Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Kurumsal Sürdürülebilirlik

 Aşan Belgelendirme ve Danışmanlık olarak Firmanızı kurumsallaştırmak adına gerekli olan tüm yönetim sistemlerinin (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001-ISO 10002 -CE- GMP- GHP- GDP- ISO 22000- ISO 27001- ISO 50001- ISO 31000- ISO 28000- ISO 20000- ISO 15593- ISO 18788- ISO 22301vs.) Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetlerini sağlamaktayız.


 

Kurumsal Sürdürülebilirlik


Artık bireyler, kuruluşlar, kurumlar ve hükümetler politikalarının önemli bir parçası olarak sürdürülebilirliği görmekte ve bunu öncelikli bir konu olarak değerlendirmektedir. İnsanın çevre üzerindeki etkilerinin farkına varıldığı ve bu etkilerin hem insan hayatını hem de doğayı olumsuz etkilediği bir ortamda, az önce bahsedilen aktörlerin sürdürülebilir bir geleceğe yönelik attıkları ortak adımlar, kurumsal alanda büyük değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayabilir. Günümüzde artık birçok büyük şirket, sürdürülebilir yenilikçiliğin iş modellerinde kilit öneme sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramına, bu kavramın uygulandığı iş yapılarına göre farklı anlamlar verilebilir. Ancak iş yapılarından dolayı ortaya çıkabilecek bu farklılıkları bir kenara bırakırsak bu kavram temel olarak; “Gelecek nesillerin, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapasiteden ödün vermeden mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri” şeklinde açıklanabilir. Kurumsal sürdürülebilirlik, uygulama alanları açısından üç başlıkta toplanabilir. Bunlar; sosyal, çevresel ve ekonomik. Bu temel ögeler kapsamında kurumlar, sürdürülebilirlik kavramını; verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve şirket değerine fayda sağlama gibi amaçlar kapsamında benimseyebilirler.

Günümüzde sürdürülebilir bir kalkınmanın ancak ekonomik başarı, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeyle paralel bir şekilde ilerleyebileceği konusu yoğun olarak kabul gören bir gerçektir. Bu noktadan yola çıkarak uluslararası arenada söz sahibi olmak için kurumlar, bünyelerinde sürdürülebilirlik ilkelerini (prensiplerini) hızlı ve doğal bir biçimde uygulamalıdır. Bu kapsamda kurumlar ya da kurumların ilgili personelleri sürdürülebilirlik eğitimi alabilirler. Ülkemizde “Kurumsal Sürdürülebilirlik”, “Sürdürülebilirlik Yönetimi”, “Sürdürülebilirlik Stratejisi”, “Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi” “Sürdürülebilirlik Raporu”, “Karbon Yönetimi”  veya “Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” gibi başlıklar altında hizmet sunan firmalar bulunmaktadır. Şimdi bu tanımların bir kısmını inceleyelim.Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik kavramı ile (çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişim ile) ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan strateji olarak tanımlanabilir. Şirketler açısından sürdürülebilirlik konusu, sürdürülebilirlik kaynaklı olarak ortaya çıkan küresel, makroekonomik, çevresel ve toplumsal (sosyal) eğilimler ile bunlarla bağlantılı hukuki düzenlemelerdeki, değişimlere karşı şirketlerin adapte olabilme kapasitesi olarak özetlenebilir. Şirketlerde sağlıklı bir sürdürülebilirlik uygulaması için, sürdürülebilirliğin üç ayağı olan; ekonomik, sosyal ve çevresel değişkenlerin (parametrelerin) şirketlerin tüm temel, stratejik ve operasyonel süreç ve karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi önemlidir.

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi

Günümüz dinamik piyasalarında şirketlerin klasik anlamda kurumsal yani finansal ve büyüme odaklı stratejilerinin uygulanması artık tek başına yeterli görülmediğinden, farklı boyutların da entegre edilmesi için sistematik bir gösterge yönetimi (indicator management) sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır.
Gösterge yönetiminin amacı potansiyelleri tanımlayıp çözüm önerileri getirebilmek olarak açıklanabilir. Gösterge yönetiminin getirileri şu ana başlıklar altında sıralanabilir;

•    Maliyet tasarrufu potansiyellerini keşfetmek,
•    Risk ve fırsatların farkına varmak,
•    Organizasyonu ve çalışanları daha yetkin kılmak,
•    Şirket imajını yükseltmek,
•    Yeni Pazar girişimi ve mevcut pazarda farklılaşmak.

Sürdürülebilirlik Raporu

Bu kavram, ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler üzerine hazırlanan raporlar için kullanılan genel bir kavramdır. Bu rapor, şirketlerin sürdürülebilir gelişim amacı doğrultusunda yol alırken kendilerini, iç ve dış paydaşlara hesap verebilir ve güvenilir kılan bir araç olarak da ifade edilebilir. Sürdürülebilirlik raporu, bu raporu hazırlayan şirketin sürdürülebilirlik performansını dengeli ve akla uygun bir şekilde açıklar ve değerlendirir. Rapor, şirketin paydaşları üzerinde yaptığı olumlu veya olumsuz her türlü katkıya da yer vermektedir. Ayrıca bu raporlar şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, projelerini ve yönetim tarzlarını da açıkça anlatabilen raporlardır. Genel hatları ile raporun, bir şirketin tüm önemli paydaşlarının bilgi ihtiyacını karşılayacak şekilde uygun içerikli ve kaliteli olması beklenir. Raporlama yapan ve yapmayan bütün şirketler göz önüne alındığında, raporlamanın en çok marka bilinirliğine ve rekabet avantajına etkileri vurgulanmakta ve finansman sağlama konusunda raporlamanın etkilerinin düşük kaldığının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Karbon Yönetimi

Karbon, önemli bir element. Bu element ile birleşik bir halde doğada dolaşan zararlı gazlar bulunmakta ve bu zararlı gazların bir kısmı yanma sonucu oluşmakta. Bu gazlara örnek olarak HFC’ler (hidroflorokarbon), CO2 (karbondioksit) ve PFC’ler (perflorokarbonlar) gazları verilebilir. Kyoto protokolü ile ilgili olarak 29003 sayılı ve 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu yönetmeliğin EK-1’inde yer alan faaliyetleri yürüten işletmeler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır. Yani bu durumda söz konusu işletmelerin sera gazı emisyon takibi yapmaları gerektiği söylenebilir. Özellikle uluslararası platformlarda hizmet veren kuruluşlar, sera gazı envanterlerini ya da emisyonlarını uluslararası standartlara uygun olarak tespit etmeli ve raporlamalıdır. Bu kapsamda Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14064 Standartları; bir kuruluşun sera gazı emisyonu envanterinin çıkartılması, raporlanması ve iyileştirilmesi için kuruluşlara rehberlik edebilir.

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLIK DÜNYA İSTATİSTİKLERİ

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp