Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Koşer (Kosher) Belgesi

 

Koşer (Kosher) Belgesi Nedir?


Koşer, İbranicede “uygun, temiz” anlamlarına gelen bir kelimedir ve İngilizcede bu kelime “Kosher” olarak geçer. Musevilerin (Yahudilerin) yaşadıkları yerlerde yaygın olarak görebileceğiniz bir belge olan Koşer Belgesi (Koşer Sertifikası - Kosher Certificate); ürünlerin (özellikle de yiyeceklerin) Musevi inancına uygun olarak üretilip üretilmediğini gösteren bir belgedir. Diğer bir ifadeyle; Musevi din adamlarının (haham), ilgili firmanın ilgili malzemesini; üretimden tüketiciye ulaşana kadar ki tüm aşamalarda denetleyip Musevi inancına uygun olması durumunda verdikleri belgeye Koşer Belgesi denir. Bu işlemler, söz konusu malzemenin üretiminin başlangıcından tüketiciye ulaşana kadar ki aşamaları ile bu aşamalarda kullanılan donanım (ekipman) ve malzemelerin denetlenmesini kapsar.
Ayrıca sağlığa uygunluk (hijyen) konusu da Koşer Belgesi verilirken denetlenen konular içerisindedir. Bu belge, yetkili kuruluşların görevlendirdiği hahamların denetlemeleri sonucunda yetkili kuruluşlar tarafından verilir. Koşer Sertifikası, kullanım amacı ve uygulama yöntemleri açısından Müslümanların kullandığı, Helal Sertifikası’na benzerlik gösteren bir belgedir. Koşer Belgesi verilirken yapılan denetlemeler Kaşerut veya Kaşrut kurallarına dayanır. Bu kuralların kaynağı Musevilerin kutsal kitabı olan Tevrat’tır. Dünyaca geçerli Koşer Belgesi veren firmaların listesi İsrail Baş Hahamlığı (Chief Rabbinate of Israel) tarafından her ay güncellenir ve yayınlanır.


Koşer Sertifikası almaya hak kazanan firmalar ürünlerine uluslararası semboller ve ifadeler içeren Koşer Etiketi yapıştırabilirler. Koşer etiketinin içerdiği sembollerden biri de Musevilik’in sembolü olan ve Davut Yıldızı olarak da bilinen üst üste gelmiş iki üçgenden oluşan Heksagram (hexagram)’dır. Koşer Sertifikasyon faaliyetleri sayesinde anavatanları dışında yaşayan Museviler, bilmedikleri veya yeterince tanımadıkları markaların ürünlerini Koşer Sertifikası’na sahip olmaları durumunda güvenle alabilirler. Her ne kadar Koşer Etiketi bulunduran ürünler diğer ürünlere nazaran pahalı olabilse de bu fiyat farkı birçok din mensubu tarafından önemsenmez.


Koşer Belgesi Almanın Avantajları


Koşer Belgesi almanın avantajları aşağıdaki maddelerle açıklanabilir;
•    Belgelendirilen ürünün pazarının genişlemesi (Çünkü Koşer belgesi sadece Museviler tarafından değil Hindu ve Müslümanlar gibi bazı başka din mensupları tarafından da aranan ya da önemsenen bir belgedir.),
•    Belgelendirme yapan firmanın güveninin ve saygınlığının artması,
•    Dünya çapında geçerli olan Koşer Belgesi ile diğer ülke pazarlarına daha kolay girebilme,
•    Vejetaryen ve veganlar tarafından da tercih edilme,
•    Organik ve sağlıklı ürün arayan müşteriler tarafından da tercih edilme,
•    Alerjisi olan müşteriler tarafından tercih edilme,
•    Özel sağlık sorunları olan müşteriler tarafından tercih edilme.
Koşer Belgesi Verilme Süreci
Koşer Belgesi almak isteyen bir firma aşağıdaki işlem basamaklarını bilir ve bu kapsamda hazırlık yaparsa, belge alma sürecini daha hızlı ve sorunsuz atlatabilir. Koşer belgesi verilme sürecindeki işlem basamakları aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır;
•    Koşer Belgesi veren yetkili kuruluşa başvuru yapılır(Online başvuru veya doğrudan yüz yüze başvuru),
•    Yetkili kuruluş tarafından verilen formlar doldurulur ve istenilen belgeler istenilen formatta (PDF veya DOC gibi) yetkili kuruluşa sunulur,
•    Yetkili kuruluş aldığı dokümanları inceler ve eksiklik yoksa ilgili firmaya fiyat teklifi yapar,
•    Fiyatta anlaşma sağlanması durumunda yetkili kuruluş ilgili firmaya denetlemeler için hangi gün geleceğini bildirir,
•    Yetkili kuruluş belirttiği tarihte denetlemeleri yapar,
•    Denetlemeler sonucunda eksik aksak husus varsa düzeltilmesi belirtilir, eğer yoksa veya eksik aksak hususlar giderildi ise Koşer Belgesi yetkili kuruluş tarafından ilgili firmaya verilir.

 

Koşer Belgesi’nin Geçerlilik Süresi


Koşer Belgesi’nin geçerlilik süresinin alınan ürüne göre değiştiği belirtilmektedir. Ancak genellikle Koşer belgelerinin bir yıl süreyle geçerli olduğu söylenebilir. Belgenin geçerliliğini yitirmesiyle yetkili kuruluş tarafından tekrar denetlemeler yapılır ve belge yenilenir. Koşer Belgesi alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak denetlemeler yılda bir kere veya birkaç kez yapılabilir.


Koşer Belgesi İle Belgeleme İhtiyacı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?


Giderek küreselleşen ya da diğer bir deyişle küçülen dünyada, hem bir yerden bir yere gitmek daha kolay hâle geliyor, hem de ortak ihtiyaçlarımızın karşılanmasının kolaylaşması sayesinde anavatanımız dışında yaşamak da kolaylaşıyor. Yani nasıl ki Çin’deki bir insan yemek pişirmek için gazlı ocak veya temizlenmek için duş kullanabiliyorsa, aynı şekilde dünyanın çoğu ülkesindeki insanlar da benzer aletleri ya da cihazları kullanabilmektedir. İşte son yüzyıllarda daha benzer bir hâl alan insan hayatı (örnek; takım elbise giymek, araba sürmek, marketten alışveriş yapmak gibi) insanların anavatanları dışında da yaşamasını daha mümkün kılıyor. Bunun da etkisiyle bazı ülkelerde, anavatanından uzakta yaşayan insan sayısı da eskisine göre daha fazla olabiliyor.
İnsan hayatındaki birçok şey kolayca değişse bile, dini inanışlar ve bu inanışlara uygun davranışların değişmesi biraz daha zordur. İşte Koşer Belgesi’nin ortaya çıkma sebebini, anavatanı dışında yaşayan insanların dini açıdan sıkıntı çekmemesini sağlamak olarak açıklayabiliriz. Bu belgeleme (sertifikasyon) faaliyeti sayesinde anavatanları dışında yaşayan Museviler, dini inanışlarının gerekliliklerini karşılayan ürünleri daha kolay bulabilirler.

Focus keywords: Koşer Belgesi, Koşer Etiketi, Helal Sertifikası, Kosher Certificate.


Meta Açıklaması: Bu yazı, Koşer Belgesi (Kosher Certificate) ve Koşer Etiketi konularıyla ilgili bilgiler vermektedir.

 

“As Aşan Certification Institution, we provide services to you in all processes. You can contact us to have detailed information.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?