Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

Kişisel koruyucu ekipmanlar CE Belgesi alınması gereken kategoriler arasında yer alıyor. Belirli standartlara göre CE Belgesi almak üzere firmamıza başvurabilirsiniz. Aşan Danışmanlık firmasının sizler için hazırlamış olduğu bu özgün içerikte her detaya yer verilmiştir.

Konuyu sitemizden incelemenizin ardından merak ettikleriniz için eğitmenlerimize Aşan web sitesinin iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE belgesi hizmetlere dair önemli bir belge olarak birtakım standartlara göre verilmektedir. Danışmanlık ve belgelendirme firmamız, üretici firmalara özel bir prosedürle, yönetmelik kapsamında değerlendirme yapacaktır.

Hangi Ürünler Kişisel Koruyucu Ekipman Kapsamına Girer?


Kişisel koruyucu ekipmanlar arasında ayak koruma ürünleri, baş koruma ürünleri gibi avantajlı olan ürünler yer alır. Yüz ve göz koruyucu ekipmanlar, el ve vücut koruyucu ekipmanlar da bu kategoride ele alınabilir. Güvenlik halatları, emniyet kemerleri ve ısıya karşı koruyan giysileri bu kapsamda düşünebilirsiniz. Kişisel koruyucu ekipmanların donanım açısından özellikleri CE Belgesi açısından yönetmeliğe göre belirlenmeli ve düzenlenmelidir. İmalat yapan firma danışmanlık ekibimize başvuru yaparken kontrolleri bu yönetmelik kapsamında şekillendirir. Son derece önemli olan üretim güvenlik prosedürleri, Avrupa üretimi yapmak için kapı açacaktır.

CE Belgesi Nedir?

 
CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir. Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen ürünlerin denetimi için bir düzenleme niteliğindedir.

Eğer bir ürün CE İşareti almaya yönelik şartları karşılıyorsa yetkili kuruluş tarafından bu ürüne yönelik ve bu işaret ile ilgili olarak verilen belge ise CE Belgesi’dir. CE işaretini; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır ancak ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. Bu işaret, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi veya pasaportu olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir ve kalite belgeleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici ürününe CE İşareti’ni kendisi yerleştirebilir, yani bu ürün için söz konusu işaret yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Ancak bu ürün riskli ürün grubunda ise CE işareti yerleştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalı, daha açık bir ifadeyle; yetkili belgelendirme ve test kuruluşu tarafından gerekli testler veya incelemeler yapılmalıdır.  


Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE, KKD veya PPE) Nedir?


Kişisel Koruyucu Ekipman(KKE); çalışanları, işyerindeki ve iş esnasındaki, sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipman ya da donanımdır. İşveren, çalışma ortamlarında bu ekipmanları çalışanlara vermeli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Ülkemizdeki birçok yönetmelikte KKE (Personal Protective Equipment - PPE), “Kişisel Koruyucu Donanım - KKD” olarak ifade edilmektedir. Başlıca KKD’ler; kasklar, eldivenler, göz koruyucular, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik kemerleri olarak belirtilebilir. Mühendislik kontrollerinin yapıldığı yerler ile güvenli cihazların olduğu yerlerde bile risk ya da tehlike olmadığını söylemek pek doğru olmaz. Tehlike her an her yerde bulunabilir. Bu nedenle koruyucu donanım kullanmak önem arz etmektedir.
Çalışanların, işyerlerinde karşılaşabileceği başlıca riskler/tehlikeler aşağıda sunulduğu gibidir;


•    Kirli hava solumak,
•    Yüksekten düşen malzemeler dolayısıyla yaralanmak,
•    Uçan parçacıklar veya aşındırıcı sıvılar dolayısıyla yaralanmak,
•    Aşırı sıcak veya soğuk havaya maruz kalmak,
•    Ağır bir malzeme düşmesi sonucu sakatlanmak.

Yukarıdaki durumlardan ve benzer durumlardan korunmak için kişisel koruyucu donanım kullanmak önem arz etmektedir. Aslında öncelikle yapılması gereken her türlü tedbiri almak, emniyeti sağlamak ve sonra koruyucu donanım kullanmaktır. İşverenler, çalışanlara bu donanımları ücretsiz bir şekilde sağlamalı ve onları bu donanımları kullanmaya teşvik etmeli hatta gerekirse zorunlu kılmalıdır. Koruyucu donanımlar doğru seçilmeli ve doğru kullanımı çalışanlara gösterilmelidir. AB’de bu konu hakkında yayınlanmış olan 2016/425/EU sayılı Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu konu hakkında; Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu direktif ve yönetmelik ile amaçlanan, iş kazalarının etkisinin azaltılması ve çalışanların sağlığının korunması olarak açıklanabilir.

 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
incelendiğinde; bu yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde KKD’lerde CE İşareti ile ilgili olarak;
•    “İmalatçı, Ek-3’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar; 20 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden uygun olanını veya olanlarını yapar veya yaptırır. Uygun yöntemler ile KKD’nin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kanıtlandığı durumda imalatçı 16 ncı maddede belirtilen AB Uygunluk Beyanını hazırlar ve 17 nci maddede belirtilen “CE” işaretini KKD’ye iliştirir”
ifadesinin bulunduğu görülecektir.


Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

Aynı yönetmeliğin on yedinci maddesinde ise “CE İşaretine İlişkin Genel Esaslar” belirtilmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan risk kategorilerine göre KKD’ler sınıflandırılmıştır. Bu risk kategorilerinin her biri için izlenecek uygunluk değerlendirme yöntemleri yönetmeliğin yirminci maddesinde belirtilmiştir.
Üretici firmalar, KKD’lere CE işareti iliştirilmesi ve CE Belgesi alınması ile ilgili olarak yetkili firmalardan destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Ülkemizde CE belgesi ile belgelendirme hizmeti veren özel firmalar bulunmaktadır.
 

Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi Kimler İçindir?

Direktif, ürünlerini Avrupa Birliği’nde pazarlamak isteyen Kişisel Koruyucu Donanım üreticileri içindir. Bir üretici, direktif gerekliliklerini karşıladığında ürünlerine CE işareti koyabilecektir. Kişisel Koruyucu Donanım’larında CE işaretinin bulunması, gereklilikleri karşıladığını ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda ve Türkiye’de satılabileceğinin bir göstergesidir.

Kişisel Koruyucu Donanım’lar şu amaçla kullanılabilir:

*İş kazalarını ya da meslek hastalıklarını önlemek
*Çalışanları sağlık ve güvenlik risklerinden korumak
*Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek

Kişisel Korucu Donanım’ların sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerindedir. Kişisel Koruyucu Donanımlar’ın iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik bu bakanlık tarafından 2013 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile iş yerlerinde olası risklerin önlenmesi ve en düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yönetmeliğe göre Kişisel Koruyucu Donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleri ile önlenemediği durumlarda kullanılır.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Belgelendirme Süreci

Ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerinin karşıladığının ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin tespit edilmesi sürecidir. Belgelendirme Süreci, kişisel korucuyu donanımlarının hangi kategoriye girdiğinin tespit edilmesi ile başlanır.

Kişisel Koruyucu Donanım’lar kategorileri;

*Basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar
*Kullanıcıyı aşamalı veya istisnai risklere karşı korumak için tasarlanmış ürünlerden oluşur.
*Diğer kişisel koruyucu donanımlar: Örneğin çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanım için acil durum ekipmanlarını, solunum cihazlarını ve yüksekten düşmelere karşı koruma sağlayan Kişisel Koruma Donanım’larını içerir.
*Karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar: Yukarıdaki iki maddede tanımlanmayan Kişisel Koruma Donanım’larını içerir.

Direktif, silahlı kuvvetler ve polis tarafından kullanılmak üzere, kendini savunma veya uçak veya gemilerdeki kurtarma operasyonları için tasarlanan KKD’ler için geçerli değildir.

Uygunluk Değerlendirilmesi

Uygunluk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanımın teknik düzenlemelere göre muayene ve test edilmesi ve talep edilmesi halinde belgelendirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Kişisel Koruyucu Donanım çerçevesinde uygunluk değerlendirme çalışmalarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen muayene ve test veya belgelendirme kuruluşları yapmaktadır. Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı, üretici firmanın kendisinin düzenlediği ve piyasaya sunduğu Kişisel Koruyucu Donanım’ın Yönetmeliği hükümlerine uygun üretildiğini beyan ettiği belgedir.

“Direktif gerekliliklerini yerine getirerek ürünlerinizi Avrupa pazarına sunabilirsiniz. AŞAN Belgelendirme Kuruluşu olarak pazarlara erişmenize, mevzuata uyum sağlamanıza ve kuruluşunuzu uluslararası alanda büyütmenize yardımcı olabiliriz.” Koruyucu ekipman kullanımı riskli bölgelerde hayati önem taşıdığı için prosedüre uygun üretimi de paralel şekilde önem kazanır. CE Belgesi kapsamı ele alındığında, güvenli ve sorunsuz bir üretim olduğunu etiketlemiş olursunuz. Her belgenin kendi amaç ve kapsamına göre etiket içermesi, üretici firmaya piyasa içerisinde saygın bir konum da sağlayabilir.
Koruyucu ekipman üretimi öncesinde daha da önemli olan konu, riskli alanlarda birincil düzeyde önemli konulara odaklanmak gerektiğidir. Koruyucu giysiler kritik noktada kullanılan ürünler olarak doğru yerde ve zamanda kullanıma hazır olarak bekletilir.

Aşan Danışmanlık olarak sizlere bulunduğunuz şehirde en iyi hizmetleri sunabilmekteyiz. Uygun fiyatlar için bizi arayabilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği Hakkında Diğer Bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kişisel koruyucu ekipmanla ilgili yönetmelik hazırlamış ve bunu uyulması gereken prosedür olarak sunmuştur. İş yerlerinde kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş kazalarını azaltmaya çalışan bazı yönlendirmeler sunar. Üretimi yapılan ürünleri kapsayan kişisel koruyucu ekipmanlarda CE belgesi yönetmeliği firmamız tarafından optimize edilecektir.

Üreticiler Nelere Dikkat Etmeli?

Kişisel koruyucu ekipmanlar yönetmeliği kapsamında üretici firmaların dikkat etmesi gereken birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Firmamız, bu direktifleri işletmenize özel olarak optimize edeceği için belgelendirme öncesi detaylı bir süreç görüşmesi yaşanır.

•    Temel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına uygun bir imalat süreci tamamlanmış olmalıdır.
•    Üretimi yapılan koruyucu ekipmanların satış sürecinin piyasaya uygun şekilde ayarlanması gerekir.  
•    Hazırlanması gereken teknik dosya için başarılı bir denetim süreci yaşanmış olmalıdır. CE Belgesi’nin alınmış olması en önemli kriterler arasındadır.
•    Alınan uygunluk belgesinin istenen on yıllık süre içerisinde saklanması gerekir. Üretici bu süre içerisinde uygunluk belgesini kaybetmemeli, güncelleme yapılması gereken zamanlarda işleme tabi tutulmalıdır.
•    Bakanlık tarafından belirlenmiş yönetmeliğin tüm maddelerine uygun bir üretim süreci tamamlanmış olmalıdır. Koruyucu ekipmanlara dair kategoriler bu duruma göre değerlendirilir.
Koruyucu ekipmanlar tek bir yönetmelik maddesi değil çok sayıda mevzuata göre şekillenmiş olmalıdır. Konunun uzmanı danışmanlarımız bu kapsamda size gereken yönlendirmeleri verecektir.
 

Ce Belge Başvurusu Faydaları


Başvuru yapmak istediğiniz CE Belgesi için ön görüşmeleri tamamlayarak üretici firmaya özel bir prosedür sürdürüyoruz. Firmanızda üretimi yapılacak olan ürün çeşitlerini kapsayan belgelendirme için neler gerektiği birincil önceliğimizdir. Başvuru yaptığınız andan itibaren iş ortağınız olarak en az maliyetle belgelendirmeyi hedeflemekteyiz.

Üreticinin uygulaması gereken yönetmelik prosedürleri ve kapsamı, denetleme mekanizmaları ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle danışmanlarımız size tüm yönlendirmeleri en uygun şekilde yapmayı amaçlar. En sonunda tamamlanan optimizasyon ardından CE etiketlerini ürünlere yapıştırabilirsiniz. Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE belgesi üretim sürecinize gelecek seneler için büyük katkı sağlayacaktır.

Alanında uzman kadromuzun sizler için hazırlamış olduğu tüm içerikleri incelemenizin ardından Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerini arayabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp