Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi

Birçok kurum ve kuruluş ihtiyacı olan  otomatik olmayan tartı aletleri ce belgesini siz de firmamız aracılığıyla kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu belgenin kullanılma amacı otomatik olmayan tartıların uyması gereken temel gereklerin ve değerlendirmelerin belirlenmesi buna bağlı olarak da piyasaya doğru bir şekilde arz edilmesidir.

Gerekli prosedürlerin eksiksiz bir şekilde incelenerek usul ve esaslara uyulmasını kapsamaktadır. Bu belge otomatik olmayan tüm tartı aletlerini kapsamaktadır. Tartının doğru bir şekilde ölçülmesi ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin eksiksiz bir şekilde kazanılmasını sağlamaktadır. Bu belge her açıdan gerekli olup gerekli direktifleri de harfiyen uyulmalı ve buna bağlı olarak süreç işlenmelidir.

Aşan Danışmanlık olarak her nevi ürün için belgelendirme hizmet alanında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Hangi Kurumlar Tarafından Alınmalıdır?

Özellikle kurum ya da kuruluşunuzun tartma konusunda gerekli işlemler yapıyorsa bu durumda mutlaka edinmeniz gereken belgelerden biri olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıdan bakıldığında oldukça gerekli ve kullanılması gereken belgelerden biri olarak da düşünülebilir. Doğru bir şekilde tartma işlemlerinin yapılması ve bu bağlamda müşteriye güven aşılanması oldukça önemlidir.
Siz de bu sürece bağlı kalarak profesyonel bir şekilde yönlendirmeler yapabilir ve en iyi şekilde desteği sağlayabilirsiniz. Sunmuş olduğumuz profesyonel yardım ve destekler sayesinde size kolay bir şekilde hizmetlerden yararlanarak tartma işlemleriyle uğraşan bir kurumsanız bu belgeyi mutlaka almalısınız.

Belge Nereden Alınmalıdır?

Siz de bu belgeyi çok kolay bir şekilde firmamız aracılığıyla alabilir ve bu konuda detaylı bir şekilde bilgiye sahip olabilirsiniz. Firmamız bu alandaki çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürürken belgeyi kolay bir şekilde alabilmeniz adına sizlere süreç boyunca destekleyerek sunmakta ve bu bağlamda en iyi şekilde sizlere hizmete kısa sürede belgeyi almanızı sağlamaktadır.
Siz de firmamızın bu konudaki hizmetlerine güvenerek detaylı bir şekilde bilgi alabilir ve belgeyi almak istiyorsanız, en kısa sürede bizimle iletişime geçerek süreci detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu konuda göstermiş olduğumuz hassasiyeti siz de fark edecek bir firmamızın hizmetlerinden dilediğiniz gibi yararlanma fırsatı bulabileceksiniz.

En hızlı ve kolay belgelendirme süreçlerinden yararlanabilmek için Aşan Danışmanlık firmamızı arayın.

2014/31/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi ile ilgili kuralları ve esasları açıklamaktadır. Bu direktif ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2 Temmuz 2016 tarihinde 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Bu bağlamda, otomatik olmayan tartı aletlerinin (NAWI: Non-Automatic Weighing Instruments) üreticileri Avrupa pazarına ve iç piyasaya ürün arz edebilmek için otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak zorundadır. Yönetmelik, bu aletlerin tasarımında, üretiminde ve belgelendirilmesinde uyulması gereken temel gerekleri ve piyasaya arz koşullarını anlatmaktadır. Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi alırken takip edilecek uygunluk değerlendirme prosedürleri, onaylanmış kuruluşlar ve Bakanlığın görev ve sorumlulukları da yönetmelik içerisinde tarif edilmiştir.

 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Nedir?Yönetmeliğin kapsamına giren tartı aletleri, ölçümlerin doğruluğunu sağladıklarından ve ticari işlemlerin şeffaflığına ve adil olmasına yardımcı oldukları için ticaret, tüketiciler ve endüstri için büyük önem arz etmektedir. AB direktifi ve ülkemizde AB mevzuatlarına uyum çerçevesinde kabul edilen yönetmelik, bu aletlerin satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin tek tip ve kapsamlı kuralları belirlemektedir. Yönetmeliğin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

•    Aletlerin karşılaması gereken temel gereklilikleri belirlemek
•    Daha basit, net ve tutarlı kurallar getirmek ve böylece izlenebilirliği ve şeffaflığı artırmak
•    Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörlerin üzerinde idari sorumluluklardan dolayı oluşan yükleri azaltmak
•    Temel gerekliliklerle uyumlu tartı aletlerinin AB pazarı içerisinde serbest bir şekilde dolaşabilmesini sağlamak

2014/31/AB sayılı yönetmelik, AB pazarında yeni olan tüm aletler için, pazara sunulduklarında veya hizmete girdiklerinde geçerli olmaktadır. Bu bağlamda, AB’de yerleşik olan bir üretici tarafından üretilen; yeni veya ikinci el olması fark etmeksizin AB üyesi olmayan bir ülkeden ithal edilen ürünler için otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi alınması zorunludur. Ayrıca, uzaktan satışı yapılan ürünler için de CE Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi

2014/31/AB sayılı direktif, daha önce yürürlükte olan 2002/95/EC sayılı direktifinin yerini almıştır ve 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren AB ülkelerinde uygulanmaktadır.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Kapsamı

Her çeşit otomatik olmayan tartı aleti yönetmelik kapsamındadır. Aşağıdaki amaçlarla yapılan ağırlık tespitlerinde kullanılan tartı aletleri için yönetmelik çerçevesinde CE Belgesi alınmalıdır:

•    Eczanede reçeteli ilaç hazırlama ve tıp ve ilaç laboratuvarlarında yapılan analizlerde ağırlık belirleme
•    Halka doğrudan satış ve ambalajların hazırlanması amaçları
•    İzleme, teşhis ve tıbbi tedavi amacıyla hastaları tartmak için gerçekleştirilen tıbbi uygulamalar
•    Otoyol geçiş ücreti, tarife, vergi, ikramiye, ceza, ücret, tazminat veya benzeri ödeme türlerinin hesaplanması
•    Ticari işlemler
•    Yasa veya yönetmeliklerin uygulanması veya mahkeme işlemlerinde verilen uzman görüşleri

Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi ile ilgili yönetmelikte açıklanan metrolojik şartlar şunlardır:

•    Kütle birimleri
•    Doğruluk sınıfları
•    Sınıflandırma
•    Doğruluk
•    Tesir miktarları ve zaman ilişkileri
•    Tasarım ve yapı
•    Tartım sonuçlarının ve diğer değerlerinin gösterimi ve yazılması
•    Hizalama
•    Sıfır ayarı
•    Dara ve ön ayarlamalı dara tertibatları
•    Diğer gereklilikler

Üreticiler, ürünlerinin bu koşulları sağladığını çeşitli test, analiz ve/veya hesaplamalar ile - belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre - kendisi veya onaylanmış kuruluş aracılığıyla doğrulamalıdır.
 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Nasıl Alınır?


Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi ile ilgili yönetmelik kapsamında belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürleri şunlardır:

•    Modül B: AB tip incelemesi
•    Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk beyanı
•    Modül D1: Üretim sürecine ilişkin kalite güvencesi
•    Modül F: Ürün doğrulamasını esas alan tipe uygunluk beyanı
•    Modül F1: Ürün doğrulamasını esas uygunluk beyanı
•    Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk beyanı
Her bir prosedürde üretici ve onaylanmış kuruluşun gerçekleştirmesi gereken çalışmalar farklılık gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak için takip edilmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:
•    Belgelendirme sürecinde direktifin hangi maddelerinin uygulanacağının belirlenmesi
•    Geçerli yönetmeliklerin ve uyumlaştırılmış standartların belirlenmesi
•    Ürünün teknik gerekliliklerle uyumluluğunu doğrulamak için testlerin yapılması
•    Teknik dosyanın hazırlanması; AB uygunluk beyanının da dosya içerisinde yer alması gerekmektedir.
•    Uygunluk değerlendirme prosedürünün kuralları uyarınca ürün, kalite güvence sistemi ve/veya üretim hattının yönetmelik ve uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının gerekliliklerini karşıladığının doğrulanması / incelenmesi / denetlenmesi
•    Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi düzenlenerek ürüne CE işaretinin yerleştirilmesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Faydaları

Yönetmelik kapsamındaki tartı aletleri için alınan CE Belgesi özetle şu faydaları sağlayacaktır:

•    AB pazarında uyumlu ve iç piyasa koşullarını sağlayan tartıların üretilmesi ve bu tartılarla yapılan ölçümlere ilişkin kamu güveninin artması
•    Halkın yanlış ölçüm sonuçlara maruz kalmasını engellemek
•    Uyumsuz alet ve farklı uygulamalardan kaynaklanan piyasadaki rekabet bozulmalarının önüne geçilmesi
•    Modern bir yaklaşım ile teknolojik yenilik için yeni alanların yaratılması
 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Danışmanlık

 
Aşan Danışmanlık, otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak isteyen firmalara profesyonel, kaliteli ve şeffaf bir danışmanlık hizmeti fırsatı sunmaktadır. Bu ürünleri üreten firmalar, Aşan Danışmanlık’tan belgelendirme sürecinin her aşamasıyla ilgili destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde şimdiye kadar farklı sektörlerden çok sayıda firmaya CE belgelendirme sürecinde danışmanlık desteği sağlamıştır. Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almayı hedefleyen firmalar çalışmalara başlamadan önce Aşan Danışmanlık’tan bilgi alabilirler.

Bu Belgeyi Almak Gerekli Midir?

Belgeyi almak her açıdan önemli olup, birçok kolaylık ve fırsatlar sunmaktadır. Özellikle de tartma işlemi yapan bir kurum ya da kuruluşsanız müşterinize güven vermek açısından bu belgeyi alarak, çizimlerinizi profesyonel bir şekilde düzenleme imkânı bulabilirsiniz.

Doğru tartma ve süreci profesyonel bir şekilde yönlendirmeniz sağlanacaktır. Tartı bulabilmeniz için kurum ya da kuruluşunuzda gerekli değerlendirmeler ve araştırmalar yapılacak bunun sonucunda belgeyi alıp alamayacağınıza da karar verilecektir. Bu değerlendirme ardından siz de gereken izni alarak, kısa sürede süreci yönlendirebilir ve buna bağlı olarak profesyonel bir şekilde hizmetleri alabilirsiniz. pratik ve profesyonel bir şekilde hizmet almak istiyorsanız siz de bu konuda firmamıza danışabilir ve gerekli bir şekilde süreci yönlendirmenizi sağlayabilirsiniz.

Daha fazlası için Aşan Danışmanlık numaralarına incelediğiniz web sitesinde yer alan telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Belge Almak Fiyatları Nelerdir?

Belgeyi almak için gerekli fiyat belirlemelerini firmamız sizlere iletişim halinde bildirip sizlere detaylı bir şekilde bilgi verecektir. Siz de bu konuda firmamıza güvenebilir ve kaliteli bir şekilde hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Bu bağlamda her zaman fahiş fiyatlardan kaçınıyor ve müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Siz de kaliteli ve güvenilir bir şey istiyorsanız firmamızdan yardım alabilir ve aynı zamanda uygun fiyatlı hizmetin garantisini firmamızdan sağlayabilirsiniz.

Bu konuda her zaman sizlere profesyonel bir şekilde destek sunarken aynı zamanda otomatik olmayan tartı aletleri CE belgesi konusunda da en iyi şekilde hizmetleri vermeyi belgeyi en kısa sürede alabilirsiniz.

Uygun fiyatlar ve teklif talepleri için Aşan Danışmanlık canlı destek hattını anında kullanabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp