngörülebilir ve normal kullanım süresi boyunca temel güvenlik gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmak,
•    Üretilen oyuncaklar için güvenlik testlerini yaptırmak,
•    Teknik dosya ve belge hazırlamak ve bunları 10 yıl süreyle saklamak,
•    Oyuncak üzerinde ya da ambalaj üzerinde teknik bilgilere yer vermek,
•    Oyuncaklar için yapılan şikâyetleri araştırmak ve kaydetmek,
•    Uyumlu olmayan oyuncakları uyumlu hale getirmek ve kayıt tutmak,
•    Tedarik zinciri ve diğer ekonomik ortaklardan CE Belgesi talep etmek,
•    AT (Avrupa Topluluğu) Uygunluk Beyanı’nı hazırlamak,
•    CE işaretini oyuncağa ya da uygun bir yere uygun şekilde iliştirmek/yerleştirmek.

 Oyuncaklarda CE Belgesi ´ne sahip olmak için tüm adımlar şöyledir:

1. Spesifik Testler
Güvenlik ve Avrupa standartlarına uygunluğunu doğrulamak için ürün üzerinde yapılacak teknik testlerdir.

2. Teknik Dosya
İmalatçı, ürünün teknik gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayan tüm belgeleri topladığı, yetkililere sunulacak teknik dosya hazırlamalıdır. Bazı durumlarda bu kendi kendini belgelendirme, ürünün belirli teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulaması gereken Onaylanmış Kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.

3. Uygunluk Beyanı
Ürünün tüm yasal gerekliliklere uygunluğunu belgeleyen bir AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak gerekir. Sadece bu noktada üretici, ürün ve ambalaj üzerine CE işaretini iliştirebilir, böylece Üye Devletler dolaşımını kısıtlayamayacak şekilde Avrupa Ekonomik Alanında pazarlayabilir. CE işareti, bir ürünün veya hizmetin adını koruyan Avrupa işaretinden tamamen farklıdır.

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak Oyuncaklarda CE Belge Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Üreticilere Düşen Sorumluluklar Neler?


Oyuncakları üreten imalat firmaları için birtakım sorumluluklar olduğunu hatırlatmak isteriz. Kapsamlı bir konu olduğu için temel güvenlik ihtiyaçları en önemli sorumluluklar arasındadır. Kalite belgesini almadan önce firmamızdan konu detaylarını öğrenebilirsiniz. Oyuncak imalatındaki genel sorumluluklar aşağıdaki gibi sıralanır:

•    Tüketiciye gelecek olan oyuncak türü, bürün kullanım süresinde temel gereksinimlere uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. Üretici firma, bu durumdan emin olmakla yükümlüdür.
•    Yaptırılması gereken güvenlik testlerini sorunsuz şekilde tamamlamak gerekir. Testleri başarılı şekilde tamamlamayan firmalar için yeniden bir değerlendirme süreci gündeme gelebilir.
•    Üretilen oyuncak üzerinde teknik bilgi yer almalıdır. Oyuncak üzerinde bu bilgiler mümkün değilse ambalaj üzerinde olmalıdır.
•    Hazırlanan teknik dosyaların istenen süre boyunca saklanması, 10 sene güvenli bölgede tutulması gerekir.  Beklenmeyen doğal afetlere karşı önlem alarak saklamaya gayret edilmelidir.
•    Tüketicilerden gelen şikayetler konusunda hassas davranarak kayıt altına almak gerekir. Oyuncak tüketimini daha iyi bir seviyede sürdüren kurumsal firmalar piyasa düzeyinde daha etkili başarı kazanacaktır. Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı hazırlıkları bakımından da önemli bir durum söz konusudur.
•    Oyuncaklar, CE Belgesi konusunda uyumsuzluk gösteriyorsa, uyumlu hale getirmek ve bu durumu kayıt altına almak gerekir. İmalatı yapılan her ürünü kalite standart değerlendirmesinde başarılı konuma getirmek gerekir.

Kalite standartları uygunluğu ve yeniden elde edilebilir durum bakımından CE Belgesi talep edilmelidir. Firmamız danışmanlık anlamında en iyi yönlendirmeleri yapan ekiplerden biridir.

Oyuncaklara Özel CE Belgesi Aşamaları

Oyuncak üretimi yapan firmanıza özel danışman başvurusu yapacağınızda belirli aşamalar söz konusudur. Öncelikle spesifik testler yapılarak işe koyuluyoruz.  Güvenlik açısından değerlendirmelere ek Avrupa kriterlerini de bu testlerle belirleyerek yön çizmekteyiz.

Oyuncak firmanızı destekleyecek en önemli aşamalardan biri teknik dosya bölümü olacaktır. İçerisindeki tüm ayrıntılar, ürünün teknik ihtiyaçlarına odaklanır. Belgelendirmenin en önemli kriterlerini de barındırması nedeniyle onaylanmış kurumlarca değerlendirilmesi önemlidir.  Firmamız CE Belgesi hazırlığı aşamasında tüm hassasiyetleri dikkate alarak çalışmaları sürdürür. Oyuncak için CE Belgesi uygunluk beyanı hazırlama ve imzalama için de başvuruları tamamlıyoruz.

Aşan Danışmanlık olarak sizlere hizmet veriyoruz, alanında uzman kadromuz ile üreticilerimiz için her türlü belgelendirme ihtiyacına çözüm sunmaktayız.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp