0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi
CE Belgesi Nedir?
CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir. Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen ürünlerin denetimi için bir düzenleme niteliğindedir.
Eğer bir ürün CE İşareti almaya yönelik şartları karşılıyorsa yetkili kuruluş tarafından bu ürüne yönelik ve bu işaret ile ilgili olarak verilen belge ise CE Belgesi’dir. CE işaretini; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır ancak ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. Bu işaret, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi veya pasaportu olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir ve kalite belgeleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici ürününe CE İşareti’ni kendisi yerleştirebilir, yani bu ürün için söz konusu işaret yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Ancak bu ürün riskli ürün grubunda ise CE işareti yerleştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalı, daha açık bir ifadeyle; yetkili belgelendirme ve test kuruluşu tarafından gerekli testler veya incelemeler yapılmalıdır.  
Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE, KKD veya PPE) Nedir?
Kişisel Koruyucu Ekipman(KKE); çalışanları, işyerindeki ve iş esnasındaki, sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipman ya da donanımdır. İşveren, çalışma ortamlarında bu ekipmanları çalışanlara vermeli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Ülkemizdeki birçok yönetmelikte KKE (Personal Protective Equipment - PPE), “Kişisel Koruyucu Donanım - KKD” olarak ifade edilmektedir. Başlıca KKD’ler; kasklar, eldivenler, göz koruyucular, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik kemerleri olarak belirtilebilir. Mühendislik kontrollerinin yapıldığı yerler ile güvenli cihazların olduğu yerlerde bile risk ya da tehlike olmadığını söylemek pek doğru olmaz. Tehlike her an her yerde bulunabilir. Bu nedenle koruyucu donanım kullanmak önem arz etmektedir.
Çalışanların, işyerlerinde karşılaşabileceği başlıca riskler/tehlikeler aşağıda sunulduğu gibidir;
•    Kirli hava solumak,
•    Yüksekten düşen malzemeler dolayısıyla yaralanmak,
•    Uçan parçacıklar veya aşındırıcı sıvılar dolayısıyla yaralanmak,
•    Aşırı sıcak veya soğuk havaya maruz kalmak,
•    Ağır bir malzeme düşmesi sonucu sakatlanmak.
Yukarıdaki durumlardan ve benzer durumlardan korunmak için kişisel koruyucu donanım kullanmak önem arz etmektedir. Aslında öncelikle yapılması gereken her türlü tedbiri almak, emniyeti sağlamak ve sonra koruyucu donanım kullanmaktır. İşverenler, çalışanlara bu donanımları ücretsiz bir şekilde sağlamalı ve onları bu donanımları kullanmaya teşvik etmeli hatta gerekirse zorunlu kılmalıdır. Koruyucu donanımlar doğru seçilmeli ve doğru kullanımı çalışanlara gösterilmelidir. AB’de bu konu hakkında yayınlanmış olan 2016/425/EU sayılı Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu konu hakkında; Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu direktif ve yönetmelik ile amaçlanan, iş kazalarının etkisinin azaltılması ve çalışanların sağlığının korunması olarak açıklanabilir.
Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği incelendiğinde; bu yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde KKD’lerde CE İşareti ile ilgili olarak;
•    “İmalatçı, Ek-3’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar; 20 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden uygun olanını veya olanlarını yapar veya yaptırır. Uygun yöntemler ile KKD’nin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kanıtlandığı durumda imalatçı 16 ncı maddede belirtilen AB Uygunluk Beyanını hazırlar ve 17 nci maddede belirtilen “CE” işaretini KKD’ye iliştirir”
ifadesinin bulunduğu görülecektir.
Aynı yönetmeliğin on yedinci maddesinde ise “CE İşaretine İlişkin Genel Esaslar” belirtilmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan risk kategorilerine göre KKD’ler sınıflandırılmıştır. Bu risk kategorilerinin her biri için izlenecek uygunluk değerlendirme yöntemleri yönetmeliğin yirminci maddesinde belirtilmiştir.
Üretici firmalar, KKD’lere CE işareti iliştirilmesi ve CE Belgesi alınması ile ilgili olarak yetkili firmalardan destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Ülkemizde CE belgesi ile belgelendirme hizmeti veren özel firmalar bulunmaktadır.
Focus Keywords: CE Belgesi, CE İşareti, Kişisel Koruyucu Ekipman, Kişisel Koruyucu Donanım, kişisel koruyucu donanım.
Meta Açıklaması: Bu yazı, Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi konusu ile ilgili önemli ve faydalı bilgiler içermektedir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL