Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

KKDİK Kayıt Ücretleri

 KKDİK Kayıt Ücreti Nedir?


KKDİK kayıt ücretleri, KKDİK Yönetmeliği kapsamında ödenmesi gereken ücretlerdir. KKDİK’e (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik), göre saf veya karışım halinde madde üreten ve ithal eden firmalar, madde miktarına göre değişen oranlarda kayıt ücreti ödemekle yükümlüdür. KKDİK kayıt ücretleri, yıllık en az bir ton kadar madde imal veya ithal eden firmalar için geçerlidir.


KKDİK kapsamında aşağıdaki konular için ücret ödemesi yapılmsı gerekmektedir:

Kimyasal madde kaydı ve kayıt yenileme
Bir kimyasal hakkındaki bilgilerin kamuoyunun erişimine açılmaması konusunda yapılan talepler
Bir ürün ve / veya süreç bazlı ar-ge bildirimleri
İzin başvuruları ve bu izinlerin gözden geçirilmesi
KKDİK kayt ücretleri, daha önce taslak olarak yayınlanmıştı. Fakat daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2021 yılı için yayınladığı fiyat listesinde KKDİK kayıt ücretlerini de açıkladı. Bu ücretler, her yıl yeniden düzenlenip Bakanlığın ilgili sayfasında yayınlanacaktır.

KKDİK uyarınca, bir işletme yılda bir tondan fazla kimyasal madde üretiyo ya da ithal ediyorsa, yönetmeliğin kayıt hükümleri uyarınca Bakanlığa ödeme yapmak zorundadır. KKDİK kayıt ücretlerini ödemeyen işletmeler ürün kaydını yaptıramadıkları için söz konusu kimyasal maddenin üretim veya ithalini yapamayacaktır. Bu nedenle, kimyasal maddelerle ilgili KKDİK’ye göre kayıt ücreti ödemesi gereken işletmelerin, yayınlanan fiyat listesine göre belirlenen ödemeleri Bakanlığa yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
KKDİK kayıt ücretleri, belirli kriterlere farklılık göstermektedir. Bu kriterleri şöyle sıralayabiliriz:

 

Kimyasal maddenin ne kadar üretildiği / ithal edildiği (belirli tonaj aralığında farklı ücretler söz konusudur, tonaj arttıkça kayıt ücreti de yükselmektedir)
Başvuru yapan işletmenin KOBİ statüsünde olup olmadığı (küçük, orta ve mikro işletmeler için farklı fiyat tarifeleri uygulanmaktadır)
Başvurunun tek veya ortak yapılması (ortak başvurularda KKDİK kayıt ücretleri düşmektedir)

KKDİK Kayıt Ücretleri Ne Kadar?


KKDİK kayıt ücretlerinin tamamı, Bakanlığın açıkladığı fiyat listesine göre 106 gelir koduyla tahsil edilmektedir. Ücretler konusunda detaylı bilgiler açıklanan listeden öğrenebilir. Fakat KKDİK kayıt ücretlerini şu şekilde özetleyebiliriz (fiyatlar TL cinsinden ve KDV dahil olarak verilmiştir):

 

1 - 10 ton arası maddeler

Tek başvuru: 1000
Ortak başvuru: 750
 10 - 100 ton arası maddeler

Tek başvuru: 2500
Ortak başvuru: 1750
 100 - 1000 ton arası maddeler

Tek başvuru: 7000
Ortak başvuru: 5000
 1000 ton üzeri maddeler

Tek başvuru: 15000
Ortak başvuru: 12000

Bakanlık KOBİ’ler için KKDİK kayıt ücretleri konusunda azaltılmış ücret politikası uygulamakta ve onlara destek olmak için daha düşük kayıt ücreti talep etmektedir. Bu bağlama, KOBİ’ler için geçerli KKDİK kayıt ücretlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 

 

Madde tonaj aralığı:

1 -10 ton

10 - 100 ton

100 - 1000 ton

1000 ton üzeri

 

Tek

Ortak

Tek

Ortak

Tek

Ortak

Tek

Ortak

Orta işletmeler

500 TL

300 TL

1500 TL

900 TL

4000 TL

2000 TL

10000 TL

5000 TL

Küçük işletmeler

250 TL

150 TL

750 TL

450 TL

1500 TL

1000 TL

4250 TL

3000 TL

Mikro işletmeler

100 TL

50 TL

200 TL

100 TL

400 TL

150 TL

1000 TL

500 TL

 

KKDİK Kayıt Ücretleri Kime ve Nasıl Ödenir?

KKDİK Yönetmeliği’nin uygulanma sürecine göre işletmeler 31.12.2020 ile 31.12.2023 tarihleri arasında KKDİK kayıt ücretlerini ödeyerek kayıt başvurularını yapmak zorundadır. 31.12.2023 tarihinden sonra kaydı yapılmayan kimyasalların piyasaya sürülmesi yasaklanacaktır. Başvurular e-devlet üzerinden Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılmakta olup kayıt ve ödeme süreci bu platform üzerinden sürdürülmektedir. Başvuru sahibi kişi ya da işletmelere ücret dekontu vb gibi herhangi bir belge verilmemektedir.
Kayıt ücretleri doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ödenmektedir. Ücretler ödenip başvuru yapıldıktan sonra devam eden üç hafta içerisinde başvurunun kontrolü gerçekleştirilir. Başvuru doğru bir şekilde yapıldıktan ve yukarıda belirtilen ücretler ödendikten sonra kimyasal kaydı gerçekleştirilir.
KKDİK Kayıt Ücretlerini Kimler Öder?
KKDİK kayıt ücretleri, yönetmelikte belirtilen kimyasalların üretimi ve ithalatından sorumlu özel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunan firmalar için geçerlidir. İlgili kimyasalları üreten ve / veya ithal eden işletmelerin gerekli kaydı başvuru süresi içerisinde yapması; tonaj, başvuru türü (tek / ortak) ve işletme statüsüne bağlı olarak gerekli ödemeyi tamamlanması gerekmektedir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp