Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi


2014/31/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi ile ilgili kuralları ve esasları açıklamaktadır. Bu direktif ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2 Temmuz 2016 tarihinde 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Bu bağlamda, otomatik olmayan tartı aletlerinin (NAWI: Non-Automatic Weighing Instruments) üreticileri Avrupa pazarına ve iç piyasaya ürün arz edebilmek için otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak zorundadır. Yönetmelik, bu aletlerin tasarımında, üretiminde ve belgelendirilmesinde uyulması gereken temel gerekleri ve piyasaya arz koşullarını anlatmaktadır. Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi alırken takip edilecek uygunluk değerlendirme prosedürleri, onaylanmış kuruluşlar ve Bakanlığın görev ve sorumlulukları da yönetmelik içerisinde tarif edilmiştir.


Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Nedir?


Yönetmeliğin kapsamına giren tartı aletleri, ölçümlerin doğruluğunu sağladıklarından ve ticari işlemlerin şeffaflığına ve adil olmasına yardımcı oldukları için ticaret, tüketiciler ve endüstri için büyük önem arz etmektedir. AB direktifi ve ülkemizde AB mevzuatlarına uyum çerçevesinde kabul edilen yönetmelik, bu aletlerin satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin tek tip ve kapsamlı kuralları belirlemektedir. Yönetmeliğin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:
•    Aletlerin karşılaması gereken temel gereklilikleri belirlemek
•    Daha basit, net ve tutarlı kurallar getirmek ve böylece izlenebilirliği ve şeffaflığı artırmak
•    Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörlerin üzerinde idari sorumluluklardan dolayı oluşan yükleri azaltmak
•    Temel gerekliliklerle uyumlu tartı aletlerinin AB pazarı içerisinde serbest bir şekilde dolaşabilmesini sağlamak
2014/31/AB sayılı yönetmelik, AB pazarında yeni olan tüm aletler için, pazara sunulduklarında veya hizmete girdiklerinde geçerli olmaktadır. Bu bağlamda, AB’de yerleşik olan bir üretici tarafından üretilen; yeni veya ikinci el olması fark etmeksizin AB üyesi olmayan bir ülkeden ithal edilen ürünler için otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi alınması zorunludur. Ayrıca, uzaktan satışı yapılan ürünler için de CE Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.
2014/31/AB sayılı direktif, daha önce yürürlükte olan 2002/95/EC sayılı direktifinin yerini almıştır ve 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren AB ülkelerinde uygulanmaktadır.
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Kapsamı
Her çeşit otomatik olmayan tartı aleti yönetmelik kapsamındadır. Aşağıdaki amaçlarla yapılan ağırlık tespitlerinde kullanılan tartı aletleri için yönetmelik çerçevesinde CE Belgesi alınmalıdır:
•    Eczanede reçeteli ilaç hazırlama ve tıp ve ilaç laboratuvarlarında yapılan analizlerde ağırlık belirleme
•    Halka doğrudan satış ve ambalajların hazırlanması amaçları
•    İzleme, teşhis ve tıbbi tedavi amacıyla hastaları tartmak için gerçekleştirilen tıbbi uygulamalar
•    Otoyol geçiş ücreti, tarife, vergi, ikramiye, ceza, ücret, tazminat veya benzeri ödeme türlerinin hesaplanması
•    Ticari işlemler
•    Yasa veya yönetmeliklerin uygulanması veya mahkeme işlemlerinde verilen uzman görüşleri
Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi ile ilgili yönetmelikte açıklanan metrolojik şartlar şunlardır:
•    Kütle birimleri
•    Doğruluk sınıfları
•    Sınıflandırma
•    Doğruluk
•    Tesir miktarları ve zaman ilişkileri
•    Tasarım ve yapı
•    Tartım sonuçlarının ve diğer değerlerinin gösterimi ve yazılması
•    Hizalama
•    Sıfır ayarı
•    Dara ve ön ayarlamalı dara tertibatları
•    Diğer gereklilikler
Üreticiler, ürünlerinin bu koşulları sağladığını çeşitli test, analiz ve/veya hesaplamalar ile - belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre - kendisi veya onaylanmış kuruluş aracılığıyla doğrulamalıdır.


Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Nasıl Alınır?


Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi ile ilgili yönetmelik kapsamında belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürleri şunlardır:
•    Modül B: AB tip incelemesi
•    Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk beyanı
•    Modül D1: Üretim sürecine ilişkin kalite güvencesi
•    Modül F: Ürün doğrulamasını esas alan tipe uygunluk beyanı
•    Modül F1: Ürün doğrulamasını esas uygunluk beyanı
•    Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk beyanı
Her bir prosedürde üretici ve onaylanmış kuruluşun gerçekleştirmesi gereken çalışmalar farklılık gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak için takip edilmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:
•    Belgelendirme sürecinde direktifin hangi maddelerinin uygulanacağının belirlenmesi
•    Geçerli yönetmeliklerin ve uyumlaştırılmış standartların belirlenmesi
•    Ürünün teknik gerekliliklerle uyumluluğunu doğrulamak için testlerin yapılması
•    Teknik dosyanın hazırlanması; AB uygunluk beyanının da dosya içerisinde yer alması gerekmektedir.
•    Uygunluk değerlendirme prosedürünün kuralları uyarınca ürün, kalite güvence sistemi ve/veya üretim hattının yönetmelik ve uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının gerekliliklerini karşıladığının doğrulanması / incelenmesi / denetlenmesi
•    Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi düzenlenerek ürüne CE işaretinin yerleştirilmesi


Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Faydaları


Yönetmelik kapsamındaki tartı aletleri için alınan CE Belgesi özetle şu faydaları sağlayacaktır:
•    AB pazarında uyumlu ve iç piyasa koşullarını sağlayan tartıların üretilmesi ve bu tartılarla yapılan ölçümlere ilişkin kamu güveninin artması
•    Halkın yanlış ölçüm sonuçlara maruz kalmasını engellemek
•    Uyumsuz alet ve farklı uygulamalardan kaynaklanan piyasadaki rekabet bozulmalarının önüne geçilmesi
•    Modern bir yaklaşım ile teknolojik yenilik için yeni alanların yaratılması


Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak isteyen firmalara profesyonel, kaliteli ve şeffaf bir danışmanlık hizmeti fırsatı sunmaktadır. Bu ürünleri üreten firmalar, Aşan Danışmanlık’tan belgelendirme sürecinin her aşamasıyla ilgili destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde şimdiye kadar farklı sektörlerden çok sayıda firmaya CE belgelendirme sürecinde danışmanlık desteği sağlamıştır. Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almayı hedefleyen firmalar çalışmalara başlamadan önce Aşan Danışmanlık’tan bilgi alabilirler.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?