Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

KTW Hijyen Sertifikası

ktw sertifikası

KTW Hijyen Sertifikası Nedir?


Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında sunduğumuz belgeler arasında en çok talep görenlerden birisi olarak KTW hijyen sertifikası göz çarpmaktadır. Söz konusu sertifika içme suyu ile doğrudan temas halinde bulunan tüm plastik malzemeleri ve silikonları kapsamaktadır. Alman Federal Çevre Ofisi tarafından zorunlu tutulan bu belge ile Almanya’da içme suyuna temas eden plastik ve silikon malzemelerin satışı mümkün olabilmektedir. Yani Almanya’ya bahsi geçen malzemelerin ihraç edilebilmesi için ilgili ürünlerin KTW belgesi olması gerekmektedir. Kunststoff-Trinkwasser kelimelerinin kısaltması olarak KTW şeklinde kullanılan bu belge “ içme suyundaki sentetik maddeler” olarak dilimize çevrilebilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere içme suyu için hijyenik koşullarda kullanım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulmuş standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Siz de firmanızın ürünlerini Almanya’ya satabilmek adına bu belgeye sahip olmalısınız. İlgili sertifikasyon süreçleri ile ilgili firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Karar vermeniz halinde firmamıza başvurarak bu belgeyi almak için gereken süreci başlatabilirsiniz.

Türkiye’de bu belgeyi alabilmek için size danışmanlık verecek ender firma listesi vardır. Bunların başında Aşan Danışmanlık gelir. Bilgi ve tekliflerimizden yararlanabilmek adına incelediğiniz web sitemizdeki numaralarımızı arayabilirsiniz.

KTW hijyen belgesi suyla temas eden ve aşağıda sıralanan malzemeler için söz konusu olmaktadır. Bu tür ürünlerin Almanya’ya ihraç edilebilmesi için ilgili belgeye sahip olması gerekmektedir.KTW, Alman Federal Çevre Ofisi´nin içme suyuyla temas halinde kullanılan plastikler ve silikonlar için hijyenik gereksinimleri tanımlayan bir yayınıdır. KTW’de (içme suyundaki sentetik maddeler, Kunststoff-Trinkwasser) yer alan içme suyu hijyen gerekliliklerini karşılayan firmalar KT hijyen sertifikası alabilmektedir. Almanya’ya içme suyuyla temas eden ürün ve malzeme ithal eden firmalar KTW ile ilgili bu yasal düzenlemeye (Kontakt mit Trinkwasser) uymak zorundadır. KTW hijyen sertifikasının amacı, içme suyuyla temas eden ürün elemanlarının Federal Çevre Ofisi’nin (UBA | Umwelt Bundesamt) rehberliğine uygun olarak akredite Alman laboratuvarları tarafından test edildiğini ve onaylandığını belgelemektir. Almanya´daki üreticiler, KTW hijyen sertifikasını içme suyuyla ilgili en temel gereklililerden biri olarak kabul etmektedir.
 

KTW hijyen sertifikası, aşağıdaki plastikler için bir hijyenik değerlendirme kılavuzudur:
 

 •  polipropilen
 •  polietilen
 •  çapraz bağlı polietilen
 •  polyester
 •  poliüretan (AU/EU)
 •  polibüten
 •  polivinil klorür
 •  sonradan klorlanmış polivinil klorür
 •  poliamid
 •  silikonlar


Bunun yanı sıra, mikrobiyal büyüme ile ilgili hijyenik güvenliği belgelemek için EN16421 ile uyumlu testlerin değerlendirilmesine yönelik talepleri içermektedir. Diğer termoplastik elastomerler ve organik bileşiklerin ek tavsiyeleri ve yönergeleri bulunmaktadır.


İçme suyuyla temas eden tüm malzemeler aşağıdakiler için hijyenik güvenliklerini sağlamalıdır:

 •  plastik malzemeler (elastomerler, termoplastikler vs)
 •  mineral malzemeler (seramikler, camlar vs)
 •  metalik malzemeler
 •  yağlayıcılar ve yapıştırıcılar


KTW hijyen sertifikası ile her durumda hijyen seviyesi ve kalıntı bırakmayan su kalitesi garanti edilmelidir. Contalar, bağlantı parçaları ve esnek borular dahil tüm ekipman ve hat elemanları, tüm KTW gereksinimlerini karşılamalı ve içme suyu teması için onaylanmalıdır.
 


KTW Hijyen Sertifikası Neden Önemli?


İçme suyu en kontrollü gıda ürünlerinden biridir. İçme suyuyla temas eden ürün malzemeleri, mikrobiyal büyüme ve yabancı maddeler / kirletici maddeler üretebilir. Bu da ciddi bir sağlık riski ve aynı zamanda çevre için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda hem insan hem de çevre sağlığının korunması açısından birçok uluslararası standart ve regülasyon yayınlanmaktadır. Birçok ülke içme suyu ve içme suyuyla temas eden ürün ve komponentler için özel düzenlemeler yapmaktadır. KTW ve KTW hijyen sertifikası da Almanya için en temel ulusal gerekliliklerden biridir. Almanya içme suyu ürünleri pazarına ürün, hammadde, yarı mamül vs ihraç etmek isteyen üreticiler bu gerekliliklere dikkat etmek zorundadır.


Avrupa ve uluslararası ölçekte farklılık gösteren mevzuatlar, içme suyu sistemlerinin geliştirilmesi için normatif ve teknik sınırlamalara yol açmaktadır. Avrupa´da, bu başvurular için onay ve sertifikasyon prosedürleri ağırlıklı olarak ulusal düzeyde yürütülmektedir. Onaylar, testleri yapmaktan ve sertifika vermekten sorumlu enstitüler tarafından verilmektedir. Bu nedenle, içme suyu kalitesini sağlamak için yeterli düzenleme ve kalite kontrolüne sahip olmak her hükümetin yükümlülüğüdür. İçme suyuyla temas eden malzemelere yönelik talepler her ülkede farklılık göstermektedir. Bu nedenle şirketler, ürünlerini sattıkları her ülke için çok sayıda sertifikasyon planı ve onayı ile uğraşmak zorunda kalabilmektedir. Sertifikalar, ürünün genel kullanımı için doğrulanmak ve otoriteler tarafındna kabul edilmek zorundadır. Bu bağlamda, içme suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaların Almanya pazarına giriş yapabilmek için KTW hijyen sertifikası alması gerekmektedir.


KTW Hijyen Sertifikası Nasıl Alınır?


KTW hijyen sertifikası kuralları, Almanya pazarındaki önceki düzenlemelerin yerini almaktadır. Bu belge 21 Mart 2021´den itibaren Almanya’da içme suyuyla temas eden herhangi bir ürünün satışı için zorunlu bir gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle firmalar sertifikalı bir kuruluştan hijyenik uygunluk işareti ile sertifika alabilir. Bu aşamada belirlenen sertifikasyon şemasına göre bir süreç işletilir. Sürecin sonunda üretici sertifikasyon kuruluşlarından uygunluk beyanı alınabilmektedir.

KTW Hijyen Sertifikası


KTW hijyen sertifikasında izlenecek süreç, belgelendirilecek ürünün özelliklerine ve firmaların üretim proseslerine bağlı olarak farklı olabilmektedir. Bu süreçte izlenecek genel adımları şöyle özetleyebiliriz:
 

 •  KTW hijyen sertifikası başvurusu
 •  Dokümanların sertifikasyon kuruluşuna iletilmesi
 •  Dokümanların incelenmesi, onaylanması ve yerinde denetim aşamasına geçilmesi
 •  Üretim sahasında numune alma ve homologasyon testi ile ilk incelemelerin yapılması
 •  Periyodik muayene ve testlerle yıllık izleme denetimleri

 

KTW Hijyen Sertifikası Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti


KTW hijyen belgesi almak için firmaların Almanya hükümetinin konuyla ilgili yaptığı çalışmaları ve getirdiği düzenlemeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Bu durum firmalar için sürecin en zor kısmı olabilmektedir. Birçok firma KTW konusundaki bilgi yetersizliği ve belirsizliklerin giderilememesi sonucu sertifikasyon sürecine başlayamamakta veya süreci yarıda bırakabilmektedir. Bunun önüne geçmek için en pratik yol konuyla ilgili uzmanlığı ve yetkinliği bulunan bir firmadan danışmanlık hizmeti almaktadır.

Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve birikim ile Almanya pazarına girmek isteyen firmaların KTW hijyen sertifikası alma sürecini hızlı ve kolay hale getirmektedir. Tüm dünyada tanınan denetimler ve testler için kalifiye ve yetkin personelleri bulunan Aşan Danışmanlık birçok farklı ürün belgelendirme türleri için firmalara profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. KTW ile ilgili her türlü konuda Aşan Danışmanlık’a danışabilir ve istediğiniz konuda destek almak istediğiniz belirtebilirsiniz. Sertifikasyon sürecini sizin adınıza planlayan Aşan Danışmanlık, belgelendirme adımlarının tamamında sizin en güvenilir iş ortağınız olacaktır. Bu belgeye sahip olan ürünler için içme suyunun kalitesi ve hijyenik durumu garanti edilmektedir. Tüm borular, esnek parçalar, contalar, hat elemanları ve diğer tüm ekipmanlar KTW standartlarını karşılayarak içme suyuna temas edebilir hale gelmelidir. Aksi halde bu malzemelerin Almanya’da satışı ve kullanımı yasal çerçevede mümkün olmayacaktır.

KTW Hijyen Sertifikası

Dünya genelinde insan sağlığı göz önünde bulundurulduğunda içme suyunun sağlıklı ve güvenilir bir şekilde muhafaza edilmesi, aktarılması, depolanması gibi hususlar oldukça önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde hemen herkes kendince birtakım önlemler almaktadır. Almanya da bu kapsamda KTW standartlarını geliştirerek uygulamaya koymuştur. KTW ile ülkesindeki içme suyuna herhangi bir şekilde temas eden tüm malzemelerin ve ekipmanların sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Ülkesinde satışa sunulacak olan ilgili ürünler için de bu sertifikayı şart koşarak denetim ve kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Siz de bu sektörde bulunan ürünlerinizi Almanya’da satmak ve pazarda yer alabilmek için KTW belgesini almak durumundasınız. Bu konuda uzman desteği almak ve ilgili sertifikaya en kısa sürede ulaşmak için firmamıza başvurabilirsiniz. Uzmanlarımız rehberliğinde tüm çalışmaları özenle gerçekleştirerek en kısa sürede ihtiyacınız olan sertifikaya sahip olabilirsiniz.

KTW hijyen sertifikası gibi daha pek çok sertifika ve belge insan sağlığını korumaya yönelik olarak zorunlu tutulmaktadır. Gerek ülkelerin kendi içlerinde gerekse uluslararası alanda geliştirilerek kullanılan bu sertifikaların ana hedefi insan sağlığını koruyarak ürün kalitesini artırmaktır. Hal böyle olunca irili ufaklı pek çok farklı uygulama karşımıza çıkabilmektedir. Bu kapsamda yer alan KTW belgesi, Almanya’da zorunlu olup bu belgeye sahip olan ürünler güvenilir ürün imajıyla satışa sunulmaktadır. Siz de söz konusu ürünlerinize bu belgeyi alarak Almanya’ya satmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekiplerimiz sizlere yardımcı olarak amacınıza ulaşmak için gereken tüm desteği sağlayacaktır.

Çok daha fazlası da var, benzeri ihracat belgeleri için Aşan Danışmanlık’tan profesyonel hizmet alabilirsiniz. Detaylar için sitemizdeki canlı destek hattı veya whatsapp numaralarından bilgi alın.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp